Przewodniki dotyczące przechodzenia z usług firmy Microsoft

„.”

„.”

Skorzystaj z tych przewodników, w których opisujemy używanie usług Google w pracy i w szkole po przejściu z usług firmy Microsoft® na Google Workspace.

„.”

Spis treści

Określ usługę firmy Microsoft używaną przed Google Workspace.

Współpraca z użytkownikami usług firmy Microsoft i wspólne korzystanie z plików w formatach Microsoft

„.”

Przechodzenie z Outlooka do Gmaila

Skorzystaj z zaawansowanych funkcji poczty e-mail, które pozwalają pracować szybciej i wygodniej współpracować.

Wyświetl przewodnik dotyczący przechodzenia

Wskazówki

szary pasek

„.”

Przechodzenie z Outlooka do Kalendarza

Zintegrowane kalendarze online ułatwiają pracę zespołową.

Wyświetl przewodnik dotyczący przechodzenia

Wskazówki

szary pasek

„.”

Przechodzenie z Worda do Dokumentów

Korzystając z przeglądarki, możesz równocześnie z innymi osobami pracować nad dokumentem tekstowym.

Wyświetl przewodnik dotyczący przechodzenia

szary pasek

„.”

Przechodzenie z Excela do Arkuszy

Korzystając z przeglądarki, możesz równocześnie z innymi osobami pracować nad arkuszem kalkulacyjnym.

Wyświetl przewodnik dotyczący przechodzenia

Wskazówki

 

szary pasek

slajdy

Przechodzenie z PowerPointa do Prezentacji

Korzystając z przeglądarki, możesz równocześnie z innymi osobami pracować nad prezentacją.

Wyświetl przewodnik dotyczący przechodzenia

Wskazówki

szary pasek

„.”

Przechodzenie z OneDrive do Dysku

Łatwo przechowuj, synchronizuj i udostępniaj pliki.

Wyświetl przewodnik dotyczący przechodzenia

szary pasek

„ ”

Przechodzenie ze Skype dla firm do Google Meet

Korzystaj z czatu i prowadź rozmowy wideo w dowolnym miejscu i czasie.

Wyświetl przewodnik dotyczący przechodzenia

szary pasek

„.”

Przejście z SharePoint na Google Workspace

Korzystaj z rozwiązań Google Workspace, by współpracować z innymi osobami.

Wyświetl przewodnik dotyczący przechodzenia

szary pasek

„.”

Przechodzenie z usługi Teams na Google Workspace

Korzystaj z rozwiązań Google Workspace do współpracy z zespołami.

Wyświetl przewodnik dotyczący przechodzenia

szary pasek

„.”

Przechodzenie z usługi OneNote na Google Workspace

Korzystaj z rozwiązań Google Workspace do współpracy z zespołami.

Wyświetl przewodnik dotyczący przechodzenia

szary pasek

„.”

Współpraca z użytkownikami usług firmy Microsoft i wspólne korzystanie z plików w formatach Microsoft

Współpracuj z osobami, które nie używają Google Workspace.

Wskazówki

szary pasek

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?