หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งานชีต

เพิ่มสูตรและฟังก์ชัน

หากต้องการใช้ Google เอกสารในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น ลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณจะทำการคำนวณได้หลายประเภทโดยใช้ฟังก์ชันสร้างสูตรใน Google ชีต รายการของฟังก์ชันทั้งหมดที่พร้อมใช้งานมีดังต่อไปนี้

Add formulas and functions to a spreadsheet

หากต้องการดูสเปรดชีตตัวอย่างและทำตามขั้นตอนต่างๆ ไปพร้อมกับวิดีโอ ให้คลิก "ทําสําเนา" ด้านล่าง

ทำสำเนา

ใช้สูตร

 1. เปิดสเปรดชีต
 2. พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) ลงในเซลล์แล้วพิมพ์ฟังก์ชันที่ต้องการใช้  หมายเหตุ: คุณอาจเห็นสูตรและช่วงที่แนะนำตามข้อมูลของคุณ
 3. กล่องช่วยเหลือของฟังก์ชันจะปรากฏให้เห็นตลอดขั้นตอนการแก้ไข เพื่ออธิบายคำจำกัดความของฟังก์ชันและรูปแบบคำสั่ง รวมทั้งแสดงตัวอย่างประกอบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกลิงก์ "ดูข้อมูลเพิ่มเติม" ที่ด้านล่างของกล่องช่วยเหลือเพื่อเปิดบทความฉบับเต็ม

เคล็ดลับ: คุณอาจได้รับการแนะนําฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่ป้อนสูตร คุณจะเลือกยอมรับหรือปฏิเสธการแนะนําเหล่านี้ก็ได้

หากต้องการเปิดหรือปิดใช้การแนะนํา ให้คลิกเครื่องมือ ถัดไป เปิดใช้การแนะนําสูตรที่ด้านบน

ฟีเจอร์เพิ่มเติมในการสร้างสูตร

วิธีง่ายๆ ในการเลือกและแก้ไขช่วง

โหมดการเลือกช่วง

 • ขณะแก้ไขสูตร สัญญาณการเลือกช่วง (วงเล็บเหลี่ยมสีเทา) จะปรากฏข้างเคอร์เซอร์ซึ่งคุณอาจต้องใส่ช่วงในสูตร เมื่อเห็นสัญญาณนี้ คุณจะเลื่อนลูกศรบนแป้นพิมพ์ไปรอบๆ แผ่นงานเพื่อเลือกช่วงได้
 • สลับเปิดปิดโหมดนี้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด F2 หรือ Ctrl + e ถ้าปิดโหมดการเลือกช่วงไว้ ปุ่มลูกศรจะใช้เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ภายในช่องป้อนข้อมูลแทนการเลือกช่วง
 • นอกจากนี้ขณะแก้ไขสูตร คุณจะคลิกภายในชีตเพื่อเลือกช่วงได้

การแทนที่ช่วง

 • หากมีช่วงข้อความไฮไลต์อยู่ในสูตร ให้ใช้ F2 หรือ Ctrl + e เพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกช่วงและปรับช่วงได้ง่าย
 • หากกด Shift + F2 หรือ Shift + Ctrl + e ขณะแก้ไขข้อความของช่วง คุณจะปรับรายการทั้งหมดของช่วงในสูตรได้

เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกช่วงที่ไม่ติดกันสำหรับสูตรได้ด้วย หากต้องการเลือกหลายเซลล์ ให้คลิก Ctrl บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ (Cmd บน Mac) ขณะเลือกเซลล์ที่ต้องการใส่ในสูตร

การแก้ไขสูตร

หากเห็นข้อผิดพลาดหลังจากใช้สูตรกับช่วง ช่อง "การแก้ไขสูตร" อาจปรากฏพร้อมการแก้ไขที่แนะนํา

หากต้องการยอมรับหรือปฏิเสธคําแนะนํา คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • คลิกยอมรับ หรือปิด cancel
 • กด Crtl + Enter หรือ Cmd + Return (ใน Mac)

วิธีเปิดหรือปิดการแก้ไขสูตร

 1. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเครื่องมือ and then เติมข้อความอัตโนมัติ 
 2. คลิกเปิดใช้การแก้ไขสูตร  
ฟังก์ชันซ้อน

ฟังก์ชันที่ใช้ร่วมกับอีกฟังก์ชันหนึ่งในเซลล์เดียวกันมีชื่อเรียกว่าฟังก์ชันซ้อน เมื่อรวมฟังก์ชันเข้าด้วยกัน Google ชีตจะคำนวณฟังก์ชันที่อยู่ด้านในสุดก่อน ฟังก์ชันซ้อนจะอยู่ในวงเล็บและใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของฟังก์ชันที่ล้อมอยู่

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการคำนวณหาค่าสัมบูรณ์ของผลรวมตัวเลขหลายๆ ตัวในช่วงเซลล์ A1:A7 คุณจะต้องใส่ "=SUM(A1:A7)" ลงในเซลล์เพื่อคำนวณหาผลรวมของตัวเลขเหล่านั้น

หากต้องการคำนวณหาค่าสัมบูรณ์ของผลรวมนี้ คุณต้องซ้อนสูตรการบวกภายในสูตรค่าสัมบูรณ์ โดยกรอก "=ABS(SUM(A1:A7))" ลงในเซลล์เพื่อคำนวณสูตรทั้งสองในเซลล์เดียว โปรดทราบว่าระบบจะคำนวณฟังก์ชัน =SUM() ก่อนและใช้เป็นองค์ประกอบของฟังก์ชัน =ABS() ทีหลัง

การไฮไลต์สูตร

เมื่อคุณอ้างอิงเซลล์อื่นในสูตร เซลล์เหล่านั้นจะถูกไฮไลต์ด้วยสีตัดกันเพื่อให้สร้างสูตรได้ง่ายขึ้น เมื่อคลิกเซลล์ที่มีสูตรครบถ้วน คุณจะเห็นเซลล์เหล่านี้ถูกไฮไลต์ด้วย

เปลี่ยนขนาดของแถบสูตร 

เมื่อต้องการทำให้แถบสูตรใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ให้คลิกที่ด้านล่างของแถบแล้วลากขึ้นหรือลง

หมายเหตุ: ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปลี่ยนขนาดได้เช่นกัน โดยคลิกแถบสูตรแล้วคลิกปุ่มดังต่อไปนี้

 • พีซี: Ctrl + Up and Ctrl + Down 
 • Mac: Ctrl + Option + Up and Ctrl + Option + Down
ฟังก์ชันที่ใช้งานไม่ได้
บางฟังก์ชันจากโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ อาจใช้งานไม่ได้ในชีต
ประเภท คำอธิบาย
CALL

เรียกใช้ไลบรารีลิงก์แบบไดนามิกหรือทรัพยากรโค้ด ชีตไม่ใช้ฟังก์ชันนี้เนื่องจากทรัพยากรนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในอุปกรณ์บางประเภท

เคล็ดลับ: คุณอาจใช้มาโครหรือ Apps Script แทนได้

ฟังก์ชัน CUBE (CUBEKPIMEMBER, CUBEMEMBER, CUBEMEMBERPROPERTY)

ช่วยให้คุณใช้โมเดลข้อมูล CUBE ของ Excel ได้

เคล็ดลับ: หากต้องการใช้ CUBE ที่คล้ายกัน คุณอาจใช้ฟีเจอร์เครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลได้

INFO

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์เอกสารของชีต เช่น พาธไฟล์

หมายเหตุ: เนื่องจากชีตเน้นการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ข้อมูลส่วนใหญ่จากวิธีการนี้จึงอาจไม่พร้อมใช้งานหรือไม่แสดงต่อผู้ใช้ทุกคน

REGISTER.ID

เรียกดูรหัสรีจิสทรีจาก Windows

หมายเหตุ: เนื่องจากชีตไม่ได้ลิงก์กับระบบปฏิบัติการใดๆ ระบบจึงไม่รองรับฟังก์ชันนี้

RTD

ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ระบบอัตโนมัติของ Component Object Model (COM)

เคล็ดลับ: เนื่องจากทุกคนไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ COM คุณอาจใช้มาโครหรือ Apps Script ได้

WEBSERVICE

ใช้ Windows ในการทำงานอย่างสมบูรณ์

หมายเหตุ: เนื่องจากชีตไม่ได้ลิงก์กับระบบปฏิบัติการใดๆ ระบบจึงไม่รองรับฟังก์ชันนี้

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
false
false