เริ่มต้นใช้งานไดรฟ์ที่แชร์

1. ตั้งค่าไดรฟ์ที่แชร์

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

" "
 

เริ่มด้วยการตั้งค่าไดรฟ์ที่แชร์และเพิ่มสมาชิก

ในส่วนนี้ คุณจะทราบวิธีทำสิ่งต่อไปนี้

1.1 สร้างไดรฟ์ที่แชร์
1.2 เพิ่มสมาชิกและตั้งค่าระดับการเข้าถึง
1.3 เปลี่ยนระดับการเข้าถึงของสมาชิก
1.4 นำสมาชิกออก

1.1 สร้างไดรฟ์ที่แชร์" "

 1. เปิด Google ไดรฟ์
 2. ให้คลิกไดรฟ์ที่แชร์ทางด้านซ้าย
 3. คลิกใหม่ "" ที่ด้านบน
 4. ป้อนชื่อแล้วคลิกสร้าง

สร้างไดรฟ์ที่แชร์

1.2 เพิ่มสมาชิกและตั้งค่าระดับการเข้าถึง

" "

คุณสามารถเพิ่มผู้ที่มีบัญชี Google เป็นสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์ สมาชิกใหม่จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงแบบผู้จัดการเนื้อหา แต่คุณจะสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิ์การเข้าถึงของสมาชิกได้

หมายเหตุ: มอบสิทธิ์การเข้าถึงแบบผู้จัดการเนื้อหาให้กับสมาชิกที่ต้องแก้ไขไฟล์ใน Google ไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป

สิทธิ์ ผู้จัดการ ผู้จัดการเนื้อหา ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ดู
ดูไฟล์และโฟลเดอร์ได้
แสดงความคิดเห็นในไฟล์ได้  
แก้ไขไฟล์ได้    
สร้างและอัปโหลดไฟล์ได้ สร้างโฟลเดอร์ได้    
เพิ่มสมาชิกและกลุ่มลงในไฟล์บางไฟล์ได้    
กู้คืนไฟล์จากถังขยะได้ (ไม่เกิน 30 วัน)    
ย้ายไฟล์จากไดรฟ์ของฉันไปยังไดรฟ์ที่แชร์ได้    
ย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ไปที่ถังขยะได้      
ย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ภายในไดรฟ์ที่แชร์ได้      
เพิ่มสมาชิกและกลุ่มลงในโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์ในไดรฟ์ที่แชร์ได้        
ย้ายไฟล์จากไดรฟ์ที่แชร์ไปยังไดรฟ์ที่แชร์รายการอื่นได้        
เพิ่มหรือนำสมาชิกออกจากไดรฟ์ที่แชร์ได้        
เปลี่ยนระดับการเข้าถึงของสมาชิกได้        
ลบไฟล์ในถังขยะอย่างถาวรได้        

เพิ่มสมาชิกและตั้งค่าระดับการเข้าถึงได้ดังนี้

ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงระดับผู้จัดการ

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไดรฟ์ที่แชร์ทางด้านซ้าย แล้วดับเบิลคลิกไดรฟ์ที่แชร์ 1 รายการ
 3. คลิกจัดการสมาชิกที่ด้านบน
 4. เพิ่มชื่อ อีเมล หรือกลุ่ม Google Group

  สมาชิกใหม่ต้องมีบัญชี Google โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกใหม่จะเป็นผู้จัดการเนื้อหา ซึ่งจะอัปโหลด แก้ไข ย้าย หรือลบได้ทุกไฟล์

 5. หากต้องการเปลี่ยนสิ่งต่อไปนี้
  • สำหรับสิทธิ์ของสมาชิกใหม่ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกตัวเลือก
  • เลือกว่าจะแจ้งสมาชิกใหม่หรือไม่โดยคลิกแจ้งบุคคล
 6. คลิกส่ง

เพิ่มสมาชิกในไดรฟ์ของทีม

1.3 เปลี่ยนระดับการเข้าถึงของสมาชิก" "

ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงแบบผู้จัดการ

 1. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกไดรฟ์ที่แชร์
 2. ที่ด้านบน ถัดจากชื่อไดรฟ์ที่แชร์ ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นจัดการสมาชิก
 3. ถัดจากชื่อสมาชิก ให้คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือกระดับการเข้าถึงใหม่
 4. คลิกเสร็จสิ้น

ตั้งค่าระดับการเข้าถึงสำหรับสมาชิก

1.4 นำสมาชิกออก

" "

ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงแบบผู้จัดการ

 1. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกไดรฟ์ที่แชร์
 2. ที่ด้านบน ถัดจากชื่อไดรฟ์ที่แชร์ ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นจัดการสมาชิก
 3. ถัดจากชื่อสมาชิก ให้คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือกนำสมาชิกออก
 4. คลิกเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณนำบางคนออกจากไดรฟ์ที่แชร์ บุคคลนั้นอาจยังได้สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ที่แชร์ได้ในลักษณะอื่น เช่น ไฟล์ที่แชร์กับทุกคนในองค์กรโดยใช้ลิงก์หรือผ่านกลุ่ม เป็นต้น

นำสมาชิกออก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร