Got 5 mins? Help us with a quick survey about Google Workspace tasks.

Tydzień 3. Udostępnianie plików i współpracowanie nad nimi

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Google Workspace
„.”

Współpraca za pomocą udostępniania plików Aby zacząć udostępniać pliki i wydajnie współpracować w firmie, wykonaj poniższe zadania.

„.”

Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystko

1. Zarządzanie plikami na Dysku i w edytorach Dokumentów

Pole wyboruPrzesyłanie plików na Dysk Google, by mieć do nich dostęp na każdym urządzeniu

Na Dysku można przechowywać dowolne pliki – takie jak zdjęcia, rysunki czy filmy. Wystarczy, że zapiszesz plik na Dysku na jednym ze swoich urządzeń, a będzie on automatycznie dostępny na wszystkich pozostałych urządzeniach. Pliki można przenosić na Dysk na trzy sposoby.

Przesyłanie plików na Dysk za pomocą przeglądarki:

 1. Otwórz Dysk.
 2. Kliknij Plus Nowya potemPrześlij plik lub Prześlij folder, a następnie wybierz plik lub folder, który chcesz przesłać.
 3. Kliknij Otwórz.

Przesyłanie plików z urządzenia mobilnego:

Uwaga: jeśli później odinstalujesz aplikację, nie wpłynie to na Twoje pliki na Dysku. Nadal będą one dostępne na Dysku w przeglądarce.

 1. W zależności od urządzenia wybierz jedną z tych opcji:
  • Telefon lub tablet z Androidem: kliknij Google Play Google Play.
  • Urządzenia z iOS: kliknij App Store App Store na urządzenia z iOS.
 2. Znajdź i zainstaluj aplikację Dysk.
 3. Otwórz aplikację z plikiem, który chcesz przesłać. Kliknij Udostępnij i wybierz Dysk.

(Zaawansowane) Przesyłanie plików na Dysk z komputera:

Aby przesłać pliki z komputera, zainstaluj i wykorzystaj aplikację Dysk Google na komputer.

Uwaga: usługa Dysk na komputer jest dostępna tylko wtedy, gdy administrator włączył ją w Twojej organizacji lub Twoim zespole.

Więcej informacji 

Pole wyboruTworzenie nowych plików Dokumentów ze skrótowymi adresami URL

Zamiast stale tworzyć nowe pliki w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach i Formularzach Google, możesz użyć skrótowego adresu URL.

W przeglądarce wpisz jeden z tych adresów URL:

Dokumenty
 • docs.new
 • doc.new
 • document.new
Arkusze
 • sheets.new
 • sheet.new
 • spreadsheet.new
Prezentacje
 • slides.new
 • slide.new
 • presentation.new
Formularze
 • forms.new
 • form.new

Zostanie otwarty pusty plik. Możesz natychmiast rozpocząć jego edycję.

Więcej informacji

Pole wyboruWyróżnianie ważnych folderów gwiazdkami i kolorami

Oznaczanie ważnych plików i folderów gwiazdką:

Ważne pliki i foldery możesz oznaczyć, by móc je później łatwo znaleźć.

 1. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz Dodaj do oznaczonych gwiazdką.
 3. (Opcjonalnie) Aby zobaczyć wszystkie pliki i foldery oznaczone gwiazdką, na pasku bocznym po lewej stronie kliknij Oznaczone gwiazdką.

Oznaczanie folderów na Dysku kolorami:

Możesz uporządkować swój Dysk, korzystając z kolorowych folderów.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz zmienić.
 2. Kliknij Zmień kolor i wybierz kolor, którego chcesz użyć. 

Więcej informacji 

Pole wyboruZarządzanie wersjami plików

Zapisujesz wiele wersji roboczych plików, by w razie potrzeby móc się do nich odwołać lub przywrócić ich wcześniejszą wersję? Na Dysku wszystkie wersje robocze są przechowywane w jednym pliku. Możesz z łatwością przeglądać lub przywracać wcześniejsze wersje dokumentu.

Przeglądanie lub przywracanie wcześniejszych wersji plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google:

 1. Otwórz plik na Dysku.
 2. Kliknij Plik a potem Historia zmian a potem Wyświetl historię zmian.
 3. Kliknij sygnaturę czasową, by wyświetlić poprzednią wersję pliku. Pod sygnaturą czasową zobaczysz te informacje:
  • Nazwiska osób, które edytowały dokument.
  • Kolor obok nazwiska każdej osoby. Kolorem tym są oznaczone zmiany wprowadzone przez daną osobę.
 4. (Opcjonalnie) Aby przywrócić tę wersję, kliknij Przywróć tę wersję.

Uwaga: aby wyświetlić historię zmian, musisz mieć uprawnienie Właściciel lub Może edytować.

Pobieranie plików spoza Google z Dysku i przywracanie ich wcześniejszych wersji:

 1. Na Dysku kliknij plik i w prawym górnym rogu wybierz Więcej Więceja potemZarządzaj wersjami.
 2. Kliknij Więcej Więceja potemPobierz Pobierz, by pobrać plik.
 3. (Opcjonalnie) Aby przywrócić starszą wersję (np. pobraną zgodnie z powyższą instrukcją), kliknij Prześlij nową wersję, znajdź odpowiednią wersję pliku i kliknij Otwórz.
 4. Kliknij Zamknij.

Więcej informacji

Pole wyboruUzyskiwanie dostępu do plików offline

Awarie internetowe nie powinny uniemożliwiać korzystania z Dysku. Skonfiguruj dostęp offline do plików, by móc je wyświetlać i edytować w dowolnym momencie.

Ważne: aby mieć pewność, że inne osoby nie widzą Twoich plików, dostęp offline skonfiguruj na urządzeniach, które należą tylko do Ciebie.

W przeglądarce

Tylko Chrome

Konfigurowanie dostępu offline do Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji:

 1. Zainstaluj rozszerzenie Dokumenty Google offline.
 2. Na Dysku kliknij Ustawienia "" a potem Ustawienia.
 3. W sekcji Offline zaznacz pole Twórz, otwieraj i edytuj ostatnie pliki Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google na tym urządzeniu w trybie offline.
 4. Kliknij Gotowe.
 5. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i włącz opcję Dostępne offline.

Na urządzeniu mobilnym

Tylko Chrome

Konfigurowanie dostępu offline do Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji:

 1. Na urządzeniu z Androidem lub Apple iOS otwórz aplikację Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje Google.
 2. Kliknij Menu "" a potem Ustawienia.
 3. Włącz Udostępnij ostatnie pliki offline.

Na komputerze

Konfigurowanie dostępu offline do plików PDF, plików Microsoft Office i innych materiałów na komputerze:

 1. Kliknij Dysk na komputer "" a potem Otwórz Dysk Google Folder.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który chcesz otworzyć offline.
 3. Kliknij Transmisja plików z Dyskua potemDostępność offline.

Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat uzyskiwania dostępu do plików.

Pole wyboruZałączanie plików z Dysku do e-maili i wydarzeń w kalendarzu

Załączanie plików z Dysku w Gmailu:

 1. Gmailu kliknij Utwórz.
 2. Na pasku narzędzi tworzenia kliknij Dysk "" i wybierz plik.
 3. Kliknij Wstaw.
 4. Gdy wiadomość będzie gotowa, kliknij Wyślij.

Załączanie plików z Dysku do wydarzeń w Kalendarzu:

 1. Kliknij pole Dodaj opis lub załączniki.
 2. Kliknij Mój dysk lub Prześlij i wybierz plik.
 3. Kliknij Wybierz lub Prześlij. Twój plik zostanie dołączony do wydarzenia.

Uwaga: jeśli administrator nie zezwala na udostępnianie plików z Dysku Google poza organizację, możesz wysłać załączniki z Gmaila do gości zewnętrznych.

Więcej informacji

2. Sprawdzone metody udostępniania

Pole wyboruDostosowywanie ustawień udostępniania plików i folderów

Udostępnianie pliku lub folderu wybranym użytkownikom i ustawianie poziomów dostępu:

 1. Wybierz plik, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij "".
 3. W sekcji Udostępnij innym osobom i grupom wpisz adres e-mail użytkownika, któremu chcesz udostępnić plik.

  Uwaga: jeśli w organizacji jest włączone udostępnianie plików gościom, możesz zaprosić kogoś, kto nie ma konta Google, do współpracy nad plikami i folderami na Twoim Dysku Google. Zobacz Udostępnianie dokumentów użytkownikom.

 4. Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z Twoim plikiem, po prawej stronie kliknij strzałkę w dół "" a potem Przeglądający, Komentator lub Edytor.
 5. Wybierz opcję powiadamiania innych osób:
  • Jeśli chcesz powiadomić inne osoby o udostępnieniu im pliku, zaznacz pole Powiadom innych. Jeśli wyślesz takie powiadomienie, każdy wpisany adres e-mail będzie widoczny w tej wiadomości.
  • Jeśli nie chcesz powiadamiać innych osób, odznacz pole Powiadom innych.
 6. Kliknij Udostępnij lub Wyślij.

Udostępnianie pliku lub folderu osobom spoza organizacji:

 1. Na Dysku kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który chcesz udostępnić, i wybierz Udostępnij Tylko.

  W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach u góry kliknij Udostępnij.

  Uwaga: pliki możesz udostępniać tylko wtedy, gdy jesteś ich właścicielem lub gdy masz uprawnienia do ich edycji.

 2. (Opcjonalnie) Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z udostępnionym przez Ciebie plikiem, pod nazwą organizacji kliknij Zmień:
  • Aby zmienić uprawnienia, po prawej stronie kliknij strzałkę w dół "" i wybierz Przeglądający, Komentator lub Edytor.
  • Aby zezwolić na udostępnianie linku poza organizację, obok jej nazwy kliknij strzałkę w dół "" a potem Publiczny.

   Uwaga: jeśli nie widzisz tej opcji, skontaktuj się z administratorem.

 3. Kliknij Skopiuj link.
 4. Kliknij Gotowe.
 5. Wklej link w e-mailu, na stronie lub w dowolnym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.

Więcej informacji

Pole wyboruWybieranie daty wygaśnięcia dostępu
 1. Otwórz plik na Dysku Google, w Dokumentach Google, Arkuszach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Udostępnij a potem znajdź użytkownika, któremu chcesz przyznać tymczasowe uprawnienia.
  • Jeśli plik nie został jeszcze udostępniony tej osobie, dodaj jej adres e-mail i kliknij Wyślij lub Udostępnij. W prawym górnym rogu dokumentu kliknij ponownie Udostępnij.
 3. Obok nazwy użytkownika kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Przyznaj dostęp tymczasowy.
 4. Obok „Dostęp wygasa” kliknij datę, którą chcesz ustawić jako datę wygaśnięcia. Wybierz datę, która przypada nie później niż za rok od bieżącego dnia.
 5. Kliknij Zapisz.

Więcej informacji

Pole wyboruUdostępnianie linku do pliku

Gdy udostępniasz pliki z Dysku Google, możesz zdecydować, czy użytkownicy będą mogli edytować, komentować czy tylko wyświetlać dany plik.

Udostępnianie adresu URL pliku w przeglądarce:

Link do pliku możesz skopiować bezpośrednio z paska adresu przeglądarki. Następnie wklej link w e-mailu lub dowolnym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.

Uwaga: zanim udostępnisz plik, sprawdź w jego ustawieniach udostępniania, czy odbiorca linku będzie mógł go otworzyć. 

Korzystanie z przycisku Udostępnij:

 1. Wybierz plik, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij Share a potem Pobierz link.
 3. W sekcji „Pobierz link” kliknij Zmień na: Każda osoba mająca link.
 4. Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z udostępnionym przez Ciebie publicznym linkiem, wybierz Przeglądający, Komentator lub Edytor.
 5. Kliknij Gotowe.
 6. Skopiuj link i wklej go w e-mailu lub innym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.

Osoby, które nie są zalogowane na konto Google, są wyświetlane w pliku jako anonimowi użytkownicy. Więcej informacji o anonimowych użytkownikach

Udostępnianie linku:

 1. Na Dysku kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który chcesz udostępnić, i wybierz Udostępnij Tylko.

  W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach u góry kliknij Udostępnij.

  Uwaga: pliki możesz udostępniać tylko wtedy, gdy jesteś ich właścicielem lub gdy masz uprawnienia do ich edycji.

 2. (Opcjonalnie) Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z udostępnionym przez Ciebie plikiem, pod nazwą organizacji kliknij Zmień:
  • Aby zmienić uprawnienia, po prawej stronie kliknij strzałkę w dół "" i wybierz Przeglądający, Komentator lub Edytor.
  • Aby zezwolić na udostępnianie linku poza organizację, obok jej nazwy kliknij strzałkę w dół "" a potem Publiczny.

   Uwaga: jeśli nie widzisz tej opcji, skontaktuj się z administratorem.

 3. Kliknij Skopiuj link.
 4. Kliknij Gotowe.
 5. Wklej link w e-mailu, na stronie lub w dowolnym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.

 

Pole wyboruUdostępnianie pliku z folderu na dysku współdzielonym

Wymagane są uprawnienia co najmniej współtwórcy

Na dysku współdzielonym, tak jak na Dysku Google, masz do dyspozycji różne sposoby udostępniania plików osobom, które nie są jego użytkownikami.

Uwaga: folderów na dyskach współdzielonych nie można udostępniać. Twoja organizacja może ograniczać możliwość udostępniania plików. Więcej informacji uzyskasz od swojego administratora.

Udostępnianie plików poszczególnym osobom lub grupom:

 1. Wybierz plik, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij Share.
 3. W sekcji „Udostępnianie osobom i grupom” wpisz adres e-mail osoby lub grupy, której chcesz coś udostępnić.
 4. Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z udostępnionym dokumentem, po prawej kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Przeglądający, Komentator lub Edytor.
 5. Wybierz opcję powiadamiania innych osób.
  • Jeśli chcesz powiadomić inne osoby o udostępnieniu im dokumentu, zaznacz pole Wyślij powiadomienie. Jeśli wyślesz takie powiadomienie, każdy wpisany adres e-mail będzie widoczny w tej wiadomości.
  • Jeśli nie chcesz powiadamiać innych, odznacz to pole.
 6. Kliknij Udostępnij lub Wyślij.

Udostępnianie linku:

Aby plik był szeroko dostępny i aby uniknąć konieczności zarządzania dostępem w organizacji, możesz udostępnić go za pomocą linku. Każda osoba w Twojej organizacji, która ma link do danego pliku, może go otworzyć. Opcjonalnie możesz zezwolić innym użytkownikom na udostępnianie linku osobom spoza Twojej organizacji.

 1. Na dysku współdzielonym kliknij plik lub folder, który chcesz udostępnić.
  Aby udostępnić więcej niż jeden plik lub folder, na klawiaturze naciśnij i przytrzymaj Shift i wybierz pliki lub foldery.
 2. U góry kliknij Udostępnij Tylko.
 3. (Opcjonalnie) Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z udostępnionym przez Ciebie plikiem lub folderem, pod nazwą organizacji kliknij Zmień:
  • Aby zmienić uprawnienia, po prawej stronie kliknij strzałkę w dół "" i wybierz Przeglądający, Komentujący lub Edytor w przypadku plików; Przeglądający, Komentujący, Współtwórca lub Menedżer treści w przypadku folderów.
  • Aby zezwolić na udostępnianie linku poza organizację, obok jej nazwy kliknij strzałkę w dół "" a potem Publiczny.

   Uwaga: jeśli nie widzisz tej opcji, skontaktuj się z administratorem.

 4. Kliknij Skopiuj link.
 5. Kliknij Gotowe.
 6. Wklej link w e-mailu, na stronie lub w dowolnym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.

3. Tworzenie plików i współpraca nad nimi wraz z zespołem

Pole wyboruJednoczesne edytowanie dokumentów wraz z zespołem

Nad plikiem udostępnionym w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach może pracować wiele osób naraz. Od razu widzisz też wprowadzane przez nie zmiany, które zapisują się automatycznie.

Pole wyboruDodawanie komentarzy i przypisywanie działań
 1. Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach wybierz tekst, który chcesz skomentować.
 2. Kliknij Dodaj komentarz "".
 3. Wpisz swój komentarz w polu.
 4. Aby skierować zadanie lub komentarz do określonej osoby, wpisz znak plus (+) oraz jej adres e-mail. Możesz dodać dowolną liczbę osób. Każda osoba otrzyma e-maila z komentarzem i linkiem do pliku.
 5. (Opcjonalnie) Aby przypisać komentarz do danej osoby, zaznacz pole Przypisz do.
 6. Kliknij Skomentuj lub Przypisz.

Uwaga: po osiągnięciu maksymalnej liczby komentarzy do pliku możesz utworzyć jego kopię bez kopiowania komentarzy.

Pole wyboruKonfigurowanie powiadomień o komentarzach
 1. Otwórz plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach.
 2. Kliknij Otwórz historię komentarzy "" a potem Powiadomienia.
 3. Określ, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia:
  • Wszystkie: będziesz dostawać powiadomienia o wszystkich dodanych komentarzach.
  • Tylko Twoje: będziesz dostawać powiadomienia tylko wtedy, gdy ktoś odpowie na Twoje komentarze lub na komentarze, do których Cię dodano.
  • Brak: nie będziesz dostawać żadnych powiadomień o komentarzach w tym pliku.

Więcej informacji

Pole wyboruDodawanie i sprawdzanie sugerowanych zmian

Możesz zaproponować modyfikacje bezpośrednio w dokumencie, nie edytując tekstu, a tylko sugerując zmianę. Twoje propozycje zmian zostaną uwzględnione w pierwotnym tekście dopiero po zatwierdzeniu ich przez właściciela dokumentu. Aby zasugerować zmiany, musisz mieć uprawnienia do edytowania lub komentowania dokumentu.

1 W górnym rogu sprawdź, czy jest używany tryb Sugerowanie, który może być również oznaczony ikoną Podpowiedzi.
2 Aby zaproponować zmianę, po prostu zacznij pisać w miejscu, w którym chcesz wprowadzić zmiany w tekście. Twoje sugestie są wyświetlane w innym kolorze, a tekst oznaczony do usunięcia lub zastąpienia jest przekreślony (ale nie zostanie usunięty, dopóki właściciel dokumentu nie zatwierdzi sugestii).
3

Właściciel dokumentu otrzyma e-maila z Twoimi sugestiami. Po kliknięciu sugestii może ją Zaakceptować Znacznik wyboru lub Odrzucić Zamknij.

Sugerowanie zmian

Więcej informacji

Pole wyboruCzatowanie w plikach Dokumentów

Nad dokumentami możesz też współpracować, korzystając z czatu. Jeśli więcej niż jedna osoba ma otwarty dokument, kliknij Pokaż czat Pokaż czat, by otworzyć czat grupowy. Możesz uzyskać natychmiastową opinię bez opuszczania dokumentu.

Więcej informacji

Pole wyboruWyświetlanie osób, które wprowadziły zmiany w plikach

Wyświetlanie wszystkich zmian w pliku lub przywracanie poprzedniej wersji:

 1. Otwórz plik na Dysku Google.
 2. W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach wybierz Plik a potem Historia zmian a potem Wyświetl historię zmian.

  Uwaga: musisz mieć uprawnienie Właściciel lub Edytor.

 3. Kliknij sygnaturę czasową, by wyświetlić poprzednią wersję pliku. Pod sygnaturą czasową zobaczysz te informacje:
  • Nazwiska osób, które edytowały dokument.
  • Kolor obok nazwiska każdej osoby. Kolorem tym oznaczone są zmiany wprowadzone przez daną osobę.
 4. (Opcjonalnie) Aby przywrócić poprzednią wersję, nazwać ją lub skopiować:
  • Kliknij Przywróć tę wersję, aby ustawić ją jako wersję aktywną.
  • Kliknij Więcej "" a potem Nazwij tę wersję, aby nadać nazwę poprzedniej wersji.
  • Kliknij Więcej "" a potem Utwórz kopię, aby utworzyć kopię poprzedniej wersji.

Sprawdzanie, kto skomentował, zmodyfikował, przeniósł lub udostępnił plik:

 1. Na Dysku w prawym górnym rogu kliknij Wyświetl szczegóły "".
 2. Automatycznie wybrana jest karta Aktywność, na której widoczna jest cała aktywność na Moim dysku. Szczegóły każdego działania to między innymi:
  • plik lub folder, którego dotyczy działanie;
  • użytkownik, który wprowadził zmianę;
  • data i godzina działania;
  • inni użytkownicy, których dotyczy dane działanie.
 3. Na Moim Dysku wybierz dowolny element, by wyświetlić szczegółowe informacje.

Więcej informacji

Pole wyboruKorzystanie z narzędzia Przeglądaj w edytorach Dokumentów

Korzystanie z narzędzia Przeglądaj w Dokumentach:

W Dokumentach Google możesz wyszukiwać i dodawać sugerowane treści, które są wybierane na podstawie zawartości dokumentu. Możesz też przeszukiwać swoje dokumenty i internet bezpośrednio w otwartym pliku.

Użycie sugerowanego tematu:

 1. Kliknij Przeglądaj Przeglądaj u dołu dokumentu.

  Po prawej stronie zobaczysz sugestie zgodne z Twoją treścią.

 2. Kliknij temat.
 3. Kliknij linki, które są związane z danym tematem.
 4. Skopiuj dowolny tekst z proponowanych materiałów i wklej go do dokumentu.

  Wskazówka: aby wyczyścić formatowanie tekstu, zaznacz go i kliknij Formatuj a potem Wyczyść formatowanie.

 5. Wybierz miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać przypis. Następnie najedź na cytowane źródło w wynikach przeglądania i kliknij Cytuj Cytuj w przypisie, aby dodać przypis.

Użycie powiązanych badań:

 1. Kliknij Przeglądaj Przeglądaj u dołu dokumentu.

  Po prawej stronie zobaczysz sugestie zgodne z Twoją treścią.

 2. (Opcjonalnie) Kliknij interesujący Cię element, aby wyświetlić całą zawartość online.
 3. Najedź na interesujący Cię element i kliknij Dodaj "", aby dodać tekst i przypis.

Wyszukiwanie tematu:

 1. Kliknij Przeglądaj Przeglądaj u dołu dokumentu.
 2. W polu wyszukiwania wpisz informacje dotyczące cytatu (tytuł książki lub artykułu, nazwisko autora itd.).
 3. Kliknij linki, które są związane z danym tematem.
 4. Skopiuj dowolny tekst z proponowanych materiałów i wklej go do dokumentu.

  Wskazówka: aby wyczyścić formatowanie tekstu, zaznacz go i kliknij Formatuj a potem Wyczyść formatowanie.

 5. Wybierz miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać przypis. Następnie najedź na cytowane źródło w wynikach przeglądania i kliknij Cytuj Cytuj w przypisie, aby dodać przypis.

Więcej informacji

Korzystanie z narzędzia Przeglądaj w Arkuszach:

Arkusz kalkulacyjny pełen danych może być zniechęcający. Aby utworzyć podsumowanie lub wykres danych, wystarczy kliknąć przycisk w Arkuszach Google.

Rozpoczynanie przeglądania danych:

 1. W Arkuszach otwórz arkusz kalkulacyjny z danymi.
 2. Wybierz zakres komórek, kolumn lub wierszy. W przeciwnym razie wyświetlane statystyki będą zależeć od miejsca, w którym znajduje się kursor.
 3. Kliknij Przeglądaj Otwieranie panelu Przeglądaj u dołu strony.
 4. W zależności od danych w arkuszu możesz:
  1. Sprawdzić, na których danych opiera się wykres – najedź kursorem na wykres, by wyróżnić jego dane w arkuszu kalkulacyjnym.
  2. Zadać pytania dotyczące danych – wpisz wyszukiwany tekst lub wybierz sugerowane pytanie. Jeśli odpowiedź zawiera formułę, możesz przeciągnąć ją do komórki, by ją dodać.
  3. Dodać wykres – najedź kursorem na wykres i kliknij Wstaw wykres Wstawianie wykresu.
  4. Dodać tabelę przestawną – najedź kursorem na tabelę przestawną i kliknij Wstaw tabelę przestawną Dodaj tabelę.

Więcej informacji

Korzystanie z narzędzia Przeglądaj w Prezentacjach:

Aby dodawać obrazy do dokumentów i prezentacji oraz je edytować, nie musisz korzystać z innej aplikacji ani mieć dodatkowego oprogramowania.

Dodawanie i edytowanie obrazu:

 1. Otwórz dokument lub prezentację na Dysku Google.
 2. Przeciągnij obraz z komputera lub wykonaj te czynności:
  1. Kliknij Wstaw a potem Grafika i wybierz miejsce, z którego chcesz pobrać obraz (Dysk, Zdjęcia, internet itp.).
  2. Kliknij dwukrotnie obraz, który chcesz dodać.
 3. (Opcjonalnie) Aby edytować obraz, kliknij go a potem Opcje obrazów lub Opcje formatowania.
 4. Wprowadź zmiany:
  • Wybierz inną opcję kolorów.
  • Zmień przezroczystość, jasność lub kontrast.
  • W Prezentacjach dodaj cień.
  • W Prezentacjach dodaj odbicie.

  Aby cofnąć te zmiany, kliknij Resetuj obraz Resetuj obraz.

Przycinanie obrazu: 

 1. Kliknij obraz, aby go zaznaczyć.
 2. Wybierz opcję:
  • Kliknij Przytnij obraz "" i przeciągnij ramkę.
  • Aby w Prezentacjach przyciąć obraz do kształtu, kliknij strzałkę w dół "" obok ikony Przytnij obraz "" i wybierz kształt.

  Aby przywrócić oryginalny obraz, zaznacz go i kliknij Resetuj obraz Resetuj obraz.

Korzystanie z sugestii dotyczących obrazów:

 1. Kliknij Przeglądaj Przeglądaj u dołu prezentacji lub dokumentu.
 2. W oknie Przeglądaj kliknij Szukaj "" i wyszukaj tekst związany z danym obrazem.
 3. Kliknij Grafika, najedź na obraz i kliknij Dodaj "".

Korzystanie z proponowanych treści w prezentacjach:

 1. W Prezentacjach otwórz prezentację i kliknij Przeglądaj Otwieranie panelu Przeglądaj.
 2. W oknie Przeglądaj w polu wyszukiwania "" wpisz zapytanie i naciśnij Enter.
 3. Wybierz opcję:
  • Aby otworzyć wynik z internetu, w sekcji Wszystko kliknij link.
  • Aby dodać obraz, kliknij Grafika. Najedź na obraz i kliknij Wstaw obraz "".
  • Aby otworzyć plik z Dysku, kliknij Dysk, a następnie kliknij plik.

Więcej informacji

Pole wyboruTworzenie ankiet i testów

W Formularzach możesz zarządzać zapisywaniem się na wydarzenia, tworzyć testy, analizować odpowiedzi i wykonywać wiele innych czynności.

 

Dalsze kroki

Chcesz szybko nauczyć się wydajnie korzystać z Google Workspace? Zobacz Listę kontrolną z tygodnia 4.

 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

 

 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false