หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งาน Gmail

2. จัดระเบียบกล่องจดหมาย

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

" "

จัดการอีเมลด้วยป้ายกำกับและตัวกรองและย้ายอีเมลออกจากกล่องจดหมาย
 

ส่วนนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 เปลี่ยนจากโฟลเดอร์ไปใช้ป้ายกํากับ
2.2 สร้างป้ายกํากับ
2.3 ใช้ป้ายกํากับ
2.4 เพิ่มตัวกรอง
2.5 ติดดาวอีเมลที่สําคัญ
2.6 เลื่อนการแจ้งเตือนอีเมล
2.7 เก็บหรือลบข้อความอีเมล 

2.1 เปลี่ยนจากโฟลเดอร์ไปใช้ป้ายกำกับ

" "

คุณอาจจัดเก็บอีเมลไว้ในโฟลเดอร์เมื่อใช้โปรแกรมอีเมลอื่น แต่ใน Gmail คุณใช้ป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่อีเมลได้ ป้ายกำกับเป็นเหมือนโฟลเดอร์แต่มีความแตกต่างซึ่งคุณใช้ป้ายกำกับหลายป้ายในอีเมล จากนั้นค้นหาอีเมลโดยคลิกป้ายกำกับจากแผงด้านซ้าย นอกจากนี้คุณยังค้นหาตามป้ายกํากับได้อีกด้วย

คุณจะใช้ป้ายกํากับเพื่อดําเนินการต่อไปนี้ได้

 • ติดตามสถานะงานของบุคคลหนึ่ง เช่น สร้างป้ายกํากับ Laura: กําลังดําเนินการ และ Laura: เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อระบุอีเมลว่า Laura กําลังทำงานหรือทำงานเสร็จแล้ว
 • จัดระเบียบอีเมลโดยซ้อนป้ายกํากับ เช่น ทำให้เป็นโฟลเดอร์ย่อย เช่น สร้างป้ายกํากับงาน ในส่วนงาน ให้สร้างป้ายกํากับที่ซ้อนกันตามบุคคล
 • ระบุอีเมลที่ต้องการติดตามผล
 • ระบุอีเมลที่อ่านทีหลังได้

เข้าถึงป้ายกำกับทางด้านซ้าย

2.2 สร้างป้ายกำกับ

" "

1 วิธีสร้างป้ายกำกับ

 1. เปิด Gmail
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิกแท็บป้ายกำกับ
 4. เลื่อนไปที่หัวข้อ "ป้ายกำกับ" แล้วคลิกสร้างป้ายกำกับใหม่
 5. ป้อนชื่อป้ายกำกับแล้วคลิกสร้าง
  • ชื่อป้ายกํากับใน Gmail จะมีความยาวได้สูงสุด 225 อักขระ
  • คุณยังสามารถสร้างป้ายกำกับที่ซ้อนกันที่มีรูปแบบคล้ายกับโฟลเดอร์ย่อยได้ด้วย

2 วิธีสร้างป้ายกำกับจากอีเมล

 1. คลิกป้ายกำกับป้ายกำกับจากนั้นสร้างใหม่จากอีเมล
 2. ป้อนชื่อป้ายกำกับแล้วคลิกสร้าง
 3. (ไม่บังคับ) คลิกซ้อนป้ายกำกับไว้ใต้ แล้วเลือกป้ายกำกับที่มีอยู่เพื่อวางด้านล่าง

  ป้ายกำกับใหม่จะมีผลกับอีเมลโดยอัตโนมัติ

สร้างป้ายกำกับจากอีเมล

2.3 ใช้ป้ายกำกับ

" "

1 วิธีใช้ป้ายกำกับในอีเมล
 1. เลือกช่องถัดจากอีเมลที่ต้องการใช้ป้ายกำกับในกล่องจดหมาย
 2. คลิกป้ายกำกับป้ายกำกับ
 3. เลือกช่องถัดจากป้ายกำกับที่ต้องการเพิ่มและคลิกใช้
2 วิธีเลือกสีสำหรับป้ายกำกับ
 1. ชี้ไปที่ป้ายกำกับและคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ในแผงด้านซ้าย
 2. ชี้ไปที่สีป้ายกำกับแล้วเลือกสี หรือคลิกเพิ่มสีที่กำหนดเอง

  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกับอีเมลทั้งหมดที่มีป้ายกำกับนั้นทันที

 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการนำสีป้ายกำกับออก ให้ชี้ไปที่สีป้ายกำกับแล้วคลิกนำสีออก
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูอีเมลทั้งหมดที่มีป้ายกำกับบางรายการ ให้คลิกชื่อป้ายกำกับในแผงด้านซ้าย
3 วิธีย้ายอีเมลจากกล่องจดหมายไปยังป้ายกำกับ
 1. เลือกช่องถัดจากอีเมลที่ต้องการย้ายไปยังป้ายกำกับในกล่องจดหมาย
 2. คลิกย้ายไปยัง ย้ายไปที่
 3. คลิกป้ายกำกับที่ต้องการย้ายอีเมล
ใช้โค้ดสีและย้ายอีเมลไปที่ป้ายกำกับ

2.4 เพิ่มตัวกรอง

" "

จัดการอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติด้วยตัวกรองของ Gmail

 1. เปิด Gmail
 2. คลิกแสดงตัวเลือกการค้นหา "" ในช่องค้นหาด้านบน
 3. ป้อนเกณฑ์การค้นหา หากต้องการตรวจสอบว่าการค้นหาทำงานถูกต้องหรือไม่ ให้ดูว่ามีอีเมลใดแสดงขึ้นมาบ้างโดยคลิกค้นหา
 4. คลิกสร้างตัวกรองที่ด้านล่างของหน้าต่างค้นหา
 5. เลือกสิ่งที่ต้องการกรอง
 6. คลิกสร้างตัวกรอง

โปรดดูเคล็ดลับในการใช้ตัวกรองทั่วไปที่หัวข้อตัวอย่างการใช้ตัวกรองของ Gmail

คลิกลูกศรเพื่อสร้างตัวกรอง

2.5 ติดดาวอีเมลที่สำคัญ

" "

หากต้องการกำหนดให้เป็นอีเมลสำคัญ ให้คลิกรูปดาว Star ที่อยู่ด้านข้างอีเมลในกล่องจดหมายหรืออีเมลในการสนทนา

หากต้องการดูอีเมลที่ติดดาวทั้งหมด ให้คลิกที่เมนูติดดาวในแถบด้านข้างทางซ้าย

ตั้งค่าสถานะอีเมลด้วยการติดดาว

2.6 เลื่อนการแจ้งเตือนอีเมล

" "

เลื่อนการแจ้งเตือนอีเมลไปยังวันหรือเวลาอื่นที่สะดวกกว่า

 1. เปิด Gmail แล้วชี้ไปที่อีเมล
 2. คลิกเลื่อนการแจ้งเตือน เลื่อนการแจ้งเตือน ทางด้านขวา
 3. เลือกเวลาในหัวข้อเลื่อนการแจ้งเตือนจนถึง

  อีเมลจะเลื่อนการแจ้งเตือนและย้ายออกจากกล่องจดหมายโดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับการช่วยเตือนเกี่ยวกับอีเมลที่เลื่อนการแจ้งเตือนหลังจากสิ้นสุดเวลาที่ระบุ

 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูอีเมลที่เลื่อนการแจ้งเตือนทั้งหมด ให้คลิกรายการที่เลื่อนการแจ้งเตือนในแถบด้านข้างทางซ้าย
ใส่อีเมลในหัวข้อเลื่อนการแจ้งเตือนและตั้งค่าการเตือนเพื่อเปิดในภายหลัง

2.7 เก็บข้อความอีเมลถาวรหรือลบออก

" "

ข้อความอีเมลที่เก็บไว้จะไม่อยู่ในกล่องจดหมาย แต่คุณจะค้นหาในภายหลังได้ในส่วนของอีเมลทั้งหมด ข้อความอีเมลที่ถูกลบจะย้ายไปยังถังขยะ และระบบจะลบอย่างถาวรหลังผ่านไป 30 วัน

หากต้องการเก็บหรือลบอีเมล ให้เลือกอีเมลอย่างน้อย 1 รายการ คลิกเก็บ เก็บ หรือลบ ลบ ที่ด้านบน หรือชี้ไปที่อีเมลฉบับที่ต้องการแล้วคลิกเก็บ เก็บ หรือลบ ลบ ก็ได้เช่นกัน

เลือกอีเมลแล้วระบบจะไฮไลต์ฟีเจอร์การเก็บและลบ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false