หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งานปฏิทิน

สร้างกิจกรรม

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

" "

วางกำหนดการกิจกรรมที่เกิดครั้งเดียว เช่น การประชุม และกิจกรรมที่เกิดซ้ำ เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทุกคนทราบว่าคุณจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวจากคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 

 

สร้างกิจกรรม

" "

 1. ในปฏิทิน ให้เลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้
  • คลิกช่วงเวลาที่ยังว่างในตารางปฏิทิน
  • คลิก Plusสร้าง
 2. เลือกกิจกรรม
Create an event

เพิ่มผู้เข้าร่วม

" "

 1. ในช่องเพิ่มผู้เข้าร่วม ให้ป้อนตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการ อีเมลที่ตรงกันในไดเรกทอรีขององค์กรจะปรากฏทันทีที่ป้อนข้อความ
 2. คลิกคำแนะนำเพื่อเพิ่มบุคคลดังกล่าวในกิจกรรม หากไม่มีคำแนะนำปรากฏขึ้น ให้กรอกอีเมลแบบเต็มของผู้เข้าร่วม หลังจากที่เพิ่มผู้เข้าร่วมในกิจกรรมแล้ว:
  • ระบบจะเพิ่มการประชุมทางวิดีโอใน Google Meet เข้าไปยังกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
  • ปฏิทินของผู้เข้าร่วมจะปรากฏถัดจากปฏิทินของคุณ
 3. (ไม่บังคับ) คุณจะเพิ่มรายชื่ออีเมลของ Google Groups เพื่อเชิญคนกลุ่มใหญ่พร้อมกันก็ได้
  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชิญคนกลุ่มใหญ่ที่หัวข้อการจัดการกิจกรรมขนาดใหญ่ในปฏิทิน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการทำเครื่องหมายว่าไม่บังคับให้เข้าร่วมการประชุม ให้ชี้ไปที่ชื่อของผู้เข้าร่วมและคลิกบุคคล บุคคล
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแก้ไขกิจกรรม เชิญผู้อื่น หรือดูรายชื่อผู้เข้าร่วม ให้คลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมแล้วเลือกช่องที่ต้องการ

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ใช่ผู้จัดการประชุม แต่มีสิทธิ์แก้ไขกิจกรรม คุณจะเลือกทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมการประชุมได้

หมายเหตุ: หากสร้างกิจกรรมในปฏิทินและไม่ให้สิทธิ์ผู้เข้าร่วมแก้ไขกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะเปลี่ยนวันที่หรือเวลาของกิจกรรมในปฏิทินของตัวเองไม่ได้

 
เพิ่มผู้เข้าร่วม

เพิ่มห้อง สถานที่ หรือการประชุม

" "

วิธีเพิ่มห้อง

 1. คลิกเพิ่มห้อง

  หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

  การแนะนำจะปรากฏโดยอัตโนมัติตามสถานที่ทำงาน จำนวนผู้เข้าร่วม และการจองห้องก่อนหน้า
 2. หากต้องการปรับเกณฑ์สำหรับห้องประชุม คุณจะเลือกทำดังต่อไปนี้ได้
  • บุคคล กลุ่ม เพื่อระบุขนาดห้องที่ต้องการ
  • วิดีโอ วิดีโอ เพื่อระบุความต้องการใช้อุปกรณ์สำหรับการประชุมทางวิดีโอ
  • โทรศัพท์ โทร เพื่อระบุความต้องการใช้การประชุมทางเสียง
 3. ชี้ไปที่ห้องที่ตรงกับเกณฑ์แล้วเลือกช่องเพื่อใช้ห้องนั้น
 4. หากไม่เห็นห้องที่เหมาะสม ให้ทำดังนี้
  1. ในช่องค้นหา ให้ป้อนทรัพยากรหรือชื่ออาคาร ชั้น หรืออุปกรณ์การประชุมอื่น (เช่น Chromebox สำหรับการประชุม) เมื่อกรอกข้อความ คุณจะเห็นผลการค้นหาใต้ช่องค้นหา
  2. ชี้ไปที่ห้องเพื่อดูรายละเอียด เช่น ความจุของห้อง สถานที่ อุปกรณ์ และฟีเจอร์ต่างๆ
  3. เมื่อพบห้องที่ต้องการ ให้ชี้ไปที่ห้องนั้นแล้วเลือกช่องเพื่อใช้ห้อง

วิธีเพิ่มสถานที่ประชุม

คลิกเพิ่มสถานที่แล้วป้อนรายละเอียด คำแนะนำจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติ

วิธีเพิ่มการประชุมทางวิดีโอมีดังนี้

เมื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมลงในกิจกรรม

 • ระบบจะเพิ่มการประชุมทางวิดีโอใน Google Meet ไปยังกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
 • ระบบจะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์โทรเข้าและ PIN ให้ด้วย

  คุณจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้ก็ต่อเมื่อองค์กรของคุณรองรับฟีเจอร์นี้เท่านั้น โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ 

 • คุณสามารถติดตั้งส่วนเสริมสำหรับการประชุมของบุคคลที่สาม และเลือกส่วนเสริมดังกล่าวในปฏิทินได้โดยคลิกเพิ่มการประชุม อีกทั้งยังเพิ่มสตรีมแบบสดได้ด้วย

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มการประชุมทางวิดีโอของ Meet ลงในกิจกรรมหรืออีเมลของ Microsoft Outlook ได้โดยใช้ส่วนเสริม Meet โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเพิ่มการประชุมทางวิดีโอของ Meet ลงใน Outlook

จองห้องพัก

เพิ่มคำอธิบายกิจกรรมและไฟล์แนบ

" "

วิธีเพิ่มคำอธิบายกิจกรรม

1 เลือกเขตเวลา
2 ตั้งค่ากิจกรรมที่เกิดซ้ำ
3 ค้นหาเวลา ค้นหาเวลาที่เพื่อนร่วมงานว่างสำหรับการประชุม
4 เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม เพิ่มสถานที่การประชุม ส่งการแจ้งเตือนกิจกรรม และอื่น ๆ
5 เพิ่มการประชุมทางวิดีโอ เพิ่มการประชุมทางวิดีโอในกิจกรรม หรือเลือกส่วนเสริมสำหรับการประชุมของบุคคลที่สาม
6 เพิ่มคำอธิบายกิจกรรม เพิ่มรายละเอียด เช่น ข้อมูลติดต่อ คำแนะนำ หรือลิงก์ให้กับกิจกรรม จัดรูปแบบคำอธิบายด้วยการเพิ่มตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ หรือเพิ่มรายการและลิงก์
7 เพิ่มไฟล์แนบ แนบไฟล์ เช่น เอกสารหรืองานนำเสนอ ลงในกิจกรรม

เพิ่มรายละเอียดปฏิทิน

วิธีเพิ่มไฟล์แนบ

 1. คลิกช่องเพิ่มคำอธิบายหรือไฟล์แนบ
 2. คลิกไดรฟ์ของฉันหรืออัปโหลดแล้วเลือกไฟล์
 3. คลิกเลือกหรืออัปโหลด ระบบจะแนบไฟล์กับกิจกรรม

Add an attachment

เลือกสีกิจกรรม ปฏิทิน และระดับการเข้าถึงเริ่มต้น

" "

เลือกสีของกิจกรรม - เมื่อสร้างกิจกรรม คุณจะเลือกสีที่กิจกรรมจะปรากฏในปฏิทินได้ หากต้องการเลือกสีอื่นให้กิจกรรม ให้เลื่อนลงแล้วคลิกชื่อปฏิทิน จากนั้นคลิกชุดสีแล้วเลือกตัวเลือกอื่น

เพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินอื่น - หากต้องการให้กิจกรรมปรากฏในปฏิทินอื่น ให้เลื่อนลงแล้วคลิกชื่อปฏิทิน จากนั้นคลิกอีกครั้งแล้วเลือกปฏิทินอื่น

แสดงเป็นไม่ว่าง/ว่าง - เปลี่ยนการตั้งค่าระดับการเข้าถึงเป็น "ไม่ว่าง" หรือ "ว่าง" เพื่อให้คุณแสดงเวลาที่ว่างหรือไม่ว่างในปฏิทินได้

ตั้งค่าระดับการเข้าถึงเริ่มต้น - หากแชร์ปฏิทิน กิจกรรมของคุณจะมีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเหมือนกับปฏิทิน โดยคุณจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ผู้อื่นเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมบางกิจกรรมได้
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่หัวข้อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

Add a colored label

(ไม่บังคับ) ตั้งค่าการแจ้งเตือน

" "ตั้งค่าเริ่มต้นของการแจ้งเตือน

 1. ในปฏิทิน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นการตั้งค่า
 2. ในส่วนทั่วไปทางด้านซ้าย ให้คลิกการตั้งค่ากิจกรรม
 3. คลิกการแจ้งเตือนและเลือกตัวเลือกดังนี้
  • ปิด
  • การแจ้งเตือนในเดสก์ท็อป
  • การแจ้งเตือน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งเสียงการแจ้งเตือนที่เข้ามาใหม่ ให้เลือกช่องเล่นเสียงการแจ้งเตือน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการจัดการการแจ้งเตือน ให้คลิกปฏิทินจากนั้นการแจ้งเตือนทั่วไปทางด้านซ้าย
 6. ถัดจากตัวเลือกแต่ละข้อ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกไม่มีหรืออีเมล

ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมเฉพาะ

 1. ไปที่ส่วนการแจ้งเตือน แล้วเลือกอีเมลหรือการแจ้งเตือน
 2. เลือกระยะเวลาแสดงการแจ้งเตือน
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มการแจ้งเตือนอีก ให้คลิกเพิ่มการแจ้งเตือนและทำขั้นตอนที่ 1-2 ซ้ำ
Add a notification

บันทึกกิจกรรมของคุณ

" "

เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้บันทึกกิจกรรมและส่งคำเชิญ

 1. คลิกบันทึก
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ส่งเพื่อแจ้งผู้เข้าร่วมทางอีเมล
  • ไม่ส่งเพื่อข้ามการแจ้งเตือนในขณะนี้
  • ปิดเพื่อแก้ไขคำเชิญต่อ
 3. หากคุณเชิญบุคคลจากภายนอกองค์กร ให้คลิก
  • เชิญผู้เข้าร่วมจากภายนอกเพื่อแจ้งให้ทราบ
  • แก้ไขต่อไปเพื่อแจ้งในภายหลัง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปิดกิจกรรมของคุณในหน้าแก้ไขกิจกรรม ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม
Save your event

 


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false