หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งาน Google ฟอร์ม

วิเคราะห์คำตอบในแบบฟอร์ม

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

ฟอร์ม

หลังจากส่งแบบฟอร์มออกแล้ว คุณจะเห็นคำตอบในแท็บคำตอบ นอกจากนี้ คุณยังเลือกที่จะรับอีเมลเมื่อมีคำตอบใหม่ได้ด้วย

โปรดศึกษาวิธีการได้จากขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้

ดูคำตอบในฟอร์ม

" "

คุณดูข้อมูลสรุปคำตอบทั้งหมดหรือดูคำตอบทีละรายการก็ได้ในแท็บคำตอบ และยังดูคำถามในแบบฟอร์มโดยคลิกแท็บคำถามได้ด้วย หากต้องการสลับระหว่างคำตอบแต่ละรายการ ให้คลิกอีเมลของแต่ละคน

สรุปหรือตอบกลับแต่ละรายการในรูปแบบแผนภูมิ

ดูคำตอบในชีต

" "

หากต้องการวิเคราะห์คำตอบเพิ่มเติม คุณส่งคำตอบเหล่านั้นไปยังสเปรดชีตได้ เนื่องจากสเปรดชีตเชื่อมโยงกับแบบฟอร์ม ดังนั้นคำตอบจะปรากฏแบบเรียลไทม์

วิธีส่งคำตอบไปยังสเปรดชีตใหม่

  1. ในฟอร์ม ที่แท็บคำตอบ ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นเลือกปลายทางการตอบกลับ
  2. คลิกสร้างสเปรดชีตใหม่
  3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้ป้อนชื่อใหม่
  4. คลิกสร้าง

วิธีส่งคำตอบไปยังสเปรดชีตที่มีอยู่

  1. ในฟอร์ม ที่แท็บคำตอบ ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นเลือกปลายทางการตอบกลับ
  2. เลือกเลือกสเปรดชีตที่มีอยู่จากนั้นเลือก
  3. เลือกสเปรดชีตที่ต้องการและคลิกเลือก

หากต้องการเปิดสเปรดชีตจากฟอร์ม ให้คลิกดูคำตอบในชีต ชีต ถัดจากเพิ่มเติม "" สเปรดชีตจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ หากต้องการกลับไปยังฟอร์ม ให้คลิกแบบฟอร์มจากนั้นแสดงข้อมูลสรุปของคำตอบ หรือกลับไปยังหน้าต่างฟอร์ม

วิธีหยุดส่งคำตอบไปยังสเปรดชีต

  1. ในแท็บคำตอบของฟอร์ม ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นยกเลิกการลิงก์แบบฟอร์ม
  2. คลิกยกเลิกการลิงก์เพื่อยืนยัน

เลือกปลายทางการตอบกลับ

ดาวน์โหลดคำตอบเป็นไฟล์ CSV

" "

หากต้องการส่งออกคำตอบเพื่อวิเคราะห์ในโปรแกรมอื่น คุณเลือกที่จะดาวน์โหลดคำตอบเหล่านั้นเป็นไฟล์ CSV ได้

ในแท็บคำตอบของฟอร์ม ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นดาวน์โหลดคำตอบ (.csv)

ดาวน์โหลดคำตอบเป็นไฟล์ CSV


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false