Współpracujesz z osobami, które pracują zdalnie, ale też w biurze? Dowiedz się, jak lepiej współpracować w środowiskach hybrydowych

Współpraca z osobami podejmującymi decyzje

Google Workspace – samouczek dla firm
Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, by skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Google Workspace

""Czego się nauczysz

Znajdowanie zainteresowanych osób i spotykanie się z nimi, przypisywanie zadań, śledzenie postępów i dalszy rozwój projektów.

Co będzie Ci potrzebne

"" Około 10 minut.
Konto Konto Konto Google Workspace – jeszcze go nie masz? Już dzisiaj rozpocznij bezpłatny 14-dniowy okres próbny.

„.”

W tym samouczku

""
Kontaktowanie się z zainteresowanymi osobami Spotykanie się z zainteresowanymi osobami Rozwiązywanie problemów

„.”

1 Kontaktowanie się z zainteresowanymi osobami


Rozwiń wszystko  |  Zamknij wszystkoZamknij wszystko
1.1 Wyszukiwanie zainteresowanych osób

Jeśli pracujesz nad pilnym problemem lub projektem i potrzebujesz zaangażować inne osoby w swojej organizacji, możesz wyszukać je w Google Cloud Search.

Znajdowanie zainteresowanych osób i kontaktowanie się z nimi:

 1. Zaloguj się w Cloud Search na cloudsearch.google.com.

  Jeśli nie możesz się zalogować, oznacza to, że Twoje konto nie ma dostępu do Cloud Search. Więcej informacji

 2. Wyszukaj imię i nazwisko osoby.
 3. Aby wysłać e-maila, na karcie wyników kliknij adres e-mail osoby.
 4. Aby uzyskać dostęp do innych możliwości kontaktu lub dodatkowych informacji o zależnościach służbowych, kliknij nazwisko tej osoby w celu otwarcia jej strony z informacjami profilowymi. 
 5. Na stronie z informacjami profilowymi wybierz, jak chcesz skontaktować się z tą osobą:
  • Aby wysłać e-maila, kliknij Wyślij e-maila "" lub kliknij adres e-mail tej osoby.
  • Aby skonfigurować spotkanie, kliknij Zaplanuj "".
  • Aby rozpocząć czat, kliknij Hangout "".
  • Aby rozpocząć rozmowę wideo, kliknij Rozmowa wideo Kamera.
 6. Aby otworzyć stronę z informacjami profilowymi i skontaktować się z menedżerem lub bezpośrednimi podwładnymi tej osoby, kliknij nazwisko menedżera lub podwładnego.
1.2 Komunikowanie się z zainteresowanymi osobami

Gdy ustalisz, z kim chcesz się skontaktować, napisz e-maila lub wyślij wiadomość do zainteresowanych osób.

1 Otwórz Gmaila.
2 Po lewej stronie kliknij Utwórz "". Zamiast tej opcji może być widoczna ikona Utwórz "".
3 (Opcjonalnie) Aby zmienić rozmiar okna, w górnym rogu kliknij opcję Maksymalizuj "" lub Wyjdź z trybu pełnoekranowego Zamykanie pełnego ekranu.
4 Dodaj odbiorców i temat.
5 Wpisz wiadomość. E-mail, którego zaczniesz pisać, ale nie wyślesz, zostanie automatycznie zapisany w folderze Wersje robocze po lewej stronie.
6 (Opcjonalnie) Dodaj załączniki, takie jak pliki na Dysku Insert file using Drive lub zdjęcia Insert image.
7 Kliknij Wyślij.

Wskazówka: aby anulować wysyłanie e-maila, kliknij Cofnij w dolnej części okna. Ta opcja jest widoczna tylko przez chwilę, możesz jednak zmienić czas jej wyświetlania. Zobacz Cofanie wysłania e-maila.

Mapa miejsc w skrzynce odbiorczej i e-mailu, które należy klikać, aby wykonać powyższe kroki ponumerowane od 1 do 7

Wysyłanie wiadomości na czacie do jednej osoby:

 1. Otwórz Google Chat lub konto Gmail.
 2. Jeśli nazwy nie ma jeszcze w sekcji „Czat”, kliknij Rozpocznij czat "".
 3. Wpisz nazwę lub adres e-mail. Podczas wpisywania tekstu wyświetlą się sugestie.
  • Aby wysłać wiadomość 1:1 do osoby spoza organizacji, wpisz jej adres e-mail.
 4. Wybierz osobę, do której chcesz wysłać wiadomość.
 5. Wpisz wiadomość, a potem kliknij Wyślij "".

Rozpoczynanie rozmowy grupowej:

 1. Otwórz Google Chat lub swoje konto Gmail.
 2. W sekcji „Czat” kliknij istniejącą rozmowę grupową, wpisz wiadomość a potem kliknij Wyślij "".
 3. Jeśli rozmowy grupowej nie ma w sekcji „Czat”, kliknij Rozpocznij czat "" a potem Rozpocznij rozmowę grupową.
 4. Wpisz nazwę lub adres e-mail. Podczas wpisywania tekstu wyświetlą się sugestie.
 5. Kliknij Gotowe "".
 6. Wpisz wiadomość, a potem kliknij Wyślij "".

Wysyłanie wiadomości do grupy

Powrót do początku

„.”

2. Spotykanie się z zainteresowanymi osobami


 
2.1 Sprawdzanie, kiedy poszczególne osoby mogą się spotkać

Koordynowanie harmonogramów w przypadku dużych grup osób w różnych strefach czasowych może być trudne. Przed zaplanowaniem spotkania możesz sprawdzić dostępność poszczególnych osób w Kalendarzu Google.

 1. Otwórz Kalendarz i kliknij Plus Utwórz a potem Wydarzenie.
 2. W sekcji Dodaj gości wpisz adres e-mail odpowiedniej osoby.
 3. Kliknij Sugerowane godziny i wybierz proponowany termin spotkania.
 4. Kliknij przedział czasu.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli nie możesz znaleźć sugerowanej godziny spotkania, kliknij Znajdź czas i wybierz przedział czasu.
 6. Kliknij Zapisz.

 

Znajdowanie czasu na spotkanie

2.2 Planowanie spotkania
 1. Kalendarzu kliknij Utwórz "".
 2. Dodaj tytuł, datę i godzinę wydarzenia.
 3. Kliknij Dodaj gości, a następnie dodaj uczestników.
  Uwaga: spotkanie wideo w Google Meet jest automatycznie dodawane, gdy dodasz gościa. Możesz również kliknąć Dodaj rozmowę wideo w Google Meet, zanim dodasz uczestników.
 4. (Opcjonalnie) Dodaj opis wydarzenia lub załączniki (np. plan spotkania lub prezentację).
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Kliknij Wyślij.
2.3 Dołączanie plików do zaproszenia na spotkanie

Dołącz dokumenty lub inne zasoby, które chcesz omówić. Goście będą je mogli przejrzeć, by przygotować się na spotkanie.

1 Wybierz strefę czasową.
2 Skonfiguruj wydarzenie cykliczne.
3 Znajdź czas – znajdź czas, kiedy współpracownicy będą mogli wziąć udział w spotkaniu.
4 Dodaj szczegóły wydarzenia – dodaj lokalizację spotkania i inne informacje oraz wyślij powiadomienia o wydarzeniu.
5 Dodaj wideokonferencję – dodaj spotkanie wideo do wydarzenia. Możesz też wybrać dodatek do obsługi rozmów wideo innej firmy.
6 Dodaj opis wydarzenia – dodaj szczegóły, takie jak informacje kontaktowe, instrukcje lub linki do wydarzenia. Sformatuj opis za pomocą pogrubienia, kursywy lub podkreślenia albo dodając listy i linki.
7 Dodaj załączniki – dołącz do swoich wydarzeń pliki, takie jak dokumenty i prezentacje.

Dodawanie szczegółów kalendarza

2.4 Dołączanie do spotkania

Znajdź zaplanowane spotkanie w Kalendarzu i szybko dołącz do spotkania wideo. Użyj tej ściągawki dotyczącej Google Meet.

 1. W Kalendarzu Google kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć.
 2. Kliknij Dołącz w Google Meet.
 3. W wyświetlonym oknie kliknij Dołącz teraz.
Dołączanie do Google Meet
2.5 Udostępnianie i prezentowanie treści podczas spotkania wideo
Organizatorzy spotkań korzystający z Google Workspace for Education mogą uniemożliwiać uczestnikom udostępnianie ekranu.
 1. Na Dysku Google otwórz plik Dokumentów Google, Arkuszy Google lub Prezentacji Google, który chcesz udostępnić lub zaprezentować.
 2. (Opcjonalnie) Aby edytować dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację jednocześnie z gośćmi:
  1. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij.
  2. Dodaj tytuł dokumentu i kliknij Zapisz.
  3. Dodaj gości spotkania i daj wszystkim uprawnienia Edytor.
  4. Kliknij Wyślij.
 3. Otwórz Google Meet i dołącz do spotkania.
 4. Kliknij Zaprezentuj teraz i wybierz, co chcesz udostępnić:
  • cały ekran,
  • okno,
  • kartę.
 5. Kliknij Udostępnij.

Wskazówka: jeśli nie używasz przeglądarki Chrome (która automatycznie ukrywa wyskakujące okienka z powiadomieniami), wycisz lub wyłącz powiadomienia, aby nie wyświetlały się podczas prezentacji.

2.6 Udostępnianie plików i innych materiałów

Przygotuj wszystkie osoby pracujące nad projektem, udostępniając im odpowiednie pliki lub foldery.

Udostępnianie pliku lub folderu wybranym użytkownikom:

 1. Wybierz plik, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij "".
 3. W sekcji Udostępnij innym osobom i grupom wpisz adres e-mail użytkownika, któremu chcesz udostępnić plik.

  Uwaga: jeśli w organizacji jest włączone udostępnianie plików gościom, możesz zaprosić kogoś, kto nie ma konta Google, do współpracy nad plikami i folderami na Twoim Dysku Google. Zobacz Udostępnianie dokumentów użytkownikom.

 4. Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z Twoim plikiem, po prawej stronie kliknij strzałkę w dół "" a potem Przeglądający, Komentator lub Edytor.
 5. Wybierz opcję powiadamiania innych osób:
  • Jeśli chcesz powiadomić inne osoby o udostępnieniu im pliku, zaznacz pole Powiadom innych. Jeśli wyślesz takie powiadomienie, każdy wpisany adres e-mail będzie widoczny w tej wiadomości.
  • Jeśli nie chcesz powiadamiać innych osób, odznacz pole Powiadom innych.
 6. Kliknij Udostępnij lub Wyślij.

Udostępnianie linku do pliku lub folderu:

 1. Na Dysku kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który chcesz udostępnić, i wybierz Udostępnij Tylko.

  W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach u góry kliknij Udostępnij.

  Uwaga: pliki możesz udostępniać tylko wtedy, gdy jesteś ich właścicielem lub gdy masz uprawnienia do ich edycji.

 2. (Opcjonalnie) Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z udostępnionym przez Ciebie plikiem, pod nazwą organizacji kliknij Zmień:
  • Aby zmienić uprawnienia, po prawej stronie kliknij strzałkę w dół "" i wybierz Przeglądający, Komentator lub Edytor.
  • Aby zezwolić na udostępnianie linku poza organizację, obok jej nazwy kliknij strzałkę w dół "" a potem Publiczny.

   Uwaga: jeśli nie widzisz tej opcji, skontaktuj się z administratorem.

 3. Kliknij Skopiuj link.
 4. Kliknij Gotowe.
 5. Wklej link w e-mailu, na stronie lub w dowolnym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.
Udostępnianie plików na Dysku
2.7 Przypisywanie zadań

Gdy ustalisz, kto będzie pracować nad projektem, możesz przypisać zadania jego uczestnikom.

 1. Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach wybierz tekst, który chcesz skomentować.
 2. Kliknij Dodaj komentarz "".
 3. Wpisz swój komentarz w polu.
 4. Aby skierować zadanie lub komentarz do określonej osoby, wpisz znak plus (+) oraz jej adres e-mail. Możesz dodać dowolną liczbę osób. Każda osoba otrzyma e-maila z komentarzem i linkiem do pliku.
 5. (Opcjonalnie) Aby przypisać komentarz do danej osoby, zaznacz pole Przypisz do.
 6. Kliknij Skomentuj lub Przypisz.

Uwaga: po osiągnięciu maksymalnej liczby komentarzy do pliku możesz utworzyć jego kopię bez kopiowania komentarzy.

Otwieranie pola Komentarz i wpisywanie tekstu z możliwością przypisania zadania innej osobie

2.8 Wysyłanie e-maila z podsumowaniem spotkania

Po zakończeniu spotkania wyślij e-maila z notatkami ze spotkania i wszystkimi dodatkowymi zadaniami.

1 Otwórz Gmaila.
2 Po lewej stronie kliknij Utwórz "". Zamiast tej opcji może być widoczna ikona Utwórz "".
3 (Opcjonalnie) Aby zmienić rozmiar okna, w górnym rogu kliknij opcję Maksymalizuj "" lub Wyjdź z trybu pełnoekranowego Zamykanie pełnego ekranu.
4 Dodaj odbiorców i temat.
5 Wpisz wiadomość. E-mail, którego zaczniesz pisać, ale nie wyślesz, zostanie automatycznie zapisany w folderze Wersje robocze po lewej stronie.
6 (Opcjonalnie) Dodaj załączniki, takie jak pliki na Dysku Insert file using Drive lub zdjęcia Insert image.
7 Kliknij Wyślij.

Wskazówka: aby anulować wysyłanie e-maila, kliknij Cofnij w dolnej części okna. Ta opcja jest widoczna tylko przez chwilę, możesz jednak zmienić czas jej wyświetlania. Zobacz Cofanie wysłania e-maila.

Mapa miejsc w skrzynce odbiorczej i e-mailu, które należy klikać, aby wykonać powyższe kroki ponumerowane od 1 do 7

Powrót do początku

„.”

3. Rozwiązywanie problemów


 
3.1 Współpraca nad potencjalnymi rozwiązaniami

Utwórz dokument, który będzie pustym miejscem przygotowanym na zapisywanie wszystkich pomysłów i rozwiązań. Wspólnie edytujcie dokumenty w czasie rzeczywistym, czatujcie w plikach i zbierajcie opinie na wybrane tematy, korzystając z komentarzy i sugestii.

 1. Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach wybierz tekst, który chcesz skomentować.
 2. Kliknij Dodaj komentarz "".
 3. Wpisz swój komentarz w polu.
 4. Aby skierować zadanie lub komentarz do określonej osoby, wpisz znak plus (+) oraz jej adres e-mail. Możesz dodać dowolną liczbę osób. Każda osoba otrzyma e-maila z komentarzem i linkiem do pliku.
 5. (Opcjonalnie) Aby przypisać komentarz do danej osoby, zaznacz pole Przypisz do.
 6. Kliknij Skomentuj lub Przypisz.

Uwaga: po osiągnięciu maksymalnej liczby komentarzy do pliku możesz utworzyć jego kopię bez kopiowania komentarzy.

Otwieranie pola Komentarz i wpisywanie tekstu z możliwością przypisania zadania innej osobie

3.2 Śledzenie aktualności i zmian

Postępy realizacji zadań w projekcie będzie można łatwo sprawdzić, jeśli użyjesz reguł formatowania warunkowego. Możesz na przykład dodać kolory, aby wykonane zadania wyróżniały się na tle tych, które nie zostały jeszcze rozpoczęte lub są w toku.

Konfigurowanie śledzenia postępów:

 1. Otwórz Arkusze i wybierz kolumnę, do której chcesz zastosować reguły formatowania.
 2. Wybierz Formatuj a potem Formatowanie warunkowe.
 3. Skonfiguruj reguły. W tym przykładzie przypisujesz odmienne kolory zadaniom, które są ukończone, nieukończone lub w toku.
A Na karcie Jeden kolor w sekcji Formatuj komórki, jeśli wybierz Tekst zawiera.
B W polu w sekcji Tekst zawiera wpisz Ukończone.
C W sekcji Styl formatowania kliknij listę, by określić kolor tła lub tekstu.
D Aby przypisać niestandardowy kolor tekstu lub tła, kliknij Kolor tekstu "" lub Kolor wypełnienia "". W razie potrzeby możesz oddzielnie określić kolor tekstu i kolor tła.
E Jeśli chcesz dodać więcej reguł, kliknij Dodaj kolejną regułę i wykonaj te same czynności. Możesz na przykład przypisać czerwone tło do zadań Nierozpoczętych, a pomarańczowe do zadań W toku.
P Kliknij Gotowe.

Znajdowanie reguł formatowania warunkowego w menu „Formatuj”

3.3 Planowanie ostatecznego spotkania

Zaplanuj ostateczne spotkanie, by upewnić się, że wszyscy wykonali zadania, a także omówić wszelkie pytania.

 1. Kalendarzu kliknij Utwórz "".
 2. Dodaj tytuł, datę i godzinę wydarzenia.
 3. Kliknij Dodaj gości, a następnie dodaj uczestników.
  Uwaga: spotkanie wideo w Google Meet jest automatycznie dodawane, gdy dodasz gościa. Możesz również kliknąć Dodaj rozmowę wideo w Google Meet, zanim dodasz uczestników.
 4. (Opcjonalnie) Dodaj opis wydarzenia lub załączniki (np. plan spotkania lub prezentację).
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Kliknij Wyślij.
3.4 Współpraca nad planem podczas spotkania

Podczas spotkania podziel się jego planem, by wszyscy mogli się z nim zapoznać.

 1. Na Dysku Google otwórz plik Dokumentów Google, Arkuszy Google lub Prezentacji Google, który chcesz udostępnić lub zaprezentować.
 2. (Opcjonalnie) Aby edytować dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację jednocześnie z gośćmi:
  1. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij.
  2. Dodaj tytuł dokumentu i kliknij Zapisz.
  3. Dodaj gości spotkania i daj wszystkim uprawnienia Edytor.
  4. Kliknij Wyślij.
 3. Otwórz Google Meet i dołącz do spotkania.
 4. Kliknij Zaprezentuj teraz i wybierz, co chcesz udostępnić:
  • cały ekran,
  • okno,
  • kartę.
 5. Kliknij Udostępnij.

Wskazówka: jeśli nie używasz przeglądarki Chrome (która automatycznie ukrywa wyskakujące okienka z powiadomieniami), wycisz lub wyłącz powiadomienia, aby nie wyświetlały się podczas prezentacji.

Kliknięcie Udostępnij w celu otwarcia okna, w którym można dodać osoby, a następnie kliknięcie Wyślij

Powrót do początku


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false