Sneltoetsen gebruiken in Google Workspace

Met sneltoetsen kun je meer doen met minder klikken.

grijze balk

" "

Gmail-sneltoetsen

Sneltoetsen inschakelen

  1. Open Gmail.
  2. Klik rechtsboven op Instellingen ""and thenAlle instellingen bekijken.
  3. Ga naar het gedeelte Sneltoetsen en selecteer Sneltoetsen ingeschakeld.
  4.  Klik onderaan de pagina op Wijzigingen opslaan.

Opmerking: Als je de volledige lijst met sneltoetsen wilt bekijken, open je Gmail en druk je op Shift + ?.
Gebruik ⌘ op een Mac of Ctrl in Windows en Chrome OS.

" "
Een e-mail schrijven Sneltoets
Opstellen c
Cc-ontvangers toevoegen ⌘/Ctrl + Shift + c
Een link invoegen ⌘/Ctrl + k
Opstellen in een nieuw tabblad  d
Bcc-ontvangers toevoegen  ⌘/Ctrl + Shift + b
Verzenden ⌘/Ctrl + Enter
" "
Een e-mail lezen Sneltoets
Vorig bericht in een geopend gesprek * p
Markeren als gelezen Shift + i
Hele gesprek uitvouwen * ;
Volgend bericht in een geopend gesprek * n
Markeren als ongelezen Shift + u
Hele gesprek samenvouwen * :
" "
Tekst opmaken Sneltoets
Vet ⌘/Ctrl + b
Onderstrepen ⌘/Ctrl + u
Cursief ⌘/Ctrl + i
Opmaak verwijderen /Ctrl + \
" "
Acties uitvoeren op een e-mail Sneltoets
Gesprek selecteren x
Gesprek toevoegen aan Tasks  Shift + t 
Snoozen b
Archiveren e
Beantwoorden r
Allen beantwoorden a
Doorsturen v
" "
Een e-mail categoriseren Sneltoets
Markeren als belangrijk + of
Markeren als niet belangrijk  -
Label openen als menu  l
Gesprekken met een ster selecteren * + s
" "
Navigeren in de inbox Sneltoets
Naar inbox gaan g + i
Naar verzonden berichten gaan  g + t 
Naar concepten gaan g + d
Naar 'Alle e-mail' gaan  g + a

* De gespreksweergave moet zijn ingeschakeld.

grijze balk

" "

Sneltoetsen voor de Chrome-browser

Opmerking: Zie Sneltoetsen voor Chrome voor de volledige lijst met sneltoetsen.
Gebruik ⌘ op een Mac of Ctrl in Windows en Chrome OS.

" "
Tabbladen openen en sluiten Sneltoets
Een nieuw tabblad openen en daarnaartoe gaan ⌘/Ctrl + t 
Het laatst gesloten tabblad opnieuw openen en daarnaartoe gaan ⌘/Ctrl + Shift + t
Naar een specifiek tabblad gaan ⌘/Ctrl + 1 t/m ⌘/Ctrl + 8
Het huidige tabblad of pop-upvenster sluiten  ⌘/Ctrl + w
" "
Vensters openen en sluiten Sneltoets
Een nieuw venster openen  ⌘/Ctrl + n
Een nieuw venster openen in de incognitomodus ⌘/Ctrl + Shift + n
Het huidige venster sluiten ⌘/Ctrl + Shift + w
Het venster minimaliseren ⌘ + m
Alt + spatiebalk + n
" "
De Chrome-browser gebruiken Sneltoets
Zoeken op internet  ⌘ + Optie + f
Ctrl + k
De pagina 'Downloads' openen op een nieuw tabblad ⌘ + Shift + j
Ctrl + j
Opties openen om de huidige pagina af te drukken ⌘/Ctrl + p
Opties openen om de huidige pagina op te slaan ⌘/Ctrl + s 
Een bestand op je computer openen in de Chrome-browser ⌘/Ctrl + o + selecteer een bestand
De huidige webpagina als bladwijzer opslaan ⌘/Ctrl + d
Naar de adresbalk gaan ⌘/Ctrl + l
De bookmarkmanager openen ⌘/Ctrl + Shift + o
Inloggen als andere gebruiker of browsen als gast ⌘/Ctrl + Shift + m
De pagina 'Geschiedenis' openen op een nieuw tabblad ⌘ + y
Ctrl + h
De Chrome-browser sluiten ⌘/Ctrl + Shift + q
" "
De Chrome-browser aanpassen Sneltoets
De homepage openen op het huidige tabblad ⌘/Ctrl + Shift + h
Alles op de pagina verkleinen  ⌘/Ctrl en - 
Alles op de pagina vergroten ⌘/Ctrl en +
De standaardgrootte van alles op de pagina herstellen ⌘/Ctrl + 0
grijze balk

" "

Sneltoetsen voor Agenda

Sneltoetsen inschakelen

  1. Klik in Google Agenda op Instellingen Instellingenand thenInstellingen.
  2. Klik links op Sneltoetsen.
  3. Vink het vakje aan voor Sneltoetsen inschakelen.
  4. Klik op Terug "" om terug te gaan naar Agenda.

Opmerking: Als je de volledige lijst met sneltoetsen wilt bekijken, open je Agenda en druk je op Shift + ?.
Gebruik ⌘ op een Mac of Ctrl in Windows en Chrome OS.

" "
Navigeren in je agenda Sneltoets
De agendaweergave wijzigen in de volgende periode j of
Naar vandaag verplaatsen t
De agenda vernieuwen ⌘/Ctrl +r
Naar de pagina 'Instellingen' gaan s
" "
De agendaweergave wijzigen Sneltoets
Dagweergave 1 of d
Weekweergave 2 of w
Maandweergave 3 of m
Agendaweergave 5 of a
" "
Afspraken maken en bewerken Sneltoets
Een nieuwe afspraak maken c
De details van een afspraak weergeven e
Een afspraak verwijderen Verwijderen
Ongedaan maken z
Afspraak opslaan (vanaf de pagina met afspraakgegevens) ⌘/Ctrl + s
Teruggaan naar agendaraster vanaf een pagina met afspraakgegevens Esc
" "

Naar Tasks en Keep gaan

Gebruik Google Keep en Google Tasks in een zijvenster als je je in Google Agenda bevindt

Sneltoets

Gebruik deze sneltoetsen om naar het zijvenster te gaan:

Windows Ctrl + Alt + . of Ctrl + Alt + , 
Chromebook Alt + Shift + . of Alt + Shift + ,
Mac Optie + ⌘ +. of Optie + ⌘ +,
grijze balk

" "

Sneltoetsen voor Drive

Opmerking: Als je de volledige lijst met sneltoetsen wilt bekijken, open je Google Drive en
druk je op Shift + ?.

Gebruik ⌘ op een Mac of Ctrl in Windows en Chrome OS.

" "
Mappen en bestanden maken Sneltoets
Document Shift + t
Presentatie Shift + p
Spreadsheet Shift + s
Tekening Shift + d
Map Shift + f
Formulier Shift + o
" "
Items selecteren Sneltoets
Item selecteren of selectie ongedaan maken  x
Het volgende item eronder selecteren j
pijl-omlaag
Het volgende item erboven selecteren k
pijl-omhoog
Het volgende item links selecteren h
pijl naar links
Het volgende item rechts selecteren l
pijl naar rechts
Alle selecties wissen  Shift + n
" "
Acties uitvoeren op items Sneltoets
Geselecteerd item openen Enter + o
Naam van geselecteerd item wijzigen n
Geselecteerde items delen  .
Geselecteerde items verplaatsen naar een nieuwe map z
Ster toevoegen of verwijderen bij geselecteerde items s
Laatste actie ongedaan maken  ⌘/Ctrl + z
" "
Menu's openen Sneltoets
Menu 'Maken' c
Menu Meer acties a
Menu 'Sorteren' r
Menu Instellingen t
" "
Navigeren in Drive Sneltoets
Naar het navigatievenster (lijst met mappen) gaan g + n
g + f
Naar het detailvenster gaan g + d
Detailvenster weergeven of verbergen d
Activiteitenvenster weergeven of verbergen i
grijze balk

" "

Sneltoetsen voor Documenten

Opmerking: Als je de volledige lijst met sneltoetsen wilt bekijken, open je Google Documenten en druk je op ⌘ + / (Mac) of Ctrl + / (Windows, Chrome OS). 
Gebruik ⌘ op een Mac of Ctrl in Windows en Chrome OS.

" "
Veelgebruikte acties Sneltoets
Kopiëren ⌘/Ctrl + c 
Knippen ⌘/Ctrl + x
Plakken ⌘/Ctrl + v 
Zonder opmaak plakken  ⌘/Ctrl + Shift + v 
Ongedaan maken ⌘/Ctrl + z
Opnieuw ⌘/Ctrl + Shift + z
Link invoegen of bewerken  ⌘/Ctrl + k
Zoeken ⌘/Ctrl + f
" "
Tekst opmaken Sneltoets
Vet ⌘/Ctrl + b
Cursief ⌘/Ctrl + i
Onderstrepen ⌘/Ctrl + u
Doorhalen Option/Alt + Shift + 5
Superscript ⌘/Ctrl + .
Tekstopmaak kopiëren ⌘/Ctrl + Alt + c
" "
Alinea's opmaken Sneltoets
Alinea-inspringing vergroten ⌘/Ctrl + ] 
Alinea-inspringing verkleinen ⌘/Ctrl + [ 
Genummerde lijst ⌘/Ctrl + Shift + 7
Rechts uitlijnen  ⌘/Ctrl + Shift + r
Links uitlijnen  ⌘/Ctrl + Shift + l
Lijst met opsommingstekens  ⌘/Ctrl + Shift + 8
" "
Reacties en voetnoten toevoegen Sneltoets
Reactie invoegen  ⌘/Ctrl + Alt + m
Gespreksweergave openen ⌘/Ctrl + Alt + Shift + a
Voetnoot invoegen  ⌘/Ctrl + Alt + f
grijze balk

" "

Sneltoetsen voor Spreadsheets

Opmerking: Als je de volledige lijst met sneltoetsen wilt bekijken, open je Google Spreadsheets en druk je op Ctrl + / (Windows, Chrome OS) of ⌘ + / (Mac).
Gebruik ⌘ op een Mac of Ctrl in Windows en Chrome OS.

" "
Veelgebruikte acties Sneltoets
Kolom selecteren Ctrl + spatiebalk
Rij selecteren Shift + Spatiebalk
Een link invoegen ⌘/Ctrl + k
Verkennen openen Alt + Shift + x
Nieuw blad invoegen Shift + F11
" "
Cellen opmaken Sneltoets
Vet ⌘/Ctrl + b 
Onderstrepen ⌘/Ctrl + u
Cursief ⌘/Ctrl + i 
Rechterrand toepassen Optie + Shift + 4
Bovenrand toepassen Optie + Shift + 1
Opmaak wissen  ⌘/Ctrl + \
Centreren  ⌘/Ctrl + Shift + e
Rechts uitlijnen ⌘/Ctrl + Shift + r
Links uitlijnen ⌘/Ctrl + Shift + l
Linkerrand toepassen Optie + Shift + 2
Onderrand toepassen Optie + Shift + 3
" "
Rijen en kolommen wijzigen Sneltoets
Rij verbergen  ⌘/Ctrl + Alt + 9
Rijen of kolommen groeperen Alt + Shift + pijl naar rechts
Rij zichtbaar maken ⌘/Ctrl + Shift + 9
Groepering van rijen of kolommen opheffen Alt + Shift + pijl naar links
" "
Notities en reacties toevoegen Sneltoets
Notitie invoegen/bewerken Shift + F2
Reactie invoegen  ⌘/Ctrl + Alt + m
Gespreksweergave voor reacties openen ⌘/Ctrl + Alt + Shift + a
 
grijze balk

Presentaties

Sneltoetsen voor Presentaties

Opmerking: Als je de volledige lijst met sneltoetsen wilt bekijken, open je Google Presentaties en druk je op Ctrl + / (Windows, Chrome OS) of ⌘ + / (Mac).
Gebruik ⌘ op een Mac of Ctrl in Windows en Chrome OS.

" "
Veelgebruikte acties Sneltoets
Nieuwe dia  Ctrl + m
Alles selecteren ⌘/Ctrl + a
Link openen Alt + Enter
Geen selecteren ⌘/Ctrl + Shift + a
Link invoegen of bewerken Ctrl + k
" "
Tekst opmaken Sneltoets
Vet ⌘/Ctrl + b
Cursief ⌘/Ctrl + i
Onderstrepen ⌘/Ctrl + u
Lettergrootte vergroten ⌘/Ctrl + Shift + >
Lettergrootte verkleinen ⌘/Ctrl + Shift + <
Lijst met opsommingstekens ⌘/Ctrl + Shift + 8
" "
Objecten verplaatsen en sorteren Sneltoets
Groeperen ⌘/Ctrl + Alt + g 
Groeperen opheffen ⌘/Ctrl + Alt + Shift + g
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verschuiven Pijltoetsen
Volgende vorm selecteren Tab
Vorige vorm selecteren Shift + Tab
" "
Schakelen tussen dia's Sneltoets
Naar de vorige dia gaan Page Up
pijl-omhoog
Naar de volgende dia gaan Page Down
pijl-omlaag
" "
Notities en reacties toevoegen Sneltoets
Reactie invoegen ⌘/Ctrl + Alt + m
Huidige reactie invoeren Houd ⌘/Ctrl + Enter ingedrukt
Gespreksweergave voor reacties openen ⌘/Ctrl + Alt + Shift + a
" "
Navigeren in presentaties Sneltoets
Venster met sprekernotities openen Ctrl + Alt + Shift + s 
Venster voor animaties openen  ⌘/Ctrl + Alt + Shift + b

grijze balk

" "

Sneltoetsen voor Google Meet

Opmerking: Als u de volledige lijst met sneltoetsen wilt bekijken, opent u Google Meet en drukt u in een videovergadering op Shift + ?.

" "
Toegankelijke gegevens (schermlezer vereist) Mac Windows/Chrome OS
Aangeven wie er momenteel spreekt Ctrl + ⌘ + s Ctrl + Alt + s
Actuele informatie over de ruimte aankondigen Ctrl + ⌘ + i Ctrl + Alt + i
" "
Vergaderfuncties Mac Windows/Chrome OS
Ondertiteling weergeven of verbergen c c
Camera aan- of uitzetten ⌘ + e Ctrl + e
Uw microfoon uit- of aanzetten ⌘ + d Ctrl + d
Meer deelnemerstegels laten zien Ctrl + ⌘ + k Ctrl + Alt + k
Minder deelnemerstegels laten zien Ctrl + ⌘ + j Ctrl + Alt + j
Chatvenster in de vergadering weergeven of verbergen Ctrl + ⌘ + c Ctrl + Alt + c
Deelnemers weergeven of verbergen Ctrl + ⌘ + p Ctrl + Alt + p
" "

grijze balk

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?