Melding

Werkt u met externe collega's en collega's op kantoor? Bekijk hoe u productief kunt blijven in hybride werkomgevingen

Tips om gegevens op te maken en op te schonen

Productiviteitshandleiding voor Google Workspace

Op deze pagina


               

Wilt u geavanceerde Google Workspace-functies voor uw bedrijf?

Probeer Google Workspace vandaag nog.

 

 

Alles uitvouwen  |  Alles samenvouwen

Uw logo toevoegen aan een factuur

" "

Zorg ervoor dat uw spreadsheets er consistent en professioneel uitzien door het logo van uw organisatie boven aan facturen te plaatsen. Voeg eenvoudig de afbeelding toe aan de bovenste rij. Zet de rij vast, zodat deze zichtbaar blijft tijdens het scrollen. 

Meer informatie

Een afbeelding aan een spreadsheet toevoegen

 1. Open op je computer een spreadsheet in Google Spreadsheets.
 2. Klik op de cel waaraan je een afbeelding wilt toevoegen.
 3. Klik op Invoegen en dan Afbeelding.
 4. Geef aan of je de afbeelding in de cel wilt invoegen of als zwevende afbeelding boven de cellen wilt plaatsen. Cellen met een afbeelding kunnen geen tekst meer bevatten.
 5. Kies een afbeelding of maak een foto.
 6. Klik op Openen of Selecteren.

 

Selectievakjes toevoegen aan spreadsheets

" "

Gebruik selectievakjes om Google-spreadsheets interactiever te maken. U kunt selectievakjes gebruiken met diagrammen, filters, draaitabellen en formules.

 • Vink items in een takenlijst af.
 • Houd projecttaken bij.
 • Controleer of iedereen aanwezig is.
 • Maak dynamische diagrammen.

Open de optie 'Selectievakje' in Spreadsheets door in het menu op 'Invoegen' te klikken.

Meer informatie
 1. Open op je computer een spreadsheet in Google Spreadsheets.
 2. Selecteer de cellen waaraan je selectievakjes wilt toevoegen.
 3. Klik in het menu bovenaan op Invoegen en dan Selectievakje.
 4. Selecteer eventueel selectievakjes die je wilt verwijderen en druk op Verwijderen.

 

Uw tabbladen een kleurcode geven

" "

Als u meerdere bladen in een spreadsheet heeft, kunt u de tab van elk blad een andere kleur geven zodat u de bladen makkelijk uit elkaar kunt houden.

Meer informatie
 1. Klik op het tabblad van een blad op de pijl-omlaag .
 2. Klik op Kleur wijzigen en selecteer een kleur.
 3. (Optioneel) Als u een aangepaste kleur wilt kiezen, klikt u op Aangepast en selecteert u een kleur met de schuifregelaars of door een kleurnummer in te voeren.

 

Gegevensupdates een kleurcode geven

" "

Maak een lijst met opties om gegevens in een cel of celbereik in te voeren. Daarna kunt u een kleur toewijzen aan elke optie, zodat u in één oogopslag een visueel overzicht ziet.

 • Als uw salesteam bijvoorbeeld de inkomsten bijhoudt in een spreadsheet, kunt u regels instellen om de celkleur te wijzigen wanneer het doel is bereikt.
 • Voeg statusmarkeringen toe aan projecttrackers. Als een taak bijvoorbeeld wordt gemarkeerd als Voltooid, kan de achtergrondkleur automatisch worden gewijzigd in groen.
 • Wijs aan iedere persoon in uw team een kleur toe, zodat ze snel kunnen zien welke taken aan ze zijn toegewezen.
Meer informatie

Conditionele opmaak gebruiken

 1. Markeer in Google Spreadsheets de cel of het celbereik waaraan u een lijst met opties wilt toevoegen.
 2. Klik op Gegevens and then Gegevensvalidatie.
 3. Klik op Regel toevoegen.
 4. Selecteer onder Criteria de optie Dropdownmenu.
 5. Geef je opties op.
 6. (Optioneel) Als u een kleur wilt toewijzen, kiest u links een kleur voor elke optie.
 7. (Optioneel) Klik op Nog een item toevoegen om meer opties toe te voegen.
 8. Klik op Gereed.

 

Gegevensinvoer standaardiseren met lijsten

" "

U loopt minder risico op fouten bij het invoeren van gegevens door de keuzes te beperken in Spreadsheets. Als u bijvoorbeeld een kolom heeft waarin een status moet worden ingevoerd, kunt u keuzes geven, zoals 'Gereed', 'In uitvoering' en 'Niet gestart'. U geeft de opties op. Ze worden dan weergegeven in een dropdownmenu in elke cel in de kolom.

Meer informatie

Een lijst maken voor gegevensvalidatie

 1. Open een spreadsheet in Spreadsheets.
 2. Selecteer de kolom waaraan u de opties wilt toevoegen.
 3. Klik op Gegevens > Gegevensvalidatie.
 4. Selecteer Lijst met items naast Criteria.
 5. Voer de geldige opties in en scheid deze door komma's.
 6. Zorg dat het vakje is aangevinkt voor Dropdownmenu in cel weergeven.
 7. Selecteer Waarschuwing weergeven of Invoer weigeren om op te geven wat er moet gebeuren als iemand een ongeldige optie invoert.
 8. (Optioneel) Als u een bericht wilt weergeven om te helpen bij de validatie, vinkt u het vakje aan voor Help-tekst voor validatie weergeven en voert u een bericht in. Bijvoorbeeld: Voer een geldige waarde in (Gereed, In behandeling, Niet gestart).
 9. Klik op Opslaan.
 10. (Optioneel) Als u de keuzes wilt bekijken, klikt u op de pijl in een cel in de kolom.

 

E-mailadressen valideren

" "

Als u e-mailadressen moet invoeren, kunt u fouten voorkomen door de e-mailindeling te valideren in Spreadsheets.

Meer informatie

Gegevensvalidatie gebruiken voor e-mailadressen

 1. Open een spreadsheet in Spreadsheets.
 2. Selecteer de kolom waarin u de e-mailadressen wilt zetten.
 3. Klik op Gegevens en dan Gegevensvalidatie.
 4. Selecteer naast Criteria de optie Teksten danbevat.
 5. Typ @ in het tekstvak naast bevat.
 6. Selecteer Waarschuwing weergeven of Invoer weigeren om op te geven wat er moet gebeuren als iemand een ongeldige optie invoert.
 7. (Optioneel) Als u een bericht wilt weergeven om te helpen bij de validatie, selecteert u Help-tekst voor validatie weergeven en voert u een bericht in. Bijvoorbeeld: Voer een geldig e-mailadres in, zoals xxx@xxx.xxx.
 8. Klik op Opslaan.

 

Gegevens opsplitsen in kolommen

" "

U kunt duidelijk gedefinieerde gegevens, zoals door komma's gescheiden tekst, opsplitsen in aparte kolommen in Spreadsheets. Als u bijvoorbeeld de gegevens 'Achternaam, Voornaam' in 1 kolom heeft staan, kunt u deze opsplitsen in 2 kolommen: Achternaam en Voornaam.

Meer informatie
 1. Open op je computer een spreadsheet in Google Spreadsheets.
 • Staan de gegevens al op het blad, selecteer dan de cellen die je wilt opsplitsen.
 • Staan de gegevens nog niet op het blad, dan moet je ze er eerst in plakken.
 1. Klik bovenaan op Gegevens en dan Tekst opsplitsen in kolommen.
 2. Wijzig eventueel het teken dat Spreadsheets gebruikt om de gegevens te splitsen. Klik hiervoor op het dropdownmenu naast Scheidingsteken.
 3. Klik op het menu naast Scheidingsteken en dan Automatisch detecteren als je wilt corrigeren hoe je kolommen over de spreadsheet worden verdeeld nadat je de tekst hebt opgesplitst.

Opmerking: Nadat je de gegevens hebt geplakt, kun je klikken op Plakken Plakken en dan Tekst opsplitsen in kolommen.

 

Rijen en kolommen verwisselen

" "

U kunt gegevens in kolommen roteren zodat deze in rijen staan en andersom met de functie TRANSPOSE in Spreadsheets. U kunt bijvoorbeeld kolomkoppen en rijkoppen omruilen.

Meer informatie
 1. Open een spreadsheet in Spreadsheets.
 2. Typ =TRANSPOSE in een lege cel.
 3. Voer tussen haakjes de verwijzingen in naar de rijen of kolommen die u wilt transponeren.
 4. Druk op Enter.

 

Rijen en kolommen gelijkmatig verdelen

" "

In Spreadsheets kunt u het formaat van alle rijen of kolommen aanpassen om dezelfde hoeveelheid ruimte te gebruiken.

Meer informatie

Rijen en kolommen gelijkmatig verdelen

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets op uw computer.
 2. Selecteer de rijen en kolommen waarvan u het formaat wilt aanpassen.
  Tip: Als u alle rijen en kolommen in de spreadsheet wilt selecteren, klikt u op de knop linksboven in de spreadsheet.
 3. Zo past u het formaat van rijen aan:
  1. Plaats de muisaanwijzer op de rand van een rij in de genummerde rijbalk. De muisaanwijzer verandert in een verticale pijl.
  2. Sleep de rand van de rij in de rijbalk om de hoogte van de geselecteerde rijen aan te passen.
 4. Zo past u het formaat van kolommen aan:
  1. Plaats de muisaanwijzer op de rand van een kolom in de balk met kolomkoppen. De muisaanwijzer verandert in een horizontale pijl.
  2. Sleep de rand van de kolom in de kopbalk om de breedte van de geselecteerde kolommen aan te passen.

Cellen automatisch uitvouwen om content weer te geven

In Spreadsheets kunt u cellen zo opmaken dat ze automatisch worden uitgebreid, zodat de content wordt getoond. U kunt ook instellen dat content overloopt naar aangrenzende lege cellen zonder de cel groter te maken.

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets op uw computer.
 2. Selecteer de cellen die u wilt opmaken.
 3. Klik op Opmaakand thenTerugloop en selecteer een optie:
  • Overloop: Toestaan dat content overloopt naar aangrenzende lege cellen. Met Overloop bespaart u verticale ruimte en wordt zo veel mogelijk content getoond.
  • Omloop: Cellen automatisch uitbreiden om alle content te tonen. Met Omloop ziet u alle content in de geselecteerde cellen.
  • Afkappen: Content verbergen die niet in bestaande cellen past. Met Afkappen ziet u alleen de content die in de cel past.

 

Dubbele gegevens en spaties verwijderen

" "

Duplicatiefouten en dubbele spaties zijn een veelvoorkomend probleem. Ze kunnen veel tijd en geld kosten en worden makkelijk over het hoofd gezien, vooral in big data.

 • Verwijder ongewenste dubbele gegevens. Cellen met identieke waarden maar verschillende hoofdletters/kleine letters, opmaak of formules worden ook beschouwd als duplicaat.
 • Verwijder extra spaties aan het begin, aan het einde of dubbele spaties uit uw gegevens. Dit helpt problemen te beperken als u naar gegevensreeksen zoekt.

Meer informatie

Dubbele gegevens verwijderen

 1. Open een spreadsheet in Spreadsheets.
 2. Selecteer het gegevensbereik waarbinnen u dubbele gegevens wilt verwijderen.
 3. Klik op Gegevensen danDuplicaten verwijderen.
 4. Selecteer welke kolommen u wilt meenemen en of de gegevens kopteksten bevatten.
 5. Klik op Duplicaten verwijderen.
 6. Klik in het statusvenster op OK.

Extra spaties verwijderen

 1. Open een spreadsheet in Spreadsheets.
 2. Selecteer het gegevensbereik waarbinnen u extra spaties wilt verwijderen.
 3. Klik op Gegevensen danWitruimte bijsnijden.
  Harde spaties worden niet verwijderd.

 

Valuta's in een spreadsheet opmaken

" "

Als u werkt met internationale teams of klanten, kunt u internationale valuta's toevoegen aan uw financiële spreadsheets in Google Spreadsheets.

Meer informatie
 1. Open op je computer een spreadsheet in Google Spreadsheets.
 2. Markeer de gegevens waarvoor je de notatie wilt instellen.
 3. Klik op Notatie en dan Getal.
 4. Klik op Aangepaste valuta.
 5. Bekijk de aangeboden opties in het tekstvak van het menu en selecteer de gewenste notatie. Je kunt ook je eigen aangepaste valutanotatie aan het tekstvak toevoegen.
 6. Klik op Toepassen.

Je kunt ook een aantal eigenschappen van de valuta wijzigen (bijvoorbeeld hoeveel decimalen worden getoond) door rechtsonder in het invoervak op het dropdownmenu te klikken en de gewenste optie te kiezen.

Gerelateerde onderwerpen

 


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu