De Google Apps Device Policy-app gebruiken

Dit artikel geldt alleen voor G Suite-klanten. Meer informatie over G Suite.

U kunt de Google Apps Device Policy-app instellen op uw Android 2.2+ apparaat om het apparaat beter te beveiligen. Nadat de app is geïnstalleerd, kan uw G Suite-beheerder beveiligingsbeleid afdwingen en een apparaat op afstand wissen als u het kwijtraakt.

Alles openen   |   Alles sluiten

De Google Apps Device Policy-app downloaden

De app downloaden

 1. Open Google Play Store.
 2. Zoek naar Google Apps Device Policy.
 3. Tik op "".
 4. Volg de instructies op het scherm.

De app installeren

 1. Ga naar de lijst met apps in Google Play.
 2. Klik op Installeren.
 3. Selecteer het Android 2.2+ apparaat waarop u de Google Apps Device Policy-app wilt installeren.
 4. Klik op Installeren.
Nadat u de Google Apps Device Policy-app heeft geïnstalleerd op uw apparaat, moet u de app instellen.
De app instellen 
 1. Tik op de installatiemelding of Google Apps Device Policy "" om de app te openen.
 2. (Optioneel) Als u nog niet bent ingelogd op uw G Suite-account op het apparaat, tikt u op Account toevoegen en voert u deze stappen uit:
  1. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  2. Als u verificatie in twee stappen gebruikt, moet u wellicht een app-wachtwoord invoeren in plaats van uw normale G Suite-wachtwoord. Meer informatie over app-wachtwoorden.
  3. Accepteer de servicevoorwaarden en het privacybeleid.
 3. (Optioneel) Als u bent ingelogd op meerdere G Suite-accounts op het apparaat, veegt u vanaf de linkerkant en kiest u het account waarvoor u de app wilt instellen.
  Opmerking: Als het apparaat eigendom is van uw organisatie of een werkprofiel heeft en meerdere beheerde G Suite-accounts heeft, moet u wellicht op één na alle accounts verwijderen om de installatie te voltooien. Bekijk in dat geval Een account verwijderen van een Android-apparaat.
 4. (Optioneel) Tik op Volgende als u wordt gevraagd uw account te synchroniseren.
 5. Tik op Volgende om uw apparaat te registreren bij de server.
 6. Tik op Activeren om de Google Apps Device Policy-app in te stellen als uw apparaatbeheerder.
  Opmerking: Als uw beheerder vereist dat u een werkprofiel maakt, wordt u nu gevraagd het profiel in te stellen.
 7. Tik op Afdwingen om afdwingen te bevestigen.
 8. (Optioneel) Als u instellingen moet wijzigen, bijvoorbeeld als u een pincode moet kiezen voor uw apparaat, wordt u op het scherm Beleid gevraagd deze wijzigingen aan te brengen voordat uw apparaat wordt geactiveerd.
 9. (Optioneel) Als uw beheerder uw apparaat moet goedkeuren voordat het kan synchroniseren met G Suite, ziet u op het scherm Status de melding dat uw apparaat in afwachting is van goedkeuring. U ontvangt een melding op uw apparaat wanneer uw beheerder het apparaat heeft goedgekeurd.

Nadat u de Google Apps Device Policy-app heeft ingesteld, worden al uw G Suite-gegevens (e-mail, agenda, contacten etc.) gesynchroniseerd met het apparaat. Bekijk een aantal van de functies voor apparaatbeheer door gebruikers, zoals het op afstand lokaliseren van uw apparaat en het apparaat op afstand laten rinkelen als u het kwijtraakt.

De app verwijderen of uitschakelen

Als u de Google Apps Device Policy-app heeft geïnstalleerd op uw apparaat, is het een gebruikers-app en kunt u deze dus verwijderen. Als u de Google Apps Device Policy-app echter alleen heeft ingeschakeld op uw apparaat, dan is het een systeem-app en kunt u deze niet verwijderen, maar wel uitschakelen.

Er zijn twee manieren om de Google Apps Device Policy-app te verwijderen of uit te schakelen. Als eerste kunt u de registratie ongedaan maken van alle accounts die zijn verbonden aan de app. Vervolgens kunt u de app verwijderen of uitschakelen:

 1. Open "" op uw Android-apparaat.
 2. Tik op het scherm Status op Registratie ongedaan maken voor elk account dat is geregistreerd op het apparaat.
 3. Ga afhankelijk van uw apparaat naar een van de volgende instellingen:
  • Instellingen and then Apps and then Apps beheren.
  • Instellingen and then Apps.
 4. Selecteer "".
 5. Tik op Verwijderen of Uitschakelen en vervolgens op OK om de app te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen de Google Apps Device Policy-app te deactiveren. Vervolgens kunt u de app verwijderen of uitschakelen:

 1. Ga op uw Android-apparaat naar Instellingen and then Beveiliging.
 2. Tik op een van de volgende opties:
  • Apparaatbeheerders selecteren
  • Apparaatbeheerders
 3. Haal het vinkje weg voor "".
 4. Tik op Deactiveren.
 5. Tik op OK.
 6. Ga afhankelijk van uw apparaat naar een van de volgende instellingen:
  • Instellingen and then Apps and then Apps beheren.
  • Instellingen and then Apps.
 7. Tik op "".
 8. Tik op Verwijderen of Uitschakelen en vervolgens op OK om de app te verwijderen.

Als uw beheerder apparaatbeleid afdwingt op uw apparaat, synchroniseert uw apparaat niet meer met uw G Suite-account nadat u de Google Apps Device Policy-app heeft verwijderd of uitgeschakeld.

Problemen oplossen

Wanneer ik mijn G Suite-account probeer toe te voegen, krijg ik de foutmelding: 'Verificatie mislukt. Voer uw wachtwoord nogmaals in en probeer het opnieuw'.

Tik op de melding en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord van G Suite in.

Als u deze foutmelding blijft zien, is verificatie in twee stappen wellicht ingeschakeld voor uw account. U moet dan het app-wachtwoord invoeren in plaats van uw G Suite-wachtwoord.

Als het app-wachtwoord niet werkt, neemt u contact op met uw G Suite-beheerder voor hulp.

Inlogfout (U heeft een onjuist wachtwoord ingevoerd)

Als in uw domein apparaatbeleid wordt afgedwongen op uw apparaat en u de Google Apps Device Policy-app niet heeft geïnstalleerd en geactiveerd op uw Android-apparaat, ziet u een inlogfout als u uw G Suite-account toevoegt. Installeer en activeer de Google Apps Device Policy-app om dit probleem op te lossen.

Als uw organisatie Single sign-on (SSO) gebruikt, neemt u contact op met uw G Suite-beheerder voor informatie over hoe u kunt inloggen.

Melding 'Actie vereist'

Als u steeds de melding 'Actie vereist' krijgt van de Google Apps Device Policy-app, voldoet uw apparaat wellicht niet aan de beveiligingsvereisten van uw organisatie. Open de Device Policy-app om dit te controleren. 

 • Als u Het account is uitgeschakeld, omdat bepaalde beleidsregels zijn geschonden ziet, moet u wellicht enkele instellingen wijzigen op het apparaat. Ga naar het gedeelte Beleid in de app om te zien welke instellingen u moet wijzigen. 
 • Als u Er is slechts één beheerd account toegestaan ziet, gebruikt u te veel G Suite-accounts op uw apparaat. U moet op één na alle beheerde G Suite-accounts van het apparaat verwijderen. Zie Een account verwijderen van een Android-apparaat voor meer informatie. 
 • Het kan zijn dat de Device Policy-app al meer dan 24 uur niet is gesynchroniseerd met de server. Uw G Suite-apps synchroniseren dan niet meer. Ga naar het gedeelte Berichten in de Device Policy-app om te zien wanneer het apparaat voor het laatst is gesynchroniseerd. De synchronisatie kan mislukken als het apparaat geen goede netwerktoegang heeft of als u een taakbeheer-app op het apparaat gebruikt.
 • Als u Apparaten die bedrijfseigendom zijn, zijn alleen beschikbaar voor G Suite Business-licenties of hoger ziet, moet uw beheerder uw G Suite-licentie upgraden voordat u het apparaat kunt gebruiken.

Dit is een apparaat waarvan de beveiliging is gecompromitteerd. De beheerder heeft het uitgeschakeld.

U ziet deze fout als uw apparaat is gecompromitteerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het apparaat is geroot, dat wil zeggen dat bepaalde beperkingen op het apparaat zijn verwijderd. Uw bedrijfsaccount wordt pas weer gesynchroniseerd met het apparaat als u het probleem heeft opgelost. 

Werkgegevens worden niet meer gesynchroniseerd met mijn apparaat.

 1. Open de Google Apps Device Policy-app "".
  Als u de melding Accountactie vereist van Google Play-services ziet, kunt u op de melding tikken om de app te openen. 
 2. Kies een optie: 
  • Tik op Synchroniseren "".
  • Als u wordt gevraagd uw apparaat opnieuw te registreren, tikt u op Volgende en volgt u de instructies op het scherm.

Opmerking: Als u een volledig beheerd apparaat opnieuw registreert, worden al uw persoonlijke apps verwijderd van het apparaat. Als u niet zeker weet of uw apparaat volledig wordt beheerd, neemt u contact op met uw beheerder. 

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?