Got 5 mins? Help us with a quick survey about Google Workspace tasks.

วางแผนและจัดการประชุมได้จากทุกที่

บทแนะนําทางธุรกิจของ Google Workspace
หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียน  ลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace

""สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้มีดังนี้

"" วิธีวางแผน กําหนดเวลา และจัดการการประชุมทางวิดีโอที่มีประสิทธิภาพกับทีม

สิ่งที่ต้องมี

"" ประมาณ 15 นาที
บัญชี บัญชี Google Workspace  หากยังไม่มีบัญชี เริ่มช่วงทดลองใช้ 14 วันได้เลย

" "

ในบทแนะนำนี้

""
วางแผนกำหนดการ นัดหมายประชุม ยืนยันการเข้าร่วม แชร์ไฟล์การประชุม จัดการประชุม ติดตามผล
" "

1. วางแผนกำหนดการ


ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมดยุบทั้งหมด
1.1 กันช่วงเวลาในปฏิทินไว้เพื่อเตรียมการประชุม (เช่น ห้ามรบกวน - กำลังเตรียมการประชุม)
 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ให้คลิกค้นหาผู้คนทางด้านซ้าย แล้วพิมพ์ชื่อของผู้เข้าร่วม
 3. คลิกเวลาในปฏิทินที่ยังไม่ได้กำหนดเวลากิจกรรมไว้
 4. ใส่ชื่อและรายละเอียดกิจกรรม
 5. คลิกบันทึก

เคล็ดลับ: หากต้องการสร้างกิจกรรมที่ใช้เวลานานขึ้น ให้ลากเมาส์ลงมาที่ด้านล่างของหน้าเมื่อเลือกเวลา

1.2 สร้างกำหนดการ

คุณสามารถแชร์บันทึกการประชุมไปยังกิจกรรมใน Google ปฏิทินได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์

เพิ่มบันทึกการประชุมในกิจกรรมจาก Google เอกสาร

 1. เปิดเอกสารใหม่หรือเอกสารที่มีอยู่แล้วใน Google เอกสารซึ่งคุณต้องการเพิ่มไปยังกิจกรรม
 2. พิมพ์ "@" ในเอกสาร
 3. คลิกบันทึกการประชุมในเมนูป๊อปอัป
 4. ค้นหากิจกรรม
  1. เคล็ดลับ: คุณสามารถพิมพ์ "ถัดไป" เพื่อเลือกการประชุมครั้งถัดไปในปฏิทิน 
 5. เลือกกิจกรรม ระบบจะใส่รายละเอียดของกิจกรรมลงในบันทึกการประชุมไว้ล่วงหน้า แต่ไม่ได้แนบไว้ในกิจกรรม
  • หากคุณเป็นผู้จัดการประชุม ป๊อปอัปจะแจ้งให้แชร์และแนบเอกสารกับกิจกรรม หากต้องการให้สิทธิ์เข้าถึง ให้คลิกแชร์และแนบ
  • หากคุณไม่ใช่ผู้จัดการประชุม: ป๊อปอัปจะแจ้งให้คุณแชร์เอกสาร หากต้องการมอบสิทธิ์เข้าถึง ให้คลิกแชร์ เอกสารไม่ได้แนบไว้กับกิจกรรม

เพิ่มบันทึกการประชุมในกิจกรรมใหม่จาก Google ปฏิทิน

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. สร้างกิจกรรม
 3. ไม่บังคับ: ป้อนชื่อ เวลา ผู้เข้าร่วม และรายละเอียดอื่นๆ
 4. คลิกเพิ่มคําอธิบายหรือไฟล์แนบ จากนั้น สร้างบันทึกการประชุม จากนั้น บันทึก
  • ระบบจะแนบบันทึกการประชุมพร้อมรายละเอียดกิจกรรมไว้ล่วงหน้าและแชร์กับผู้เข้าร่วม รวมถึงผู้เข้าร่วมนอกองค์กรของคุณ

เพิ่มไฟล์แนบและบันทึกในกิจกรรมที่มีอยู่จาก Google ปฏิทิน

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • คลิกกิจกรรม จากนั้น เพิ่มบันทึกการประชุม
   ระบบจะแนบบันทึกการประชุมที่ป้อนข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมไว้ล่วงหน้า
  • คลิกกิจกรรม จากนั้น เมนู จากนั้นแนบเอกสาร
   บันทึกการประชุมที่เลือกไว้จะแนบไปกับกิจกรรมของคุณ
 3. บันทึกการประชุมจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ คลิกแชร์ทางด้านขวา

" "

นัดหมายการประชุม


 
2.1 สร้างกิจกรรมใหม่
 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ให้คลิกค้นหาผู้คนทางด้านซ้าย แล้วพิมพ์ชื่อของผู้เข้าร่วม
 3. คลิกเวลาในปฏิทินที่ยังไม่ได้กำหนดเวลากิจกรรมไว้
 4. ใส่ชื่อและรายละเอียดกิจกรรม
 5. คลิกบันทึก

เคล็ดลับ: หากต้องการสร้างกิจกรรมที่ใช้เวลานานขึ้น ให้ลากเมาส์ลงมาที่ด้านล่างของหน้าเมื่อเลือกเวลา

2.2 เพิ่มผู้เข้าร่วม

หากผู้อื่นแชร์ปฏิทินกับคุณ หรืออยู่ในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาเดียวกับคุณ หรืออยู่ในองค์กรอื่น คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลนั้นว่างหรือไม่เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลเหล่านั้นในกิจกรรม

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกค้นหาผู้คนทางด้านซ้าย
 3. พิมพ์ชื่อและเลือกผู้ที่คุณต้องการประชุมด้วย
 4. คลิกสร้าง เพิ่ม ที่ด้านซ้ายบน
 5. คลิกเวลาที่แนะนำ หากผู้เข้าร่วมที่คุณเชิญแชร์ปฏิทินกับคุณแล้ว คุณจะเห็นเวลาที่ผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วมได้

หมายเหตุ: หากสร้างกิจกรรมในปฏิทินและไม่ให้สิทธิ์ผู้เข้าร่วมแก้ไขกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะเปลี่ยนวันที่หรือเวลาของกิจกรรมในปฏิทินของตัวเองไม่ได้

เพิ่มผู้เข้าร่วม

2.3 หาเวลาที่ทุกคนสะดวกในทุกเขตเวลา

หากผู้อื่นแชร์ปฏิทินกับคุณ หรืออยู่ในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาเดียวกับคุณ หรืออยู่ในองค์กรอื่น คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลนั้นว่างหรือไม่เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลเหล่านั้นในกิจกรรม

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกค้นหาผู้คนทางด้านซ้าย
 3. พิมพ์ชื่อและเลือกผู้ที่คุณต้องการประชุมด้วย
 4. คลิกสร้าง เพิ่ม ที่ด้านซ้ายบน
 5. คลิกเวลาที่แนะนำ หากผู้เข้าร่วมที่คุณเชิญแชร์ปฏิทินกับคุณแล้ว คุณจะเห็นเวลาที่ผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วมได้
ค้นหาเวลาเพื่อนัดพบกัน
2.4 จองห้อง

หมายเหตุ: หากไม่เห็นทรัพยากร รายละเอียดห้อง หรือการแนะนำห้องอัตโนมัติ แสดงว่าผู้ดูแลระบบอาจยังไม่ได้ตั้งค่ารายการเหล่านี้ให้กับองค์กร

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. สร้างกิจกรรมใหม่หรือเปิดกิจกรรมที่มีอยู่
 3. หากกำลังแก้ไขกิจกรรมที่มีอยู่ ให้คลิกแก้ไขกิจกรรม แก้ไข
 4. หากบัญชีของคุณเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีห้อง ให้คลิกห้อง โดยคุณสามารถเลือกจากห้องที่แนะนำหรือค้นหาใหม่ได้ขึ้นกับคนที่คุณเชิญ คลิกห้องหรือทรัพยากรที่ต้องการเพิ่ม
  • สําคัญ: หากเพิ่มห้องในกิจกรรมไม่ได้ Google ปฏิทินอาจแนะนําวิธีลัดเพื่อสร้างกิจกรรมซ้ำซึ่งคุณสามารถจองห้องได้ ซึ่งวิธีลัดนี้จะสร้างกิจกรรมเดียวโดยไม่มีผู้เข้าร่วม
 5. คลิกบันทึก
เคล็ดลับ: ผู้ดูแลระบบบัญชีจะเพิ่มห้องและทรัพยากรใหม่เพื่อให้ผู้ใช้จองได้โดยใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ

จองห้องพัก

2.5 สร้างการประชุมทางวิดีโอสำหรับผู้เข้าร่วมจากระยะไกล

นัดหมายการประชุมทางวิดีโอของ Meet ในปฏิทินได้ง่ายๆ เพียงเพิ่มผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 1 คนลงในกิจกรรมเพื่อเพิ่มการประชุมทางวิดีโอไปยังกิจกรรมนั้นโดยอัตโนมัติ

2.6 เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม เช่น กำหนดการหรือคำแนะนำวิธีการประชุม
1. เลือกเขตเวลา
2. ตั้งค่ากิจกรรมที่เกิดซ้ำ
3. ค้นหาเวลา ค้นหาเวลาที่เพื่อนร่วมงานว่างสำหรับการประชุม
4. เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม เพิ่มสถานที่การประชุม ส่งการแจ้งเตือนกิจกรรม และอื่น ๆ
5. เพิ่มการประชุมทางวิดีโอ เพิ่มการประชุมทางวิดีโอในกิจกรรม หรือเลือกส่วนเสริมสำหรับการประชุมของบุคคลที่สาม
6. เพิ่มคำอธิบายกิจกรรม เพิ่มรายละเอียด เช่น ข้อมูลติดต่อ คำแนะนำ หรือลิงก์ให้กับกิจกรรม จัดรูปแบบคำอธิบายด้วยการเพิ่มตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ หรือเพิ่มรายการและลิงก์
7. เพิ่มไฟล์แนบ แนบไฟล์ เช่น เอกสารหรืองานนำเสนอ ลงในกิจกรรม

เพิ่มรายละเอียดปฏิทิน

2.7 ส่งคำเชิญทางอีเมล

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกกิจกรรมและส่งคำเชิญ

 1. คลิกบันทึก
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ส่งเพื่อแจ้งผู้เข้าร่วมทางอีเมล
  • ไม่ส่งเพื่อข้ามการแจ้งเตือนในขณะนี้
  • ปิดเพื่อแก้ไขคำเชิญต่อ
 3. หากคุณเชิญบุคคลจากภายนอกองค์กร ให้คลิก
  • เชิญผู้เข้าร่วมจากภายนอกเพื่อแจ้งให้ทราบ
  • แก้ไขต่อไปเพื่อแจ้งในภายหลัง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปิดกิจกรรมของคุณในหน้าแก้ไขกิจกรรม ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม


วิธีอัปเดตกิจกรรมที่มีอยู่

คุณเชิญผู้เข้าร่วมเพิ่ม เปลี่ยนสถานที่จัดการประชุม และอื่นๆ อีกมากมายได้

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข คลิกแก้ไขกิจกรรม แก้ไขกิจกรรม เมื่อเห็นไอคอนดังกล่าว
 3. แก้ไขกิจกรรม
 4. คลิกบันทึกที่ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: หากผู้จัดกิจกรรมไม่ได้ให้สิทธิ์แก้ไข คุณก็จะเปลี่ยนแปลงเวลาหรือระยะเวลาของกิจกรรมไม่ได้

บันทึกการอัปเดตกิจกรรม

↑ กลับไปด้านบน

" "

3 ยืนยันการเข้าร่วม


 
3.1 ตรวจสอบผู้ที่ยอมรับและปฏิเสธคำเชิญ

หากต้องติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม คุณจะตรวจสอบได้ทันทีว่าผู้ใดตอบรับหรือปฏิเสธคำเชิญ และผู้ใดเสนอเวลาการประชุมใหม่

วิธีตรวจสอบการเข้าร่วม

 1. ในตารางปฏิทิน ให้คลิกครั้งเดียวที่กิจกรรม
 2. คุณจะดูคำตอบของผู้เข้าร่วมได้ข้างชื่อผู้เข้าร่วมแต่ละคน คุณอาจต้องคลิกลูกศรลง "" เพื่อดูคำตอบ


วิธีตอบกลับคำขอเวลาประชุมใหม่ที่มีผู้เสนอ

 1. คลิกกิจกรรมที่มีไอคอนนาฬิกาในปฏิทิน
 2. ค้นหาเวลาที่แนะนําในส่วน "ผู้เข้าร่วม"
 3. คลิกตรวจสอบเวลาที่เสนอในส่วนข้อเสนอเวลาที่ต้องการตรวจสอบ
 4. หากต้องการเปลี่ยนกิจกรรมให้เป็นเวลาที่เสนอ ให้คลิกบันทึก

ตรวจสอบการเข้าร่วม

↑ กลับไปด้านบน

" "

4 แชร์ไฟล์การประชุม


 
4.1 สร้างและแชร์ไฟล์การประชุม
 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ ""
 3. ในส่วนแชร์กับผู้คนและกลุ่ม ให้ป้อนอีเมลที่ต้องการแชร์ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าองค์กรเปิดการแชร์กับผู้เข้าชมไว้ คุณจะเชิญผู้ที่ไม่มีบัญชี Google มาทำงานร่วมกันในไฟล์และโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์ได้ โปรดดูหัวข้อแชร์เอกสารกับผู้เข้าชม

 4. หากต้องการแก้ไขสิ่งที่ผู้อื่นมีสิทธิ์ดำเนินการใดกับไฟล์ ให้คลิกลูกศรลงทางด้านขวา ""จากนั้น ผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
 5. เลือกแจ้งบุคคลอื่น
  • หากต้องการแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าคุณแชร์ไฟล์กับบุคคลนั้น ให้เลือกช่องแจ้งเตือนพวกเขา หากเลือกที่จะแจ้งให้คนอื่นทราบ ระบบจะรวมที่อยู่อีเมลแต่ละบัญชีที่คุณป้อนไว้ในอีเมล
  • หากไม่ต้องการแจ้งบุคคลอื่น ให้ยกเลิกการเลือกช่องแจ้งเตือนพวกเขา
 6. คลิกแชร์หรือส่ง

ใช้เทมเพลตแผนโครงการนี้

แชร์ไฟล์ในไดรฟ์
4.2 แนบกำหนดการและไฟล์การประชุมในคำเชิญ
1. เลือกเขตเวลา
2. ตั้งค่ากิจกรรมที่เกิดซ้ำ
3. ค้นหาเวลา ค้นหาเวลาที่เพื่อนร่วมงานว่างสำหรับการประชุม
4. เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม เพิ่มสถานที่การประชุม ส่งการแจ้งเตือนกิจกรรม และอื่น ๆ
5. เพิ่มการประชุมทางวิดีโอ เพิ่มการประชุมทางวิดีโอในกิจกรรม หรือเลือกส่วนเสริมสำหรับการประชุมของบุคคลที่สาม
6. เพิ่มคำอธิบายกิจกรรม เพิ่มรายละเอียด เช่น ข้อมูลติดต่อ คำแนะนำ หรือลิงก์ให้กับกิจกรรม จัดรูปแบบคำอธิบายด้วยการเพิ่มตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ หรือเพิ่มรายการและลิงก์
7. เพิ่มไฟล์แนบ แนบไฟล์ เช่น เอกสารหรืองานนำเสนอ ลงในกิจกรรม

เพิ่มรายละเอียดปฏิทิน

4.3 หารือเกี่ยวกับกำหนดการโดยระบุจุดที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
 1. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็น ""
 3. ป้อนความคิดเห็นในช่อง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงานหรือความคิดเห็นไปยังบุคคลที่ต้องการโดยตรง ให้ป้อนเครื่องหมายบวก (+) ตามด้วยอีเมลของบุคคลดังกล่าว โดยคุณจะเพิ่มผู้คนกี่คนก็ได้ตามต้องการ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณและลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าว
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่ต้องการ ให้เลือกช่องให้สิทธิ์กับ
 6. คลิกแสดงความคิดเห็นหรือให้สิทธิ์

หมายเหตุ: หากไฟล์มีความคิดเห็นถึงจํานวนสูงสุดแล้ว คุณจะทําสําเนาไฟล์ได้โดยไม่ต้องคัดลอกความคิดเห็นใดๆ

เปิดช่องความคิดเห็นและป้อนข้อความพร้อมด้วยตัวเลือกในการมอบหมายงานให้ผู้อื่น

4.4 ส่งการอัปเดตและโน้ตให้กับผู้เข้าร่วม เช่น เส้นทางมายังสถานที่ประชุม
 1. ในปฏิทิน ให้คลิกชื่อกิจกรรมในตารางปฏิทิน
 2. คลิกแก้ไข "" และแก้ไขกิจกรรม
 3. คลิกบันทึก
 4. ป้อนข้อความสำหรับผู้เข้าร่วม
 5. คลิกส่ง

เพิ่มผู้เข้าร่วม

↑ กลับไปด้านบน

" "

จัดการประชุม


 
5.1 เข้าร่วมการประชุม

เข้าร่วมการประชุมจากปฏิทิน

 1. คลิกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมใน Google ปฏิทิน
 2. คลิกเข้าร่วมด้วย Google Meet
 3. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ให้คลิกเข้าร่วมเลย 

เข้าร่วมการประชุมจาก Gmail

 1. เปิด Gmail แล้วคลิก Meet ในแถบด้านข้าง
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • คลิกการประชุมใหม่เพื่อเริ่มการประชุมใหม่""เข้าร่วมเลย
  • คลิกเข้าร่วมการประชุม แล้วป้อนชื่อเล่นหรือรหัสการประชุม""เข้าร่วม
  • หากต้องการเข้าร่วมการประชุมที่กําหนดเวลาไว้ ให้ชี้ไปที่การประชุมในส่วนการประชุมของฉัน""เข้าร่วมเลย

เข้าร่วมการประชุมจาก Meet

ใน Meet คุณจะเลือกกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้หรือจะป้อนรหัสหรือชื่อเล่นการประชุมก็ได้

วิธีเลือกกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ป้อน https://meet.google.com
 2. เลือกการประชุมจากรายการกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้ เฉพาะการประชุมที่กำหนดเวลาผ่าน Google ปฏิทินเท่านั้นที่จะปรากฏใน Google Meet
 3. คลิกเข้าร่วมเลย

เคล็ดลับ: จะมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อผู้เข้าร่วม 5 คนแรกเข้าประชุม หลังจากนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบไม่มีเสียงเมื่อมีผู้เข้าร่วมรายใหม่

ป้อนรหัสหรือชื่อเล่นการประชุม

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ป้อน https://meet.google.com
 2. คลิกป้อนรหัสหรือลิงก์ > คลิกเข้าร่วม
 3. ป้อนรหัสหรือชื่อเล่นการประชุม
  • รหัสการประชุมคือชุดตัวอักษรที่อยู่ท้ายลิงก์การประชุม โดยคุณไม่จำเป็นต้องป้อนเครื่องหมายขีดกลาง
  • คุณจะใช้ชื่อเล่นการประชุมได้เฉพาะกับคนในองค์กรของคุณเท่านั้น ฟีเจอร์นี้มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ Google Workspace เท่านั้นในขณะนี้
  • หากองค์กรซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ชุดฮาร์ดแวร์ของ Meet คุณก็จะพิมพ์รหัสหรือชื่อเล่นการประชุมลงในอุปกรณ์นั้นได้อีกด้วย

  • เว้นช่องนี้ว่างไว้เพื่อเริ่มการประชุมใหม่ด้วยรหัสใหม่ 

 4. คลิกต่อไปแล้วคลิกเข้าร่วมเลย
เคล็ดลับ: หากอยู่ในห้องประชุมของสeนักงาน ให้เข้าร่วมการประชุมจากแล็ปท็อปโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรม ระบบจะปิดไมโครโฟนและกล้องในโหมดแยกหน้าจอประชุมเพื่อลดความเสี่ยงเกิดเสียงสะท้อนจากแล็ปท็อป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดแยกหน้าจอประชุม

ใช้ข้อมูลสรุปของ Google Meet นี้

เข้าร่วม Hangouts Meet.

5.2 นำเสนอ อภิปราย และสร้างไฟล์การประชุมร่วมกัน
ผู้จัดการประชุมที่มี Google Workspace for Education สามารถป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมแชร์หน้าจอของตนเองได้ 
 1. ใน Google ไดรฟ์ ให้เปิดไฟล์ Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์ที่ต้องการแชร์หรือนำเสนอ
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอพร้อมกันกับผู้เข้าร่วม ให้ดำเนินการดังนี้
  1. ที่มุมขวาบน ให้คลิกแชร์
  2. เพิ่มชื่อในเอกสาร แล้วคลิกบันทึก
  3. เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมและให้สิทธิ์เอดิเตอร์กับทุกคน
  4. คลิกส่ง
 3. เปิด Google Meet และเข้าร่วมการประชุม
 4. คลิกนำเสนอทันทีแล้วเลือกสิ่งที่ต้องการแชร์ดังนี้
  • ทั้งหน้าจอ
  • หน้าต่าง
  • แท็บ
 5. คลิกแชร์

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ได้ใช้เบราว์เซอร์ Chrome (ซึ่งจะซ่อนการแจ้งเตือนป๊อปอัปโดยอัตโนมัติ) ให้ปิดเสียงหรือปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ปรากฏขึ้นในระหว่างที่คุณนำเสนอ

5.3 มอบหมายงาน
 1. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็น ""
 3. ป้อนความคิดเห็นในช่อง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงานหรือความคิดเห็นไปยังบุคคลที่ต้องการโดยตรง ให้ป้อนเครื่องหมายบวก (+) ตามด้วยอีเมลของบุคคลดังกล่าว โดยคุณจะเพิ่มผู้คนกี่คนก็ได้ตามต้องการ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณและลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าว
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่ต้องการ ให้เลือกช่องให้สิทธิ์กับ
 6. คลิกแสดงความคิดเห็นหรือให้สิทธิ์

หมายเหตุ: หากไฟล์มีความคิดเห็นถึงจํานวนสูงสุดแล้ว คุณจะทําสําเนาไฟล์ได้โดยไม่ต้องคัดลอกความคิดเห็นใดๆ

เปิดช่องความคิดเห็นและป้อนข้อความพร้อมด้วยตัวเลือกในการมอบหมายงานให้ผู้อื่น

↑ กลับไปด้านบน

" "

6 ติดตามผล

6.1 ส่งอีเมลติดตามผล
 1. ในปฏิทิน ให้คลิกชื่อกิจกรรมในตารางปฏิทิน
 2. คลิกแก้ไข "" และแก้ไขกิจกรรม
 3. คลิกบันทึก
 4. ป้อนข้อความสำหรับผู้เข้าร่วม
 5. คลิกส่ง
เพิ่มผู้เข้าร่วม
6.2 ติดตามความคืบหน้าโดยมอบหมายสิ่งที่ต้องทำในกำหนดการ
 1. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็น ""
 3. ป้อนความคิดเห็นในช่อง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงานหรือความคิดเห็นไปยังบุคคลที่ต้องการโดยตรง ให้ป้อนเครื่องหมายบวก (+) ตามด้วยอีเมลของบุคคลดังกล่าว โดยคุณจะเพิ่มผู้คนกี่คนก็ได้ตามต้องการ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณและลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าว
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่ต้องการ ให้เลือกช่องให้สิทธิ์กับ
 6. คลิกแสดงความคิดเห็นหรือให้สิทธิ์

หมายเหตุ: หากไฟล์มีความคิดเห็นถึงจํานวนสูงสุดแล้ว คุณจะทําสําเนาไฟล์ได้โดยไม่ต้องคัดลอกความคิดเห็นใดๆ

เปิดช่องความคิดเห็นและป้อนข้อความพร้อมด้วยตัวเลือกในการมอบหมายงานให้ผู้อื่น
6.3 นัดหมายการประชุมติดตามผลเพื่ออัปเดตสถานะงาน
 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ให้คลิกค้นหาผู้คนทางด้านซ้าย แล้วพิมพ์ชื่อของผู้เข้าร่วม
 3. คลิกเวลาในปฏิทินที่ยังไม่ได้กำหนดเวลากิจกรรมไว้
 4. ใส่ชื่อและรายละเอียดกิจกรรม
 5. คลิกบันทึก

เคล็ดลับ: หากต้องการสร้างกิจกรรมที่ใช้เวลานานขึ้น ให้ลากเมาส์ลงมาที่ด้านล่างของหน้าเมื่อเลือกเวลา

↑ กลับไปด้านบน


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true