การเปลี่ยนจาก Microsoft OneNote มาใช้ G Suite

" "

" "

เมื่อคุณมี G Suite แล้ว ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งจะช่วยคุณเริ่มต้นแทนที่ Microsoft OneNote สำหรับความต้องการในการจดบันทึก

ดาวน์โหลดแอป G Suite ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ: ฟีเจอร์บางอย่างของ Microsoft ไม่ได้สอดคล้องกับฟีเจอร์ใน G Suite โดยตรงและไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือนี้

" "

เปรียบเทียบข้อมูลโดยย่อ

แสดงวิธีการทั้งหมด | ซ่อนวิธีการทั้งหมด

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบอ้างอิงจาก Microsoft Office เวอร์ชัน 2010, 2013 และ 2016

ใน OneNote... ใน G Suite...*
สร้างโน้ตหรือรายการ
สร้างโน้ตหรือรายการใน Keep หรือ Google เอกสาร

สร้างโน้ตหรือรายการอย่างย่อใน Keep

 1. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • คลิกจดโน้ต แล้วป้อนโน้ต
  • คลิกรายการใหม่ รายการใหม่ แล้วเพิ่มรายการลงในรายการ
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มชื่อ ให้คลิกชื่อ แล้วป้อนชื่อ
 3. คลิกปิด

คุณจะเข้าถึงหรือสร้างโน้ตของ Keep ได้จาก Gmail, Google เอกสาร, ชีต และสไลด์ และยังคัดลอกโน้ตของ Keep ไปยัง Google เอกสารได้อีกด้วย 

สร้างโน้ตหรือรายการอย่างละเอียดในเอกสาร

เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

 • จากหน้าแรกของเอกสาร ชีต หรือสไลด์ ให้คลิกสร้าง ที่ด้านบนของ "หน้าเปล่า" 
 • ในไดรฟ์ ให้คลิกใหม่จากนั้นGoogle เอกสาร/ชีต/สไลด์จากนั้นเอกสารเปล่าหรือจากเทมเพลต
จัดระเบียบหรือจัดกลุ่มโน้ตในสมุดบันทึก
จัดระเบียบหรือจัดกลุ่มโน้ตในไดรฟ์ที่แชร์

ขั้นตอนที่ 1: สร้างไดรฟ์ที่แชร์

 1. เปิด Google ไดรฟ์
 2. ให้คลิกไดรฟ์ที่แชร์ทางด้านซ้าย
 3. คลิกใหม่ ที่ด้านบน
 4. ป้อนชื่อแล้วคลิกสร้าง
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อตั้งค่าไดรฟ์ที่แชร์

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มโฟลเดอร์ไปยังไดรฟ์ที่แชร์

 1. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกไดรฟ์ที่แชร์หรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่
 2. คลิกใหม่จากนั้นโฟลเดอร์
 3. ป้อนชื่อโฟลเดอร์แล้วคลิกสร้าง

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มบันทึกไปยังโฟลเดอร์ในไดรฟ์ที่แชร์

ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงแบบผู้ให้ข้อมูลร่วมกันเป็นอย่างน้อย

ไฟล์ที่คุณเพิ่มจะเป็นของทีม ถ้าคุณออกจากไดรฟ์ที่แชร์ ไฟล์ของคุณจะยังคงอยู่

 1. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกไดรฟ์ที่แชร์
 2. ลากไฟล์ที่มีอยู่ (ที่คุณเป็นเจ้าของ*) จากคอมพิวเตอร์หรือจากไดรฟ์ของฉันไปยังไดรฟ์ที่แชร์ หรือคลิกใหม่ ที่ด้านบนของไดรฟ์แล้วเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้
  • หากต้องการสร้างไฟล์ ให้เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการสร้าง เช่น Google เอกสาร
  • ถ้าต้องการอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกการอัปโหลดไฟล์ จากนั้นนำทางไปยังไฟล์แล้วเปิดขึ้นมา
 3. ดับเบิลคลิกไฟล์เพื่อเปิดแล้วแก้ไข

*หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของไฟล์ แต่มีสิทธิ์เข้าถึงในฐานะผู้แก้ไขในไดรฟ์ คุณจะย้ายไฟล์ไปยังไดรฟ์ที่แชร์ได้ถ้าผู้ดูแลระบบ G Suite อนุญาต

หมายเหตุ: ถ้าต้องการเก็บและเข้าถึงไฟล์บนเดสก์ท็อป ให้ใช้ Drive File Stream โปรดดูหัวข้อเริ่มต้นใช้งานไดรฟ์

แชร์และทำงานร่วมกันในสมุดบันทึกที่เก็บไว้ใน OneDrive
แชร์และทำงานร่วมกันในโน้ตใน Keep หรือ Google เอกสาร

แชร์โน้ตใน Keep

 1. วางเมาส์เหนือโน้ตหรือรายการแล้วคลิกผู้ทำงานร่วมกัน แชร์
 2. ป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลนั้น เมื่อป้อนข้อความแล้ว ก็จะมีคำแนะนำให้คุณเลือก
 3. ถัดจากชื่อแต่ละชื่อ ให้คลิกเพิ่มผู้ทำงานร่วมกัน "" เพื่อเพิ่มบุคคลนั้น
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มบุคคลอื่นอีก ให้ทำขั้นตอนที่ 2-3 ซ้ำ
 5. คลิกบันทึก

แชร์โน้ตใน Google เอกสาร

 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 3. ในส่วน "แชร์กับผู้คนและกลุ่ม" ให้ป้อนอีเมลที่ต้องการแชร์ด้วย
  • สำคัญ: หากคุณแชร์กับอีเมลที่ไม่ใช่บัญชี Google ผู้ใช้รายดังกล่าวจะดูไฟล์ได้อย่างเดียว
 4. หากต้องการเปลี่ยนการดำเนินการที่ผู้คนมีสิทธิ์ทำในเอกสาร ให้คลิกลูกศรลงทางด้านขวา ลูกศรลง จากนั้น ผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
 5. เลือกเพื่อแจ้งบุคคลอื่น
  • หากต้องการแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าคุณแชร์เอกสารด้วย โปรดเลือกช่องถัดจาก "แจ้งบุคคลอื่น" หากแจ้งบุคคลอื่น อีเมลที่คุณป้อนจะรวมอยู่ในอีเมลนี้ด้วย
  • หากไม่ต้องการแจ้งบุคคลอื่น ให้ยกเลิกการเลือกช่องนี้
 6. คลิกแชร์หรือส่ง

เพิ่มความคิดเห็นและมอบหมายรายการการทำงานใน Google เอกสาร

 1. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกแสดงความคิดเห็น Add comment
 3. ป้อนความคิดเห็นในช่อง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงานหรือความคิดเห็นไปยังบุคคลที่ต้องการโดยตรง ให้ป้อนเครื่องหมายบวก (+) ตามด้วยอีเมลของบุคคลดังกล่าว โดยคุณจะเพิ่มผู้คนกี่คนก็ได้ตามต้องการ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณและลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าว
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่ต้องการ ให้เลือกช่องให้สิทธิ์กับ
 6. คลิกแสดงความคิดเห็นหรือให้สิทธิ์
เพิ่มภาพวาดหรือรูปภาพไปยังโน้ต
เพิ่มภาพวาดหรือรูปภาพไปยังโน้ตใน Keep หรือ Google เอกสาร

เพิ่มภาพวาดไปยังโน้ตใน Keep

 1. คลิกโน้ตที่ต้องการเพิ่มภาพวาด
 2. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นเพิ่มภาพวาด
 3. ลากในพื้นที่ของภาพวาดเพื่อเริ่มวาด

เพิ่มรูปภาพไปยังโน้ตใน Keep

 1. เปิด Keep แล้วเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้
  • หากต้องการสร้างโน้ตรูปภาพใหม่ ให้คลิกโน้ตใหม่ที่มีรูปภาพ " "
  • หากต้องการเพิ่มรูปภาพลงในโน้ตที่มีอยู่ ให้คลิกโน้ตแล้วคลิกเพิ่มรูปภาพ " "
 2. เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มรูปภาพ ชื่อ หรือข้อความในรูปภาพ ให้ทำดังนี้
  • คลิกเพิ่มรูปภาพ " "
  • คลิกชื่อ แล้วป้อนชื่อ
  • คลิกจดโน้ต แล้วเพิ่มข้อความ
 4. คลิกปิด

เพิ่มภาพวาดหรือรูปภาพลงในโน้ตใน Google เอกสาร

ใน Google เอกสาร ให้เลือกรูปภาพหรือภาพวาดจากเมนูแทรก
แปลงการเขียนด้วยลายมือให้เป็นข้อความใน OneNote
แปลงการเขียนด้วยลายมือให้เป็นข้อความใน Jamboard
 1. ใน Jamboard ให้สร้างหรือเปิด Jam
 2. แตะวาด ในแถบเครื่องมือ
 3. แตะเครื่องมือช่วยเหลือในการวาดภาพจากนั้นการจดจำลายมือ
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อเขียน วาด และเพิ่มโน้ตใน Jam
สร้างงานของ Outlook จาก OneNote
สร้างงานจาก Google เอกสาร
 1. ในส่วนเอกสาร ให้ไฮไลต์ข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นงาน จากนั้นคลิกขวา แล้วเลือกคัดลอก
 2. ในแถบด้านข้าง ให้คลิก Tasks Tasks ทางด้านขวา
 3. คลิกเพิ่มงาน
 4. คลิกแก้ไขรายละเอียด แก้ไข
 5. คลิกขวาที่ป้อนชื่อ แล้ววางข้อความที่คุณคัดลอกไว้
 6. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
  • เปลี่ยนรายการของงานนี้
  • เพิ่มวันที่ครบกำหนดสำหรับงานของคุณ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มงานนั้นลงในปฏิทินด้วย
  • เพิ่มงานย่อย
 7. คลิกลูกศรกลับ ""
คุณจะเข้าถึงงานได้จาก Google เอกสาร, Gmail, ปฏิทิน, ชีต หรือสไลด์
จัดหมวดหมู่โน้ตโดยใช้แท็ก
จัดหมวดหมู่โน้ตที่มีป้ายกำกับใน Keep หรือโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์

จัดหมวดหมู่โน้ตที่มีป้ายกำกับใน Keep

 1. ใน Keep ให้คลิกเมนู ""จากนั้นแก้ไขป้ายกำกับ
 2. ในช่องสร้างป้ายกำกับใหม่ ให้ป้อนชื่อป้ายกำกับแล้วคลิกเสร็จสิ้น
 3. ในส่วนโน้ต ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้นเพิ่มป้ายกำกับ
 4. เลือกป้ายกำกับ

นอกจากนี้คุณยังเพิ่มสีในโน้ตหรือตรึงโน้ตไว้ที่ด้านบนของ Keep ได้ด้วย โปรดดูหัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Keep

จัดหมวดหมู่โน้ตด้วยโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์

 1. ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ในไดรฟ์
 2. คลิกใหม่จากนั้นโฟลเดอร์
 3. ตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นหมวดหมู่
 4. คลิกสร้าง
 5. บันทึกโน้ตลงในโฟลเดอร์หมวดหมู่ในเอกสาร
ค้นหา OneNote
ค้นหา Keep หรือ Google ไดรฟ์

ค้นหาโน้ตของ Keep

 1. ที่ด้านบน ให้คลิกหรือแตะค้นหา
 2. ป้อนคำค้นหาหรือชื่อป้ายกำกับที่กำลังค้นหา

  หมายเหตุ: (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หากต้องการค้นหาข้อความในรูปภาพ เช่น รูปภาพใบเสร็จ ให้ป้อนคำที่ปรากฏในรูปภาพนั้น

 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการจำกัดการค้นหา ให้คลิกหรือแตะตัวกรอง
 4. เมื่อผลลัพธ์ปรากฏขึ้น ให้คลิกหรือแตะโน้ตเพื่อเปิด

ค้นหาโน้ตของ Google เอกสารใน Google ไดรฟ์

 1. ป้อนข้อความค้นหาในช่องค้นหาของไดรฟ์
 2. เลือกจากคำแนะนำหรือกด Enter เพื่อดูผลลัพธ์ทั้งหมด
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการจำกัดการค้นหาให้แคบลง โปรดคลิกลูกศรลง "" แล้วเลือกตัวเลือก ตัวอย่างเช่น จำกัดประเภทการค้นหาเป็นเอกสารเท่านั้น
*วิธีการเหล่านี้ใช้สำหรับเวอร์ชันเว็บเป็นหลักเท่านั้น


Google, G Suite และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร