Arbetar du med kollegor både på distans och på kontoret? Så här jobbar du bäst i hybridmiljöer.

Vecka 4: Driv effektiva projekt

Vill du få ut mer av Google-appar på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en kostnadsfri testperiod på Google Workspace
” ”

Skärmar visar ett kalkylark och cirkeldiagramHåll koll på dina projekt, hantera din tid effektivt och få ut mesta möjliga av Google Kalkylark och Presentationer.

” ”

Utöka alla  |  Stäng alla

1. Hantera att göra-listor

KryssrutaÖversikt: Hantera dina uppgiftslistor med Tasks och Keep

Hantera dina uppgifter och projektlistor med Google Tasks och Google Keep.

Tasks är ett enkelt sätt att skapa personliga listor över dagliga uppgifter med förfallodatum. Det integreras sömlöst med Gmail och Kalender och synkroniseras på alla dina enheter.

Arbetar du med ett team kring ett projekt? Använd Keep tillsammans med teamet och skapa allt från delade färgkodade aktivitetslistor till påminnelser som är integrerade i Gmail och Kalender.

KryssrutaÖppna dina att göra-listor

Öppna Tasks:

På webben

Öppna Gmail, Kalender, Drive, Dokument, Kalkylark eller Presentationer och klicka på Uppgifter Tasks till höger.

På Android-enheter

 1. Tryck på Play Butik Google Play för att öppna Google Play.
 2. Installera Tasks-appen.

På Apple iOS-enheter

Installera Tasks-appen för Apple iPhone eller iPad.

Öppna Keep:

På webben:

Öppna keep.google.com i webbläsaren.

På mobila enheter

 1. I Play Butik (Android) eller App Store (Apple iOS), laddar du ned och installerar Keep-appen.
 2. Tryck på Keep-appen på din enhet för att öppna den.

Obs! Du kan också öppna sidopanelen i Gmail eller Dokumentredigerare för att få åtkomst till Keep and Tasks.

KryssrutaSkapa en Keep-anteckning och se den på vilken enhet som helst

På webben

 1. Välj ett alternativ:
  • Klicka på Gör en anteckning och ange en anteckning.
  • Klicka på Ny lista Ny lista och lägg till objekt på din lista.
 2. (Valfritt) Om du vill lägga till en titel klickar du på Titel och anger titeln.
 3. Klicka på Stäng.

På mobil enhet

 1. Välj ett alternativ:
  • Tryck på Gör en anteckning och ange en anteckning.
  • Tryck på Ny lista Ny lista och lägg till objekt på din lista.
 2. (Valfritt) Lägg till en titel.
 3. Tryck på Tillbaka "" för att spara anteckningen eller listan och gå tillbaka till sidan Anteckningar.

Läs mer

KryssrutaFäst en anteckning i Keep
Du kan fästa viktiga anteckningar högst upp i Keep-flödet för att snabbt komma åt dem. 

Du kan fästa viktiga anteckningar högst upp i Keep-flödet för att snabbt komma åt dem. 

 1. Klicka på keep.google.com.
 2. Håll muspekaren över anteckningen du vill fästa.
 3. Klicka på Fäst anteckning "".

Läs mer

KryssrutaOrganisera Keep-anteckningar med hashtaggar och etiketter

Tagga dina Keep-anteckningar med en hashtagg och etikett genom att använda symbolen # och sedan ange ett etikettnamn. Du kan sedan söka i alla relevanta anteckningar under denna hashtagg.

 1. Klicka eller peka på Meny "" följt av Skapa ny etikett.
 2. Ange ett etikettnamn och klicka eller tryck på Klar.

Tips! Skapa en etikett genom att ange #newlabel. Om du vill ange en etikett skriver du # och väljer den sedan.

Tips! Om du vill skapa en etikett skriver du #newlabel. Om du vill tillämpa en etikett skriver du # och väljer den sedan.

Läs mer

KryssrutaDela en anteckning i Keep

På webben

 1. Håll muspekaren över anteckningen eller listan och klicka på Redigeringsbehörig Dela.
 2. Ange en persons namn eller e-postadress. När du skriver in text får du förslag du kan välja från.
 3. Klicka på Lägg till redigeringsbehörig bredvid varje namn "" för att lägga till personen
 4. (Valfritt) Om du vill lägga till fler personer upprepar du steg 2–3.
 5. Klicka på Spara.

På mobil enhet

 1. Tryck på anteckningen eller listan som du vill dela och tryck på Mer "" följt av Redigeringsbehörig.
 2. Ange en persons namn eller e-postadress. När du skriver in text får du förslag att välja från.
 3. Tryck på Spara.

Läs mer

KryssrutaLägg till filer från Presentationer och Dokument i dina Keep-listor

Du kan snabbt skapa Keep-anteckningar av befintliga bilder, texter eller befintlig data. Den nya anteckningen innehåller en länk tillbaka till källdokumentet.

 1. Öppna en fil i Presentationer eller Dokument.
 2. Välj och högerklicka på en bild eller text.
 3. Klicka på Spara i Keep.
 4. (Valfritt) Redigera din anteckning eller lägg till den i en lista.
 5. Klicka på Klar.

Du kan också lägga till en Keep-anteckning i ett dokument. Öppna Keep-sidofältet i Dokument, Kalkylark eller Presentationer och dra anteckningen till ditt dokument.

Tips! Du kan också lägga till en Keep-anteckning i ett dokument. Öppna Keep-sidofältet i Dokument, Kalkylark eller Presentationer och dra anteckningen till ditt dokument.

KryssrutaDra ett e-postmeddelande till uppgiftslistan

Du kan dra ett e-postmeddelande till Tasks. Det visas då som en uppgift i en lista. Du kan sedan redigera uppgiften, lägga till information och schemalägga återkommande påminnelser eller engångspåminnelser.

 1. Öppna Gmail och dra ett e-postmeddelande till fönstret Uppgifter. Uppgiften är e-postämnet.
 2. I uppgiften visas en länk så att du enkelt kan öppna meddelandet igen.

Läs mer

KryssrutaSkapa och tilldela uppgifter i ett rum

Som medlem i ett rum i Google Chat kan du skapa och hantera gruppuppgifter och tilldela uppgifter till andra rumsmedlemmar. Uppgifter visas i rummet där de skapades och i den tilldelade personens uppgifter i Google Tasks. När någon skapar eller uppdaterar en uppgift, till exempel tilldelar eller slutför uppgiften, visas en avisering i rummet.

Om du inte hittar fliken Tasks i ett rum kontrollerar du igen under de kommande veckorna då ändringarna lanseras.

 1. Öppna Gmail eller Google Chat.
 2. Välj rummet där du vill skapa en uppgift.
 3. Klicka på fliken Uppgifter högst upp följt av Lägg till rumsuppgift.
  Tips! I Gmail måste du kanske utöka rummet för att visa fliken Uppgifter.
 4. Ange uppgiftens rubrik.
 5. (Valfritt) Lägg till en beskrivning eller mer information genom att klicka på Lägg till information och ange informationen.
 6. Valfritt: Lägg till datum och tid genom att klicka på Lägg till datum/tid följt av välj följt av klicka på OK
  Tips! Om du lägger till datum och tid för uppgiften får du aviseringar på de schemalagda datumen och tiderna.
 7. Valfritt: Tilldela uppgiften till en medlem i utrymmet genom att klicka på Tilldela följt av och klicka på personens namn. Tilldela uppgiften till någon som inte är medlem i rummet genom att först bjuda in personen till rummet.
  Tips! Om den tilldelade personen lämnar rummet finns uppgiften kvar i rúmmet och i sin personliga uppgiftslista i Google Tasks.
 8. Klicka på Lägg till.

När du har skapat en uppgift visas en avisering i rummet så att alla får information om den.

Läs mer

KryssrutaStälla in återkommande påminnelser i Tasks

Du kan ställa tidsfrister för Tasks och lägga till återkommande påminnelser. När du lägger till ett slutdatum läggs uppgiften även till i Kalender.

 1. Klicka på Lägg till en uppgift och ange en uppgift.
 2. Klicka på Redigera "" följt av Lägg till datum/tid.
 3. Välj ett datum och en tid och klicka sedan på Repetera. 
 4. Klicka på Repetera Upprepa och välj repetitionsfrekvens för uppgiften.
 5. Klicka på OK.

Obs! Du kan även ställa in påminnelser i Keep.

Obs! Du kan även ställa in påminnelser i Keep.

Läs mer

2. Bli kalkylarksmästare

KryssrutaLägga till kryssrutor i kalkylark
 1. Öppna ett kalkylark i Kalkylark och markera de celler där du vill ha kryssrutor.
 2. Klicka på Infoga följt av Kryssruta.

  Obs!
  I formler har de markerade kryssrutorna värdet FALSE (uteslut) och markerade kryssrutor har värdet TRUE (inkludera). Du kan se värdet i formelfältet. Du kan också ändra detta värde.
 3. (Valfritt) Om du vill ta bort kryssrutor markerar du kryssrutorna du vill ta bort och trycker på Radera.

Obs! I formler har de markerade kryssrutorna värdet FALSE (uteslut) och markerade kryssrutor har värdet TRUE (inkludera). Du kan se värdet i formelfältet. Du kan också ändra detta värde.

Läs mer

KryssrutaSkapa diagram från din data
 1. Öppna Kalkylark och markera det dataintervall som du vill skapa ett diagram för i ett kalkylark.
 2. Klicka på Infoga följt av Diagram.
 3. (Valfritt) Ändra diagramtyp och andra aspekter i redigeraren.
 4. (Valfritt) I redigeraren klickar du på Anpassa för att anpassa axlar, format, namn med mera.

Mer information finns i Diagramtyper.

Mer information finns i Diagramtyper.

KryssrutaDuplicera flikar och gör kopior snabbare
 1. Öppna arbetsbladet.
 2. Klicka på nedåtpilen "" längst ned i kalkylarket.
 3. Välj Ta bort eller Kopiera.
KryssrutaSkapa anpassade flikfärger

Ändra färgen på flikarna i ett kalkylark så att du snabbt kan skilja dem från varandra.

 1. Klicka på nedåtpilen på en flik "".
 2. Klicka på Ändra färg och välj en färg.
 3. (Valfritt) Välj en anpassad färg genom att klicka på Anpassad och välja en färg med hjälp av reglagen eller genom att ange ett färgnummer.
KryssrutaTa bort duplicerad data

Du kan enkelt ta bort duplicerade värden från arbetsbladet utan att behöva skriva ett appskript eller ta bort data manuellt.

 1. Öppna ett kalkylark i Kalkylark.
 2. Välj det dataområde som du vill ta bort duplicerad data i.
 3. Klicka på Dataoch sedanTa bort dubbletter.
 4. Välj vilka kolumner som ska inkluderas och om det finns rubriker för data.
 5. Klicka på Ta bort dubbletter.
 6. Klicka på OK i statusfönstret.
KryssrutaSpela in makron
 1. Öppna ett kalkylark i Kalkylark och klicka på Verktyg följt av Makron följt av Spela in makro.
 2. Välj vilken typ av cellreferens som ska användas.
 3. Fyll i den uppgift du vill spela in och klicka på Spara.
 4. Ange ett namn på makrot och klicka på Spara.
 5. Klicka på Verktyg följt av Makron följt av ditt makro för att köra makrot.

Läs mer

KryssrutaBegränsa vad andra kan se eller redigera med skyddade intervall och arbetsblad

Förhindra att andra gör ändringar i arbetsblad och intervall:

 1. Öppna arbetsbladet och klicka på Data > Skyddade arbetsblad och intervall.
 2. Klicka på + Lägg till ett arbetsblad eller intervall.
 3. Klicka på Intervall för att skydda ett innehållsintervall eller Arbetsblad om du vill skydda ett helt arbetsblad.
 4. Klicka på Ange behörigheter och välj om en varning ska visas eller begränsa vem som kan redigera innehållet.
 5. Klicka på Klar.

Dölja ett arbetsblad:

 1. På fliken för det arbetsblad du vill dölja klickar du på nedåtpil "".
 2. Klicka på Dölj arbetsblad.

Obs! Personer med redigeringsbehörighet kan visa ett arbetsblad. Personer med visningsåtkomst ser inte arbetsbladet, men de kan göra en kopia av kalkylarket och kan visa arbetsbladet.

Läs mer

KryssrutaSortera och filtrera din data

Skapa ett filter för att filtrera data i ett kalkylark för alla tittare. Skapa filtervyer om du vill skapa filter som inte påverkar någon annans vy.

Skapa ett filter:

 1. Markera ett cellintervall.
 2. Klicka på Data följt av Skapa ett filter.
 3. Gå högst upp i intervallet och klicka på Filter Filtrera för att se filteralternativen.

Skapa en filtervy:

 1. Öppna kalkylarket där du vill skapa en filtervy i Google Kalkylark.
 2. Klicka på en cell som innehåller data.
 3. Välj Data följt av Filtervyer följt av Skapa ny filtervy.
 4. I en kolumnrubrik klickar du på en lista och väljer den data du vill filtrera. Din filtervy sparas när du gör ändringar.
 5. (Valfritt) Om du vill söka efter data anger du text i sökrutan.
 6. När du har valt data som ska filtreras klickar du på OK.
 7. Upprepa steg 4–6 för varje kolumn du behöver filtrera.
 8. I rutan Namn anger du ett namn för filtervyn. Om du inte anger något namn sparas filtervyn som Filter nummer, där nummer motsvarar det antal filter som du har skapat.

Din sparade filtervy visas nu i Dataföljt avFiltervyer. Filtervyer har mörkgrå markeringar i kolumn- och radrubrikerna.

Läs mer

3. Håll effektfulla, interaktiva presentationer

KryssrutaSkapa en presentation med mallar för dokumentredigerare

Välj ett alternativ:

 • Klicka på Skapa "" i Presentationer.
 • Drive klickar du på Nytt. Bredvid Google Presentationer pekar du på högerpilen "" och klickar på Tom presentation eller Från en mall.

Läs mer

KryssrutaHoppa över bilder som du inte vill visa

Du kan hoppa över bilder som du inte vill visa för andra när du presenterar. Personer som du har delat bilden med kan fortfarande se bilden.

 1. Högerklicka på bilden till vänster.
 2. Klicka på Hoppa över bild.
 3. (Valfritt) Visa en bild som hoppats över genom att klicka på Hoppa över bild igen.

Läs mer

KryssrutaKopiera format som du gillar till annan text

Kopiera text- eller cellformatering:

Du kan snabbt kopiera formateringen av text du gillar till andra områden.

 1. Formatera din text eller cell så som du vill ha den i ett kalkylark, dokument eller en presentation. 
 2. Markera texten eller cellen och klicka på ikonen för färgroller i det övre vänstra hörnet. 
 3. Klicka på en cell eller markera text. Cellen eller den markerade texten får samma formatering. 

Kopiera ett tema till en ny presentation:

Du kan också kopiera ett tema i Presentationer till en befintlig eller ny presentation.

 1. Skapa en ny presentation i Presentationer. Om du ändrar en befintlig presentation klickar du på Bild följt av Ändra tema.
 2. Klicka på Importera tema.
 3. Välj en presentation från Google Drive eller välj en presentation som ska laddas upp från datorn.
 4. Klicka på Välj.
 5. Välj ett tema och klicka på Importera tema för att tillämpa det på din aktuella presentation.

Läs mer

KryssrutaLänka innehåll mellan filer i dokumentredigerare

Lägga till ett kalkylarksdiagram i presentationen:

 1. I Kalkylark väljer du diagrammet som du vill kopiera.
 2. Klicka på Mer ""följt avKopiera diagram uppe till höger.
 3. Högerklicka på följt avKlistra in i Presentationer
 4. Klicka på Klistra in.

Mer information finns i Infoga och redigera diagram.

Mer information finns i Infoga och redigera diagram.

Lägga till förslag på innehåll, inklusive dokument i Drive:

 1. I Presentationer öppnar du en presentation och klickar på Utforska Öppna Utforska.
 2. Ange din fråga och tryck på Retur i fönstret Utforska bredvid Sök "".
 3. Välj ett alternativ:
  • Öppna ett webbresultat genom att klicka på en länk under Webb.
  • Om du vill lägga till en bild klickar du på Bilder. Håll muspekaren över en bild och klicka på Lägg till "".
  • Om du vill öppna en Drive-fil klickar du på Drive och sedan på en fil.

Läs mer

KryssrutaSkapa flödesscheman med ritningar

Skapa ett flödesschema, diagram eller annan typ av ritning:

 1. Öppna Google Drive.
 2. Klicka på Plus Nytt följt av Mer följt av Google Teckningar.

 3. Använd menyalternativen och knapparna för att designa diagram, rita en bild och skapa flödesdiagram och andra typer av teckningar.

Lägga till ritningen i ett dokument eller en presentation:

 1. Öppna Drive.
 2. Öppna en sparad Google-teckning.
 3. Välj hela teckningen.
 4. Klicka på Redigera följt av Kopiera.
 5. Öppna dokumentet eller bilden där du vill infoga teckningen.
 6. Klicka på Redigera följt av Klistra in.

Infoga andra typer av diagram:

 1. Klicka på Infoga följt av Diagram och välj ett alternativ:
  • Rutnät
  • Hierarki
  • Tidslinje
  • Process
  • Relation
  • Cykel
 2. När du har valt ett diagram anpassar du det genom att välja ett alternativ längst upp i diagramfönstret.

Läs mer

KryssrutaLägga till anteckningar

Du kan lägga till anteckningar till presentationer som bara du kommer att se när du presenterar. Personer som du delar presentationen med kan se anteckningarna. När du presenterar dina bilder visas dina anteckningar i ett separat fönster.

Nedanför bilden klickar du på Klicka för att lägga till anteckningar och lägger till din text. Om du inte ser avsnittet Klicka för att lägga till anteckningar högst upp klickar du på Visa följt av Visa anteckningar.

Läs mer

KryssrutaAktivera textning

Du kan använda automatisk textning under presentationen för att visa dina ord i realtid längst ned på skärmen.

Datorns mikrofon måste vara på och fungera och du måste använda Chrome. Den här funktionen är bara tillgänglig på amerikanska engelska.

Läs mer

KryssrutaHåll en direktsänd frågestund

Ta emot frågor från publiken:

 1. I det övre högra hörnet i Presentationer vid Presentera klickar du på nedåtpil ""följt av Presentatörsvy
 2. Klicka på Målgruppsverktyg i popup-fönstret.
 3. Klicka på Starta ny.
  En ny kort webbadress för presentationen visas överst i bilderna som du presenterar. Målgruppsmedlemmar kan ange webbadressen i sin webbläsare och ställa en fråga. Du ser frågor i presentationsfönstret.

 

Presentera frågor från publiken:

 1. Gå till Målgruppsverktyg i Presentationer.
 2. Under den fråga du vill visa klickar du på Presentera.
 3. (Valfritt) Om du vill byta fråga letar du upp en annan och klickar på Presentera.
 4. (Valfritt) Om du vill sluta visa den frågan klickar du på Dölj.

 

Ställ frågor eller rösta på frågor:

 1. I Presentationer klickar du på länken högst upp i presentationen (till exempel goo.gl/slides/a1b) och ställer en fråga. Du kan även ange länken i ett webbläsarfönster.
 2. Klicka på Ställ en fråga och skriv in din fråga.
 3. (Valfritt) Om du vill skicka en fråga anonymt markerar du kryssrutan Fråga anonymt.
 4. Nedanför en fråga klickar du på Tummen upp Gillar eller Tummen ned Tummen ned för rösta.
 5. Klicka på Skicka.

Läs mer

 

Nästa steg

Vill du snabbt bli produktiv på Google Workspace? Se Checklista för vecka 5.
 

 


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false