การแจ้งเตือน

หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ทำงานร่วมกับผู้มีอำนาจตัดสินใจ

บทแนะนําทางธุรกิจของ Google Workspace

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้มีดังนี้

วิธีค้นหาและพบปะผู้ถือผลประโยชน์ร่วม มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และดําเนินงานโครงการ

สิ่งที่ต้องมี

10 นาที

บัญชี บัญชี Google Workspace หากยังไม่มี ให้เริ่มช่วงทดลองใช้ 14 วันได้เลย
 

" "

ในบทแนะนำนี้

ติดต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วม พบปะผู้ถือผลประโยชน์ร่วม แก้ไขปัญหา

" "

1 ติดต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วม


ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมดยุบทั้งหมด
1.1 ค้นหาผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

หากกำลังแก้ปัญหาหรือทำงานด่วนและต้องการความร่วมมือจากบุคคลอื่นในองค์กร คุณจะค้นหาบุคคลนั้นได้ใน Google Cloud Search

วิธีค้นหาและติดต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมมีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Cloud Search ได้ที่ cloudsearch.google.com

  หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ บัญชีของคุณจะไม่มี Cloud Search เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. ค้นหาผู้คนจากชื่อ
 3. ในบัตรผลการค้นหา ให้คลิกอีเมลของบุคคลที่ต้องการเพื่อส่งอีเมล
 4. หากต้องการดูตัวเลือกการติดต่ออื่นๆ หรือข้อมูลสายบังคับบัญชาเพิ่มเติม ให้คลิกชื่อบุคคลที่ต้องการเพื่อเปิดหน้าข้อมูลโปรไฟล์ 
 5. ในหน้าข้อมูลโปรไฟล์ ให้คลิกวิธีที่ต้องการใช้ติดต่อ
  • หากต้องการส่งอีเมล ให้คลิกอีเมล หรืออีเมลของบุคคลนั้น
  • หากต้องการจัดประชุม ให้คลิกกำหนดการ
  • หากต้องการแชท ให้คลิก Hangout
  • หากต้องการเริ่มวิดีโอคอล ให้คลิกวิดีโอคอล กล้องวิดีโอ
 6. หากต้องการเปิดหน้าข้อมูลโปรไฟล์และติดต่อผู้จัดการหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของบุคคลนั้น ให้คลิกชื่อผู้จัดการหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
1.2 สื่อสารกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

เมื่อกำหนดได้แล้วว่าจะติดต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมคนใด ให้เขียนอีเมลหรือส่งข้อความถึงบุคคลนั้น

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียน ที่ด้านซ้ายบน
 3. เพิ่มผู้รับในช่อง "ถึง" นอกจากนี้คุณยังเพิ่มผู้รับด้วยวิธีต่อไปนี้ได้ด้วย
  • ในช่อง "สำเนา" และ "สำเนาลับ"
  • เมื่อเขียนข้อความ ให้พิมพ์เครื่องหมาย "+" หรือ "@" แล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่คุณติดต่อในช่องข้อความ
 4. เพิ่มเรื่อง
 5. เขียนข้อความ
 6. คลิกส่งที่ด้านล่างของหน้า

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มผู้รับรายบุคคลและกลุ่มรายชื่อติดต่อที่คุณสร้างป้ายกำกับติดเอาไว้ ให้คลิกถึง: 

วิธีส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้อื่น

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. หากไม่พบชื่อในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท
 3. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
  • หากต้องการส่งข้อความแบบ 1:1 ถึงบุคคลภายนอกองค์กร ให้ป้อนอีเมลแของบุคคลนั้น
 4. คลิกคนที่ต้องการส่งข้อความถึง
 5. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง

วิธีเริ่มการสนทนากลุ่ม

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ในส่วน "แชท" ให้คลิกการสนทนากลุ่มที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ จากนั้น คลิกส่ง
 3. หากการสนทนากลุ่มไม่ได้อยู่ในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท จากนั้น เริ่มการสนทนากลุ่ม
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
 5. คลิกเสร็จสิ้น
 6. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง

ส่งข้อความถึงกลุ่ม

↑ กลับไปด้านบน

" "

2 พบปะผู้ถือผลประโยชน์ร่วม


 
2.1 ดูว่าผู้อื่นจะสะดวกพบเมื่อใด

การประสานงานกำหนดการกับกลุ่มคนจำนวนมากที่อยู่คนละเขตเวลานั้นอาจทำได้ยาก คุณจะตรวจสอบความพร้อมของทุกคนใน Google ปฏิทินก่อนจะนัดประชุมได้

หากผู้อื่นแชร์ปฏิทินกับคุณ หรืออยู่ในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาเดียวกับคุณ หรืออยู่ในองค์กรอื่น คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลนั้นว่างหรือไม่เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลเหล่านั้นในกิจกรรม

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกค้นหาผู้คนทางด้านซ้าย
 3. พิมพ์ชื่อและเลือกผู้ที่คุณต้องการประชุมด้วย
 4. คลิกสร้าง เพิ่ม ที่ด้านซ้ายบน
 5. คลิกเวลาที่แนะนำ หากผู้เข้าร่วมที่คุณเชิญแชร์ปฏิทินกับคุณแล้ว คุณจะเห็นเวลาที่ผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วมได้

ค้นหาเวลาเพื่อนัดพบกัน

2.2 นัดหมายการประชุม
 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ให้คลิกค้นหาผู้คนทางด้านซ้าย แล้วพิมพ์ชื่อของผู้เข้าร่วม
 3. คลิกเวลาในปฏิทินที่ยังไม่ได้กำหนดเวลากิจกรรมไว้
 4. ใส่ชื่อและรายละเอียดกิจกรรม
 5. คลิกบันทึก

เคล็ดลับ: หากต้องการสร้างกิจกรรมที่ใช้เวลานานขึ้น ให้ลากเมาส์ลงมาที่ด้านล่างของหน้าเมื่อเลือกเวลา

2.3 แนบไฟล์ในคำเชิญเข้าร่วมการประชุม

แนบเอกสารหรือทรัพยากรอื่นๆ ที่ต้องการใช้หารือ ผู้เข้าร่วมจะตรวจสอบไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการประชุมได้

1. เลือกเขตเวลา
2. ตั้งค่ากิจกรรมที่เกิดซ้ำ
3. ค้นหาเวลา ค้นหาเวลาที่เพื่อนร่วมงานว่างสำหรับการประชุม
4. เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม เพิ่มสถานที่การประชุม ส่งการแจ้งเตือนกิจกรรม และอื่น ๆ
5. เพิ่มการประชุมทางวิดีโอ เพิ่มการประชุมทางวิดีโอในกิจกรรม หรือเลือกส่วนเสริมสำหรับการประชุมของบุคคลที่สาม
6. เพิ่มคำอธิบายกิจกรรม เพิ่มรายละเอียด เช่น ข้อมูลติดต่อ คำแนะนำ หรือลิงก์ให้กับกิจกรรม จัดรูปแบบคำอธิบายด้วยการเพิ่มตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ หรือเพิ่มรายการและลิงก์
7. เพิ่มไฟล์แนบ แนบไฟล์ เช่น เอกสารหรืองานนำเสนอ ลงในกิจกรรม

เพิ่มรายละเอียดปฏิทิน

2.4 เข้าร่วมการประชุม

ดูการประชุมตามกำหนดการในปฏิทินและเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว ใช้ข้อมูลสรุปของ Google Meet นี้

 1. คลิกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมใน Google ปฏิทิน
 2. คลิกเข้าร่วมด้วย Google Meet
 3. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ให้คลิกเข้าร่วมเลย 
เข้าร่วม Hangouts Meet.
2.5 แชร์และนำเสนอในการประชุมทางวิดีโอ
ผู้จัดการประชุมที่มี Google Workspace for Education สามารถป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมแชร์หน้าจอของตนเองได้ 
 1. ใน Google ไดรฟ์ ให้เปิดไฟล์ Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์ที่ต้องการแชร์หรือนำเสนอ
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอพร้อมกันกับผู้เข้าร่วม ให้ดำเนินการดังนี้
  1. ที่มุมขวาบน ให้คลิกแชร์
  2. เพิ่มชื่อในเอกสาร แล้วคลิกบันทึก
  3. เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมและให้สิทธิ์เอดิเตอร์กับทุกคน
  4. คลิกส่ง
 3. เปิด Google Meet และเข้าร่วมการประชุม
 4. คลิกนำเสนอทันทีแล้วเลือกสิ่งที่ต้องการแชร์ดังนี้
  • ทั้งหน้าจอ
  • หน้าต่าง
  • แท็บ
 5. คลิกแชร์

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ได้ใช้เบราว์เซอร์ Chrome (ซึ่งจะซ่อนการแจ้งเตือนป๊อปอัปโดยอัตโนมัติ) ให้ปิดเสียงหรือปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ปรากฏขึ้นในระหว่างที่คุณนำเสนอ

2.6 แชร์ไฟล์และเอกสารอื่นๆ

เตรียมความพร้อมให้กับทุกคนที่ทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง

วิธีแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์กับบุคคลที่ต้องการมีดังนี้

 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์
 3. ในส่วนแชร์กับผู้คนและกลุ่ม ให้ป้อนอีเมลที่ต้องการแชร์ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าองค์กรเปิดการแชร์กับผู้เข้าชมไว้ คุณจะเชิญผู้ที่ไม่มีบัญชี Google มาทำงานร่วมกันในไฟล์และโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์ได้ โปรดดูหัวข้อแชร์เอกสารกับผู้เข้าชม

 4. หากต้องการแก้ไขสิ่งที่ผู้อื่นมีสิทธิ์ดำเนินการใดกับไฟล์ ให้คลิกลูกศรลงทางด้านขวา จากนั้น ผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
 5. เลือกแจ้งบุคคลอื่น
  • หากต้องการแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าคุณแชร์ไฟล์กับบุคคลนั้น ให้เลือกช่องแจ้งเตือนพวกเขา หากเลือกที่จะแจ้งให้คนอื่นทราบ ระบบจะรวมที่อยู่อีเมลแต่ละบัญชีที่คุณป้อนไว้ในอีเมล
  • หากไม่ต้องการแจ้งบุคคลอื่น ให้ยกเลิกการเลือกช่องแจ้งเตือนพวกเขา
 6. คลิกแชร์หรือส่ง

วิธีแชร์ลิงก์ไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์

 1. คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ในไดรฟ์ที่ต้องการแชร์แล้วเลือกแชร์

  คลิกแชร์ในเอกสาร ชีต หรือสไลด์ที่ด้านบน

  หมายเหตุ: คุณจะแชร์ได้เฉพาะไฟล์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์แก้ไขเท่านั้น

 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการระบุสิ่งที่ผู้ใช้ดำเนินการกับไฟล์ได้เมื่อคุณแชร์ ให้คลิกเปลี่ยนใต้ชื่อองค์กร ดังนี้
  • หากต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ ให้คลิกลูกศรลง ทางด้านขวา แล้วเลือกผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
  • หากต้องการอนุญาตให้แชร์ลิงก์กับภายนอกองค์กรได้ ให้คลิกลูกศรลงข้างชื่อองค์กร จากนั้นสาธารณะ

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

 3. คลิกคัดลอกลิงก์
 4. คลิกเสร็จสิ้น
 5. วางลิงก์ในอีเมล บนเว็บไซต์ หรือที่ใดก็ตามที่ต้องการแชร์
แชร์ไฟล์ในไดรฟ์
2.7 มอบหมายงาน

เมื่อกำหนดแล้วว่าใครต้องทำงานใด ให้มอบหมายงานให้ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. ไฮไลต์ข้อความ รูปภาพ เซลล์ หรือสไลด์ที่คุณต้องการแสดงความคิดเห็น
 3. หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในแถบเครื่องมือ ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น
 4. พิมพ์ความคิดเห็น
 5. คลิกแสดงความคิดเห็น

เปิดช่องความคิดเห็นและป้อนข้อความพร้อมด้วยตัวเลือกในการมอบหมายงานให้ผู้อื่น

2.8 ส่งอีเมลติดตามผล

ส่งอีเมลติดตามผลเพื่อสรุปบันทึกการประชุมและงานเพิ่มเติมหลังจากจบการประชุม

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเขียน ที่ด้านซ้ายบน
 3. เพิ่มผู้รับในช่อง "ถึง" นอกจากนี้คุณยังเพิ่มผู้รับด้วยวิธีต่อไปนี้ได้ด้วย
  • ในช่อง "สำเนา" และ "สำเนาลับ"
  • เมื่อเขียนข้อความ ให้พิมพ์เครื่องหมาย "+" หรือ "@" แล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่คุณติดต่อในช่องข้อความ
 4. เพิ่มเรื่อง
 5. เขียนข้อความ
 6. คลิกส่งที่ด้านล่างของหน้า

เคล็ดลับ: หากต้องการเพิ่มผู้รับรายบุคคลและกลุ่มรายชื่อติดต่อที่คุณสร้างป้ายกำกับติดเอาไว้ ให้คลิกถึง: 

↑ กลับไปด้านบน

" "

3 แก้ไขปัญหา


 
3.1 ทำงานร่วมกันเพื่อหาโซลูชันที่เป็นไปได้

สร้างเอกสารเปล่าเพื่อเก็บบันทึกแนวคิดและโซลูชันของทุกคน แก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ แชทในกลุ่มผู้ใช้ไฟล์ และรับความคิดเห็นที่ตรงเป้าหมายโดยใช้ฟีเจอร์ความคิดเห็นและคำแนะนำ

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์
 2. ไฮไลต์ข้อความ รูปภาพ เซลล์ หรือสไลด์ที่คุณต้องการแสดงความคิดเห็น
 3. หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในแถบเครื่องมือ ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น
 4. พิมพ์ความคิดเห็น
 5. คลิกแสดงความคิดเห็น

เปิดช่องความคิดเห็นและป้อนข้อความพร้อมด้วยตัวเลือกในการมอบหมายงานให้ผู้อื่น

3.2 ติดตามการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลง

ดูความคืบหน้าของงานโครงการอย่างรวดเร็วด้วยกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น เพิ่มสีเพื่อสร้างงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้โดดเด่นกว่างานที่ยังไม่ได้เริ่มต้นหรือกำลังดำเนินการ

วิธีตั้งค่าเครื่องมือติดตามความคืบหน้ามีดังนี้

 1. เปิดชีตแล้วเลือกคอลัมน์ที่ต้องการใช้กฎการจัดรูปแบบ
 2. เลือกรูปแบบจากนั้นการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 3. ตั้งค่ากฎ ในตัวอย่างนี้ คุณจะกำหนดสีอื่นกับงานที่มีสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" "ยังไม่ได้เริ่ม" หรือ "กำลังดำเนินการ" ได้ดังนี้
1. เลือกข้อความมีในหัวข้อจัดรูปแบบเซลล์ถ้าในแท็บสีเดียว
2. พิมพ์เสร็จสมบูรณ์ในช่องของหัวข้อข้อความมี
3. คลิกรายการเพื่อเลือกว่าต้องการใส่สีพื้นหลังหรือข้อความในหัวข้อการจัดรูปแบบ
4. หากต้องการกำหนดข้อความหรือสีพื้นหลังเอง ให้คลิกสีข้อความ หรือเติมสี คุณจะระบุสีข้อความและสีพื้นหลังได้หากจำเป็น
5. หากต้องการเพิ่มกฎอื่นๆ ให้คลิกเพิ่มกฎอื่นแล้วทำตามขั้นตอนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กำหนดพื้นหลังสีแดงเป็นสถานะยังไม่ได้เริ่มและพื้นหลังสีส้มเป็นสถานะกำลังดำเนินการ
6. คลิกเสร็จสิ้น

ในเมนูหัวข้อจัดรูปแบบ ให้ค้นหากฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

3.3 นัดหมายการประชุมครั้งสุดท้าย

นัดหมายการประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อยืนยันว่าทุกคนทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จลุล่วง และหารือหากมีคำถามต่างๆ

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ให้คลิกค้นหาผู้คนทางด้านซ้าย แล้วพิมพ์ชื่อของผู้เข้าร่วม
 3. คลิกเวลาในปฏิทินที่ยังไม่ได้กำหนดเวลากิจกรรมไว้
 4. ใส่ชื่อและรายละเอียดกิจกรรม
 5. คลิกบันทึก

เคล็ดลับ: หากต้องการสร้างกิจกรรมที่ใช้เวลานานขึ้น ให้ลากเมาส์ลงมาที่ด้านล่างของหน้าเมื่อเลือกเวลา

3.4 วางกำหนดการร่วมกันในระหว่างการประชุม

ในระหว่างการประชุม ให้แชร์กำหนดการเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

 1. ใน Google ไดรฟ์ ให้เปิดไฟล์ Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์ที่ต้องการแชร์หรือนำเสนอ
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอพร้อมกันกับผู้เข้าร่วม ให้ดำเนินการดังนี้
  1. ที่มุมขวาบน ให้คลิกแชร์
  2. เพิ่มชื่อในเอกสาร แล้วคลิกบันทึก
  3. เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมและให้สิทธิ์เอดิเตอร์กับทุกคน
  4. คลิกส่ง
 3. เปิด Google Meet และเข้าร่วมการประชุม
 4. คลิกนำเสนอทันทีแล้วเลือกสิ่งที่ต้องการแชร์ดังนี้
  • ทั้งหน้าจอ
  • หน้าต่าง
  • แท็บ
 5. คลิกแชร์

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ได้ใช้เบราว์เซอร์ Chrome (ซึ่งจะซ่อนการแจ้งเตือนป๊อปอัปโดยอัตโนมัติ) ให้ปิดเสียงหรือปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ปรากฏขึ้นในระหว่างที่คุณนำเสนอ

คลิกแบ่งปันเพื่อเปิดหน้าต่างที่คุณเพิ่มบุคคลแล้วคลิกส่ง

↑ กลับไปด้านบน


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก