หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งานไดรฟ์

ดูและอัปเดตไฟล์ในไดรฟ์

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

" "

ดูข้อมูลพื้นฐานของการดูและการอัปเดตไฟล์ในไดรฟ์
 

โปรดศึกษาวิธีการได้จากขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้

แสดงตัวอย่างและดาวน์โหลดไฟล์ที่เก็บไว้บนเว็บ

" "

หากต้องการดูไฟล์ในไดรฟ์อย่างรวดเร็ว ให้คลิกขวาที่ไฟล์นั้นแล้วเลือกแสดงตัวอย่าง

ในหน้าต่างที่วางซ้อน คุณสามารถทำดังต่อไปนี้

 • เลื่อนลงหรือขึ้นในไฟล์
 • คลิกลูกศรซ้าย "" หรือลูกศรขวา "" เพื่อดูไฟล์ก่อนหน้าหรือถัดไปในไดรฟ์
 • เปิดไฟล์เพื่อแก้ไข
 • คลิกเพิ่มความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น เพื่อแสดงความคิดเห็นในไฟล์ที่ไม่ใช่ของ Google
 • พิมพ์ไฟล์ที่ไม่ใช่ของ Google
 • คลิกดาวน์โหลด ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 • คลิกเพิ่มเติม "" เพื่อแชร์ ย้าย เปลี่ยนชื่อไฟล์ และอื่นๆ


หากต้องการบันทึกไฟล์เพื่อเข้าถึงในภายหลัง ให้ดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้วิธีต่อไปนี้

 • คลิกดาวน์โหลด ดาวน์โหลด จากหน้าจอแสดงตัวอย่าง
 • เลือกไฟล์จากไดรฟ์ คลิกเพิ่มเติม "" และเลือกดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

แสดงตัวอย่างและดาวน์โหลดไฟล์ที่เก็บไว้บนเว็บ

เปิดไฟล์

" "

ในเว็บ

 1. เปิดไดรฟ์
 2. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ต้องการเปิด

เปิดไฟล์ในไดรฟ์

ในคอมพิวเตอร์

 1. คลิก ไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป ""
 2. คลิกเปิด Google ไดรฟ์ โฟลเดอร์
 3. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ต้องการเปิด
  • ไฟล์ที่สร้างโดยเอกสาร ชีต สไลด์ หรือฟอร์มจะเปิดขึ้นในเบราว์เซอร์
  • ไฟล์อื่นๆ จะเปิดในแอปพลิเคชันปกติในคอมพิวเตอร์

อัปเดตไฟล์ในไดรฟ์

" "

ในเว็บ

หากต้องการกู้คืนไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าที่ไม่ได้สร้างในเอกสาร ชีต หรือสไลด์ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือกจัดการเวอร์ชัน
 2. คลิกอัปโหลดเวอร์ชันใหม่ แล้วเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์
 3. เมื่ออัปโหลดเวอร์ชันใหม่เสร็จแล้ว ให้คลิกปิด

การกำหนดเวอร์ชันไฟล์ในไดรฟ์

ในคอมพิวเตอร์

วิธีอัปเดตไฟล์มีดังนี้

 1. เปิดไฟล์ของคุณจาก ไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป "" ในเดสก์ท็อปของคุณ
 2. ทำการเปลี่ยนแปลง

  ไฟล์เหล่านั้นจะอัปเดตไปยังไดรฟ์บนเว็บโดยอัตโนมัติ

ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในไดรฟ์บนเว็บจะซิงค์กลับไปที่คอมพิวเตอร์ ไฟล์และโฟลเดอร์จะได้รับการอัปเดตเป็นปัจจุบันในทุกอุปกรณ์

ลบไฟล์

" "

การลบไฟล์จะย้ายไฟล์ไปที่ถังขยะ ดังนี้

 • หากคุณเป็นเจ้าของไฟล์ การย้ายไฟล์ไปที่ถังขยะจะนําไฟล์ออกจากมุมมองไดรฟ์ของฉัน และระบบจะลบไฟล์ออกอย่างถาวรหลังจากอยู่ในถังขยะครบ 30 วัน หากคุณแชร์ไฟล์ บุคคลที่คุณแชร์จะยังคงเห็นไฟล์จนกว่าไฟล์จะถูกลบ
 • หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของไฟล์ (ตัวอย่างเช่น มีผู้แชร์ไฟล์ให้คุณ) การย้ายไฟล์ไปที่ถังขยะจะนำไฟล์ออกจากมุมมองไดรฟ์ของฉัน แต่จะไม่ลบไฟล์ มีเพียงเจ้าของเท่านั้นที่ลบไฟล์ได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณนำไฟล์ที่คุณเป็นเจ้าของออก ระบบจะย้ายไฟล์นั้นไปที่ถังขยะในไดรฟ์และยังคงนับรวมในพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดจนกว่าคุณจะลบออกจากเว็บอย่างถาวร

ในเว็บ

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการนำออกแล้วคลิกนำออก ลบ
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบไฟล์อย่างถาวร ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่ออยู่ในถังขยะ ให้เลือกไฟล์แล้วคลิกลบถาวร
  • หากต้องการลบไฟล์ในถังขยะทั้งหมดอย่างถาวร ให้คลิกถังขยะ แล้วเลือกล้างถังขยะ

ลบรายการออกจากไดรฟ์

ในคอมพิวเตอร์

เพียงเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการนำออก แล้วลบเช่นเดียวกับการลบไฟล์อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์

กู้คืนไฟล์ที่ถูกลบ

" "

หากเปลี่ยนใจหลังจากลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปแล้ว คุณก็กู้คืนไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวกลับมาที่ไดรฟ์ได้ ไม่ว่าคุณจะลบออกจากไดรฟ์บนเว็บหรือจากคอมพิวเตอร์ใน ไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป คุณก็จะกู้คืนได้ด้วยวิธีเดียวกัน

ในเว็บ

  
 1. เปิดไดรฟ์
 2. คลิกถังขยะ ""
 3. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการกู้คืน แล้วคลิกกู้คืน ""

กู้คืนรายการในไดรฟ์ที่ลบออก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false