Współpracujesz z osobami, które pracują zdalnie, ale też w biurze? Dowiedz się, jak lepiej współpracować w środowiskach hybrydowych

Szybki powrót do pracy po urlopie

Google Workspace – samouczek dla firm
Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, by skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Google Workspace

""Czego się nauczysz

Jak używać funkcji Google Workspace, aby szybko osiągnąć produktywność, gdy wrócisz do pracy.

Co będzie Ci potrzebne

"" Około 10 minut.
Konto Konto Konto Google Workspace – jeszcze go nie masz? Już dzisiaj rozpocznij bezpłatny 14-dniowy okres próbny.

„.”

W tym samouczku

""
Resetowanie powiadomień i wiadomości o nieobecności Sprawdzanie, co Cię ominęło Rozpoczynanie pracy
„.”

 1 Resetowanie powiadomień i wiadomości o nieobecności


Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystkoZwiń wszystko

1.1 Ponowne włączanie powiadomień Google Workspace

Jeśli przed urlopem powiadomienia z usług Google Workspace zostały przez Ciebie wyłączone, włącz je z powrotem.

Włączanie powiadomień o wydarzeniach w Kalendarzu Google:

 1. W Kalendarzu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 2. Po lewej stronie w sekcji Ogólne kliknij Ustawienia wydarzeń.
 3. Kliknij Powiadomienia i wybierz opcję:
  • Wyłącz
  • Powiadomienia na pulpicie
  • Alerty
 4. (Opcjonalnie) Aby skonfigurować dźwięk przychodzących powiadomień, kliknij pole Odtwarzaj dźwięki powiadomień.
 5. (Opcjonalnie) Aby zarządzać powiadomieniami, po lewej kliknij kalendarz a potem Powiadomienia ogólne.
 6. Obok każdej opcji kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz Brak lub E-mail.

Zarządzanie powiadomieniami o wydarzeniach

Włączanie i wyłączanie powiadomień z Google Chat:

W przypadku wiadomości w Google Chat:

 1. Otwórz Gmaila.
 2. U góry kliknij swój stan a potem Ustawienia powiadomień czatu.
 3. W sekcji Komputer kliknij strzałkę w dół "" i wybierz odpowiednią opcję:
  • Wszystkie wiadomości – będziesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich wiadomościach na czacie i w pokojach.
  • Nowe wątki, wątki obserwowane przeze mnie i czaty – będziesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich wiadomościach na czacie, pierwszej wiadomości w każdym nowym wątku oraz o wszystkich wiadomościach w obserwowanych wątkach.
  • Wątki, które obserwuję, i czaty – będziesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich wiadomościach na czacie oraz w obserwowanych wątkach.
  • Tylko @wzmianki i czaty – będziesz otrzymywać powiadomienia o wiadomościach na czacie i @wzmiankach w pokojach.
  • Wyłącz – wyłącza wszystkie powiadomienia.
 4. (Opcjonalnie) Aby przychodzące powiadomienia czatu były sygnalizowane dźwiękiem, zaznacz pole Odtwarzaj dźwięki.
 5. (Opcjonalnie) Aby odbierać przychodzące czaty jako wyskakujące okienka w Gmailu, zaznacz pole Otwórz wyskakujące okienka czatu dla nowych wiadomości.
 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć e-maile z powiadomieniami o nieprzeczytanych wiadomościach, w sekcji E-mail wybierz Tylko @wzmianki i czaty lub Wył.

  Przypomnienia e-mail mają zastosowanie do wiadomości, które po upływie 12 godzin wciąż pozostają nieodczytane. Przypomnienia nie są wysyłane w przypadku @wzmianek.

W przypadku wiadomości w Google Chat w Gmailu:

 1. Otwórz Gmaila.
 2. U góry kliknij swój stan a potem Ustawienia powiadomień czatu.
 3. W sekcji Komputer kliknij strzałkę w dół "" i wybierz odpowiednią opcję:
  • Wszystkie wiadomości – będziesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich wiadomościach na czacie i w pokojach.
  • Nowe wątki, wątki obserwowane przeze mnie i czaty – będziesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich wiadomościach na czacie, pierwszej wiadomości w każdym nowym wątku oraz o wszystkich wiadomościach w obserwowanych wątkach.
  • Wątki, które obserwuję, i czaty – będziesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich wiadomościach na czacie oraz w obserwowanych wątkach.
  • Tylko @wzmianki i czaty – będziesz otrzymywać powiadomienia o wiadomościach na czacie i @wzmiankach w pokojach.
  • Wyłącz – wyłącza wszystkie powiadomienia.
 4. (Opcjonalnie) Aby przychodzące powiadomienia czatu były sygnalizowane dźwiękiem, zaznacz pole Odtwarzaj dźwięki.
 5. (Opcjonalnie) Aby odbierać przychodzące czaty jako wyskakujące okienka w Gmailu, zaznacz pole Otwórz wyskakujące okienka czatu dla nowych wiadomości.
 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć e-maile z powiadomieniami o nieprzeczytanych wiadomościach, w sekcji E-mail wybierz Tylko @wzmianki i czaty lub Wył.

  Przypomnienia e-mail mają zastosowanie do wiadomości, które po upływie 12 godzin wciąż pozostają nieodczytane. Przypomnienia nie są wysyłane w przypadku @wzmianek.

1.2 Wyłączanie wiadomości o nieobecności

Uwaga: aby skorzystać z wiadomości o nieobecności, Twoje konto musi istnieć od co najmniej 24 godzin.

 1. Otwórz Gmaila.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia "" a potem Zobacz wszystkie ustawienia.
 3. Przewiń w dół do pozycji Wiadomość o nieobecności i wybierz Wiadomość o nieobecności włączona lub Wiadomość o nieobecności wyłączona.
 4. Po włączeniu wiadomości o nieobecności wpisz daty swojej nieobecności i dodaj wiadomość. Następnie określ, kto powinien otrzymać odpowiedź.
 5. Na dole strony kliknij Zapisz zmiany.
Ustawianie wiadomość o nieobecności

Powrót do początku

„.”

2 Sprawdzanie, co Cię ominęło

 

2.1 Znajdowanie ważnych e-maili
 1. Otwórz Gmaila.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia "".
 3. W sekcji Typ skrzynki odbiorczej kliknij Domyślny i wybierz opcję:
  • Najpierw ważne
  • Najpierw nieprzeczytane
  • Najpierw oznaczone gwiazdką

   Uwaga: sekcje Ważne, Nieprzeczytane i Oznaczone gwiazdką wyświetlają się u góry Odebranych. Resztę e-maili zobaczysz w sekcji Wszystkie pozostałe.
 4. (Opcjonalnie) Aby ukryć e-maile w sekcji, obok jej nagłówka kliknij strzałkę w górę "".
 5. Aby wyświetlić je ponownie, kliknij strzałkę w dół "".
2.2 Odpowiadanie na nowe zaproszenia na spotkania

Gdy otrzymasz zaproszenie na wydarzenie, pojawi się ono w Twoim kalendarzu. Jeśli subskrybujesz powiadomienia e-mail, zaproszenia otrzymasz też e-mailem. Jeśli używasz Gmaila, możesz odpowiedzieć na zaproszenie w e-mailu.

Odpowiadanie na zaproszenie:

 1. Kliknij wydarzenie w siatce kalendarza.
 2. Na dole obok opcji Bierzesz udział? kliknij Tak, Nie lub Być może.

Wskazówka: aby odpowiedzieć na wydarzenie z poziomu Gmaila, otwórz e-maila i obok opcji Bierzesz udział? kliknij Tak, Nie lub Być może.

Każdy gość może zaproponować inny termin. Nie dotyczy to wydarzeń z ponad 200 gośćmi ani wydarzeń całodniowych.

Odpowiadanie na wydarzenie w kalendarzu
2.3 Tworzenie listy kontrolnej zadań po urlopie

Tworzenie zadania na podstawie e-maila:

 1. Otwórz Gmaila i przeciągnij e-maila do okna Lista zadań. Zadanie to temat e-maila.
 2. Zadanie będzie zawierać link, aby ułatwić ponowne otwarcie wiadomości.
Przenoszenie wątku w celu utworzenia zadania
2.4 Sprawdzanie ważnych zadań do wykonania

Sprawdź, czy pojawiły się jakieś ważne zmiany w plikach na Dysku Google lub w innych usługach Google Workspace, takich jak Lista zadań w Kalendarzu lub Gmailu.

Możesz śledzić zmiany elementów utworzonych na Dysku i na niego przesłanych. Możesz też wyświetlić szczegółowe informacje o plikach i folderach. Aby wyświetlić aktywność związaną z określonym plikiem lub folderem, zaznacz go i kliknij Informacje "".

Wyświetlanie aktywności na Dysku na karcie Aktywność:

Możesz zobaczyć zmiany wprowadzone w swoich plikach na Dysku i sprawdzić, kto je wprowadził. Zmiany są widoczne, jeśli ktoś:

 • zmodyfikował lub skomentował plik w Dokumentach Google,
 • zmienił nazwę pliku lub folderu,
 • przeniósł albo usunął plik lub folder,
 • przesłał nowy plik do folderu,
 • udostępnił lub cofnął udostępnienie elementu.


Wyświetlanie aktywności na Dysku na karcie Szczegóły:

 1. W górnej części okienka Aktywność na Dysku kliknij Szczegóły, by zobaczyć informacje i zmiany, takie jak:
  • typ pliku i jego właściciel;
  • rozmiar folderu i liczba elementów;
  • osoba, która jako ostatnia zmodyfikowała, utworzyła lub otworzyła element.
 2. Kliknij Edytuj "", by dodać opis elementu.

Wyświetlanie aktywności pliku


Otwieranie Listy zadań w przeglądarce w Gmailu lub Kalendarzu:

Otwórz Gmaila, Kalendarz, Dysk, Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje i po prawej kliknij Lista zadań Tasks.


Wyświetlanie Listy zadań na urządzeniach z Androidem:

 1. Kliknij Sklep Play Google Play, aby otworzyć Google Play.
 2. Zainstaluj aplikację Lista zadań.


Otwieranie Listy zadań na urządzeniach z iOS:

Instalowanie aplikacji Lista zadań na urządzeniach iPhone lub iPad firmy Apple.

Klikanie ołówka, aby dodać zadanie

2.5 Przeglądanie zmian w plikach

Szybkie przeglądanie zmian:

 1. Otwórz plik na Dysku Google.
 2. Jeśli w dokumencie są nowe zmiany, możesz wykonać jedną z tych czynności:
  • Kliknij Pokaż nowe zmiany obok paska menu.
  • Kliknij Plik a potem Pokaż nowe zmiany.
 3. Aby przewinąć listę zmian, użyj strzałek znajdujących się u góry. Dodany tekst jest wyróżniony, a usunięty tekst – przekreślony.
 4. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić całą historię zmian dokumentu, w górnym rogu kliknij Pokaż historię zmian.
 5. (Opcjonalnie) Aby wrócić do oryginalnego widoku, kliknij strzałkę wstecz u góry.


Wyświetlanie poprzedniej wersji pliku i jej przywracanie:

 1. Otwórz plik na Dysku Google.
 2. W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach wybierz Plik a potem Historia zmian a potem Wyświetl historię zmian.

  Uwaga: musisz mieć uprawnienie Właściciel lub Edytor.

 3. Kliknij sygnaturę czasową, by wyświetlić poprzednią wersję pliku. Pod sygnaturą czasową zobaczysz te informacje:
  • Nazwiska osób, które edytowały dokument.
  • Kolor obok nazwiska każdej osoby. Kolorem tym oznaczone są zmiany wprowadzone przez daną osobę.
 4. (Opcjonalnie) Aby przywrócić poprzednią wersję, nazwać ją lub skopiować:
  • Kliknij Przywróć tę wersję, aby ustawić ją jako wersję aktywną.
  • Kliknij Więcej "" a potem Nazwij tę wersję, aby nadać nazwę poprzedniej wersji.
  • Kliknij Więcej "" a potem Utwórz kopię, aby utworzyć kopię poprzedniej wersji.

Wyświetlanie historii wersji przez kliknięcie „Plik” wraz z opcją zaznaczenia ustawienia „Pokaż nowe zmiany” w prawym górnym rogu

Powrót do początku

„.”

3 Rozpoczynanie pracy


 

3.1 Uzyskiwanie aktualnych informacji o ważnych i nadchodzących zadaniach

Aby dowiedzieć się więcej o bieżących priorytetach lub planach, wyślij e-maila do zespołu lub napisz do współpracowników w Google Chat.

1 Otwórz Gmaila.
2 Po lewej stronie kliknij Utwórz
3 (Opcjonalnie) Aby zmienić rozmiar okna, w górnym rogu kliknij opcję Maksymalizuj "" lub Wyjdź z trybu pełnoekranowego Zamykanie pełnego ekranu.
4 Dodaj odbiorców i temat.
5 Wpisz wiadomość. E-mail, którego zaczniesz pisać, ale nie wyślesz, zostanie automatycznie zapisany w folderze Wersje robocze po lewej stronie.
6 (Opcjonalnie) Dodaj załączniki, takie jak pliki na Dysku Insert file using Drive lub zdjęcia Insert image.
7 Kliknij Wyślij.

Wskazówka: aby anulować wysyłanie e-maila, kliknij Cofnij w dolnej części okna. Ta opcja jest widoczna tylko przez chwilę, możesz jednak zmienić czas jej wyświetlania. Zobacz Cofanie wysłania e-maila.

Mapa miejsc w skrzynce odbiorczej i e-mailu, które należy klikać, aby wykonać powyższe kroki ponumerowane od 1 do 7


Wysyłanie wiadomości na czacie do jednej osoby:

 1. Otwórz Google Chat lub konto Gmail.
 2. Jeśli nazwy nie ma jeszcze w sekcji „Czat”, kliknij Rozpocznij czat "".
 3. Wpisz nazwę lub adres e-mail. Podczas wpisywania tekstu wyświetlą się sugestie.
  • Aby wysłać wiadomość 1:1 do osoby spoza organizacji, wpisz jej adres e-mail.
 4. Wybierz osobę, do której chcesz wysłać wiadomość.
 5. Wpisz wiadomość, a potem kliknij Wyślij "".


Rozpoczynanie rozmowy grupowej:

 1. Otwórz Google Chat lub swoje konto Gmail.
 2. W sekcji „Czat” kliknij istniejącą rozmowę grupową, wpisz wiadomość a potem kliknij Wyślij "".
 3. Jeśli rozmowy grupowej nie ma w sekcji „Czat”, kliknij Rozpocznij czat "" a potem Rozpocznij rozmowę grupową.
 4. Wpisz nazwę lub adres e-mail. Podczas wpisywania tekstu wyświetlą się sugestie.
 5. Kliknij Gotowe "".
 6. Wpisz wiadomość, a potem kliknij Wyślij "".

Wysyłanie wiadomości do grupy

3.2 Przeglądanie dokumentu przekazania projektu na czas nieobecności w biurze

Jeśli przed urlopem udało Ci się opracować dokument dotyczący nieobecności w biurze dla swoich współpracowników, sprawdź, czy pojawiły się w nim jakieś zmiany.

 1. Otwórz plik na Dysku Google.
 2. Jeśli w dokumencie są nowe zmiany, możesz wykonać jedną z tych czynności:
  • Kliknij Pokaż nowe zmiany obok paska menu.
  • Kliknij Plik a potem Pokaż nowe zmiany.
 3. Aby przewinąć listę zmian, użyj strzałek znajdujących się u góry. Dodany tekst jest wyróżniony, a usunięty tekst – przekreślony.
 4. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić całą historię zmian dokumentu, w górnym rogu kliknij Pokaż historię zmian.
 5. (Opcjonalnie) Aby wrócić do oryginalnego widoku, kliknij strzałkę wstecz u góry.

Wyświetlanie historii wersji przez kliknięcie „Plik” wraz z opcją zaznaczenia ustawienia „Pokaż nowe zmiany” w prawym górnym rogu

3.3 Sprawdzanie zmian w planie projektu

Aby sprawdzić zadania przypisane do Ciebie lub mające określony termin, utwórz w Arkuszach widok filtra.

1 U góry kliknij Dane a potem Widoki filtrów a potem Utwórz nowy widok filtra.
2 W lewym górnym rogu kliknij obok opcji Nazwa i wpisz nazwę widoku filtra.
3 Kliknij strzałki w nagłówkach kolumn i wybierz opcje sortowania i filtrowania danych.
4 (Opcjonalnie) Aby wysłać e-maila z linkiem do widoku filtra, skopiuj adres URL i wklej go w e-mailu.
5  W prawym górnym rogu kliknij Zamknij "", by zamknąć widok filtra. Widok filtra jest zapisywany automatycznie.

Mapa instrukcji 1–5

 

3.4 Śledzenie zadań

Za pomocą Listy zadań możesz śledzić zadania i ważne terminy. Otwórz Gmaila lub Kalendarz i po prawej stronie kliknij Lista zadań „.”.

W Liście zadań każde zadanie znajduje się na jakiejś liście. Możesz dodawać zadania do listy domyślnej lub utworzyć własne listy.

Tworzenie listy:

 1. W górnej części okna Lista zadań kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Utwórz nową listę.
 2. Nazwij listę i kliknij Gotowe.


Dodawanie zadania do listy:

 1. W górnej części okna Lista zadań kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz listę, do której chcesz dodać zadanie.
 2. Kliknij Dodaj zadanie.
 3. Wpisz zadanie. Podczas wpisywania tekstu zadanie jest automatycznie zapisywane.


Tworzenie zadania na podstawie e-maila:

 1. Otwórz Gmaila i przeciągnij e-maila do okna Lista zadań. Zadanie to temat e-maila.
 2. Zadanie będzie zawierać link, aby ułatwić ponowne otwarcie wiadomości.


Tworzenie zadania podrzędnego – możesz powiązać zadania z jednym zadaniem głównym.

Wykonaj jedną z tych czynności:

 • Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj zadanie podrzędne.
 • W sekcji zadania głównego dodaj nowe zadanie i naciśnij Ctrl + ] (Windows) lub Command + ] (Mac).
 • Obok zadania głównego kliknij Edytuj Edytuj i w polu Dodaj zadania podrzędne wpisz zadanie.

Aby cofnąć wcięcie zadania podrzędnego, kliknij to zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń wcięcie. Możesz też kliknąć zadanie podrzędne i nacisnąć Ctrl + [ (Windows) lub Command + [ (Mac).

Tworzenie nowej listy w menu Lista zadań

Powrót do początku


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false