Działanie wydarzeń w Outlooku

W przypadku używania G Suite Sync for Microsoft® Outlook® (GSSMO) występuje kilka (głównie niewielkich) różnic w działaniu kalendarza Outlooka, które są związane z wysyłaniem zaproszeń, aktualizowaniem wydarzeń, obsługiwaniem wydarzeń cyklicznych i zmienianiem stref czasowych.

Zaproszenia na spotkania

 • Zaproszenia z Kalendarza Google nie zawierają listy wszystkich uczestników: jeśli w Outlooku otrzymasz zaproszenie na spotkanie od użytkownika Kalendarza Google, nie zobaczysz listy wszystkich uczestników w e-mailu z zaproszeniem. Lista wszystkich uczestników jest natomiast dostępna w kalendarzu.
 • Czasami nie można zaakceptować przekazanego zaproszenia: jeśli zaproszenie na spotkanie zostanie przekazane dalej w Outlooku do osoby, która je zaakceptuje (przez kliknięcie odpowiedniej opcji w e-mailu), to wydarzenie może nie zostać dodane do kalendarza adresata. Dzieje się tak, gdy organizator spotkania utworzył je w Kalendarzu Google i usunął zaznaczenie opcji „Goście mogą zapraszać inne osoby”.
 • Wymaganie odpowiedzi na zaproszenie: jeśli podczas tworzenia spotkania w Outlooku nie zostanie wybrana opcja wymagania odpowiedzi, takie odpowiedzi i tak mogą przychodzić. Dzieje się tak, gdy w ustawieniach Kalendarza Google włączono powiadomienia dla kalendarza.

Aktualizowanie wydarzeń

 • Drobne aktualizacje wydarzeń są oznaczane jako wyjątki: zaktualizowanie wydarzenia w G Suite bez zmieniania czasu ani lokalizacji, na przykład przez dodanie komentarza, powoduje oznaczenie tego wydarzenia w Outlooku jako wyjątku (wyświetlona zostaje ikona wyjątku), mimo że to wydarzenie w rzeczywistości nie jest wyjątkiem.
 • Odpowiedzi na wydarzenia nie są zapisywane w Kalendarzu: w Outlooku można edytować odpowiedź na zaproszenie przed wysłaniem. Odpowiedź jest w rzeczywistości wysyłana za pośrednictwem poczty e-mail, ale nie jest zapisywana jako notatka w samym wydarzeniu w kalendarzu.
 • Nazwy zasobów nie są aktualizowane we wcześniej zaplanowanych wydarzeniach: jeśli administrator Twojej domeny zmieni nazwę sali konferencyjnej lub innego zasobu, użytkownicy Outlooka nie zobaczą nowej nazwy w spotkaniach, które zostały już zaplanowane. Nowe nazwy są jednak dostępne podczas planowania przyszłych spotkań i przyłączania się do nich.

Wydarzenia cykliczne

 • Maksymalna liczba powtórzeń: w G Suite wydarzenia cykliczne są ograniczone do 365 powtórzeń. Jeśli na przykład z Microsoft Exchange zostanie zaimportowane codzienne wydarzenie cykliczne, które utworzono 1 stycznia 2005 roku, to wydarzenie przestanie być powtarzane 1 stycznia 2006 roku.
 • Planowanie wydarzenia cyklicznego: jeśli użytkownik Kalendarza Google zaplanuje wydarzenie cykliczne, które rozpoczyna się innego dnia niż będzie powtarzane, użytkownicy Outlooka nie zobaczą pierwszego wydarzenia. Jeśli na przykład w Kalendarzu Google zostanie zaplanowane cotygodniowe spotkanie w poniedziałek, które następnie będzie powtarzane w każdy wtorek, użytkownicy Outlooka nie otrzymają informacji o pierwszym spotkaniu. W Outlooku nie można zaplanować spotkania cyklicznego rozpoczynającego się innego dnia od powtarzanych spotkań.
 • Wydarzenia cykliczne na końcu miesiąca: wydarzenie cykliczne utworzone w Kalendarzu Google dla 31 dnia każdego miesiąca jest wyświetlane w Outlooku ostatniego dnia każdego miesiąca (nawet w przypadku miesięcy mających tylko 30 dni). Jednak w Kalendarzu Google takie wydarzenie będzie wyświetlane tylko w miesiącach mających 31 dni (zgodnie z przewidywanym zamiarem osoby organizującej wydarzenie).
 • Modyfikowanie wydarzeń cyklicznych nie powoduje usuwania wyjątków. Jeśli wydarzenie cykliczne zostanie zmodyfikowane w Outlooku, wyjątki istniejące dla tego wydarzenia mogą nie zostać usunięte, mimo że wyświetlany jest komunikat o usuwaniu. Jeśli więc cotygodniowe spotkanie zaplanowane na godzinę 14:00 zostanie przeniesione w bieżącym tygodniu na godzinę 13:00 (przez utworzenie wyjątku), a następnie całe wydarzenie cykliczne zostanie przeniesione na godzinę 15:00, to spotkanie w bieżącym tygodniu nadal będzie zaplanowane na 13:00. W oprogramowaniu Exchange spotkanie w bieżącym tygodniu zostałoby przeniesione na 15:00.
 • Nie można usuwać uczestników z wyjątków. Usunięcie uczestnika z wyjątku dla wydarzenia cyklicznego nie zawsze powoduje usunięcie wybranego uczestnika.
 • Odrzucanie wydarzenia cyklicznego w Outlooku 2003: jeśli uczestnik korzystający z Outlooka 2003 odrzuci zaproszenie na wydarzenie cykliczne organizowane przez użytkownika Outlooka 2007, to ten uczestnik zostanie usunięty z listy uczestników dostępnej dla organizatora (zamiast zostać uwzględnionym na liście osób, które odrzuciły to zaproszenie).
 • Przenoszenie całodniowego wydarzenia cyklicznego: jeśli zostanie zaplanowane całodniowe wydarzenie cykliczne, takie jak codzienne wydarzenie Poza biurem dla tygodniowego urlopu, a następnie jedno wystąpienie zostanie przeniesione na inny dzień w ramach serii (na przykład wydarzenie z poniedziałku zostanie przeniesione na wtorek), w Outlooku będzie dostępne tylko jedno wydarzenie we wtorek. Natomiast użytkownicy Kalendarza Google zobaczą dwa całodniowe wydarzenia we wtorek.

Zmienianie strefy czasowej

 • Nowe reguły dotyczące strefy czasowej mogą mieć wpływ na godziny spotkań: w G Suite stosowane są reguły dotyczące bieżącej strefy czasowej, aby przekształcać czas w standardzie UTC na czas lokalny, a nie reguły dotyczące czasu utworzenia wydarzeń. Może to mieć wpływ na godziny spotkań w regionach, w których reguły strefy czasowej ulegają zmianom. Jeśli na przykład spotkanie na godzinę 14:00 zostanie utworzone w Nowej Zelandii, gdy obowiązuje strefa czasowa GMT +13, i strefa czasowa w Nowej Zelandii zostanie zmieniona na GMT +12, to spotkanie będzie zaplanowane na godzinę 13:00.
 • Wybieranie nowej strefy czasowej ma wpływ na wydarzenia całodniowe: jeśli w kalendarzu G Suite jest zaplanowane wydarzenie całodniowe i zostanie zmieniona strefa czasowa, to wydarzenie to nadal będzie widoczne jako wydarzenie całodniowe. Natomiast w Exchange takie wydarzenie zostaje zmienione w wydarzenie 24-godzinne, które wykracza poza granice doby.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?