Werkt u met externe collega's en collega's op kantoor? Bekijk hoe u productief kunt blijven in hybride werkomgevingen

De Google Apps Device Policy-app gebruiken

Dit artikel geldt alleen voor klanten van Google Workspace. Meer informatie over Google Workspace.

Opmerking: Er is nu een nieuwe Android-beheer-app beschikbaar, Android Device Policy. De Google Apps Device Policy-app wordt beëindigd op 26 oktober 2021. Meer informatie over hoe u uw apparaat overzet.

U kunt de Google Apps Device Policy-app instellen op uw apparaat met Android 2.2 en hoger om het apparaat beter te beveiligen. Nadat de app is geïnstalleerd, kan uw beheerder beveiligingsbeleid afdwingen en een apparaat op afstand wissen als u het kwijtraakt.

Alles openen   |   Alles sluiten

Wat u kunt doen met de app

De beheerder kan het volgende doen:

De beheerder kan het volgende beveiligingsbeleid instellen:

 • Sterkte en vereiste lengte van het apparaatwachtwoord.
 • Een aantal voor de volgende items:
  • Aantal ongeldige wachtwoorden dat mag worden ingevoerd voor het apparaat wordt gewist.
  • Aantal onlangs verlopen wachtwoorden die worden geblokkeerd.
  • Aantal dagen voordat een apparaatwachtwoord verloopt.
  • Aantal minuten dat een apparaat niet wordt gebruikt voordat het automatisch wordt vergrendeld.
  • Aantal dagen dat het apparaat niet is gesynchroniseerd voordat het wordt gewist.
 • App-controle.
 • Een apparaat of een account van een apparaat wissen op afstand.
 • Versievereisten instellen voor de Device Policy-app.
 • Apparaten blokkeren waarvan de beveiliging is gecompromitteerd.
U kunt het volgende doen:

Als u de Google Apps Device Policy-app opent op uw apparaat, wordt het scherm Status geopend. Als u het scherm Beleid of Berichten wilt zien, tikt u op "" en selecteert u het scherm dat u wilt bekijken.

U kunt de Google Apps Device Policy-app gebruiken voor het volgende:

 

 • Uw apparaat beheren: Op de pagina Mijn apparaten kunt u uw apparaat laten rinkelen, het vergrendelen en het lokaliseren. Ook kunt u uw pincode voor de schermvergrendeling resetten. U kunt het apparaat ook op afstand wissen als uw beheerder dit toestaat. Zie Mobiele apparaten bekijken en beheren voor meer informatie.
 • Uw apparaat synchroniseren: Op het scherm Status ziet u wanneer uw apparaat voor het laatst volledig is gesynchroniseerd met de server. Als u uw apparaat handmatig wilt synchroniseren, zodat u het meest recente beleid heeft op het apparaat, tikt u op Nu synchroniseren.
 • Beveiligingsbeleid en netwerkinstellingen bekijken: Op het scherm Beleid kunt u het beveiligingsbeleid bekijken dat uw beheerder heeft ingesteld voor uw apparaat. Als uw apparaat een van de ingestelde beleidsregels niet naleeft, moet u de weergegeven actie uitvoeren om dit op te lossen.
 • Details bekijken over uw apparaat: Op het scherm Beleid staat informatie over uw apparaat die wordt gedeeld met uw beheerder, zoals de versie van de Google Apps Device Policy-app, de OS-versie van het apparaat, het apparaatmodel, uw e-mailadres, de wifi-netwerken die de beheerder heeft geconfigureerd en de servercertificaten.
 • Ondersteuning voor meerdere accounts: Als u de Google Apps Device Policy-app heeft ingesteld met meerdere Google Workspace-accounts waarvoor verschillend beleid geldt, wordt het meest beperkende beleid afgedwongen op het apparaat. Als een domein bijvoorbeeld vereist dat de pincode van het apparaat 4 tekens lang is, en een ander domein een pincode van 6 tekens vereist, zal het apparaat afdwingen dat de pincode 6 tekens is. Beheerders vinden meer informatie in Problemen met beheerde Android-apparaten oplossen voor gebruikers.

  Opmerking: U kunt niet meerdere Google Workspace-accounts instellen als u versie 7.80 of hoger van de Google Apps Device Policy-app gebruikt.

 • Een werkprofiel maken: Als uw organisatie Android op het werk gebruikt, kunt u een werkprofiel instellen.
  Als u een werkprofiel wilt maken, moet u een apparaat met Android 5.0 Lollipop of hoger hebben waarop beheerde profielen worden ondersteund.

De app gebruiken

De Google Apps Device Policy-app downloaden

De app downloaden

 1. Open Google Play Store.
 2. Zoek naar Google Apps Device Policy.
 3. Tik op "".
 4. Volg de instructies op het scherm.

De app installeren

 1. Ga naar de lijst met apps in Google Play.
 2. Klik op Installeren.
 3. Selecteer het Android 2.2+ apparaat waarop u de Google Apps Device Policy-app wilt installeren.
 4. Klik op Installeren.
Nadat u de Google Apps Device Policy-app heeft geïnstalleerd op uw apparaat, moet u de app instellen.
De app instellen 
 1. Tik op de installatiemelding of Google Apps Device Policy "" om de app te openen.
 2. (Optioneel) Als u nog niet bent ingelogd op uw Google Workspace-account op het apparaat, tikt u op Account toevoegen en doet u het volgende:
  1. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  2. Als u verificatie in 2 stappen gebruikt, moet u mogelijk een app-wachtwoord invoeren in plaats van uw normale Google Workspace-wachtwoord. Meer informatie over app-wachtwoorden.
  3. Accepteer de servicevoorwaarden en het privacybeleid.
 3. (Optioneel) Als u bent ingelogd op meerdereGoogle Workspace-accounts op het apparaat, veegt u vanaf de linkerkant van het scherm en kiest u het account waarvoor u de app wilt instellen.
  Opmerking: Als het apparaat eigendom is van uw organisatie of een werkprofiel heeft, en het meerdere beheerde Google Workspace-accounts bevat, moet u mogelijk op één na alle accounts verwijderen om de installatie te voltooien. Bekijk in dat geval Een account verwijderen van een Android-apparaat.
 4. (Optioneel) Tik op Volgende als u wordt gevraagd uw account te synchroniseren.
 5. Tik op Volgende om uw apparaat te registreren bij de server.
 6. Tik op Activeren om de Google Apps Device Policy-app in te stellen als uw apparaatbeheerder.
  Opmerking: Als uw beheerder vereist dat u een werkprofiel maakt, wordt u nu gevraagd het profiel in te stellen.
 7. Tik op Afdwingen om afdwingen te bevestigen.
 8. (Optioneel) Als u instellingen moet wijzigen, bijvoorbeeld als u een pincode moet kiezen voor het apparaat, wordt u op het scherm Beleid gevraagd deze wijzigingen aan te brengen voordat het apparaat wordt geactiveerd.
 9. (Optioneel) Als uw beheerder het apparaat moet goedkeuren voordat het kan synchroniseren met Google Workspace, ziet u op het scherm Status de melding dat het apparaat in afwachting is van goedkeuring. U krijgt een melding op het apparaat als uw beheerder het heeft goedgekeurd.

Nadat u de Google Apps Device Policy-app heeft ingesteld, worden al uw Google Workspace-gegevens (e-mails, agenda's, contacten etc.) gesynchroniseerd met het apparaat. Bekijk de functies voor apparaatbeheer door gebruikers, zoals het op afstand lokaliseren van uw apparaat en het apparaat op afstand laten rinkelen als u het kwijtraakt.

De app verwijderen of uitschakelen

Als u de Google Apps Device Policy-app heeft geïnstalleerd op uw apparaat, is het een gebruikers-app en kunt u deze dus verwijderen. Als u de Google Apps Device Policy-app echter alleen heeft aangezet op uw apparaat, dan is het een systeem-app en kunt u deze niet verwijderen, maar wel uitzetten.

Opmerking: Als het apparaat eigendom is van uw organisatie (als het door uw organisatie aan u is gegeven of als u uw eigen apparaat heeft ingesteld voor alleen zakelijk gebruik), zet u de fabrieksinstellingen terug om deze app te verwijderen. Hiermee worden alle gegevens, apps en instellingen verwijderd

Er zijn 2 manieren om de Google Apps Device Policy-app te verwijderen of uit te zetten. Als eerste kunt u de registratie ongedaan maken van alle accounts die zijn verbonden aan de app. Vervolgens kunt u de app verwijderen of uitzetten:

 1. Open "" op uw Android-apparaat.
 2. Tik op het scherm Status op Registratie ongedaan maken voor elk account dat is geregistreerd op het apparaat.
 3. Ga afhankelijk van uw apparaat naar een van de volgende instellingen:
  • Instellingen and then Apps and then Apps beheren.
  • Instellingen and then Apps.
 4. Selecteer "".
 5. Tik op Verwijderen of Uitschakelen en vervolgens op OK om de app te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen de Google Apps Device Policy-app te deactiveren. Vervolgens kunt u de app verwijderen of uitschakelen:

 1. Ga op uw Android-apparaat naar Instellingen and then Beveiliging.
 2. Tik op een van de volgende opties:
  • Apparaatbeheerders selecteren
  • Apparaatbeheerders
 3. Haal het vinkje weg voor "".
 4. Tik op Deactiveren.
 5. Tik op OK.
 6. Ga afhankelijk van uw apparaat naar een van de volgende instellingen:
  • Instellingen and then Apps and then Apps beheren.
  • Instellingen and then Apps.
 7. Tik op "".
 8. Tik op Verwijderen of Uitschakelen en vervolgens op OK om de app te verwijderen.

Als uw beheerder apparaatbeleid afdwingt op het apparaat, synchroniseert het niet meer met uw Google Workspace-account nadat u de Google Apps Device Policy-app heeft verwijderd of uitgeschakeld.

Problemen oplossen

Als ik probeer mijn Google Workspace-account toe te voegen, zie ik deze foutmelding: Verificatie mislukt. Voer uw wachtwoord nogmaals in en probeer het opnieuw.

Tik op de melding en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Google Workspace in.

Als u deze foutmelding blijft zien, is verificatie in 2 stappen mogelijk ingeschakeld voor uw account. In dat geval moet u het app-wachtwoord invoeren in plaats van uw Google Workspace-wachtwoord.

Als het app-wachtwoord niet werkt, neemt u contact op met uw beheerder voor hulp.

Inlogfout (U heeft een onjuist wachtwoord ingevoerd)

Als in uw domein apparaatbeleid wordt afgedwongen op uw apparaat en u de Google Apps Device Policy-app niet heeft geïnstalleerd en geactiveerd op uw Android-apparaat, ziet u een inlogfout als u uw Google Workspace-account toevoegt. Installeer en activeer de Google Apps Device Policy-app om dit probleem op te lossen.

Als uw organisatie Single sign-on (SSO) gebruikt, neemt u contact op met uw beheerder voor informatie over hoe u kunt inloggen.

Melding 'Actie vereist'

Als u steeds de melding 'Actie vereist' krijgt van de Google Apps Device Policy-app, voldoet uw apparaat wellicht niet aan de beveiligingsvereisten van uw organisatie. Open de Device Policy-app om dit te controleren. 

 • Als u Het account is uitgeschakeld, omdat bepaalde beleidsregels zijn geschonden ziet, moet u wellicht enkele instellingen wijzigen op het apparaat. Ga naar het gedeelte Beleid in de app om te zien welke instellingen u moet wijzigen. 
 • Als u Er is slechts één beheerd account toegestaan ziet, gebruikt u te veel Google Workspace-accounts op het apparaat.U moet op één na alle beheerde Google Workspace accounts van het apparaat verwijderen. Zie Een account verwijderen van een Android-apparaat voor meer informatie.
 • Het kan zijn dat de Device Policy-app al meer dan 24 uur niet is gesynchroniseerd met de server. Uw Google Workspace-apps synchroniseren dan niet meer. Ga naar het gedeelte Berichten in de Device Policy-app om te zien wanneer het apparaat voor het laatst is gesynchroniseerd. De synchronisatie kan mislukken als het apparaat geen goede netwerktoegang heeft of als u een taakbeheer-app op het apparaat gebruikt.
 • Als u Apparaten die bedrijfseigendom zijn, zijn alleen beschikbaar voor G Suite Business-licenties of hoger ziet, moet uw beheerder uw licentie upgraden voordat u het apparaat kunt gebruiken.

Dit is een apparaat waarvan de beveiliging is gecompromitteerd. De beheerder heeft het uitgeschakeld.

U ziet deze fout als uw apparaat is gecompromitteerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het apparaat is geroot, dat wil zeggen dat bepaalde beperkingen op het apparaat zijn verwijderd. Uw bedrijfsaccount wordt pas weer gesynchroniseerd met het apparaat als u het probleem heeft opgelost. 

Werkgegevens worden niet meer gesynchroniseerd met mijn apparaat.

 1. Open de Google Apps Device Policy-app "".
  Als u de melding Accountactie vereist van Google Play-services ziet, kunt u op de melding tikken om de app te openen. 
 2. Kies een optie: 
  • Tik op Synchroniseren "".
  • Als u wordt gevraagd uw apparaat opnieuw te registreren, tikt u op Volgende en volgt u de instructies op het scherm.

Opmerking: Als u een volledig beheerd apparaat opnieuw registreert, worden al uw persoonlijke apps verwijderd van het apparaat. Als u niet zeker weet of uw apparaat volledig wordt beheerd, neemt u contact op met uw beheerder. 

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false