หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เกี่ยวกับ Google Workspace Migration for Microsoft Outlook

หรือที่เรียกว่า GWMMO

GWMMO มีชื่อเดิมว่า G Suite Migration for Microsoft Outlook (GSMMO)

Google Workspace Migration for Microsoft Outlook (GWMMO) เป็นยูทิลิตีที่ช่วยให้ผู้ใช้ Microsoft Outlook นำเข้าอีเมล กิจกรรมในปฏิทิน และรายชื่อติดต่อส่วนตัวที่มีอยู่จากบัญชี Microsoft Exchange หรือไฟล์ PST ไปยังบัญชี Google Workspace ได้ คุณตั้งค่าและเรียกใช้การย้ายข้อมูลได้โดยทำตามขั้นตอนในวิซาร์ดที่ใช้งานสะดวกง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังเรียกใช้ยูทิลิตีเป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่งได้อีกด้วย

คุณจะใช้ GWMMO ทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • นำเข้าอีเมล ปฏิทิน และข้อมูลติดต่อพร้อมกันหรือแยกกันก็ได้
  • นำเข้าเฉพาะอีเมลที่ส่งก่อนหรือหลังวันที่ที่กำหนด
  • ข้ามการนำเข้าอีเมลขยะและรายการที่ถูกลบ
  • ยกเว้นการนำเข้าโฟลเดอร์อีเมลที่ระบุ (ต้องเรียกใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง)
  • ตรวจสอบความคืบหน้าของการย้ายข้อมูล
  • หยุดชั่วคราวและย้ายข้อมูลต่อได้อย่างง่ายดาย
  • เรียกใช้การย้ายข้อมูลครั้งถัดไปที่นำเข้าเฉพาะข้อมูลใหม่ (หลีกเลี่ยงการนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่แล้ว)

หมายเหตุ: GWMMO จะนำเข้าเฉพาะรายชื่อติดต่อส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่รายการที่อยู่ร่วมขององค์กร โดยผู้ดูแลระบบโดเมนจะเป็นผู้นำเข้าที่อยู่ร่วมโดยใช้ยูทิลิตี เช่น Google Cloud Directory Sync

หากผู้ดูแลระบบอนุญาต คุณเลือกได้ว่าจะให้ฟีเจอร์อัจฉริยะใน Gmail, Google Chat และ Meet รวมถึงฟีเจอร์ที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ใช้ข้อมูลจาก Gmail, Chat และ Meet ได้หรือไม่ ฟีเจอร์บางอย่าง เช่น การคัดแยกอัตโนมัติใน Gmail นั้นจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อคุณเปิดฟีเจอร์อัจฉริยะและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณก่อนย้ายข้อมูล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดฟีเจอร์อัจฉริยะและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false