หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ซิงค์งานใน Outlook กับ Google Tasks

Google Workspace Sync สำหรับ Microsoft Outlook

คุณสามารถใช้ Google Workspace Sync สำหรับ Microsoft Outlook (GWSMO) เพื่อเข้าถึงงานเดียวกับที่ดูใน Outlook ได้โดยใช้แกดเจ็ตงานใน Gmail โดยโฟลเดอร์ Tasks หลักใน Outlook จะซิงค์กับรายการงานหลักใน Gmail ส่วนโฟลเดอร์งานระดับบนสุดอื่นๆ ที่คุณสร้างใน Outlook จะซิงค์กับรายการงานแยกต่างหากใน Gmail

โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เมื่อเข้าถึงงานโดยใช้แกดเจ็ตงานของ Gmail

คุณสามารถใช้แกดเจ็ตงานใน Gmail ทําสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เพิ่มงานและทําเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว - งานที่เพิ่มที่นี่จะปรากฏในงาน Outlook ด้วย
  • อัปเดตบันทึกย่อและเปลี่ยนวันที่ครบกําหนด - บันทึกย่อและวันที่ครบกําหนดเดียวกันนี้จะซิงค์กับ Outlook
  • สร้างรายการงาน - รายการเหล่านี้จะปรากฏเป็นโฟลเดอร์งานแยกต่างหากใน Outlook

แต่ทําสิ่งต่อไปนี้ไม่ได้

  • แก้ไขวันที่เริ่มต้น สถานะความคืบหน้า หรือการช่วยเตือน - แกดเจ็ตงานของ Gmail จะไม่เก็บข้อมูลวันที่เริ่มต้นหรือการช่วยเตือน และจะไม่ซิงค์ข้อมูลนี้กับไคลเอ็นต์ Outlook อื่นๆ แต่คุณยังเพิ่มข้อมูลนี้ใน Outlook ได้โดยตรง
  • ดูหรือเพิ่มหมวดหมู่ - Google Workspace ไม่มีหมวดหมู่และจะไม่ซิงค์หมวดหมู่กับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ แต่คุณยังใช้หมวดหมู่ได้โดยตรงใน Outlook
  • สร้างโฟลเดอร์ย่อยของงาน - แกดเจ็ตงานของ Gmail จะไม่ซ้อนรายการงานและจะไม่ซิงค์รายการที่ซ้อนกันกับไคลเอ็นต์ Outlook อื่นๆ ดังนั้นคุณจะต้องสร้างโฟลเดอร์ย่อยใน Outlook โดยตรงหากต้องการใช้โฟลเดอร์ย่อยของงาน


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false