เริ่มต้นใช้งานปฏิทิน

1. วางกำหนดการกิจกรรม

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

" "

วางกำหนดการกิจกรรมที่เกิดครั้งเดียว เช่น การประชุม และกิจกรรมที่เกิดซ้ำ เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทุกคนทราบว่าคุณจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวจากคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1.1 สร้างกิจกรรม
1.2 เพิ่มผู้เข้าร่วม
1.3 เพิ่มห้อง สถานที่ หรือการประชุม
1.4 เพิ่มคำอธิบายและไฟล์แนบของกิจกรรม
1.5 เลือกสีกิจกรรม ปฏิทิน และระดับการเข้าถึงเริ่มต้น
1.6 (ไม่บังคับ) ตั้งค่าการแจ้งเตือน
1.7 บันทึกกิจกรรม

1.1 สร้างกิจกรรม

" "

 1. ในปฏิทิน ให้เลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้
  • คลิกช่วงเวลาที่ยังว่างในตารางปฏิทิน
  • คลิก Plusสร้าง
 2. เลือกกิจกรรม

1.2 เพิ่มผู้เข้าร่วม

" "

 1. ในช่องเพิ่มผู้เข้าร่วม ให้ป้อนตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการ อีเมลที่ตรงกันในไดเรกทอรีขององค์กรจะปรากฏทันทีที่ป้อนข้อความ
 2. คลิกคำแนะนำเพื่อเพิ่มบุคคลดังกล่าวในกิจกรรม หากไม่มีคำแนะนำปรากฏขึ้น ให้กรอกอีเมลแบบเต็มของผู้เข้าร่วม หลังจากที่เพิ่มผู้เข้าร่วมในกิจกรรมแล้ว:
  • ระบบจะเพิ่มการประชุมทางวิดีโอใน Google Meet เข้าไปยังกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
  • ปฏิทินของผู้เข้าร่วมจะปรากฏถัดจากปฏิทินของคุณ
 3. (ไม่บังคับ) คุณจะเพิ่มรายชื่ออีเมลของ Google Groups เพื่อเชิญคนกลุ่มใหญ่พร้อมกันก็ได้
  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชิญคนกลุ่มใหญ่ที่หัวข้อการจัดการกิจกรรมขนาดใหญ่ในปฏิทิน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการทำเครื่องหมายว่าไม่บังคับให้เข้าร่วมการประชุม ให้ชี้ไปที่ชื่อของผู้เข้าร่วมและคลิกบุคคล บุคคล
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแก้ไขกิจกรรม เชิญผู้อื่น หรือดูรายชื่อผู้เข้าร่วม ให้คลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมแล้วเลือกช่องที่ต้องการ

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ใช่ผู้จัดการประชุม แต่มีสิทธิ์แก้ไขกิจกรรม คุณจะเลือกทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมการประชุมได้

หมายเหตุ: หากสร้างกิจกรรมในปฏิทินและไม่ให้สิทธิ์ผู้เข้าร่วมแก้ไขกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะเปลี่ยนวันที่หรือเวลาของกิจกรรมในปฏิทินของตัวเองไม่ได้

 
เพิ่มผู้เข้าร่วม

1.3 เพิ่มห้อง สถานที่ หรือการประชุม

" "

วิธีเพิ่มห้อง

 1. คลิกเพิ่มห้อง

  หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

  การแนะนำจะปรากฏโดยอัตโนมัติตามสถานที่ทำงาน จำนวนผู้เข้าร่วม และการจองห้องก่อนหน้า
 2. หากต้องการปรับเกณฑ์สำหรับห้องประชุม คุณจะเลือกทำดังต่อไปนี้ได้
  • บุคคล กลุ่ม เพื่อระบุขนาดห้องที่ต้องการ
  • วิดีโอ วิดีโอ เพื่อระบุความต้องการใช้อุปกรณ์สำหรับการประชุมทางวิดีโอ
  • โทรศัพท์ โทร เพื่อระบุความต้องการใช้การประชุมทางเสียง
 3. ชี้ไปที่ห้องที่ตรงกับเกณฑ์แล้วเลือกช่องเพื่อใช้ห้องนั้น
 4. หากไม่เห็นห้องที่เหมาะสม ให้ทำดังนี้
  1. ในช่องค้นหา ให้ป้อนทรัพยากรหรือชื่ออาคาร ชั้น หรืออุปกรณ์การประชุมอื่น (เช่น Chromebox สำหรับการประชุม) เมื่อกรอกข้อความ คุณจะเห็นผลการค้นหาใต้ช่องค้นหา
  2. ชี้ไปที่ห้องเพื่อดูรายละเอียด เช่น ความจุของห้อง สถานที่ อุปกรณ์ และฟีเจอร์ต่างๆ
  3. เมื่อพบห้องที่ต้องการ ให้ชี้ไปที่ห้องนั้นแล้วเลือกช่องเพื่อใช้ห้อง

วิธีเพิ่มสถานที่ประชุม

คลิกเพิ่มสถานที่แล้วป้อนรายละเอียด คำแนะนำจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติ

วิธีเพิ่มการประชุมทางวิดีโอมีดังนี้

เมื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมในกิจกรรมแล้ว ระบบจะเพิ่มการประชุมทางวิดีโอใน Google Meet ไปยังกิจกรรมโดยอัตโนมัติ 

สำหรับบัญชีรุ่น Enterprise ระบบจะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์โทรเข้าและ PIN ให้ด้วย ผู้เข้าร่วมจะโทรเข้าการประชุมทางโทรศัพท์ได้หากผู้ดูแลระบบเปิดตัวเลือกนี้ไว้

คุณจะติดตั้งส่วนเสริมสำหรับการประชุมของบุคคลที่สาม และเลือกส่วนเสริมดังกล่าวในปฏิทินได้โดยคลิกเพิ่มการประชุม นอกจากนี้คุณยังเพิ่มสตรีมแบบสดได้อีกด้วย 

เคล็ดลับ: คุณเพิ่มการประชุมทางวิดีโอของ Meet ไปยังกิจกรรมหรืออีเมลของ Microsoft Outlook ได้โดยใช้ส่วนเสริม Meet โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเพิ่มการประชุมทางวิดีโอของ Meet ลงใน Outlook

จองห้องพัก

1.4 เพิ่มคำอธิบายกิจกรรมและไฟล์แนบ

" "

วิธีเพิ่มคำอธิบายกิจกรรม

1 เลือกเขตเวลา
2 ตั้งค่ากิจกรรมที่เกิดซ้ำ
3 ค้นหาเวลา ค้นหาเวลาที่เพื่อนร่วมงานว่างสำหรับการประชุม
4 เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม เพิ่มสถานที่การประชุม ส่งการแจ้งเตือนกิจกรรม และอื่น ๆ
5 เพิ่มการประชุมทางวิดีโอ เพิ่มการประชุมทางวิดีโอในกิจกรรม หรือเลือกส่วนเสริมสำหรับการประชุมของบุคคลที่สาม
6 เพิ่มคำอธิบายกิจกรรม เพิ่มรายละเอียด เช่น ข้อมูลติดต่อ คำแนะนำ หรือลิงก์ให้กับกิจกรรม จัดรูปแบบคำอธิบายด้วยการเพิ่มตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ หรือเพิ่มรายการและลิงก์
7 เพิ่มไฟล์แนบ แนบไฟล์ เช่น เอกสารหรืองานนำเสนอ ลงในกิจกรรม

เพิ่มรายละเอียดปฏิทิน

วิธีเพิ่มไฟล์แนบ

 1. คลิกช่องเพิ่มคำอธิบายหรือไฟล์แนบ
 2. คลิกไดรฟ์ของฉันหรืออัปโหลดแล้วเลือกไฟล์
 3. คลิกเลือกหรืออัปโหลด ระบบจะแนบไฟล์กับกิจกรรม

1.5 เลือกสีกิจกรรม ปฏิทิน และระดับการเข้าถึงเริ่มต้น

" "

เลือกสีของกิจกรรม - เมื่อสร้างกิจกรรม คุณจะเลือกสีที่กิจกรรมจะปรากฏในปฏิทินได้ หากต้องการเลือกสีอื่นให้กิจกรรม ให้เลื่อนลงแล้วคลิกชื่อปฏิทิน จากนั้นคลิกชุดสีแล้วเลือกตัวเลือกอื่น

เพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินอื่น - หากต้องการให้กิจกรรมปรากฏในปฏิทินอื่น ให้เลื่อนลงแล้วคลิกชื่อปฏิทิน จากนั้นคลิกอีกครั้งแล้วเลือกปฏิทินอื่น

แสดงเป็นไม่ว่าง/ว่าง - เปลี่ยนการตั้งค่าระดับการเข้าถึงเป็น "ไม่ว่าง" หรือ "ว่าง" เพื่อให้คุณแสดงเวลาที่ว่างหรือไม่ว่างในปฏิทินได้

ตั้งค่าระดับการเข้าถึงเริ่มต้น - หากแชร์ปฏิทิน กิจกรรมของคุณจะมีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเหมือนกับปฏิทิน โดยคุณจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ผู้อื่นเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมบางกิจกรรมได้
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่หัวข้อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

1.6 (ไม่บังคับ) ตั้งค่าการแจ้งเตือน

" "ตั้งค่าเริ่มต้นของการแจ้งเตือน

 1. ในปฏิทิน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นการตั้งค่า
 2. ในส่วนทั่วไปทางด้านซ้าย ให้คลิกการตั้งค่ากิจกรรม
 3. คลิกการแจ้งเตือนและเลือกตัวเลือกดังนี้
  • ปิด
  • การแจ้งเตือนในเดสก์ท็อป
  • การแจ้งเตือน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งเสียงการแจ้งเตือนที่เข้ามาใหม่ ให้เลือกช่องเล่นเสียงการแจ้งเตือน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการจัดการการแจ้งเตือน ให้คลิกปฏิทินจากนั้นการแจ้งเตือนทั่วไปทางด้านซ้าย
 6. ถัดจากตัวเลือกแต่ละข้อ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกไม่มีหรืออีเมล

ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมเฉพาะ

 1. ไปที่ส่วนการแจ้งเตือน แล้วเลือกอีเมลหรือการแจ้งเตือน
 2. เลือกระยะเวลาแสดงการแจ้งเตือน
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มการแจ้งเตือนอีก ให้คลิกเพิ่มการแจ้งเตือนและทำขั้นตอนที่ 1-2 ซ้ำ

1.7 บันทึกกิจกรรม

" "

เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้บันทึกกิจกรรมและส่งคำเชิญ

 1. คลิกบันทึก
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ส่งเพื่อแจ้งผู้เข้าร่วมทางอีเมล
  • ไม่ส่งเพื่อข้ามการแจ้งเตือนในขณะนี้
  • ปิดเพื่อแก้ไขคำเชิญต่อ
 3. หากคุณเชิญบุคคลจากภายนอกองค์กร ให้คลิก
  • เชิญผู้เข้าร่วมจากภายนอกเพื่อแจ้งให้ทราบ
  • แก้ไขต่อไปเพื่อแจ้งในภายหลัง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปิดกิจกรรมของคุณในหน้าแก้ไขกิจกรรม ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร