Pierwsze kroki z dyskami współdzielonymi

4. Udostępnianie treści i współpraca nad nimi na dyskach współdzielonych

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole?  Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej G Suite
„.”

„.”

Wszystkie pliki, które umieszczasz na dysku współdzielonym, są automatycznie udostępniane jego użytkownikom. Każdy użytkownik może też udostępniać pliki osobom, które nie są użytkownikami danego dysku (chyba że ograniczysz udostępnianie).
 

Tematy w tej sekcji:

4.1 Udostępnianie plików
4.2 Cofanie udostępniania plików
4.3 Ochrona plików
4.4 Wyświetlanie użytkowników dysku współdzielonego i wysyłanie do nich e-maili

4.1 Udostępnianie plików

„.”

Wymagane są uprawnienia co najmniej współtwórcy

Na dysku współdzielonym, tak jak na Dysku Google, masz do dyspozycji różne sposoby udostępniania plików osobom, które nie są jego użytkownikami.

Uwaga: na dyskach współdzielonych nie można udostępniać folderów. Twoja organizacja może ograniczać możliwość udostępniania plików. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem G Suite.

Udostępnianie plików poszczególnym osobom lub grupom:

 1. Wybierz plik, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij Share.
 3. W sekcji „Udostępnianie osobom i grupom” wpisz adres e-mail osoby lub grupy, której chcesz coś udostępnić. 
  • Ważne: jeśli udostępnisz plik osobie, której adres e-mail nie jest powiązany z kontem Google, będzie ona mogła tylko wyświetlać ten plik.
 4. Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z udostępnionym dokumentem, po prawej kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Przeglądający, Komentator lub Edytor.
 5. Wybierz opcję powiadamiania innych osób.
  • Jeśli chcesz powiadomić inne osoby o udostępnieniu im dokumentu, zaznacz pole Wyślij powiadomienie. Jeśli wyślesz takie powiadomienie, każdy wpisany adres e-mail będzie widoczny w tej wiadomości.
  • Jeśli nie chcesz powiadamiać innych, odznacz to pole.
 6. Kliknij Udostępnij lub Wyślij.

Udostępnianie plików

Udostępnianie linku:

Aby plik był szeroko dostępny i aby uniknąć konieczności zarządzania dostępem w organizacji, możesz udostępnić go za pomocą linku. Każda osoba w Twojej organizacji, która ma link do danego pliku, może go otworzyć. Opcjonalnie możesz zezwolić innym użytkownikom na udostępnianie linku osobom spoza Twojej organizacji.

 1. Na dysku współdzielonym kliknij plik, który chcesz udostępnić.
 2. U góry kliknij Udostępnij Tylko.
 3. (Opcjonalnie) Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z udostępnionym przez Ciebie plikiem, pod nazwą organizacji kliknij Zmień:
  • Aby zmienić uprawnienia, po prawej stronie kliknij strzałkę w dół "" i wybierz Przeglądający, Komentujący lub Edytor.
  • Aby zezwolić na udostępnianie linku poza organizację, obok jej nazwy kliknij strzałkę w dół "" a potem Publiczny.

   Uwaga: jeśli nie widzisz tej opcji, skontaktuj się z administratorem G Suite.

 4. Kliknij Skopiuj link.
 5. Kliknij Gotowe.
 6. Wklej link w e-mailu, na stronie lub w dowolnym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.

Udostępnianie linków

4.2 Cofanie udostępniania plików

„.”

Cofanie udostępniania plików w organizacji:

 1. Na dysku współdzielonym kliknij plik, którego udostępnianie chcesz cofnąć.
 2. Kliknij Udostępnij Tylko.
 3. Kliknij Kto ma dostęp.
 4. Obok Udostępnianie linków kliknij Wyłącz Wyłącz.
 5. Kliknij Gotowe.

Cofanie udostępniania plików

Cofanie udostępniania plików poszczególnym osobom:

 1. Na dysku współdzielonym kliknij plik, którego udostępnianie chcesz cofnąć.
 2. Kliknij Udostępnij Tylko.
 3. Obok danej osoby kliknij strzałkę w dół "" a potem Usuń.
 4. Kliknij Gotowe.

Uwaga: ustawienia grupy mogą zastępować ustawienia poszczególnych użytkowników. Jeśli spróbujesz cofnąć udostępnianie pliku osobie, która należy do organizacji lub grupy z dostępem do pliku, ta osoba może nadal mieć dostęp.

Usuwanie dostępu

4.3 Ochrona plików„.”

Ochrona wszystkich plików na dysku współdzielonym:

Wymagany jest poziom dostępu Menedżer

 1. Po lewej kliknij dysk współdzielony zawierający pliki, które chcesz chronić.
 2. U góry obok nazwy dysku współdzielonego kliknij strzałkę w dół "" a potem Ustawienia dysku współdzielonego.
 3. Kliknij Edytuj i ustaw dowolne z tych uprawnień:
  • Udostępnianie plików osobom spoza organizacji
  • Udostępnianie plików osobom w organizacji, które nie są użytkownikami dysku współdzielonego
  • Zezwalanie osobom z poziomem dostępu Komentator i Przeglądający na pobieranie, kopiowanie i drukowanie plików
 4. Po wybraniu opcji kliknij Zastosuj.
 5. Kliknij Gotowe.

Ochrona wszystkich plików na dysku współdzielonym

Uniemożliwianie innym osobom pobierania, drukowania i kopiowania plików:

Wymagany jest poziom dostępu Menedżer

 1. Kliknij plik, który chcesz chronić.
 2. U góry kliknij Udostępnij Tylko.
 3. Na dole kliknij Kto ma dostęp.
 4. Kliknij Więcej "" a potem zaznacz pole Ogranicz możliwość pobierania, drukowania i kopiowania tego pliku komentatorom i przeglądającym.
 5. Kliknij Gotowe.

Uwaga: możesz ograniczyć sposób udostępniania, drukowania, pobierania i kopiowania plików przez inne osoby na Dysku Google oraz w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google, ale nie możesz uniemożliwić im udostępniania treści plików na inne sposoby.

Uniemożliwianie pobierania, drukowania i kopiowania plików

4.4 Wyświetlanie użytkowników dysku współdzielonego i wysyłanie do nich e-maili

„.”

Wyświetlanie użytkowników dysku współdzielonego:

 1. Po lewej kliknij dysk współdzielony.
 2. Pod nazwą dysku współdzielonego kliknij liczbę użytkowników.

Wysyłanie e-maili do użytkowników dysku współdzielonego:

 1. Po lewej kliknij dysk współdzielony.
 2. U góry obok nazwy dysku współdzielonego kliknij strzałkę w dół "" a potem Wyślij e-maila do użytkowników.
 3. Zmień temat i wpisz treść wiadomości.
 4. (Opcjonalnie) Aby wysłać e-maila tylko do użytkowników o odpowiednim poziomie dostępu lub wysłać kopię e-maila do siebie, zaznacz odpowiednie pola.
 5. Kliknij Wyślij.

E-mail zawiera link do dysku współdzielonego.

Wysyłanie e-maila do użytkowników dysku współdzielonego

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?