Google Kişiler ve Outlook Karşılaştırması

G Suite Sync for Microsoft® Outlook® (GSSMO) sayesinde, Microsoft Outlook'taki kişilerinize G Suite arayüzünden de erişebilirsiniz. Bunların arasında alanınız için belirlenen genel kişilerin yanında özel kişileriniz de vardır.

Outlook'tan veri taşıdığınızda birkaç noktayı göz önünde bulundurmanız gerekir.

G Suite kişilerinde şunları yapabilirsiniz:

Outlook'ta kullanılabilen özel kişileri görüntüleme: GSSMO, özel kişi bilgilerinizin hemen hemen tamamını içe aktarır ve Outlook ile G Suite arayüzü arasında senkronize eder. İstediğiniz kişiyi "Kişilerim" altında veya iletilere adres girerken bulabilirsiniz.

Genel kişilerinizi de görüntüleme: Buna yöneticinizin, Genel Adres Listesi'nde kullanılabilir hale getirdiği tüm veri alanları dahildir.

Outlook'un desteklemediği kişi bilgilerini ekleme: Örneğin, "Google Voice". Outlook'ta bu bilgiler kişinin salt okunur eki olarak görünür.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Kişisel dağıtım listelerinizi Google grupları olarak yeniden oluşturma: GSSMO, kişisel dağıtım listelerinizi Outlook ve G Suite'teki kişileriniz arasında senkronize etmez. Bu da, Outlook'ta oluşturduğunuz listelerin G Suite'te otomatik olarak erişilebilir durumda olmadığı anlamına gelir. Outlook'tan posta gönderdiğiniz listelere G Suite'ten posta göndermek için listelerinizi G Suite'te Google grupları olarak yeniden oluşturun.

Kişi klasörlerinizi de gruplar olarak yeniden oluşturma: Outlook'ta kişileri ayrı klasörlerde düzenleyebilirsiniz (örneğin, işiniz, aileniz ve arkadaşlarınız için birer klasör). Ancak G Suite ile senkronize edildiğinden kişisel klasörlerinizdeki kişilerin hepsi, Google kişilerinde "Kişilerim" bölümünde birlikte görünür. Outlook'ta kullandığınız kuruluşla G Suite'te eşleştirme yapmak için Google'ın kişisel gruplar özelliğini de kullanın.

Kişisel grup oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ancak şunlardan kaçınmanız gerekir...

G Suite'teki kişileri güncelleme (Outlook'u kullanmaya devam ediyorsanız): Bir kişiyi G Suite arayüzü üzerinden güncellemek şu an için Outlook'ta beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Örneğin, G Suite'teki tam bir ad, Outlook'ta yalnızca ad veya yalnızca soyadı olarak görünebilir. Çakışma hatası oluşması da olasılık dahilindedir. Ayrıca G Suite'te bir Notes alanını güncellerseniz, yaptığınız değişiklikler Outlook'ta görünmez ve Outlook'ta daha sonra yapılan değişiklikler G Suite'teki değişikliklerin üzerine yazılır.

Bu kısıtlama, kalıcı olarak G Suite kullanmak üzere geçiş yapıyorsanız geçerli olmaz; bu durumda Google kişilerinizi istediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki özellikler kullanılamaz...

Dizin bilgileri: Google Kişiler'in, kişi sayfasının bir parçası olarak gösterdiği dizin bilgileri senkronize edilmez. Dizindeki bir kişiyi, web'deki Google Kişiler'i kullanarak özel kişileriniz arasına eklerseniz, yalnızca e-posta adresi eklenir. Kişi, Google Kişiler'de görüntülendiğinde, geri kalan bilgiler (ad, telefon numarası vs.) dizinden tamamlanır. Senkronizasyon sonrasında, Outlook'ta yalnızca kişinin e-posta adresi gösterilir. Ad ve telefon numarası gösterilmez.

Kişi izleme bayrakları: Yapılacak İşler listenizde görünmesi için Outlook'ta izleme amacıyla bir kişiye bayrak verebilirsiniz. Ancak kişi bayrakları bulutla senkronize edilmez. Bu nedenle, G Suite arayüzünden bu kişinin bayraklarına ulaşılamaz.

Kategoriler: G Suite kişilerinde Outlook kategorileriyle eş değer bir özellik bulunmaz; bu nedenle, bir kişiye atadığınız kategoriler G Suite'te görünmez.

Açıklamalarda zengin biçimlendirme: Bağlantılar, kalın yazı tipi ve Outlook'ta bir kişinin Notes alanına eklenen diğer zengin içerikler G Suite'te düz metin olarak görünür.

16 kilobayttan daha büyük kişi notları: Bir Outlook kişisi için girilen 16 KB'tan daha büyük notlar G Suite arayüzünde şu an için kesilmektedir. Ancak, tam not Outlook'ta kullanılabilir halde kalır.

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?