Pierwsze kroki z dyskami współdzielonymi

4. Udostępnianie treści i współpraca nad nimi na dyskach współdzielonych

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, by skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Google Workspace
„.”

„.”

Wszystkie pliki, które umieszczasz na dysku współdzielonym, są automatycznie udostępniane jego użytkownikom. Każdy użytkownik może też udostępniać pliki osobom, które nie są użytkownikami danego dysku (chyba że ograniczysz udostępnianie).
 

Tematy w tej sekcji:

4.1 Udostępnianie plików i folderów 
4.2 Cofanie udostępniania plików i folderów
4.3 Ochrona plików i folderów
4.4 Wyświetlanie użytkowników dysku współdzielonego i wysyłanie do nich e-maili

4.1 Udostępnianie plików i folderów

„.”

Aby udostępniać pliki, musisz mieć co najmniej uprawnienia współtwórcy. Jeśli chcesz udostępniać foldery, musisz mieć uprawnienia menedżera.

Na dysku współdzielonym, tak jak na Dysku Google, masz do dyspozycji różne sposoby udostępniania plików i folderów osobom, które nie są jego użytkownikami.

Uwaga: Twoja organizacja może ograniczać możliwość udostępniania plików. Więcej informacji uzyskasz od swojego administratora.

Udostępnianie plików i folderów poszczególnym osobom lub grupom:

 1. Select the file or folder you want to share.
 2. Click Share or Share Share.
 3. Under "Share with people and groups," enter the email address you want to share with. 
 4. To change what people can do to your item, on the right, click the Down arrow Strzałka w dół a potem Viewer, Commenter, or Editor for files; Viewer, Commenter, Contributor, or Content Manager for folders.
 5. Choose to notify people.
  • If you want to notify people that you shared a doc with them, check the box next to Notify people. If you notify people, each email address you enter will be included in the email.
  • If you don't want to notify people, uncheck the box.
 6. Click Share or Send.

Udostępnianie plików

Udostępnianie linku:

Aby plik lub folder był szeroko dostępny i aby uniknąć konieczności zarządzania dostępem w organizacji, możesz udostępnić go za pomocą linku. Dostęp do pliku będzie mieć każda osoba w Twojej organizacji, która otrzyma link. Opcjonalnie możesz zezwolić innym użytkownikom na udostępnianie linku osobom spoza Twojej organizacji.

 1. Na dysku współdzielonym kliknij plik, który chcesz udostępnić.
 2. U góry kliknij Udostępnij Tylko.
 3. (Opcjonalnie) Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z udostępnionym przez Ciebie plikiem, pod nazwą organizacji kliknij Zmień:
  • Aby zmienić uprawnienia, po prawej stronie kliknij strzałkę w dół "" i wybierz Przeglądający, Komentujący lub Edytor.
  • Aby zezwolić na udostępnianie linku poza organizację, obok jej nazwy kliknij strzałkę w dół "" a potem Publiczny.

   Uwaga: jeśli nie widzisz tej opcji, skontaktuj się z administratorem G Suite.

 4. Kliknij Skopiuj link.
 5. Kliknij Gotowe.
 6. Wklej link w e-mailu, na stronie lub w dowolnym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.

Udostępnianie linków

4.2 Cofanie udostępniania plików i folderów

„.”

Cofanie udostępniania plików lub folderów w organizacji:

 1. Na dysku współdzielonym kliknij plik, którego udostępnianie chcesz cofnąć.
 2. Kliknij Udostępnij Tylko.
 3. Kliknij Kto ma dostęp.
 4. Obok Udostępnianie linków kliknij Wyłącz "".
 5. Kliknij Gotowe.

Cofanie udostępniania plików

Cofanie udostępniania plików i folderów poszczególnym osobom:

 1. Na dysku współdzielonym kliknij plik, którego udostępnianie chcesz cofnąć.
 2. Kliknij Udostępnij Tylko.
 3. Obok danej osoby kliknij strzałkę w dół "" a potem Usuń.
 4. Kliknij Gotowe.

Uwaga: ustawienia grupy mogą zastępować ustawienia poszczególnych użytkowników. Jeśli spróbujesz cofnąć udostępnianie pliku lub folderu osobie, która należy do organizacji lub grupy z dostępem do tego pliku lub folderu, ta osoba może nadal mieć dostęp.

Usuwanie dostępu

4.3 Ochrona plików i folderów„.”

Ochrona wszystkich plików i folderów na dysku współdzielonym:

Wymagany jest poziom dostępu Menedżer

 1. Po lewej kliknij dysk współdzielony zawierający pliki, które chcesz chronić.
 2. U góry obok nazwy dysku współdzielonego kliknij strzałkę w dół "" a potem Ustawienia dysku współdzielonego.
 3. Kliknij Edytuj i ustaw dowolne z tych uprawnień:
  • Udostępnianie plików osobom spoza organizacji
  • Udostępnianie plików osobom w organizacji, które nie są użytkownikami dysku współdzielonego
  • Zezwalanie osobom z poziomem dostępu Komentator i Przeglądający na pobieranie, kopiowanie i drukowanie plików
 4. Po wybraniu opcji kliknij Zastosuj.
 5. Kliknij Gotowe.

Ochrona wszystkich plików na dysku współdzielonym

Uniemożliwianie innym osobom pobierania, drukowania i kopiowania plików:

Wymagany jest poziom dostępu Menedżer

 1. Kliknij plik, który chcesz chronić.
 2. U góry kliknij Udostępnij Tylko.
 3. Na dole kliknij Kto ma dostęp.
 4. Kliknij Więcej "" a potem zaznacz pole Ogranicz możliwość pobierania, drukowania i kopiowania tego pliku komentatorom i przeglądającym.
 5. Kliknij Gotowe.

Uwaga: możesz ograniczyć sposób udostępniania, drukowania, pobierania i kopiowania plików przez inne osoby na Dysku Google oraz w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google, ale nie możesz uniemożliwić im udostępniania treści plików na inne sposoby.

Uniemożliwianie pobierania, drukowania i kopiowania plików

4.4 Wyświetlanie użytkowników dysku współdzielonego i wysyłanie do nich e-maili

„.”

Wyświetlanie użytkowników dysku współdzielonego:

 1. Po lewej kliknij dysk współdzielony.
 2. Pod nazwą dysku współdzielonego kliknij liczbę użytkowników.

Wysyłanie e-maili do użytkowników dysku współdzielonego:

 1. Po lewej kliknij dysk współdzielony.
 2. U góry obok nazwy dysku współdzielonego kliknij strzałkę w dół "" a potem Wyślij e-maila do użytkowników.
 3. Zmień temat i wpisz treść wiadomości.
 4. (Opcjonalnie) Aby wysłać e-maila tylko do użytkowników o odpowiednim poziomie dostępu lub wysłać kopię e-maila do siebie, zaznacz odpowiednie pola.
 5. Kliknij Wyślij.

E-mail zawiera link do dysku współdzielonego.

Wysyłanie e-maila do użytkowników dysku współdzielonego

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?