Rätt stavning och grammatik i Gmail

” ”

Tips!

Vill du förbättra innehållet i e-post? Med Gmail kan du använda autokorrigeringsverktyget och korrigera din e-post medan du skriver. Du kan också se stavfel understrukna i rött och grammatikfel i blått.

Slå på eller stänga av grammatik-, stavnings- och autokorrigeringsverktyg ” ”

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar ""följt avVisa alla inställningar.
 3. Klicka på Allmänt högst upp.
 4. Aktivera eller inaktivera följande verktyg:
  • Grammatik
  • Stavning
  • Automatisk korrigering

Obs! Dessa verktyg fungerar bara för vissa språk.

Använda verktygen” ”

 1. I Gmail klickar du på Plus Skriv.
 2. Börja skriva in texten.
 3. Vid fel under textinmatning visas följande ändringar:
  • En blå linje visas under grammatikfel.
  • En röd linje visas under felstavade ord.
  • Det kan hända att vissa fel korrigeras automatiskt. En streckad linje visas tillfälligt under den korrigerade texten.
 4. (Valfritt) Om du vill godkänna eller ignorera en stavnings- eller grammatikändring klickar du på den understrukna texten eller navigerar till den med hjälp av piltangenterna och trycker på Tabb. Tryck på Retur eller klicka på förslaget för att godkänna ändringen eller klicka på Ignorera Avbryt.
 5. (Valfritt) Om du vill ångra en autokorrigering klickar du på den understrukna texten eller använder piltangenterna för att navigera till den och trycker på Tabb. I bubblan som visas under texten klickar du på Ångra Återställ eller trycker på Retur.
 6. Klicka på Skicka när du är redo att skicka e-postmeddelandet.

Om maskininlärning

Förslag på stavning och grammatik drivs av maskininlärning. Eftersom modeller för språkförståelse inhämtar kunskap om världen automatiskt utifrån miljarder vanliga fraser och meningar kan de också återge mänskliga kognitiva fördomar. Att känna till detta är en bra början, och det pågår en diskussion om hur vi ska hantera det. Google strävar efter att skapa produkter som fungerar bra för alla, och vi undersöker aktivt strategier för att motverka oavsiktliga fördomar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?