Werkt u met externe collega's en collega's op kantoor? Bekijk hoe u productief kunt blijven in hybride werkomgevingen

Wat wordt gesynchroniseerd tussen Outlook en Google Workspace?

Google Workspace Sync for Microsoft Outlook

E-mails, agenda's en contacten worden regelmatig gesynchroniseerd tussen uw Google-account en Microsoft Outlook met Google Workspace Sync for Microsoft Outlook (GWSMO).

Sommige soorten gegevens worden echter niet gesynchroniseerd en sommige functies in Outlook werken anders als u GWSMO gebruikt. Gegevens kunnen er ook anders uitzien in bepaalde Google Workspace-producten, zoals Gmail.

Frequentie van de synchronisatie

Gegevens worden gesynchroniseerd elke keer dat uw gebruikers Outlook opstarten en volgens dit schema:

  • E-mails: elke minuut
  • Agenda: elke 10 minuten of meteen nadat u een uitnodiging voor een vergadering heeft gemaakt of ontvangen
  • Contacten: elke 20 minuten
  • Algemene adreslijst: elke 24 uur
  • Notities: elke 60 minuten of meteen nadat u een notitie heeft gemaakt of gewijzigd
  • Taken: elke 2 uur

Gegevens die worden gesynchroniseerd

Alles openen   |   Alles sluiten

E-mails
E-mailgegevens in uw oude Outlook-profiel Worden geïmporteerd naar uw Google Workspace-profiel in Outlook Kunnen worden gebruikt in Outlook met GWSMO Worden gesynchroniseerd met Google Workspace Opmerkingen
E-mailberichten  
E-mailstatus (Gelezen en Ongelezen)  
Verwijderde items Import is optioneel.
Mappen en submappen Outlook-mappen worden toegewezen als Gmail-labels. Submappen verschijnen als geneste labels.
Submappen onder de inbox (en andere systeemmappen) "" Gmail plaatst geen labels onder Inbox, Verzonden berichten of andere systeemlabels. In plaats daarvan worden labels weergegeven als Postvak IN/mapnaam.
Ongewenste e-mails Import is optioneel. Ongewenste e-mail wordt in Gmail gemarkeerd als Spam.
Concepten    
Bijlagen Bijlagen groter dan 25 MB worden niet gesynchroniseerd met Gmail.
Uitvoerbare bijlagen       Niet toegestaan in Gmail.
Berichten in postvakmappen    
Belangrijkheidsniveaus  
Berichtmarkeringen Markeringen worden in Gmail weergegeven als sterren.
Opvolgdatums en herinneringen (worden gebruikt met markeringen)     Worden niet geïmporteerd of gesynchroniseerd met Gmail, maar kunnen na importeren worden gebruikt in Outlook.
Pijliconen bij antwoorden en doorgestuurde berichten   Verschijnen in Outlook voor berichten die u heeft beantwoord of doorgestuurd, maar worden niet gesynchroniseerd met Gmail of andere Outlook-clients.
Regels     Worden niet geïmporteerd of gesynchroniseerd, maar kunnen opnieuw worden gemaakt in Outlook. U kunt overeenkomende filters maken in Gmail die worden toegepast op beide interfaces.
Handtekeningen     Worden niet geïmporteerd of gesynchroniseerd, maar kunnen opnieuw worden gemaakt in Outlook en Gmail.
POP-berichten ""   POP-mailprotocolberichten in uw primaire inbox worden geïmporteerd uit uw oude profiel en gesynchroniseerd met Gmail (dit kan ongewenst zijn). POP-berichten die na het importeren worden bezorgd, worden niet gesynchroniseerd.
POP- of IMAP-account     Accountinstellingen worden niet geïmporteerd, maar u kunt het account opnieuw maken in uw Google Workspace-profiel.
Definities van categorieën   Categorieën zijn niet beschikbaar in Gmail.
Toewijzingen van categorieën     Worden niet geïmporteerd, maar u kunt na het importeren berichten categoriseren in Outlook.
S/MIME-verzending       S/MIME-verzending is niet beschikbaar in GWSMO.

Gerelateerde onderwerpen

Agenda's
Agendagegevens in uw oude Outlook-profiel Worden geïmporteerd naar uw Google Workspace-profiel in Outlook Kunnen worden gebruikt in Outlook met GWSMO Worden gesynchroniseerd met Google Workspace Opmerkingen
Standaard agenda Inclusief afspraken, beschrijvingen, deelnemers en locaties.
Andere agenda's waarvan u de eigenaar bent in Agenda Moeten in de map Agenda in Outlook of in een submap van Agenda staan.
Andere agenda's waarvan u de eigenaar bent die niet in Agenda staan     Agenda's die niet in de map Agenda in Outlook staan, worden niet gesynchroniseerd.
Beschikbaar-/bezetstatus voor Google Workspace-gebruikers  
Beschikbaar-/bezetstatus voor niet-Google Workspace-gebruikers Hiervoor moet de Google Agenda-service worden ingeschakeld door uw beheerder.
Status 'Voorlopig' of 'Niet aanwezig'   Beschikbaar in Outlook, maar beide worden weergegeven met de status 'Bezet', zowel in Google Agenda als voor andere Outlook-gebruikers.
Agendabijlagen ""  

Beschikbaar in Outlook, maar bijlagen die aan een agenda-afspraak in Outlook worden toegevoegd, worden niet gesynchroniseerd met de agenda van andere gebruikers. Als gebruikers de afspraak bekijken in Google Agenda, krijgen ze de uitnodiging met een melding in de beschrijving dat de bijlage is verwijderd.

Definities van categorieën   Categorieën zijn niet beschikbaar in Google Agenda.
Toewijzingen van categorieën    
Optionele genodigden  
Content met opmaak in afspraakbeschrijvingen (afbeeldingen, links, tabellen, vet of cursief) "" "" U kunt content met opmaak toevoegen aan een agendabeschrijving in Outlook, maar de opmaak wordt wellicht niet weergegeven in de agenda van andere gebruikers. Als u Outlook 2016 gebruikt, slaat u afspraken in RTF-indeling op, zodat de opmaak wordt gesynchroniseerd. Meer informatie.
Afspraakherinneringen  
Agendafaciliteiten  "" Agendafaciliteiten die worden toegevoegd via het Outlook-adresboek, worden niet gesynchroniseerd met Google Workspace. Zie Agendafaciliteiten die worden toegevoegd via het Outlook-adresboek worden niet gesynchroniseerd voor meer informatie.

Gerelateerde onderwerpen

Persoonlijke contacten
Gegevens van persoonlijke contacten in uw oude Outlook-profiel Worden geïmporteerd naar uw Google Workspace-profiel in Outlook Kunnen worden gebruikt in Outlook met GWSMO Worden gesynchroniseerd met Google Workspace Opmerkingen
Persoonlijke contacten in Contacten Alle velden worden gesynchroniseerd (zoals 'Opslaan als', afbeeldingen en notities).
Persoonlijke contacten die niet in Contacten staan     Contacten moeten in de map Contacten in Outlook of in een submap van Contacten staan om te worden gesynchroniseerd.
Meerdere mappen met contacten "" Mappen met contacten in Outlook worden niet gesynchroniseerd met Google Workspace. In plaats daarvan worden alle contacten weergegeven in Google Contacten. In Google Contacten kunt u contacten ordenen met labels.
Tekst met opmaak in notities   Tekst met opmaak blijft alleen zo in Outlook staan als u contacten niet updatet vanuit uw Google-account.
Persoonlijke distributie- of mailinglijsten "" Mailinglijsten in Outlook worden niet gesynchroniseerd met Google Workspace. U kunt een lijst wel e-mailen vanuit Gmail door een Google-groep te maken.
Notities groter dan 16 KB   Deze notities worden afgekapt in Google Workspace, maar de volledige notitie blijft in Outlook staan.
Markeringen, datums en herinneringen voor opvolgen   Markeringen zijn niet beschikbaar in Google Contacten.
Definities van categorieën   Categorieën zijn niet beschikbaar in Google Contacten.
Toewijzingen van categorieën   Categorieën zijn niet beschikbaar in Google Contacten.
Door de gebruiker gedefinieerde velden voor contacten    
Bijlagen   Bijlagen zijn niet beschikbaar in Google Contacten.

De tekst 'Bijlagen kunnen niet worden gesynchroniseerd' wordt toegevoegd in het veld 'Opmerkingen' van de contact. De bijlage is nog wel beschikbaar in Outlook.

Gerelateerde onderwerpen

Algemene contacten

De directory van uw domein is beschikbaar in Outlook als deze is ingeschakeld door de domeinbeheerder. Zie De directory instellen en beheren voor meer informatie.

Algemene contactgegevens en functies Worden geïmporteerd naar uw Google Workspace-profiel in Outlook Kunnen worden gebruikt in Outlook met GWSMO Worden gesynchroniseerd met Google Workspace Opmerkingen
Domeincontacten (individuele en groepsadressen)  
Contacten buiten het domein Worden toegevoegd aan de algemene directory.
Automatisch aanvullen Werkt voor gebruikers-, groeps- en bronadressen die u minstens één keer eerder heeft gemaild.
Veldgegevens met opmaak voor elke gebruiker

Outlook toont de kenmerken die overeenkomen met de velden die zijn toegewezen aan een contact in de Google Workspace-directory.

Aangepaste kenmerken zijn niet zichtbaar.

Gegevens van afzender/ontvanger uit de algemene adreslijst       U ziet geen gegevens uit de algemene adreslijst voor een afzender of ontvanger als u de muisaanwijzer op het e-mailadres in een Outlook-bericht plaatst.
Namen controleren (aliassen uit de algemene adreslijst)      

De algemene adreslijst synchroniseert geen e-mailaliassen, dus de functie 'Namen controleren' in Outlook kan deze niet vinden.

Opmerkingen
Outlook-notities in uw oude Outlook-profiel Worden geïmporteerd naar uw Google Workspace-profiel in Outlook Kunnen worden gebruikt in Outlook met GWSMO Worden gesynchroniseerd met Google Documenten Opmerkingen
Notities (in notitiemap op het hoogste niveau) Outlook-notities synchroniseren als plattetekstbestanden die worden opgeslagen in Documenten.
Notities (in submappen) Submappen met notities in Outlook synchroniseren met mappen in Documenten.
Toewijzingen van categorieën   Categorieën zijn niet beschikbaar in Documenten.
Taken
Outlook-taken in uw oude Outlook-profiel Worden geïmporteerd naar uw Google Workspace-profiel in Outlook Kunnen worden gebruikt in Outlook met GWSMO Worden gesynchroniseerd met Google Tasks Opmerkingen
Taken  
Notities in taken  
Deadlines  
Taakstatus gemarkeerd als gereed Als u in Outlook een taak markeert als gereed, wordt deze afgevinkt in Google Taken.
Andere taakstatus ('In behandeling' of 'Uitgesteld')   Niet beschikbaar in Google Tasks.
Herinneringen   Niet beschikbaar in Google Tasks.
Startdatums   Niet beschikbaar in Google Tasks.
Toewijzingen van categorieën   Niet beschikbaar in Google Tasks.
Mappen op het hoogste niveau in Taken   Verschijnen als aparte takenlijsten in Google Tasks.
Submappen in Taken   Google Tasks heeft alleen takenlijsten op het hoogste niveau. Taken in submappen in Outlook worden gesynchroniseerd met de lijst op het hoogste niveau in Google Taken.
Logboekgegevens
Outlook-logboekgegevens in uw oude Outlook-profiel Worden geïmporteerd naar uw Google Workspace-profiel in Outlook Kunnen worden gebruikt in Outlook met GWSMO Worden gesynchroniseerd met Google Documenten Opmerkingen
Logboekgegevens    

Gerelateerde onderwerpen


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false