หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งาน Gmail

4. สร้างลายเซ็น

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

" "

เพิ่มลายเซ็นอีเมลแบบมืออาชีพโดยอัตโนมัติในอีเมลที่คุณส่ง

ส่วนนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

4.1 สร้างลายเซ็น
4.2 เพิ่มลายเซ็นในอีเมล
4.3 แก้ไขลายเซ็น
4.3 ลบลายเซ็น

4.1 สร้างลายเซ็น

" "

ลายเซ็นของคุณจะมีชื่อ ตำแหน่ง ข้อมูลติดต่อ และรูปภาพหรือลิงก์ก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสร้างลายเซ็นได้หลายแบบอีกด้วย

 1. เปิด Gmail
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. ในแท็บทั่วไป ให้เลื่อนไปที่ลายเซ็นและคลิกสร้างใหม่
 4. ตั้งชื่อลายเซ็นแล้วคลิกสร้าง
  โดยชื่อนี้จะไม่ใช่ลายเซ็นจริง แต่เป็นชื่อสำหรับเทมเพลตลายเซ็น
 5. เพิ่มข้อความลายเซ็นในกล่องข้อความด้านขวา
 6. ใช้แถบรูปแบบเพื่อเพิ่มสีข้อความ ลิงก์ และรูปภาพ
 7. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่าง
สร้างลายเซ็นใหม่ในการตั้งค่า

4.2 เพิ่มลายเซ็นในอีเมล

" "

 1. เปิด Gmail
 2. คลิกเขียน
 3. คลิกแทรกลายเซ็น "" แล้วเลือกลายเซ็น
ลงชื่อและบันทึก

4.3 แก้ไขลายเซ็น

" "

 1. เปิด Gmail
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. ในแท็บทั่วไป ให้เลื่อนไปที่ลายเซ็นและคลิกลายเซ็นที่ต้องการแก้ไข
 4. แก้ไขลายเซ็นที่ต้องการในกล่องข้อความทางด้านขวา
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนชื่อลายเซ็น ให้คลิกแก้ไข แก้ไข
 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่าง

เคล็ดลับ: คุณยังเลือกลายเซ็นเริ่มต้นสำหรับอีเมลใหม่และอีเมลที่ตอบกลับได้อีกด้วย

ปรับเปลี่ยนลายเซ็นที่มีอยู่ในการตั้งค่า

4.4 ลบลายเซ็น

" "

 1. เปิด Gmail
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. ในแท็บทั่วไป ให้เลื่อนไปที่ลายเซ็นและคลิกลายเซ็นที่ต้องการนำออก
 4. คลิกลบลบจากนั้นลบ
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่าง
ลบลายเซ็นที่บันทึกไว้ได้ในการตั้งค่า
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false