Schemalägg e-post för sändning senare

” ”

Tips!

Arbetar du med teammedlemmar i olika tidszoner? Ska du ta semester men vill skicka en uppdatering till någon medan du är borta? Med Gmail kan du skriva e-post och schemalägga den för att sändas vid ett visst datum och en viss tid. Du kan ha upp till 100 schemalagda e-postmeddelanden.

Schemalägg ett e-postmeddelande för att skickas senare ” ”

 1. Open Gmail.
 2. Click Plus Compose and enter a recipient and text.
 3. At the bottom, next to Send, click the Down arrow Rullgardinsmenyföljt avSchedule send.
 4. Select or specify a date and time to send the message.

Visa eller ändra schemalagd e-post ” ”

 1. Open Gmail.
 2. On the left, click Scheduled Schemalagt.
 3. Open the email that you want to change.
 4. Click Cancel send.
 5. Make any changes.
 6. Next to Send, click the Down arrow Rullgardinsmenyföljt avSchedule send.
 7. Select or specify a date and time to send the message.

Avbryt schemalagd e-post ” ”

 1. Open Gmail.
 2. On the left, click Scheduled Schemalagt.
 3. Open the email you want to cancel and click Cancel send.
  When you cancel a scheduled message, it becomes a draft message.
 4. (Optional) To delete the message, at the bottom, click Discard draft Discard draft.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?