Skriv ett smart e-postmeddelande

” ”

Tips!

Vill du ha hjälp med att skicka ett brådskande eller tidskänsligt e-postmeddelande till ditt team? Berätta för mottagarna att ett meddelande kräver deras uppmärksamhet. Lägg till en lämplig rubrik inom parentes före ämnesrubriken i ditt e-postmeddelande. På så sätt lägger mottagaren märke till det det och vet hur han eller hon ska svara.

” ”

Om du vill betona något i ett e-postmeddelande inleder du ämnesraden med en beskrivning som liknar de följande:

[BRÅDSKANDE]

Eller

[TIDSKÄNSLIGT]

Eller

[SVARA SENAST 1 DEC]

Eller

[FÖR KÄNNEDOM]

Eller

[GODKÄNNANDE KRÄVS]

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?