หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งานปฏิทิน

ตอบกลับและอัปเดตกิจกรรม

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

" "

ตอบกลับคำเชิญเพื่อบอกให้ผู้อื่นทราบว่าคุณจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ เพิ่มโน้ตหรือแนะนำเวลาอื่นสำหรับกิจกรรม

ส่วนนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

ตอบกลับคำเชิญ

" "

กิจกรรมจะปรากฏในปฏิทินเมื่อคุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม หากสมัครใช้บริการแจ้งเตือนทางอีเมล คุณจะได้รับคำเชิญทางอีเมลอีกด้วย หากใช้ Gmail คุณจะตอบกลับคำเชิญจากอีเมลโดยตรงก็ได้

 1. ในตารางปฏิทิน ให้คลิกกิจกรรม
 2. ที่ด้านล่างถัดจากไปไหม ให้คลิกใช่ ไม่ หรืออาจจะ
เคล็ดลับ: หากต้องการตอบกลับกิจกรรมจาก Gmail ให้เปิดอีเมลแล้ว ให้คลิกใช่ ไม่ หรืออาจจะถัดจากไปไหม

เสนอเวลาใหม่หรือเพิ่มโน้ต

 1. คลิกกิจกรรมที่ต้องการ
 2. คลิกลูกศรขึ้น "" ที่มุมขวาล่าง แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
  • เพิ่มโน้ต - กรอกข้อความ เปลี่ยนการตอบกลับกิจกรรมตามที่ต้องการ แล้วคลิกส่ง
  • เสนอเวลาใหม่ - เลือกวันและเวลาทางด้านซ้าย เพิ่มข้อความตามที่ต้องการ แล้วคลิกส่งข้อเสนอ

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมทุกคนจะเสนอเวลาใหม่ได้ ยกเว้นกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คนหรือเป็นกิจกรรมตลอดวัน
ดูหัวข้อจัดการกิจกรรมขนาดใหญ่ในปฏิทิน

วิธีตอบกลับกิจกรรมจากข้อความเชิญที่ส่งต่อมีดังนี้

ผู้เข้าร่วมจะส่งต่อลิงก์การประชุมให้ผู้อื่นได้ หากมีคนที่ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมในปฏิทินพยายามจะเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมการประชุมจากองค์กรของคุณต้องยอมรับคำขอนั้น

หากได้รับคำเชิญที่ส่งต่อทางอีเมล คุณจะตอบกลับจากอีเมลได้

 1. ใน Gmail ให้ชี้ไปที่อีเมลและคลิก RSVP 
 2. คลิกคำตอบ
ตอบกลับกิจกรรมในปฏิทิน

อัปเดตกิจกรรมที่มีอยู่

" "

คุณจะเชิญผู้เข้าร่วมเพิ่มและเปลี่ยนสถานที่ประชุมได้

 1. ในตารางปฏิทิน ให้คลิกกิจกรรม จากนั้น แก้ไขแก้ไข
 2. หากต้องการเชิญผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม ให้เปลี่ยนสถานที่จัดการประชุม หรือเพิ่มไฟล์แนบ ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกบันทึก
หมายเหตุ: หากผู้จัดกิจกรรมไม่ได้ให้สิทธิ์แก้ไข คุณก็จะเปลี่ยนแปลงเวลาหรือระยะเวลาของกิจกรรมไม่ได้
บันทึกการอัปเดตกิจกรรม

ตรวจสอบการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วม

" "

หากต้องติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม คุณจะตรวจสอบได้ทันทีว่าผู้ใดตอบรับหรือปฏิเสธคำเชิญ และผู้ใดเสนอเวลาการประชุมใหม่

 1. ในตารางปฏิทิน ให้คลิกครั้งเดียวที่กิจกรรม
 2. คุณจะดูคำตอบของผู้เข้าร่วมได้ข้างชื่อผู้เข้าร่วมแต่ละคน คุณอาจต้องคลิกลูกศรลง "" เพื่อดูคำตอบ

วิธีตอบกลับคำขอเวลาประชุมใหม่ที่มีผู้เสนอ

 1. ในตารางปฏิทิน ให้คลิกครั้งเดียวที่กิจกรรม
 2. ในส่วนผู้เข้าร่วม ให้ไปที่ข้อเสนอแล้วคลิกตรวจสอบเวลาที่เสนอ
 3. หากต้องการยอมรับเวลาที่เสนอใหม่ ให้คลิกบันทึก
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการแจ้งผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับเวลาประชุมใหม่ ให้คลิกส่ง
ตรวจสอบการเข้าร่วม

ลบกิจกรรม

" "

หากลบกิจกรรมออก กิจกรรมนั้นจะยังอยู่ในถังขยะของปฏิทินประมาณ 30 วัน ระบบจะลบกิจกรรมอย่างถาวรหลังผ่านไป 30 วัน แต่คุณจะลบกิจกรรมอย่างถาวรก่อนก็ได้หากต้องการ

วิธีลบกิจกรรมมีดังนี้

 1. คลิกกิจกรรมในตารางปฏิทิน
 2. คลิกลบ ลบ

วิธีลบหรือนำกิจกรรมออกอย่างถาวรมีดังนี้

 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น ถังขยะ
 2. เลือกช่องถัดจากกิจกรรมที่ลบแล้วและคลิกลบ ลบ
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบกิจกรรมทั้งหมดในถังขยะอย่างถาวร ให้คลิกล้างถังขยะที่ด้านบนขวา
 
""

กู้คืนกิจกรรมที่ลบออกแล้ว

คุณมีเวลาประมาณ 30 วันในการกู้คืนกิจกรรมที่ลบโดยไม่ได้ตั้งใจ

 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นถังขยะ
 2. เลือกช่องถัดจากกิจกรรมที่ลบแล้ว จากนั้นคลิกคืนค่ากู้คืน
กู้คืนกิจกรรมที่ลบออกแล้ว


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false