Uw Android-apparaat inschrijven

Dit artikel geldt alleen voor klanten van G Suite. Meer informatie over G Suite.

Als u een Android-apparaat registreert voor mobiel beheer, heeft u overal toegang tot uw G Suite-account en werk-apps. Uw G Suite-beheerder kan u helpen uw apparaat te beheren. Hij zorgt dat de gegevens van uw bedrijf veilig blijven.

Voordat u begint

Deze instructies gelden voor gebruikers met Pixel-apparaten met Android 8.0 of hoger. De installatie kan anders zijn als u een ander apparaat gebruikt.

U heeft een G Suite-account en een persoonlijk of door het bedrijf uitgegeven mobiel apparaat nodig om aan de slag te gaan. Neem contact op met uw beheerder als u geen G Suite-account heeft. U kunt een apparaat inschrijven dat momenteel in gebruik is, dat nieuw is of waarop de fabrieksinstellingen zijn teruggezet.

Een persoonlijk apparaat inschrijven

Stap 1: Inloggen op uw account

Doe het volgende op een apparaat dat nieuw is of waarop de fabrieksinstellingen zijn teruggezet:

 1. Start het apparaat op.
  U wordt gevraagd in te loggen op uw G Suite-account.
 2. Tik op Volgende.

Doe het volgende op een apparaat dat u momenteel in gebruik heeft:

 1. Tik op Instellingen en danAccounts.
 2. Tik vervolgens op Account toevoegen en danGoogle.

 

Doe dan het volgende:

 1. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord van G Suite en tik op Volgende.

  Opmerking: Dit is het e-mailadres dat u gebruikt in uw organisatie.
   
 2. Tik op Accepteren om de Servicevoorwaarden en het privacybeleid te accepteren.

Wat gebeurt er verder?

U wordt wellicht gevraagd de Google Apps Device Policy-app te installeren, een werkprofiel te maken, of allebei. Volg dan de stappen hieronder om door te gaan met de inschrijving van uw apparaat. Als u dit niet wordt gevraagd, kunt u uw apps meteen gaan gebruiken.

Ga naar de Google Play Store om andere apps te installeren.

Stap 2: De Device Policy-app installeren

Met de Google Apps Device Policy-app kan uw beheerder uw apparaat en bepaalde instellingen beheren. Hij kan bijvoorbeeld instellen dat u een werkprofiel of de schermvergrendeling moet gebruiken. Op Pixel-apparaten is deze app al geïnstalleerd. U hoeft dus wellicht alleen een update te installeren.

 1. Als u wordt gevraagd de Google Apps Device Policy-app te installeren, tikt u op Volgende.
 2. Tik op Installeren om de Google Apps Device Policy-app te updaten.
  Als u een nieuw apparaat of een apparaat waarop de fabrieksinstellingen zijn teruggezet gebruikt, beheert uw beheerder het apparaat en zorgt hij dat het veilig blijft.
 3. Als u wordt gevraagd uw werkapparaat in te stellen, kiest u een van de volgende opties:
  1. Als dit een apparaat is dat eigendom is van het bedrijf, tikt u op Volgende.
  2. Als dit een persoonlijk apparaat is, tikt u op Ik ben eigenaar van dit apparaat en tikt u op Volgende.
 1. (Optioneel) Als u wordt gevraagd de Device Policy-app toe te staan telefoongesprekken te voeren en beheren, tikt u op Toestaan.
 2. (Optioneel) Doe het volgende als uw beheerder de mogelijkheid biedt een werkprofiel te maken of als dit wordt vereist:
  1. Tik op Volgende wanneer hierom wordt gevraagd.
  2. Voer de stappen uit onder Een werkprofiel maken.
 3. Log in op uw G Suite-account en begin uw apps te gebruiken.
Stap 3: Een werkprofiel maken

Met een werkprofiel worden uw persoonlijke en zakelijke apps en gegevens van elkaar gescheiden. We raden u aan een werkprofiel te maken. Zo kan uw beheerder uw persoonlijke apps of gegevens niet van het apparaat verwijderen.

 1. Tik wanneer u wordt gevraagd een werkprofiel te maken op Instellen en danOK.
 2. (Optioneel, maar afgeraden) Tik op Ik wil geen werkprofiel hebben.
 3. Tik op Volgende.
  Als u besluit geen werkprofiel te gebruiken, wordt u gevraagd de apparaatbeheerder te activeren. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw apparaat vinden en het belvolume wijzigen.
 4. (Optioneel) Als u de apparaatbeheerder wilt activeren, tikt u op Activeren en danAfdwingen.
 5. (Optioneel) Tik als u hierom wordt gevraagd op Versleutelen en voer de volgende acties uit:
  1. Tik op Telefoon versleutelen. (Voer uw pincode in als daarom wordt gevraagd.)
  2. Tik nogmaals op Telefoon versleutelen om uw apparaat te versleutelen.
   Dit kan enkele minuten duren.

   Als uw beheerder uw apparaat moet goedkeuren, ziet u een melding op het apparaat. Wacht tot u deze melding heeft ontvangen voordat u verder gaat.
 6. Tik op Volgende wanneer u wordt gevraagd dit te doen.
 7. Tik in het venster Beleid op Volgende om terug te keren naar het inlogscherm.
 8. Log in op uw G Suite-account en begin uw apps te gebruiken.
  U kunt Android Enterprise-apps gebruiken. Bij deze apps staat een koffertje. Tik op de app die u wilt gebruiken om deze te starten.
  U kunt ook naar de Google Play Store Play Store gaan.  Hier installeert u de beheerde apps die u wilt gebruiken.

  Opmerking: Afhankelijk van de instellingen die uw beheerder heeft geselecteerd, kunt u wellicht niet alle gewenste apps installeren. Neem in dat geval contact op met uw beheerder.

Tip: Indien nodig leest u hoe u een werkprofiel verwijdert en opnieuw begint.

Een apparaat dat eigendom is van het bedrijf inschrijven

Voordat u begint

Zet de fabrieksinstellingen terug op het apparaat dat u momenteel gebruikt.

U hoeft deze stap niet uit te voeren als u een nieuw apparaat gebruikt.

 1. Tik op Instellingen en danBack-up maken en resetten en danTerugzetten op fabrieksinstellingen.
 2. Volg de instructies die verschijnen.
Stap 1: Inloggen op uw account
 1. Log wanneer dit wordt gevraagd in op uw Google-account en tik op Volgende.
 2. Voer uw e-mailgebruikersnaam en wachtwoord in en tik op Volgende wanneer dit verschijnt.
 3. Accepteer de Servicevoorwaarden en het privacybeleid.
Stap 2: De Device Policy-app installeren

Met de Google Apps Device Policy-app kan uw beheerder uw apparaat en bepaalde instellingen beheren. Hij kan bijvoorbeeld instellen dat u de schermvergrendeling of apparaatversleuteling moet gebruiken. Op Pixel-apparaten is deze app al geïnstalleerd. U hoeft dus wellicht alleen een update te installeren.

 1. Tik op Volgende wanneer u wordt gevraagd de Google Apps Device Policy-app te installeren.
 2. (Optioneel) Tik op Installeren om de Google Apps Device Policy-app te updaten.
 3. Tik op Volgende wanneer daarom wordt gevraagd.
 4. Wanneer u wordt gevraagd de Device Policy-app toe te staan telefoongesprekken te voeren en te beheren, tikt u op Toestaan.
 5. Tik op Volgende wanneer daarom wordt gevraagd totdat u terug bent op het inlogscherm.
 6. Log in en ga naar de Managed Google Play Store Play Store. Installeer de beheerde apps die u wilt gebruiken.
  Opmerking: Afhankelijk van de instellingen die uw beheerder heeft geselecteerd, kunt u wellicht niet alle gewenste apps installeren. Neem in dat geval contact op met uw beheerder.

Problemen oplossen

Waarom kan ik niet inloggen op mijn G Suite-account?

Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd en er een nieuwe pagina wordt weergegeven waarop staat dat u niet kunt inloggen, is authenticatie in twee stappen waarschijnlijk ingeschakeld voor uw account.

 1. Tik op Volgende om in te loggen met de browser op uw apparaat.
 2. Voer in het venster dat wordt geopend uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
 3. Voer uw code voor authenticatie in twee stappen in.

Neem contact op met uw beheerder als u nog steeds problemen ervaart.

Ik kan geen apps en gegevens synchroniseren

U kunt kiezen wanneer u apps en gegevens synchroniseert tussen het domein van uw organisatie en uw apparaat.

 1. Ga op uw apparaat naar Instellingen SNIPPET Accounts SNIPPET Google.
 2. Als een app die u heeft geselecteerd niet synchroniseert, neemt u contact op met uw beheerder om te controleren of hij heeft ingeschakeld dat de app door u kan worden gebruikt.
Waarom kan ik geen werkprofiel instellen?

Werkprofielen worden niet op alle apparaten ondersteund. Of uw beheerder staat u niet toe deze te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder of bekijk Wat is een werkprofiel?.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?