Przewodniki dotyczące przechodzenia z usług firmy Microsoft

„.”

„.”

Skorzystaj z tych przewodników, w których opisujemy używanie usług Google w pracy i w szkole po przejściu z usług firmy Microsoft na G Suite.
 

„.”

Spis treści

Której usługi firmy Microsoft używano przed G Suite?

„.”

Przechodzenie z Outlooka na Gmaila

Skorzystaj z zaawansowanych funkcji poczty e-mail, które pozwalają pracować szybciej i wygodniej współpracować.

Wyświetl przewodnik

Wskazówki

szary pasek

„.”

Przechodzenie z Outlooka na Kalendarz

Zintegrowane kalendarze online ułatwiają pracę zespołową.

Wyświetl przewodnik

Wskazówki

szary pasek

„.”

Przechodzenie z Worda na Dokumenty

Możesz równocześnie z innymi osobami pracować nad dokumentem tekstowym wprost z przeglądarki.

Wyświetl przewodnik

szary pasek

„.”

Przechodzenie z Excela na Arkusze

Możesz równocześnie z innymi osobami pracować nad arkuszem kalkulacyjnym wprost z przeglądarki.

Wyświetl przewodnik

Wskazówki

 

szary pasek

slajdy

Przechodzenie z PowerPointa na Prezentacje

Możesz równocześnie z innymi osobami pracować nad prezentacją wprost z przeglądarki.

Wyświetl przewodnik

Wskazówki

szary pasek

„.”

Przechodzenie z OneDrive na Dysk

Łatwo przechowuj, synchronizuj i udostępniaj pliki.

Wyświetl przewodnik

szary pasek

„.”

Przechodzenie ze Skype dla firm na Hangouts Meet

Korzystaj z czatu i prowadź rozmowy wideo w dowolnym miejscu i czasie.

Wyświetl przewodnik

szary pasek

„.”

Współpraca z użytkownikami usług firmy Microsoft i wspólne korzystanie z plików w formatach Microsoft

Współpracuj z osobami, które nie korzystają z G Suite.

Wskazówki

szary pasek

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?