Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü

Google Contacts ve Outlook Karşılaştırması

G Suite Sync for Microsoft® Outlook® (GSSMO) ile, Microsoft® Outlook'ta gördüğünüz kişilere G Suite arayüzünden erişebilirsiniz. Bunlara, alan adınız için belirlenen genel kişilerin yanı sıra özel kişileriniz de dahildir.

Outlook'tan geldiğiniz zaman unutmamanız gereken birkaç nokta söz konusudur.

G Suite kişilerde şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz...

Outlook'ta kullanılabilen özel kişileri görüntüleme: GSSMO, özel kişi bilgilerinizin hemen hemen tamamını içe aktarır ve Outlook ile G Suite arayüzü arasında senkronize eder. İstediğiniz kişiyi "Kişilerim" altında veya posta iletilerinde adres girerken bulabilirsiniz.

Genel kişilerinizi de görüntüleme: Buna yöneticinizin, Genel Adres Listesi'nde kullanılabilir hale getirdiği tüm veri alanları dahildir.

Outlook'un desteklemediği kişi bilgileri ekleme: Outlook'ta bu bilgiler ("Google Voice" gibi) kişinin salt okunur eki olarak görünür.

Ayrıca şunları da yapmak isteyebilirsiniz...

Kişisel dağıtım liteslerinizi Google grupları olarak yeniden oluşturma: GSSMO, kişisel dağıtım listelerinizi Outlook ve G Suite'taki kişileriniz arasında senkronize etmez. Bu da, Outlook'ta oluşturduğunuz listelerin G Suite'ta otomatik olarak kullanılabilir durumda olmadığı anlamına gelir. Outlook'tan posta gönderdiğiniz listelere G Suite'tan posta göndermek için listelerinizi G Suite'ta Google grupları olarak yeniden oluşturun.

Kişi klasörlerinizi de gruplar olarak yeniden oluşturma: Outlook'ta kişileri ayrı klasörlerde düzenleyebilirsiniz (örneğin, işiniz, aileniz ve arkadaşlarınız için birer klasör). Ancak G Suite ile senkronize edildiğinden tüm kişisel klasörlerinizdeki kişiler Google Contacts'te "Kişilerim" bölümünde birliğkte görünür. Outlook'ta kullandığınız kuruluşla G Suite'ta eşleştirme yapmak için Google'ın kişisel gruplar özelliğini de kullanın.

Kişisel grupların oluşturulması hakkında bilgi edinin.

Ancak şu işlemlerden kaçınmanız gerekir...

G Suite'taki kişileri güncelleme (Outlook'u kullanmaya devam ediyorsanız): G Suite arayüzünden bir kişinin güncellenmesi şu an için Outlook'ta beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Örneğin, G Suite'taki tam bir ad Outlook'ta yalnızca ad veya yalnızca soyadı olarak görünebilir. Diğer olası sonuç ise çakışma hatası almanız olabilir. Ayrıca G Suite'ta bir Notes alanını güncellerseniz güncellemeleriniz Outlook'ta görünmez ve Outlook'ta daha sonra yapılan değişiklikler G Suite'ta yapılan değişikliklerin üzerine yazılır.

Bu kısıtlama, kalıcı olarak G Suite kullanmak üzere geçiş yapıyorsanız geçerli olmaz; bu durumda Google kişilerinizi istediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki özellikler kullanılamaz...

Kişi izleme bayrakları: Yapılacak İşler listenizde görünmesi için Outlook'ta izleme amacıyla bir kişiyi işaretleyebilirsiniz. Ancak kişi işaretleri bulut (cloud) ile senkronize edilmez; bu nedenle, G Suite arayüzünden bu kişi işaretlerine ulaşılamaz.

Kategoriler: G Suite kişilerinde Outlook kategorileriyle eş değer bir özellik bulunmaz; bu nedenle, bir kişiye atadığınız kategoriler G Suite'ta görünmez.

Açıklamalarda zengin biçimlendirme: Bağlantılar, kalın yazı tipi ve Outlook'ta bir kişinin Notes alanına eklenen diğer zengin içerikler G Suite'ta sade metin olarak görünür.

16 kilobayttan daha büyük kişi notları: Bir Outlook kişisi için girilen, 16 kb'dan daha büyük notlar G Suite arayüzünde şu an için kesilir. Ancak, tam not Outlook'ta kullanılabilir halde kalır.

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?