หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งานปฏิทิน

สร้างงาน

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

" "

ติดตามงานของคุณโดยการเพิ่มงานในปฏิทิน
 

ในส่วนนี้จะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

สร้างงาน

" "

มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะเห็นงานใน Google ปฏิทินของคุณ ซึ่งจะไม่ปรากฏให้ผู้ใช้รายอื่นที่มีสิทธิ์เข้าถึงปฏิทินของคุณ
 1. เปิด Google ปฏิทิน
 2. เลือกงานทางด้านซ้ายใน "ปฏิทินของฉัน"
 3. เลือกตัวเลือก
  • ในปฏิทิน ให้คลิกช่วงเวลาที่ยังว่างอยู่ในปฏิทิน
  • คลิกสร้างที่ด้านซ้ายบน
 4. คลิกงาน
 5. ป้อนชื่อและคำอธิบาย
 6. หากต้องการเพิ่มงานใหม่ในรายการที่เจาะจง ให้เลือกงานจากเมนูแบบเลื่อนลง
 7. คลิกบันทึก
""

ดูงาน

" "

Google ปฏิทิน

ต้องระบุวันที่ของงานเพื่อให้งานปรากฏใน Google ปฏิทิน วิธีเปิดงาน 

 1. เปิด Google ปฏิทิน
 2. ในแผงด้านซ้าย ให้ไปที่ "ปฏิทินของฉัน" คุณอาจต้องคลิกเมนู เมนู เพื่อค้นหา "ปฏิทินของฉัน"
 3. ตรวจสอบว่าเลือกช่อง "งาน" แล้ว
 4. งานที่มีวันที่จะปรากฏในปฏิทิน

เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหางานที่ยังทําไม่เสร็จใน Google ปฏิทินได้เช่นกัน ดูรายการ “งานที่รอดําเนินการ” ทั้งหมดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาได้ในวันปัจจุบัน

งานจากผลิตภัณฑ์อื่นของ Google

งานที่คุณสร้างในแอป Tasks จะอยู่บนแถบด้านข้างทางขวา Tasks ใน:

 • ปฏิทิน
 • เอกสาร
 • ไดรฟ์
 • Gmail
 • ชีต
 • สไลด์

 

ซ่อนงาน

 1. เปิด Google ปฏิทิน
 2. ในแผงด้านซ้ายใต้ "ปฏิทินของฉัน" ให้ยกเลิกการเลือกช่องข้างงาน

เคล็ดลับ: หากต้องการหา "ปฏิทินของฉัน" ให้คลิกเมนู เมนู ในส่วน "ปฏิทินของฉัน" ให้เลือกงาน

แก้ไขงาน

" "

 1. เปิด Google ปฏิทิน
 2. คลิกงานที่จะแก้ไข แล้ว แก้ไขงาน Edit task
 3. อัปเดตรายละเอียดของงาน
 4. คลิกบันทึก

สําคัญ: หากต้องการดูงานใน Google ปฏิทิน ให้คลิกเมนู เมนู ในส่วน "ปฏิทินของฉัน" ให้เลือกงาน

""

ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

" "

 1. เปิด Google ปฏิทิน
 2. คลิกงานที่จะอัปเดต
 3. คลิกทําเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วที่ด้านขวาล่าง

งานที่เสร็จแล้วจะยังคงอยู่ในปฏิทินแต่จะถูกขีดฆ่า

ลบงาน

" "

 1. เปิด Google ปฏิทิน
 2. คลิกงานที่จะอัปเดต แล้ว ลบ ลบการช่วยเตือน
""
 

ค้นหาและแก้ไขงานที่รอดําเนินการ

" "

หากต้องการตรวจสอบงานที่ยังทําไม่เสร็จในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ให้ทําดังนี้

 1. เปิด Google ปฏิทิน
 2. ขณะที่ดูกําหนดการของวัน ให้แตะงานที่รอดําเนินการ
 3. ในรายการป๊อปอัป ให้เลือกวิธีอัปเดตงานที่ต้องการ ดังนี้
  • หากต้องการแก้ไขงาน ให้วางเมาส์ไว้ทางด้านขวาของงาน คลิกแก้ไข Edit task ทําการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกบันทึก
  • หากต้องการลบงาน ให้วางเมาส์ไว้ทางด้านขวาของงาน คลิกแก้ไข Edit task แล้ว ลบ ลบการช่วยเตือน
  • หากต้องการทํางานให้เสร็จ ให้วางเมาส์ไว้ทางขวาสุดของงาน คลิกทําเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว

เคล็ดลับ: คุณสามารถปิดใช้งานรายการงานที่รอดําเนินการได้เมื่อซ่อนงานจาก Google ปฏิทิน ดูวิธีซ่อนงานทั้งหมด

""


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false