หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งาน Gmail

จัดระเบียบและค้นหาอีเมล

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

ในหน้านี้

เปลี่ยนจากโฟลเดอร์ไปใช้ป้ายกำกับแทน

" "

คุณอาจจัดเก็บอีเมลไว้ในโฟลเดอร์เมื่อใช้โปรแกรมอีเมลอื่น แต่ใน Gmail คุณใช้ป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่อีเมลได้ ป้ายกำกับเป็นเหมือนโฟลเดอร์แต่มีความแตกต่างซึ่งคุณใช้ป้ายกำกับหลายป้ายในอีเมล จากนั้นค้นหาอีเมลโดยคลิกป้ายกำกับจากแผงด้านซ้าย นอกจากนี้คุณยังค้นหาตามป้ายกํากับได้อีกด้วย

ใช้ป้ายกำกับเพื่อ...

 • ติดตามสถานะงานของบุคคลหนึ่ง เช่น สร้างป้ายกํากับ Laura: กําลังดําเนินการ และ Laura: เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อระบุอีเมลว่า Laura กําลังทำงานหรือทำงานเสร็จแล้ว
 • จัดระเบียบอีเมลโดยซ้อนป้ายกํากับ เช่น ทำให้เป็นโฟลเดอร์ย่อย เช่น สร้างป้ายกํากับงาน ในส่วนงาน ให้สร้างป้ายกํากับที่ซ้อนกันตามบุคคล
 • ระบุอีเมลที่ต้องการติดตามผล
 • ระบุอีเมลที่อ่านทีหลังได้

เข้าถึงป้ายกำกับทางด้านซ้าย

สร้างป้ายกำกับ

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. เลื่อนลงทางด้านซ้าย จากนั้นคลิกเพิ่มเติม
 3. คลิกสร้างป้ายกำกับใหม่
 4. ตั้งชื่อป้ายกำกับ
 5. คลิกสร้าง

 ติดป้ายกำกับข้อความในกล่องจดหมาย

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกข้อความที่ต้องการ
 3. คลิกป้ายกำกับที่ด้านบน
 4. เลือกป้ายกำกับหรือสร้างป้ายใหม่

Apply a label to email in your inbox

สร้างกฎเพื่อกรองอีเมล

" "

คุณสามารถจัดการอีเมลขาเข้าได้โดยใช้ตัวกรองของ Gmail เช่นในกรณีที่ต้องการส่งอีเมลไปยังป้ายกำกับ หรือต้องการให้ระบบเก็บถาวร ลบ หรือติดดาว อีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ

 1. เปิด Gmail
 2. คลิกแสดงตัวเลือกการค้นหา ปรับแต่งรูปภาพ ในช่องค้นหาด้านบน
 3. ป้อนเกณฑ์การค้นหา หากต้องการตรวจสอบว่าการค้นหาทำงานถูกต้องหรือไม่ ให้ดูว่ามีอีเมลใดแสดงขึ้นมาบ้างโดยคลิกค้นหา
 4. คลิกสร้างตัวกรองที่ด้านล่างของหน้าต่างค้นหา
 5. เลือกสิ่งที่ต้องการให้ตัวกรองทำ
 6. คลิกสร้างตัวกรอง

หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้างตัวกรองเพื่อการส่งต่อข้อความ ระบบจะส่งต่อเฉพาะข้อความใหม่เท่านั้น ​นอกจากนี้ เมื่อมีคนตอบกลับข้อความที่คุณกรอง ระบบจะกรองข้อความตอบกลับหากตรงตามเกณฑ์การค้นหาที่เหมือนกันเท่านั้น 

เคล็ดลับ: ลองใช้ตัวกรอง Gmail สําหรับที่ทํางานหรือโรงเรียน

คลิกลูกศรเพื่อสร้างตัวกรอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Gmail

ติดดาวให้กับอีเมลสำคัญ

" "

เมื่อติดดาวอีเมลใน Gmail นั่นหมายความว่าคุณทำเครื่องหมายว่าข้อความนั้นสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจดูอีเมลดังกล่าวในภายหลัง

ติดดาวอีเมล 

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ในกล่องจดหมาย ให้ไปที่ด้านซ้ายของข้อความแล้วคลิกดาว ดาว ถ้าข้อความเปิดอยู่ ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มดาว
 3. หากคุณมีดาวหลายประเภท ให้คลิกไอคอนดาวไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเห็นดาวที่ต้องการใช้

ดูข้อความที่ติดดาว

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกติดดาวที่ด้านซ้ายของหน้า คุณอาจต้องคลิกเพิ่มเติมก่อน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อค้นหาข้อความที่ติดดาวโดยค้นหา is:starred หรือ has: และระบุชื่อดาว เช่น has:yellow-star

ตั้งค่าสถานะอีเมลด้วยการติดดาว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Gmail

ค้นหาข้อความ

" "

ค้นหากล่องจดหมาย

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ป้อนสิ่งที่คุณต้องการค้นหาในช่องค้นหาด้านบน
 3. กด Enter รายการอีเมลจะปรากฏขึ้น
 4. หากต้องการปรับแต่งการค้นหาเพิ่มเติ่ม ให้ใช้ชิปตัวกรองการค้นหาใต้ช่องค้นหา หรือใช้โอเปอเรเตอร์การค้นหาในช่องค้นหา

ป้อนคีย์เวิร์ด ระบบจะแสดงคำแนะนำการค้นหาขั้นสูง

เพิ่มรายละเอียดในการค้นหา

ค้นหาคีย์เวิร์ดอย่างน้อย 1 คำที่ปรากฏที่ใดก็ได้ในอีเมลในเรื่อง เนื้อหา หรือชื่อผู้ส่งที่ด้านบนของกล่องจดหมาย 

หากคุณกำลังมองหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ให้คลิกแสดงตัวเลือกการค้นหา "" เพื่อใช้การค้นหาขั้นสูง

ตัวอย่าง: ค้นหารายการต่อไปนี้

 • ผู้ส่ง - ตัวอย่างเช่น จาก: (sam@company.com)
 • ช่วงวันที่ - ตัวอย่างเช่น หลังจาก: 29/3/2019 ก่อน: 5/4/2019
 • คีย์เวิร์ด - ตัวอย่างเช่น ข้อมูลลับของบริษัท
 • แอตทริบิวต์ของข้อความ เช่น ไฟล์แนบ - ตัวอย่างเช่น มี:ไฟล์แนบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Gmail

เก็บอีเมลแทนการลบ

" "

ข้อความอีเมลที่เก็บไว้จะไม่อยู่ในกล่องจดหมาย แต่คุณจะค้นหาในภายหลังได้ในส่วนของอีเมลทั้งหมด

เก็บอีเมล

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ชี้ไปที่ข้อความที่ต้องการ
 3. คลิกเก็บ เก็บถาวร ทางด้านขวา

เคล็ดลับ: หากเปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดไว้ คุณสามารถกดปุ่ม e เพื่อเก็บอีเมลที่กำลังดูอยู่ได้

ค้นหาข้อความที่เก็บ

ระบบจะเพิ่มป้ายกำกับ "อีเมลทั้งหมด" ในทุกข้อความ หากระบบเก็บข้อความใดไว้ คุณจะค้นหาข้อความดังกล่าวได้โดยเปิดป้ายกำกับ "อีเมลทั้งหมด"

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติมทางด้านซ้าย
 3. คลิกอีเมลทั้งหมด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Gmail

ลบอีเมลโดยถาวร

" "

เมื่อคุณลบข้อความออก ข้อความนั้นจะอยู่ในถังขยะเป็นเวลา 30 วัน หลังจากนั้น ระบบจะลบข้อความทิ้งถาวร หากต้องการนำข้อความออกจากกล่องจดหมายแต่ไม่ต้องการลบข้อความนั้น คุณเลือกที่จะเก็บข้อความได้

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ชี้ไปที่ข้อความที่ต้องการ
 3. คลิกลบ ลบ ทางด้านขวา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Gmail

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false