หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เคล็ดลับยอดนิยม 10 ข้อสำหรับการล้างข้อมูล

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียน  ลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เช่น แท็บเล็ตที่มีแผนภูมิและไม้บรรทัด

" "

ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมด

1

ใช้ฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ" "

เปลี่ยนมาใช้ Google ฟอร์มแทนจะต้องกรอกคำตอบแบบสำรวจด้วยตัวเอง สร้างแบบสำรวจในฟอร์มแล้วส่งคำตอบไปที่สเปรดชีตในชีตได้ทันที สเปรดชีตนี้จะลิงก์กับแบบสำรวจของคุณ ดังนั้นคำตอบใหม่จะปรากฏได้แบบเรียลไทม์

ดูวิธีการ

สร้างแบบสำรวจในฟอร์ม

โปรดไปที่การเริ่มต้นใช้งานฟอร์มเพื่อดูวิธ๊สร้างแบบสำรวจ

ส่งคำตอบแบบสำรวจไปที่สเปรดชีตใหม่

 1. ในฟอร์ม ที่แท็บคำตอบ ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นเลือกปลายทางการตอบกลับ
 2. คลิกสร้างสเปรดชีตใหม่
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้ป้อนชื่อใหม่
 4. คลิกสร้าง

ส่งคำตอบแบบสำรวจไปยังสเปรดชีตที่มีอยู่

 1. ในฟอร์ม ที่แท็บคำตอบ ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นเลือกปลายทางการตอบกลับ
 2. เลือกเลือกสเปรดชีตที่มีอยู่จากนั้นเลือก
 3. เลือกสเปรดชีตที่ต้องการและคลิกเลือก

เลือกปลายทางการตอบกลับ

หากต้องการเปิดสเปรดชีตจาก Google ฟอร์ม ให้คลิกดูคำตอบใน Google ชีต "" สเปรดชีตจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ หากต้องการกลับไปที่ Google ฟอร์ม ให้คลิกฟอร์มจากนั้นแสดงข้อมูลสรุปการตอบกลับ หรือกลับไปที่หน้าต่างฟอร์ม

 

2

จำกัดข้อมูลที่ป้อนได้ด้วยรายการ" "

ลดโอกาสที่จะเกิดการป้อนข้อมูลผิดพลาดด้วยการจำกัดตัวเลือกในชีต ตัวอย่างเช่น ถ้ามีคอลัมน์สถานะ คุณอาจระบุตัวเลือกต่างๆ เช่น เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ และยังไม่เริ่ม โดยคุณจะระบุตัวเลือกซึ่งจะปรากฏในรายการแบบเลื่อนลงของแต่ละเซลล์ในคอลัมน์นั้น

ดูวิธีการ
 1. เปิดสเปรดชีตในชีต
 2. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการเพิ่มตัวเลือก
 3. คลิกข้อมูล > การตรวจสอบข้อมูล
 4. เลือกรายการถัดจากเกณฑ์
 5. ป้อนตัวเลือกที่ถูกต้องโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
 6. ตรวจสอบว่าได้เลือกช่องแสดงรายการแบบเลื่อนในเซลล์ไว้แล้ว 
 7. เลือกแสดงคำเตือนหรือปฏิเสธอินพุตเพื่อระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากมีคนป้อนตัวเลือกที่ไม่ถูกต้อง
 8. (ไม่บังคับ) หากต้องการแสดงข้อความเพื่อช่วยในการตรวจสอบ ให้เลือกช่องแสดงข้อความช่วยเหลือสำหรับการตรวจสอบ แล้วป้อนข้อความ ตัวอย่างเช่น โปรดป้อนค่าที่ถูกต้อง (เสร็จสิ้น, กำลังดำเนินการ, ยังไม่เริ่ม)
 9. คลิกบันทึก
 10. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูตัวเลือก ให้คลิกลูกศรในเซลล์ในหัวข้อคอลัมน์
On a sheet, by Criteria under Data validation, enter List of items, status choices like Done, and check the box

3

ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล" "

ถ้าข้อมูลของคุณต้องมีการใส่อีเมล ลดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบอีเมลในชีต

ดูวิธีการ
 1. เปิดสเปรดชีตในชีต
 2. เลือกคอลัมน์ที่มีอีเมล
 3. คลิกข้อมูลจากนั้นการตรวจสอบข้อมูล
 4. เลือกข้อความจากนั้นมี ถัดจากเกณฑ์
 5. ป้อน @ ในช่องข้อความถัดจากมี
 6. เลือกแสดงคำเตือนหรือปฏิเสธอินพุตเพื่อระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากผู้ใช้ป้อนตัวเลือกที่ไม่ถูกต้อง
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการแสดงข้อความเพื่อช่วยในการตรวจสอบ ให้เลือกช่องแสดงข้อความช่วยเหลือสำหรับการตรวจสอบ แล้วป้อนข้อความ ตัวอย่าง: โปรดกรอกอีเมลที่ถูกต้อง เช่น xxx@xxx.xxx
 8. คลิกบันทึก
Enter Text, contains, and @ by Criteria under Data validation on a sheet

4

รวบรวมข้อมูลจากชีตหลายแผ่นมาไว้ในแผ่นเดียว" "

ถ้าคุณมีข้อมูลอยู่ในสเปรดชีตอื่นๆ คุณจะคัดลอกช่วงข้อมูลมาไว้ในสเปรดชีตอีกแผ่นได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจติดตามข้อมูลยอดขายผลิตภัณฑ์ประจำไตรมาสของแต่ละภูมิภาคในสเปรดชีตแต่ละแผ่น ถ้าต้องการรวมข้อมูลยอดขายประจำไตรมาสทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน ก็ให้คัดลอกข้อมูลจากสเปรดชีตของแต่ละภูมิภาคมาไว้ในสเปรดชีตแผ่นเดียวกันในชีต

ดูวิธีการ
 1. เปิดสเปรดชีตในชีต
 2. ป้อน =IMPORTRANGE ในเซลล์ว่าง
 3. ในวงเล็บ ให้เพิ่มข้อกำหนดต่อไปนี้ในเครื่องหมายคำพูดโดยคั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาค
  • URL ของสเปรดชีตในชีต
  • ชื่อแผ่นงาน (ไม่บังคับ) และช่วงของเซลล์ที่ต้องการนำเข้า
 4. กด Enter
 5. คลิกอนุญาตการเข้าถึงเพื่อเชื่อมต่อสเปรดชีตทั้งสอง

เช่น

หากต้องการนำเข้าเซลล์ A1 ถึง C10 จากแผ่นงานที่ 1 ของสเปรดชีต abcd123abcd123 ให้พิมพ์ =IMPORTRANGE("abcd123abcd123", "sheet1!A1:C10")

5

ค้นหาและอัปเดตข้อมูล" "

การค้นหาข้อมูลและอัปเดตไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากมายเสมอไป คุณจะค้นหาและอัปเดตข้อความหรือตัวเลขได้อย่างรวดเร็วในชีต

ดูวิธีการ
 1. ในชีต ให้เปิดสเปรดชีตแล้วคลิกแก้ไขจากนั้นค้นหาและแทนที่

 2. ป้อนข้อความหรือตัวเลขที่ต้องการค้นหาถัดจากค้นหา
 3. ป้อนข้อมูลใหม่ถัดจากแทนที่ด้วย
 4. เลือกชีตที่ต้องการค้นหาถัดจากค้นหา
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการปรับแต่งการค้นหา ให้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม
  คุณจะตั้งค่าให้การค้นหาเป็นแบบพิจารณาตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ ค้นหาคู่ข้อความที่เหมือนกันทุกประการ ใช้นิพจน์ทั่วไป หรือค้นหาภายในสูตรก็ได้
 6. เลือกตัวเลือกเพื่อแทนที่ข้อมูล
  • หากต้องการแทนที่ครั้งละ 1 รายการ ให้คลิกค้นหาจากนั้นแทนที่
  • หากต้องการแทนที่ทุกรายการ ให้คลิกแทนที่ทั้งหมด
ค้นหาและแทนที่จะปรากฏขึ้นที่หัวข้อตัวเลือกไฟล์ในเมนู

6

แบ่งข้อมูลออกเป็นหลายคอลัมน์" "

คุณจะแบ่งข้อมูลที่ระบุอย่างชัดเจน เช่น ข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค เข้าไปในคอลัมน์ต่างๆ ในชีตได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจแบ่งคอลัมน์เดียวที่ประกอบด้วยชื่อและนามสกุลออกเป็น 2 คอลัมน์ คือคอลัมน์ชื่อและคอลัมน์นามสกุล

ดูวิธีการ

วางและแบ่งข้อมูล

 1. เปิดสเปรดชีตและวางข้อมูลที่ต้องการแยกออกเป็นคอลัมน์ในชีต
 2. คลิกวางการจัดรูปแบบ ""จากนั้นแยกข้อความออกเป็นคอลัมน์ถัดจากเซลล์ที่วางข้อมูล
 3. หากต้องการให้ชีตตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการจัดรูปแบบไฟล์โดยใช้ความกว้างคงที่ ให้เลือกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ

วิธีแบ่งข้อมูลที่มีอยู่

 1. เลือกคอลัมน์ที่มีข้อมูลที่ต้องการแยกในชีต
 2. คลิกข้อมูลจากนั้นแยกข้อความออกเป็นคอลัมน์
 3. หากต้องการให้ชีตตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการจัดรูปแบบไฟล์โดยใช้ความกว้างคงที่ ให้เลือกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ

7

สลับแถวกับคอลัมน์" "

ถ้าต้องการย้ายข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ไปใส่ในแถว และย้ายข้อมูลในแถวมาใส่ที่คอลัมน์ คุณก็ทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน TRANSPOSE ในชีต ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสลับส่วนหัวของคอลัมน์กับส่วนหัวของแถว

ดูวิธีการ
 1. เปิดสเปรดชีตในชีต
 2. พิมพ์ =TRANSPOSE ในเซลล์ว่าง
 3. ป้อนการอ้างอิงแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการสลับตำแหน่งไว้ในวงเล็บ
 4. กด Enter

8

นำข้อมูลที่ซ้ำกันออก" "

ข้อผิดพลาดจากข้อมูลที่ซ้ำกันเป็นปัญหาที่พบบ่อยซึ่งอาจทำเกิดค่าใช้จ่ายสูงและหลุดรอดสายตาไปได้ง่าย โดยเฉพาะในข้อมูลขนาดใหญ่ ใช้ชีตเพื่อนำข้อมูลซ้ำที่ไม่ต้องการออก ทั้งนี้เซลล์ที่มีค่าเหมือนกันทุกประการแต่ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ต่างกัน รูปแบบต่างกัน หรือสูตรต่างกันจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ซ้ำกัน

ดูวิธีการ
 1. เปิดสเปรดชีตในชีต
 2. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการนำข้อมูลที่ซ้ำกันออก
 3. คลิกข้อมูลจากนั้นนำรายการซ้ำออก
 4. เลือกคอลัมน์ที่จะนำข้อมูลออกและระบุว่าข้อมูลมีส่วนหัวหรือไม่
 5. คลิกนำรายการซ้ำออก
 6. คลิกตกลงในหน้าต่างสถานะ
On a sheet, click Data, then Remove duplicates. Select cells, then click Remove duplicates

9

ลบการเว้นวรรคส่วนเกินออก" "

เมื่อคุณคัดลอกและวางข้อมูล บางครั้งอาจมีการวางเว้นวรรคเกินโดยไม่ตั้งใจ เว้นวรรคที่เกินมาอาจทำให้เกิดปัญหาในการค้นหาสตริงในข้อมูล คุณจะลบเว้นวรรคนำหน้า ต่อท้าย หรือเว้นวรรคที่เกินมาออกจากข้อมูลได้ในชีต

ดูวิธีการ
 1. เปิดสเปรดชีตในชีต
 2. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการนำพื้นที่ว่างเพิ่มเติมออก
 3. คลิกข้อมูลจากนั้นตัดช่องว่าง
  ระบบจะไม่ตัดช่องว่างไม่แยก

10

ล้างข้อมูลได้เร็วขึ้นด้วยแป้นพิมพ์ลัด" "

แทนที่จะใช้เมาส์ คุณจะทำงานเร็วขึ้นได้ด้วยแป้นพิมพ์ลัด ตัวอย่างเช่น คุณจะเลือก จัดกลุ่ม หรือซ่อนแถวหรือคอลัมน์ หรือจัดรูปแบบข้อมูลในเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว

ดูวิธีการ

""

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับชีต

หมายเหตุ: หากต้องการดูรายการทั้งหมดของแป้นพิมพ์ลัด ให้เปิด Google ชีต แล้วกด Ctrl + / (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + / (Mac)
ใช้ ⌘ สำหรับ Mac หรือ Ctrl สำหรับ Windows, Chrome OS

" "
การทำงานทั่วไป แป้นพิมพ์ลัด
เลือกคอลัมน์ Ctrl + Space
เลือกแถว Shift + Space
แทรกลิงก์ ⌘/Ctrl + k
เปิดสำรวจ Alt + Shift + x
แทรกชีตใหม่ Shift + F11
" "
จัดรูปแบบเซลล์ แป้นพิมพ์ลัด
ตัวหนา ⌘/Ctrl + b
ขีดเส้นใต้ ⌘/Ctrl + u
ตัวเอียง ⌘/Ctrl + i
ใช้เส้นขอบด้านขวา Option + Shift + 4
ใช้เส้นขอบด้านบน Option + Shift + 1
ล้างการจัดรูปแบบ ⌘/Ctrl + \
จัดข้อความกึ่งกลาง ⌘/Ctrl + Shift + e
จัดข้อความชิดขวา ⌘/Ctrl + Shift + r
จัดข้อความชิดซ้าย ⌘/Ctrl + Shift + l
ใช้เส้นขอบด้านซ้าย Option + Shift + 2
ใช้เส้นขอบด้านล่าง Option + Shift + 3
" "
เปลี่ยนแถวและคอลัมน์ แป้นพิมพ์ลัด
ซ่อนแถว ⌘/Ctrl + Alt + 9
จัดกลุ่มแถวหรือคอลัมน์ Alt + Shift + ลูกศรขวา
เลิกซ่อนแถว ⌘/Ctrl + Shift + 9
ยกเลิกการจัดกลุ่มแถวหรือคอลัมน์ Alt + Shift + ลูกศรซ้าย
" "
เพิ่มโน้ตและความคิดเห็น แป้นพิมพ์ลัด
แทรก/แก้ไขโน้ต Shift + F2
แทรกความคิดเห็น ⌘/Ctrl + Alt + m
เปิดชุดข้อความของการสนทนาในความคิดเห็น ⌘/Ctrl + Alt + Shift + a
 
แถบสีเทา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Get help from Small Business Advisors

Want to receive one-on-one guidance and tailored recommendations on how to make the most out of your Business Profile? Try booking an appointment with Small Business Advisors.


Important: This service cannot troubleshoot issues, including Business Profile verification or suspension, or Google Ads billing.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
false