เริ่มต้นใช้งานไดรฟ์ที่แชร์

4: แชร์และทำงานร่วมกันในไดรฟ์ที่แชร์

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

" "

ระบบจะแชร์ไฟล์ทั้งหมดที่คุณใส่ไว้ในไดรฟ์ที่แชร์กับสมาชิกของไดรฟ์นั้นโดยอัตโนมัติ และสมาชิกทุกคนยังแชร์ไฟล์กับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกได้เว้นแต่คุณจะจำกัดการแชร์ไว้
 

โปรดศึกษาวิธีการได้จากขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้

4.1 แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ 
4.2 เลิกแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์
4.3 ป้องกันไฟล์
4.4 ดูหรือส่งอีเมลถึงสมาชิก

4.1 แชร์ไฟล์

" "

ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงแบบผู้ให้ข้อมูลร่วมกันเป็นอย่างน้อยจึงจะแชร์ไฟล์ได้ และมีสิทธิ์การเข้าถึงแบบผู้จัดการจึงจะแชร์โฟลเดอร์ได้

เช่นเดียวกับในไดรฟ์ปกติ มีหลายวิธีที่จะแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ใน "ไดรฟ์ที่แชร์" กับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของไดรฟ์ดังกล่าว

หมายเหตุ: องค์กรอาจจำกัดความสามารถในการแชร์ไฟล์ของคุณ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบ

วิธีแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์กับบุคคลหรือกลุ่ม

 1. Select the file or folder you want to share.
 2. Click Share or Share Share.
 3. Under "Share with people and groups," enter the email address you want to share with. 
 4. To change what people can do to your item, on the right, click the Down arrow ลูกศรลง จากนั้น Viewer, Commenter, or Editor for files; Viewer, Commenter, Contributor, or Content Manager for folders.
 5. Choose to notify people.
  • If you want to notify people that you shared a doc with them, check the box next to Notify people. If you notify people, each email address you enter will be included in the email.
  • If you don't want to notify people, uncheck the box.
 6. Click Share or Send.

แชร์ไฟล์

วิธีแชร์ลิงก์

หากต้องการทำให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์เข้าถึงได้ในวงกว้างและหลีกเลี่ยงการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงในองค์กร คุณสามารถเลือกแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วยลิงก์ ทุกคนในองค์กรที่ได้รับลิงก์จะเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ และคุณยังเลือกที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นๆ แชร์ลิงก์กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรได้ด้วย

 1. ในไดรฟ์ที่แชร์ ให้คลิกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกแชร์ แชร์
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการระบุสิ่งที่ผู้ใช้ดำเนินการกับไฟล์ได้เมื่อคุณแชร์ ให้คลิกเปลี่ยนใต้ชื่อองค์กร ดังนี้
  • หากต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ ให้คลิกลูกศรลง "" ทางด้านขวา แล้วเลือกผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
  • หากต้องการอนุญาตให้แชร์ลิงก์กับภายนอกองค์กรได้ ให้คลิกลูกศรลงข้างชื่อองค์กร ""จากนั้นสาธารณะ

   หมายเหตุ: หากไม่เห็นตัวเลือกนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ G Suite

 4. คลิกคัดลอกลิงก์
 5. คลิกเสร็จ
 6. วางลิงก์ในอีเมล บนเว็บไซต์ หรือที่ใดก็ตามที่ต้องการแชร์

แชร์ลิงก์

4.2 เลิกแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์

" "

วิธีเลิกแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์กับองค์กร

 1. ในไดรฟ์ที่แชร์ ให้คลิกไฟล์ที่ต้องการเลิกแชร์
 2. คลิกแชร์ แชร์
 3. คลิกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง
 4. ถัดจากการแชร์ลิงก์ ให้คลิกปิด ""
 5. คลิกเสร็จสิ้น

เลิกแชร์ไฟล์

วิธีเลิกแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์กับบุคคล

 1. ในไดรฟ์ที่แชร์ ให้คลิกไฟล์ที่ต้องการเลิกแชร์
 2. คลิกแชร์ แชร์
 3. ถัดจากบุคคลนั้น ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นนำออก
 4. คลิกเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: การตั้งค่ากลุ่มจะลบล้างการตั้งค่าของแต่ละบุคคลได้ ดังนั้น ถ้าคุณพยายามเลิกแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์กับบุคคลที่เป็นสมาชิกขององค์กรหรือกลุ่มที่มีสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้น บุคคลนี้ก็จะยังเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้

นำสิทธิ์เข้าถึงออก

4.3 ป้องกันไฟล์หรือโฟลเดอร์" "

วิธีป้องกันไฟล์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมดในไดรฟ์ที่แชร์

ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงแบบผู้จัดการ

 1. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกไดรฟ์ที่แชร์ซึ่งมีไฟล์ที่ต้องการป้องกัน
 2. ที่ด้านบน ถัดจากชื่อไดรฟ์ที่แชร์ ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นการตั้งค่าไดรฟ์ที่แชร์
 3. คลิกแก้ไขเพื่อตั้งค่าสิทธิ์ต่างๆ ต่อไปนี้
  • การแชร์ไฟล์กับบุคคลภายนอกองค์กร
  • การแชร์ไฟล์กับบุคคลในองค์กรของคุณที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์
  • การอนุญาตให้ผู้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบผู้แสดงความคิดเห็นและผู้ชมดาวน์โหลด คัดลอก หรือพิมพ์ไฟล์ได้
 4. หลังจากที่เลือกตัวเลือกแล้ว ให้คลิกใช้
 5. คลิกเสร็จสิ้น

ป้องกันไฟล์ทั้งหมดในไดรฟ์ที่แชร์

วิธีป้องกันไม่ให้ผู้อื่นดาวน์โหลด พิมพ์ หรือคัดลอกไฟล์

ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงแบบผู้จัดการ

 1. คลิกไฟล์ที่ต้องการป้องกัน
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกแชร์ แชร์
 3. ที่ด้านล่าง ให้คลิกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง
 4. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้น ทำเครื่องหมายที่ช่องจำกัดผู้แสดงความคิดเห็นและผู้ชมไม่ให้ดาวน์โหลด พิมพ์ และคัดลอกไฟล์นี้
 5. คลิกเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: คุณจำกัดวิธีที่ผู้ใช้แชร์ พิมพ์ ดาวน์โหลด และคัดลอกภายใน Google ไดรฟ์ เอกสาร ชีต และสไลด์ได้ แต่จะหยุดไม่ให้ผู้ใช้อื่นแชร์เนื้อหาไฟล์ในรูปแบบอื่นไม่ได้

ป้องกันการดาวน์โหลด พิมพ์ หรือคัดลอกไฟล์

4.4 ดูหรือส่งอีเมลถึงสมาชิก

" "

วิธีดูสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์

 1. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกไดรฟ์ที่แชร์
 2. ใต้ชื่อไดรฟ์ที่แชร์ ให้คลิกจำนวนสมาชิก

วิธีส่งอีเมลถึงสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์

 1. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกไดรฟ์ที่แชร์
 2. ที่ด้านบน ถัดจากชื่อไดรฟ์ที่แชร์ ให้คลิกลูกศรลง "" จากนั้น ส่งอีเมลถึงสมาชิก
 3. เปลี่ยนชื่อเรื่องแล้วป้อนข้อความ
 4. (ไม่บังคับ) ถ้าเพียงต้องการส่งอีเมลถึงสมาชิกโดยใช้ระดับการเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจง หรือเพื่อส่งสำเนาอีเมลให้ตนเอง ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง
 5. คลิกส่ง

ระบบจะใส่ลิงก์ไปยังไดรฟ์ที่แชร์ไว้ในอีเมล

ส่งอีเมลถึงสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร