หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

Gmail: เคล็ดลับระดับกลาง

เลื่อนอีเมลหรือการช่วยเตือนไว้ภายหลัง

" "

เคล็ดลับ

คุณเลื่อนอีเมลยืนยันที่มีวันที่และเวลาออกไปได้จนกว่าจะถึงเวลา

ตัวอย่าง

 • ค้นหาอีเมลยืนยันโรงแรมตอนจะเข้าเช็คอิน
 • รับการช่วยเตือนกิจกรรมใน Google ปฏิทิน 1 วันก่อนหน้า

หมายเหตุ: การช่วยเตือนที่คุณสร้างในปฏิทินหรือ Google Keep จะปรากฏใน Gmail อีกด้วย โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเตือนใน Google ปฏิทินหรือ Keep ที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Google ปฏิทินหรือหัวข้อเริ่มต้นใช้งาน Keep

เลื่อนการแจ้งเตือนจนกว่าจะถึงเวลาที่แนะนำบนเว็บ" "

 1. เปิด Gmail แล้วชี้ไปที่อีเมล
 2. คลิกเลื่อนการแจ้งเตือน เลื่อนการแจ้งเตือน ทางด้านขวา
 3. เลือกเวลาในหัวข้อเลื่อนการแจ้งเตือนจนถึง

  อีเมลจะเลื่อนการแจ้งเตือนและย้ายออกจากกล่องจดหมายโดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับการช่วยเตือนเกี่ยวกับอีเมลที่เลื่อนการแจ้งเตือนหลังจากสิ้นสุดเวลาที่ระบุ

 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูอีเมลที่เลื่อนการแจ้งเตือนทั้งหมด ให้คลิกรายการที่เลื่อนการแจ้งเตือนในแถบด้านข้างทางซ้าย

เลื่อนการแจ้งเตือนจนกว่าจะถึงเวลาที่แนะนำในอุปกรณ์เคลื่อนที่

" "

 1. เปิดแอป Gmail ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต 
 2. เปิดอีเมล
 3. แตะเพิ่มเติม "" หรือ ""จากนั้นเลื่อนการแจ้งเตือนที่ด้านบน
 4. เลือกวันและเวลาที่ต้องการรับอีเมลในภายหลัง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false