หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

รหัสและข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ GWMMO

คุณสามารถใช้ Google Workspace Migration for Microsoft Exchange (GWMME) เพื่อย้ายข้อมูลใน Outlook ได้ด้วย 

คุณอาจพบรหัสหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อใช้ Google Workspace Migration for Microsoft Outlook (GWMMO) 

ลองใช้เครื่องมือวิเคราะห์บันทึก

เครื่องมือนี้จะตรวจพบปัญหาส่วนใหญ่ได้โดยใช้เวลาไม่นานหลังการส่ง 

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของไฟล์บันทึกการติดตาม

แก้ปัญหารหัสและข้อความแสดงข้อผิดพลาด

รหัสหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด วิธีแก้ปัญหา
ไม่สามารถกำหนดอีเมลผู้รับ

รายการผู้ส่ง ผู้รับ หรือสมุดที่อยู่เป็นรูปแบบที่อยู่ที่ไม่ใช่ SMTP และระบบจะไม่ย้ายข้อมูลนั้น 

โปรดเปลี่ยนอีเมลให้เป็นรูปแบบ username@example.com 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ Gmail

ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้ Gmail และยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการก่อนดําเนินการต่อ

MAPI_E_PST_SIZE_EXCEEDED
0x8004060c

โดยปกติแล้วจะหมายถึงไฟล์ PST ใหญ่เกินขนาดสูงสุดที่ Outlook รองรับ

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับขนาดไฟล์ PST ที่รองรับในเอกสารประกอบของ Microsoft

0x8004010f
0x80070005

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดนี้ในกรณีต่อไปนี้

  • คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ PST ที่อยู่ระหว่างการย้ายข้อมูล
  • GWMMO เข้าถึงไฟล์ PST ไม่ได้ GWMMO ต้องมีทั้งสิทธิ์อ่านและเขียนไฟล์
0x80040109

มีการประมวลผลอื่นกำลังเข้าถึงไฟล์ PST ที่อยู่ระหว่างการย้ายข้อมูลหรือโปรไฟล์ Outlook พร้อมกันกับ GWMMO 

  1. ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชัน MAPI อื่นๆ ที่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรไฟล์ไม่ได้ทํางานอยู่ขณะดำเนินการย้ายข้อมูล 
  2. ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ซอฟต์แวร์สํารองข้อมูล หรือซอฟต์แวร์การค้นหาบนเดสก์ท็อปไม่ได้รวมไฟล์ PST ไว้ในการสแกน
0x80041066

ระบบข้ามการย้ายอีเมลเนื่องจากอีเมลนั้นใหญ่กว่าขนาดอีเมลสูงสุดของ Gmail

หากต้องการย้ายอีเมลไปยังบัญชีใหม่ คุณต้องดําเนินการด้วยตนเอง (เช่น เพิ่มไฟล์ลงใน Google ไดรฟ์)  

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

0x80070035

ไฟล์ PST ที่อยู่ระหว่างการย้ายข้อมูลมีเส้นทางไม่ถูกต้อง เส้นทางที่ระบุคือการแชร์เครือข่าย (\\servername\share\...) และเป็นเส้นทางที่ไม่ถูกต้อง

โปรดคัดลอกไฟล์ PST ไปยังไดรฟ์ในเครื่อง (โดยปกติจะเป็น C:) และย้ายข้อมูลจากไดรฟ์นั้น

0x80070036

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หากผู้ใช้ที่ดำเนินการย้ายข้อมูลมีสิทธิ์ไม่เพียงพอที่จะเข้าถึงไฟล์ PST หรือ GWMMO ค้นหาไฟล์ไม่พบ 

โปรดตรวจสอบว่า GWMMO มีทั้งสิทธิ์อ่านและเขียนไฟล์ PST

0x80072ee2

GWMMO พบข้อผิดพลาดชั่วคราว

  • เลือกย้ายเฉพาะข้อมูลใหม่ แล้วลองย้ายข้อมูลอีกครั้ง โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเลือกข้อมูล Outlook ที่จะนําเข้า
  • ข้อผิดพลาดนี้ยังอาจเกิดจากเครือข่ายหมดเวลาได้เช่นกัน การเปลี่ยนคีย์รีจิสทรีอาจช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อรหัสข้อผิดพลาด 0x8007065e

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

0x8007065e

คุณอาจเห็นปัญหานี้หากสร้างรายการรีจิสทรีสำหรับการหมดเวลาของเครือข่ายด้วยข้อมูลรีจิสทรีประเภทอื่นที่ไม่ใช่ REG_DWORD โดยคุณสามารถตรวจสอบประเภทข้อมูลได้ด้วยวิธีดังนี้

  1. ใช้ Registry Editor (regedit) เพื่อไปที่ HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Apps Migration\Other
  2. ตรวจสอบว่ารายการทั้งหมดเป็น Type: REG_DWORD
  3. หากจําเป็น โปรดดูวิธีเปลี่ยนประเภทข้อมูลรีจิสทรีในเอกสารประกอบของ Microsoft 

 


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false