Lathund för Google Kalkylark

Vill du få ut mer av Google-appar på jobbet eller i skolan?  Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace
" "

” ”

Skapa och samredigera kalkylark med teamet direkt i webbläsaren.Analysera data med diagram och filter, hantera uppgiftslistor, skapa projektplaner och mycket mer. Alla ändringar sparas automatiskt.


Skaffa Kalkylark: Webben (sheets.google.com)Android eller iOS 

1. Anpassa kalkylark och data.

" "

Obs! Om du vill förbättra kompatibiliteten med kortkommandon i Microsoft Excel kan du åsidosätta webbläsargenvägar.

Formatera ett arbetsblad, inklusive hur data presenteras, till exempel att lägga till ramar för celler och formatera data som valuta

2. Arbeta med rader, kolumner och celler.

" "

Lägg till rader, kolumner och celler:

  1. Markera raden, kolumnen eller cellen där du vill lägga till din nya post.
  2. Högerklicka på den markerade raden, kolumnen eller cellenföljt avInfogaföljt avvälj var du vill infoga den nya posten.

Radera, rensa eller dölj rader och kolumner: Högerklicka på radnumret eller kolumnbokstavenföljt avRadera, Rensa eller Dölj.

Radera celler: Markera cellerna och högerklickaföljt avRadera cellerföljt avFlytta åt vänster eller Flytta uppåt.

Flytta rader eller kolumner: Markera radnummer eller kolumnbokstav och dra till en ny plats.

Flytta celler:

  1. Markera cellerna.
  2. Peka med markören högst upp i de valda cellerna tills en hand visas.
  3. Dra cellerna till en ny plats.

Gruppera rader eller kolumner:

  1. Markera rader eller kolumner. 
  2. Klicka på Dataföljt avGruppera rader eller Gruppera kolumner.

Lås rubrikrader och kolumner: Behåll en rad eller kolumn på samma plats medan du rullar genom kalkylarket. Klicka på Visa följt av Frys och välj ett alternativ på menyraden.

Alternativ 1 till 5 mappade på ett arbetsblad

3. Klicka på Dela för att dela ditt kalkylark och välj sedan vad redigeringsbehöriga kan göra. De får också en e-postavisering.

" "

  Dela eller sluta dela Redigera innehåll direkt

Lägg till kommentarer

Redigerare
Kommentator    
Läsbehörig      

5. Samarbeta med ditt team i realtid." "

Dela med ditt team. Chatta med dem som visar arbetsbladet. Öppna kommentarstråden och lägg till kommentarer.

5. Skapa olika versioner och kopior av kalkylarket.

" "

Gör en kopia – skapa en kopia av ditt kalkylark. Det här är ett utmärkt sätt att skapa mallar.

Ladda ned som – ladda ned kalkylarket i andra format, till exempel Excel eller PDF.

E-posta som bilaga – e-posta en kopia av kalkylarket.

Versionshistorik – se alla de ändringar du och andra har gjort i kalkylarket eller återgå till tidigare versioner.

Publicera på webben – publicera en kopia av kalkylarket som en webbsida eller bädda in ditt kalkylark på en webbplats.

Under Sök på menyn finns olika alternativ som Publicera på webben

6. Arbeta med funktioner.

" "

Dina viktigaste Excel-funktionerna finns även i Kalkylark. Här är några av de saker du kan göra.

AVERAGE

Statistik Returnerar det numeriska medelvärdet i ett dataset, ignorerar text.

AVERAGEIFS

Statistik Returnerar genomsnittet av ett intervall som beror på flera kriterier.

CHOOSE

Sökning Returnerar ett element från en lista med alternativ baserat på index.

COUNT

Statistik Returnerar antalet numeriska värden i ett dataset.

COUNTIF

Statistik Returnerar ett villkorsbaserat antal för ett intervall.

DATE

Datum Konverterar ett angivet år, en angiven månad eller en angiven dag till ett datum.

FIND

Text Returnerar den position där en sträng först hittas i texten.

GETPIVOTDATA

Text Extraherar ett aggregerat värde från ett pivottabell som motsvarar de angivna rad- och kolumnrubrikerna.

IF

Logik Returnerar ett värde om ett logiskt uttryck är sant och ett annat om det är falskt.

INDEX

Sökning Returnerar innehållet i en cell, specificerat per rad- och kolumnförskjutning.

INT

Matematik Avrundar ett tal nedåt till närmsta heltal som är mindre än eller lika med det.

LOOKUP

Sökning Söker igenom en rad eller kolumn efter en nyckel och returnerar cellens värde i ett resultatintervall som finns på samma position som sökraden eller kolumnen.

MATCH

Sökning Returnerar den relativa positionen för ett objekt i ett intervall som matchar ett angivet värde.

MAX

Statistik Returnerar maximivärdet i ett numeriskt dataset.

MIN

Statistik Returnerar minimivärdet i ett numeriskt dataset.

NOW

Datum Returnerar aktuellt datum och aktuell tid som datumvärde.

ROUND

Matematik Avrundar ett tal till ett visst antal decimaler enligt standardregler.

SUM

Matematik Returnerar summan av en serie tal och/eller celler.

SUMIF

Matematik Returnerar en villkorsbaserad summa för ett intervall.

TODAY

Datum Returnerar aktuellt datum som datumvärde.

VLOOKUP

Sökning Söker nedåt i den första kolumnen i ett intervall efter en nyckel och returnerar värdet för en angiven cell i raden som hittats.Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?