หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ข้อมูลสรุปของ Google Meet

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

" "

จัดการประชุมทางวิดีโอ จัดชั้นเรียนฝึกอบรมออนไลน์ จัดสัมภาษณ์จากทางไกล และอื่นๆ

ดาวน์โหลด Meet: เว็บ (meet.google.com), Android หรือ iPhone และ iPad

1. เริ่มหรือเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอในอุปกรณ์เคลื่อนที่

" "

ใน Gmail "" หรือแอป Meet "" ให้ทำดังนี้
 

" "

เปิด Meet "" ใน Gmail

 

 

คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้ใน Meet

" " เปิดตัวเลือกสำหรับการเริ่มการประชุมใหม่
" " เข้าร่วมการประชุมที่มีอยู่ด้วยรหัสหรือชื่อเล่น
Calendar icon เข้าร่วมการประชุมในปฏิทิน
Link icon แชร์ข้อมูลการเข้าร่วม
Video icon สร้างและเริ่มการประชุมได้ทันที

หมายเหตุ: หากไม่เห็น Meet "" ใน Gmail ให้เลือกการตั้งค่า ""จากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมดจากนั้นChat และ Meetจากนั้นแสดงส่วน "ประชุม" ในเมนูหลักจากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลง

" "

ในแอป Google ปฏิทิน "" ให้ทำดังนี้

" "

" "

เปิดกิจกรรม

แตะ เข้าร่วม Google Meet.

หากต้องการเริ่มหรือเข้าร่วมการประชุมจากคอมพิวเตอร์ โปรดดูหัวข้อเริ่มการประชุมทางวิดีโอหรือเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ


2. กำหนดเวลาการประชุมทางวิดีโอ

" "

ในแอป Meet "" หรือบนคอมพิวเตอร์ (แสดงแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) ให้ทำดังนี้

" " " "

แตะการประชุมใหม่จากนั้น
กำหนดเวลาใน Google ปฏิทิน

เพิ่มรายละเอียดกิจกรรมแล้วแตะบันทึก
กิจกรรมนี้จะมีลิงก์ไปยังการประชุมทางวิดีโอ

" "

ในแอปปฏิทิน "" ให้ทำดังนี้

" "

" "

" "

" "

แตะสร้าง "" แตะกิจกรรม "" แตะเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ. เพิ่มรายละเอียดกิจกรรมแล้วแตะบันทึก


3. เพิ่มหรือดูผู้เข้าร่วมหรือนำเสนอหน้าจอของคุณ

ผู้จัดการประชุมที่มี Google Workspace for Education สามารถป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมแชร์หน้าจอของตนเองได้ 

" "

ในแอป Meet "" ในระหว่างการประชุม ให้ทำดังนี้

" "

" "

  • หากต้องการเพิ่มผู้คนในการโทร ให้แตะเพิ่มคนอื่นๆ ""จากนั้นแชร์ข้อมูลการเข้าร่วม เมื่ออยู่ระหว่างการประชุม คุณจะเห็นผู้เข้าร่วม 
  • หากต้องการแชทและดูชุดข้อความการประชุม ให้แตะข้อความระหว่างการประชุม ดูข้อความ 
  • หากต้องการนำเสนอและแชร์ไฟล์บนหน้าจอ ให้แตะแชร์หน้าจอ ""
แตะเพิ่มเติม "" เพื่อดูตัวเลือก

 

 

" "

ใน Meet บนคอมพิวเตอร์ในระหว่างการประชุม ให้ทำดังนี้

" "
 
 

1

หากต้องการแชร์หน้าจอ ให้คลิกนำเสนอทันที ""

2

หากต้องการดูผู้เข้าร่วมและเพิ่มผู้คน ให้คลิกแสดงทุกคน ""
3 หากต้องการแชทกับผู้เข้าร่วม ให้คลิกแชท ""
4 หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วม ให้คลิกเพิ่มผู้คน
5 ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม

4. ยกมือขึ้น ทำแบบสำรวจ และอื่นๆ

" "

ในแอป Meet "" ให้ทำดังนี้

" " " "

หากต้องการถามคำถาม ให้แตะยกมือขึ้น ""
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม ให้แตะเพิ่มเติม ""

หากต้องการทำแบบสำรวจหรือเริ่มเซสชันถามและตอบ ให้แตะเพิ่มเติม ""จากนั้นกิจกรรม ""

" "

ใน Meet บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำดังนี้  

" "
 
  1
 
หากต้องการถามคำถาม ให้คลิกยกมือขึ้น ""
2 หากต้องการเปลี่ยนพื้นหลังและตัวเลือกอื่นๆ ให้คลิกเพิ่มเติม ""
3 หากต้องการสร้างไวท์บอร์ดและตัวเลือกอื่นๆ ให้คลิกกิจกรรม ""
4 แยกออกเป็นห้องกลุ่มย่อย ทำแบบสำรวจ เริ่มเซสชันถามและตอบ บันทึกการประชุม หรือสร้างไวท์บอร์ด
   
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false