หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งานปฏิทิน

3. สร้างการช่วยเตือนในปฏิทิน

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

" "

หากต้องการจดจำบางสิ่งในรายการสิ่งที่ต้องทำ ให้เพิ่มการแจ้งเตือนส่วนตัว

ในส่วนนี้ คุณจะได้ดูวิธีการต่อไปนี้

3.1 ดูการช่วยเตือน
3.2 สร้างการช่วยเตือนส่วนตัว
3.3 เปลี่ยนการช่วยเตือนส่วนตัว
3.4 เสร็จสิ้นหรือนำการช่วยเตือนส่วนตัวออก

3.1 ดูการช่วยเตือน

" "

 1. ไปที่ปฏิทิน
 2. ในส่วนปฏิทินของฉันด้านซ้ายล่าง ให้ตรวจสอบว่าเลือกช่องช่วยเตือนไว้แล้ว

ดูการช่วยเตือน

3.2 สร้างการช่วยเตือนส่วนตัว

" "

 1. ในตารางปฏิทิน ให้คลิกช่วงเวลาและคลิกช่วยเตือน
 2. เพิ่มชื่อและเลือกวันที่และเวลา
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเลือกความถี่ของการช่วยเตือน ให้คลิกไม่เกิดซ้ำและเลือกตัวเลือก
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้การช่วยเตือนทำงานตลอดทั้งวัน ให้เลือกช่องตลอดวัน
 5. คลิกบันทึก

หมายเหตุ: การช่วยเตือนที่คุณสร้างใน Google Keep จะแสดงในปฏิทินด้วย

หมายเหตุ: การช่วยเตือนที่คุณสร้างใน Google Keep จะแสดงในปฏิทินด้วย

สร้างการช่วยเตือน

3.3 เปลี่ยนการช่วยเตือนส่วนตัว

" "

 1. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากมีการช่วยเตือนเดียวในช่วงเวลา ให้คลิกการช่วยเตือนนั้นและคลิกแก้ไข แก้ไข
  • หากมีการช่วยเตือนหลายรายการในช่วงเวลาเดียวกัน ให้คลิกช่องการช่วยเตือน ชี้ไปที่การช่วยเตือนนั้น และคลิกแก้ไข แก้ไข
 2. อัปเดตรายละเอียดและคลิกบันทึก
เปลี่ยนแปลงการช่วยเตือน

3.4 เสร็จสิ้นหรือนำการช่วยเตือนส่วนตัวออก

" "

คุณนำการช่วยเตือนออกจากปฏิทินได้โดยทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว ลบการช่วยแจ้งเตือน หรือซ่อนการช่วยแจ้งเตือนทั้งหมดชั่วคราว

วิธีทำเครื่องหมายการช่วยเตือนว่าเสร็จแล้ว

 • หากมีการช่วยเตือนเดียวในช่วงเวลา ให้คลิกการช่วยเตือนนั้นและคลิกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว
 • หากมีการช่วยเตือนหลายรายการในช่วงเวลาเดียวกัน ให้คลิกช่องการช่วยเตือน ชี้ไปที่การช่วยเตือนนั้น และคลิกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว เช็ค
การช่วยเตือนที่สมบูรณ์

วิธีลบการช่วยเตือน

 1. หากมีการช่วยเตือนเดียวในช่วงเวลา ให้คลิกการช่วยเตือนนั้นและคลิกลบ ลบ
 2. หากมีการช่วยเตือนหลายรายการในช่วงเวลาเดียวกัน ให้คลิกช่องการช่วยเตือน ชี้ไปที่การช่วยเตือนนั้น และคลิกลบ ลบ
นำการช่วยเตือนออก

วิธีซ่อนการช่วยเตือนทั้งหมด

 1. ไปที่ปฏิทินของฉันด้านซ้าย
 2. ยกเลิกการเลือกช่องการแจ้งเตือน

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false