Arbetar du med kollegor både på distans och på kontoret? Så här jobbar du bäst i hybridmiljöer.

Kom igång med Kalkylark

Lägg till innehåll i kalkylarket

Vill du få ut mer av Google-appar på jobbet eller i skolan?  Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace
” ”

” ”

Nu när du har ett kalkylark öppet kan du börja arbeta med det. I Kalkylark sparas automatiskt alla ändringar du gör.
 

I det här avsnittet lär du dig följande:

Ange och redigera din data

” ”

1 Byt namn på kalkylarket: Klicka på Kalkylark utan namn och anger ett nytt namn.
2 Ange text eller data: Klicka på en cell och ange text.
3 Infoga fler objekt: Klicka på Infoga och lägger till diagram, bilder, ritningar, funktioner, anteckningar med mera.

Obs! Du kan också lägga till en funktion i en cell genom att ange =. Du ser vilka funktioner som är tillgängliga i funktionslistan för Google Kalkylark.

Byt namn på ett arbetsblad högst upp, lägg till text i cellerna och använd menyn för att infoga ett objekt

Obs! Du kan även lägga till en funktion i en cell genom att skriva =. Om du vill se vilka funktioner som är tillgängliga läser du funktionslistan för Google Kalkylark.

Anpassa kalkylarket

” ”

Markera celler i kalkylarket och sedan formatera dem med alternativen i verktygsfältet.

"""""" Ångra eller gör om de senaste ändringarna eller skriv ut kalkylarket.
Kopiera formatering Kopiera formatering från text och tillämpa den på en annan textmarkering.
Formatera din data Formatera din data som valuta eller procent, ändra decimaler med mera.
Arial "" | 10 "" Ändra teckensnitt eller teckenstorlek.
""""Genomstruken"" Gör texten fet, kursiv eller understruken eller ändra textfärgen.
"" Lägg till eller ändra färg på celler.
Kant Lägg till eller ändra cellgränser.
Sammanfoga celler Sammanfoga celler.
Ändra textjustering Ändra textjusteringen, hur texten bryts eller rotera text.
"" "" Diagram Infoga länkar, kommentarer eller diagram.
Filtrera Filtrera data.
Lägg till funktioner Lägg till funktioner.

Arbeta med rader, kolumner och celler

” ”

Lägg till rader, kolumner och celler:

 1. Markera raden, kolumnen eller cellen där du vill lägga till din nya post.
 2. Högerklicka på den markerade raden, kolumnen eller cellenföljt avInfogaföljt avvälj var du vill infoga den nya posten.

Radera, rensa eller dölj rader och kolumner: Högerklicka på radnumret eller kolumnbokstavenföljt avRadera, Rensa eller Dölj.

Radera celler: Markera cellerna och högerklickaföljt avRadera cellerföljt avFlytta åt vänster eller Flytta uppåt.

Flytta rader eller kolumner: Markera radnummer eller kolumnbokstav och dra till en ny plats.

Flytta celler:

 1. Markera cellerna.
 2. Peka med markören högst upp i de valda cellerna tills en hand visas.
 3. Dra cellerna till en ny plats.

Gruppera rader eller kolumner:

 1. Markera rader eller kolumner. 
 2. Klicka på Dataföljt avGruppera rader eller Gruppera kolumner.

Lås rubrikrader och kolumner: Behåll en rad eller kolumn på samma plats medan du rullar genom kalkylarket. Klicka på Visa följt av Frys och välj ett alternativ på menyraden.

Alternativ 1 till 5 mappade på ett arbetsblad

 

Arbeta med flera arbetsblad

” ”

Lägga till ett arbetsblad:

 • Klicka på Lägg till arbetsblad "" längst ned i kalkylarket för att lägga till ytterligare ett arbetsblad.

Ta bort eller kopiera ett arbetsblad:

 1. Öppna arbetsbladet.
 2. Klicka på nedåtpilen "" längst ned i kalkylarket.
 3. Välj Ta bort eller Kopiera.

Alternativ för att radera och duplicera på menyn på en flik längst ned i ett arbetsblad


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false