หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

แนวทางปฏิบัติแนะนำของ GWMMO

เมื่อนำเข้าข้อมูลด้วย Google Workspace Migration for Microsoft Outlook (GWMMO)...

หากคุณนำเข้าข้อมูลจำนวนมาก และไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการย้ายข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว ให้หยุดการย้ายข้อมูลไว้ชั่วคราวขณะที่คุณทำงาน แล้วกลับมาดำเนินการอีกครั้งเมื่อคุณไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน (เช่น เมื่อพักกลางวัน) หลังจากกลับมาดำเนินการอีกครั้ง การย้ายข้อมูลจะทำงานต่อจากจุดที่ค้างไว้

นอกจากนี้คุณยังควรเลี่ยงการย้ายข้อมูลระหว่างเวลาทำการ และเลือกทำในเวลากลางคืนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์แทน เพราะการรับส่งอีเมลมากจนเกินไปอาจส่งผลให้อีเมลบางฉบับล่าช้า

หลีกเลี่ยงการนำเข้าข้อมูลรายชื่อติดต่อที่ย้ายข้อมูลไปแล้วซ้ำ เพราะจะทำให้มีรายชื่อติดต่อซ้ำซ้อน หากต้องการย้ายข้อมูลอีกครั้งโดยที่ได้ย้ายข้อมูลรายชื่อติดต่อไปแล้ว ให้ยกเลิกการเลือกรายชื่อติดต่อในวิซาร์ดการย้ายข้อมูล หรือเลือกตัวเลือกให้ย้ายเฉพาะข้อมูลใหม่

หลีกเลี่ยงการนำเข้าข้อมูลปฏิทินซ้ำในกรณีที่คุณได้แก้ไขกิจกรรมใน Google ปฏิทินหลังจากที่ย้ายข้อมูลมาครั้งล่าสุด การนำเข้าข้อมูลปฏิทินจะเขียนทับกิจกรรมที่มีอยู่เดิมใน Google ปฏิทิน ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งทำสูญหายไป

หากคุณจำเป็นต้องนำเข้ารายชื่อติดต่อและข้อมูลปฏิทินอีกครั้ง เช่น หลังจากดำเนินการย้ายข้อมูลทดสอบ ให้ลบข้อมูลที่ย้ายมาในครั้งแรกออกก่อน จากนั้นจึงดำเนินการย้ายข้อมูลใหม่

อย่าดำเนินการย้ายข้อมูล 2 รายการพร้อมกัน เช่น เพื่อนำเข้าข้อมูลสำหรับบัญชี Google Workspace มากกว่า 1 บัญชี หากคุณต้องดำเนินการย้ายข้อมูลให้ผู้ใช้หลายราย ให้นำเข้าข้อมูลครั้งละ 1 บัญชีเท่านั้น


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false