หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งาน Gmail

4. สร้างลายเซ็น

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

" "

เพิ่มลายเซ็นอีเมลแบบมืออาชีพโดยอัตโนมัติในอีเมลที่คุณส่ง

ส่วนนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

4.1 สร้างลายเซ็น
4.2 เพิ่มลายเซ็นในอีเมล
4.3 แก้ไขลายเซ็น
4.3 ลบลายเซ็น

4.1 สร้างลายเซ็น

" "

ลายเซ็นของคุณจะมีชื่อ ตำแหน่ง ข้อมูลติดต่อ และรูปภาพหรือลิงก์ก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสร้างลายเซ็นได้หลายแบบอีกด้วย

 1. เปิด Gmail
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. ในแท็บทั่วไป ให้เลื่อนไปที่ลายเซ็นและคลิกสร้างใหม่
 4. ตั้งชื่อลายเซ็นแล้วคลิกสร้าง
  โดยชื่อนี้จะไม่ใช่ลายเซ็นจริง แต่เป็นชื่อสำหรับเทมเพลตลายเซ็น
 5. เพิ่มข้อความลายเซ็นในกล่องข้อความด้านขวา
 6. ใช้แถบรูปแบบเพื่อเพิ่มสีข้อความ ลิงก์ และรูปภาพ
 7. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่าง
Create a new signature in Settings

4.2 เพิ่มลายเซ็นในอีเมล

" "

 1. เปิด Gmail
 2. คลิกเขียน
 3. คลิกแทรกลายเซ็น "" แล้วเลือกลายเซ็น
ลงชื่อและบันทึก

4.3 แก้ไขลายเซ็น

" "

 1. เปิด Gmail
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. ในแท็บทั่วไป ให้เลื่อนไปที่ลายเซ็นและคลิกลายเซ็นที่ต้องการแก้ไข
 4. แก้ไขลายเซ็นที่ต้องการในกล่องข้อความทางด้านขวา
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนชื่อลายเซ็น ให้คลิกแก้ไข แก้ไข
 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่าง

เคล็ดลับ: คุณยังเลือกลายเซ็นเริ่มต้นสำหรับอีเมลใหม่และอีเมลที่ตอบกลับได้อีกด้วย

Modify an existing signature in Settings

4.4 ลบลายเซ็น

" "

 1. เปิด Gmail
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. ในแท็บทั่วไป ให้เลื่อนไปที่ลายเซ็นและคลิกลายเซ็นที่ต้องการนำออก
 4. คลิกลบลบจากนั้นลบ
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่าง
Delete saved signatures in Settings
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false