Got 5 mins? Help us with a quick survey about Google Workspace tasks.

เริ่มต้นใช้งานปฏิทิน

ตั้งค่าปฏิทินสําหรับ Google Workspace

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียน  ลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace

" "

ในหน้านี้

ย้ายข้อมูลปฏิทินเดิม

" "

ปฏิทินของคุณอยู่ที่ไหนก่อนหน้านี้

Microsoft Outlook

โปรดดู Google Workspace Migration for Microsoft Outlook (GWMMO)

HCL Notes (เดิมคือ IBM Notes)

ตั้งค่าตัวเลือกการนำเข้าในปฏิทิน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อนำเข้ากิจกรรมไปยัง Google ปฏิทิน

แอปพลิเคชันปฏิทินอื่นๆ หรือบัญชี Google

ตั้งค่าตัวเลือกการนำเข้าในปฏิทิน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อนำเข้ากิจกรรมไปยัง Google ปฏิทิน

ปรับแต่งสัปดาห์การทำงาน

" "

เลือกจำนวนวันที่ต้องการเห็น

หลังจากที่เลือกมุมมองใหม่แล้ว มุมมองนี้จะกลายเป็นมุมมองเริ่มต้นจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลง
 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบนให้เลือก มุมมองดังนี้ วัน สัปดาห์ เดือน ปี กำหนดการหรือ 4 วัน
ตั้งค่ามุมมองปฏิทิน

ปรับแต่งมุมมองปฏิทินเพิ่มเติม

เลือกวันที่เริ่มต้นของปฏิทินแบบสัปดาห์ ตั้งค่ามุมมองที่กำหนดเอง และใช้ปฏิทินสำรอง

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้นการตั้งค่าที่มุมบนขวา
 3. คลิกดูตัวเลือกที่ด้านซ้าย
 4. เลือกการตั้งค่าของคุณ ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

สำคัญ: เปิดปฏิทินที่แสดงแบบควบคู่กันเป็นมุมมองสัปดาห์หรือเดือนใน Google ปฏิทินไม่ได้

กำหนดเวลาทำงาน

" "

หากไม่ต้องการรับคำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาทำงาน ให้ปรับการตั้งค่า Google ปฏิทินเพื่อให้ผู้จัดทราบว่าต้องนัดหมายกิจกรรมในเวลาอื่นที่เหมาะสม

คุณสามารถกำหนดเวลาทำงานและเวลาที่ว่างได้หากใช้งานบัญชีในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน แต่หากไม่เห็นตัวเลือกเวลาทำงานหรือสถานที่ทำงาน ผู้ดูแลระบบอาจปิดตัวเลือกนี้สำหรับองค์กรไว้ ใครคือผู้ดูแลระบบของฉัน
 1.  เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า ที่ด้านขวาบน จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกเวลาทำงานในส่วน "ทั่วไป" ทางด้านซ้าย
 4. คลิกเปิดใช้เวลาทำงานในส่วน "เวลาทำงาน"
 5. เลือกวันที่ทํางาน จากนั้น เวลาที่ทํางาน
 6. คุณสามารถแบ่งช่วงเวลาทํางานตามเวลาที่คุณว่างได้
  • หากต้องการเพิ่มระยะเวลามากกว่า 1 วันลงในวันทํางาน ให้คลิกเพิ่ม add ถัดจากวันของสัปดาห์
  • หากต้องการนําระยะเวลาออก ให้คลิกนําออก Remove

เคล็ดลับ: เมื่อเพิ่มเวลาทำงาน เวลาเริ่มต้นจะต้องมาก่อนเวลาสิ้นสุด

ปฏิทินอาจแนะนําเวลาทํางานให้โดยพิจารณาจากเขตเวลา รูปแบบการทํางานในประเทศ และกําหนดการของคุณ คุณเลือกที่จะยอมรับ ปฏิเสธ หรือแก้ไขคำแนะนำดังกล่าวได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิทินในเขตเวลาที่ต่างกัน

An animation showing how to set working hours in Calendar

กำหนดสถานที่ทำงาน

" "

แจ้งให้ผู้อื่นทราบวันที่คุณอยู่สำนักงานและวันที่คุณทํางานทางไกล

ระบุสถานที่ทำงาน 

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า ที่ด้านขวาบน จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกเวลาและสถานที่ทำงานในส่วน "ทั่วไป" ทางด้านซ้าย
 4. เลือกวันที่ทํางาน ระบบจะเลือกเวลาทำงานไว้ด้วยหากปฏิทินแสดงเวลาทำงาน
 5. ป้อนสถานที่ทำงานที่มีอยู่หรือสร้างสถานที่ใหม่ถัดจากแต่ละวัน

เคล็ดลับ: หากต้องการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ให้คลิกแถบสถานที่ในวันที่ที่ต้องการในปฏิทิน โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสำหรับวันนั้นๆ หรือจะกำหนดให้เกิดซ้ำทุกสัปดาห์ก็ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน

 • เมื่อแชร์ปฏิทินกับบุคคลอื่น บุคคลนั้นจะดูสถานที่ทํางานของคุณได้ 
 • ผู้ดูแลระบบอาจขอให้คุณกําหนดสถานที่ทํางานเพื่อจัดเวลาในสำนักงานร่วมกับคนอื่นๆ ในกรณีนี้ คำขอจะแสดงที่แบนเนอร์สีเหลืองทางด้านบนของปฏิทิน
 • หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงแบบ "เปลี่ยนแปลงและจัดการการแชร์" ในปฏิทิน คุณก็สามารถแก้ไขสถานที่ทำงานเริ่มต้นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับปฏิทินที่แชร์

จัดการการแจ้งเตือนกิจกรรม

" "

ตั้งค่ากำหนดสำหรับปฏิทินทั้งหมดของคุณ

 1. ในปฏิทิน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นการตั้งค่า
 2. ในส่วนทั่วไปทางด้านซ้าย ให้คลิกการตั้งค่ากิจกรรม
 3. คลิกการแจ้งเตือนและเลือกตัวเลือกดังนี้
  • ปิด
  • การแจ้งเตือนในเดสก์ท็อป
  • การแจ้งเตือน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งเสียงการแจ้งเตือนที่เข้ามาใหม่ ให้เลือกช่องเล่นเสียงการแจ้งเตือน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการจัดการการแจ้งเตือน ให้คลิกปฏิทินจากนั้นการแจ้งเตือนทั่วไปทางด้านซ้าย
 6. ถัดจากตัวเลือกแต่ละข้อ ให้คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือกไม่มีหรืออีเมล

เปลี่ยนค่ากำหนดสำหรับปฏิทินเดียว

คุณเปลี่ยนค่ากำหนดการแจ้งเตือนสำหรับปฏิทินที่คุณเป็นเจ้าของได้ 

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า  จากนั้น การตั้งค่าที่ด้านขวาบน
 3. ในส่วน "การตั้งค่าปฏิทินของฉัน" ทางด้านซ้าย ให้คลิกปฏิทินที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้น การตั้งค่าปฏิทิน
 4. ในส่วน "การแจ้งเตือนกิจกรรม" หรือ "การแจ้งเตือนกิจกรรมตลอดวัน": 
  • ากต้องการแก้ไขการแจ้งเตือน ให้เลือกว่าต้องการรับการแจ้งเตือนหรืออีเมล เลือกระยะเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือนล่วงหน้า 
  • หากต้องการเพิ่มวิธีแจ้งเตือนอื่น ให้คลิกเพิ่มการแจ้งเตือน 
  • หากต้องการลบการแจ้งเตือน ให้คลิกลบการแจ้งเตือน นำออก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google ปฏิทิน

 


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
false