Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü

Google Contacts ve Outlook Karşılaştırması

Google Apps Sync for Microsoft Outlook® ile, Microsoft® Outlook'ta gördüğünüz kişilere Google Apps arayüzünden erişebilirsiniz. Bunlara, alan adınız için belirlenen genel kişilerin yanı sıra özel kişileriniz de dahildir.

Outlook'tan geldiğiniz zaman unutmamanız gereken birkaç nokta söz konusudur.

Google Apps kişilerde şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz...

Outlook'ta kullanılabilen özel kişileri görüntüleme: Google Apps Sync, özel kişi bilgilerinizin hemen hemen tamamını içe aktarır ve Outlook ile Google Apps arayüzü arasında senkronize eder. İstediğiniz kişiyi "Kişilerim" altında veya posta iletilerinde adres girerken bulabilirsiniz.

Genel kişilerinizi de görüntüleme: Buna yöneticinizin, Genel Adres Listesi'nde kullanılabilir hale getirdiği tüm veri alanları dahildir.

Outlook'un desteklemediği kişi bilgileri ekleme: Outlook'ta bu bilgiler ("Google Voice" gibi) kişinin salt okunur eki olarak görünür.

Ayrıca şunları da yapmak isteyebilirsiniz...

Kişisel dağıtım liteslerinizi Google grupları olarak yeniden oluşturma: Google Apps Sync, kişisel dağıtım listelerinizi Outlook ve Google Apps'taki kişileriniz arasında senkronize etmez. Bu da, Outlook'ta oluşturduğunuz listelerin Google Apps'ta otomatik olarak kullanılabilir durumda olmadığı anlamına gelir. Outlook'tan posta gönderdiğiniz listelere Google Apps'tan posta göndermek için listelerinizi Google Apps'ta Google grupları olarak yeniden oluşturun.

Kişi klasörlerinizi de gruplar olarak yeniden oluşturma: Outlook'ta kişileri ayrı klasörlerde düzenleyebilirsiniz (örneğin, işiniz, aileniz ve arkadaşlarınız için birer klasör). Ancak Google Apps ile senkronize edildiğinden tüm kişisel klasörlerinizdeki kişiler Google Contacts'te "Kişilerim" bölümünde birliğkte görünür. Outlook'ta kullandığınız kuruluşla Google Apps'ta eşleştirme yapmak için Google'ın kişisel gruplar özelliğini de kullanın.

Kişisel grupların oluşturulması hakkında bilgi edinin.

Ancak şu işlemlerden kaçınmanız gerekir...

Google Apps'taki kişileri güncelleme (Outlook'u kullanmaya devam ediyorsanız): Google Apps arayüzünden bir kişinin güncellenmesi şu an için Outlook'ta beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Örneğin, Google Apps'taki tam bir ad Outlook'ta yalnızca ad veya yalnızca soyadı olarak görünebilir. Diğer olası sonuç ise çakışma hatası almanız olabilir. Ayrıca Google Apps'ta bir Notes alanını güncellerseniz güncellemeleriniz Outlook'ta görünmez ve Outlook'ta daha sonra yapılan değişiklikler Google Apps'ta yapılan değişikliklerin üzerine yazılır.

Bu kısıtlama, kalıcı olarak Google Apps kullanmak üzere geçiş yapıyorsanız geçerli olmaz; bu durumda Google kişilerinizi istediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki özellikler kullanılamaz...

Kişi izleme bayrakları: Yapılacak İşler listenizde görünmesi için Outlook'ta izleme amacıyla bir kişiyi işaretleyebilirsiniz. Ancak kişi işaretleri bulut (cloud) ile senkronize edilmez; bu nedenle, Google Apps arayüzünden bu kişi işaretlerine ulaşılamaz.

Kategoriler: Google Apps kişilerinde Outlook kategorileriyle eş değer bir özellik bulunmaz; bu nedenle, bir kişiye atadığınız kategoriler Google Apps'ta görünmez.

Açıklamalarda zengin biçimlendirme: Bağlantılar, kalın yazı tipi ve Outlook'ta bir kişinin Notes alanına eklenen diğer zengin içerikler Google Apps'ta sade metin olarak görünür.

16 kilobayttan daha büyük kişi notları: Bir Outlook kişisi için girilen, 16 kb'dan daha büyük notlar Google Apps arayüzünde şu an için kesilir. Ancak, tam not Outlook'ta kullanılabilir halde kalır.