หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ใช้ Outlook ในคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง

Google Workspace Sync สำหรับ Microsoft Outlook

หากใช้ Microsoft Outlook ในคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่อง เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปในที่ทํางานและใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่บ้าน ให้ติดตั้ง Google Workspace Sync สำหรับ Microsoft Outlook (GWSMO) ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง จากนั้นคุณจะเข้าถึงอีเมล รายชื่อติดต่อ และกิจกรรมในปฏิทิน Google Workspace เดียวกันได้จากทั้งสองที่ รวมถึงบันทึกย่อและงานของ Outlook ด้วย ข้อมูลบางอย่างใน Outlook ที่ไม่ซิงค์กับ Google Workspace จะไม่ปรากฏในคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง แต่จะปรากฏเฉพาะในเครื่องที่คุณเพิ่มข้อมูลลงไปเท่านั้น

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการจัดการข้อมูลใน Outlook ที่ไม่ได้ซิงค์กับคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง

สร้างข้อมูลต่อไปนี้ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณใช้ Outlook กับ GWSMO

 • ลายเซ็นอีเมล - สำหรับใช้งานเมื่อส่งอีเมลจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น
 • โฟลเดอร์รายชื่อติดต่อส่วนตัวสําหรับการจัดกลุ่มรายชื่อติดต่อ - รายชื่อติดต่อที่เพิ่มลงในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจะปรากฏในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องด้วย แต่คุณจะต้องย้ายรายชื่อติดต่อไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
 • รายชื่อการส่งอีเมลส่วนตัว - สำหรับใช้ส่งอีเมลจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น
 • หมวดหมู่ที่แบ่งสี - หากคุณต้องการใช้งานในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

เพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ที่คาดว่าจะจำเป็นต่อการใช้งาน

 • รายการบันทึกประจำวัน - เพิ่มรายการเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์ที่คุณจะใช้จดบันทึก เนื่องจากข้อมูลจะไม่ปรากฏในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องโดยอัตโนมัติ
 • โพสต์ในโฟลเดอร์อีเมล - โพสต์ที่คุณเพิ่มไปยังโฟลเดอร์อีเมลใน Outlook ของคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจะไม่ปรากฏในอีกเครื่อง
 • การกําหนดหมวดหมู่ - การกําหนดข้อความ รายชื่อติดต่อ บันทึกย่อ หรืองานไปยังหมวดหมู่สีในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจะไม่กําหนดข้อมูลไปยังหมวดหมู่นั้นในอีกเครื่อง
 • รูปภาพ ข้อความที่มีการจัดรูปแบบ หรือไฟล์แนบในบันทึกย่อของรายชื่อติดต่อ - คุณจะเห็นข้อความธรรมดาที่ไม่มีไฟล์แนบในคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง
 • ไฟล์แนบของกิจกรรมในปฏิทิน - ไฟล์แนบจะไม่ซิงค์กับคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง
 • วันที่เริ่มต้น สถานะ หรือการช่วยเตือนของงาน - คุณจะเห็นวันที่ครบกําหนดในคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง แต่จะไม่เห็นวันที่เริ่มต้น สถานะความคืบหน้า หรือการช่วยเตือน
 • งานที่เกิดซ้ำ - ระบบจะแสดงเฉพาะงานครั้งแรกในคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง
 • บันทึกย่อที่มีเนื้อหายาวในรายชื่อติดต่อ - ระบบจะตัดทอนบันทึกย่อที่มีขนาดใหญ่เกิน 16 KB ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง

การทําเครื่องหมายอีเมลใน Outlook

สิ่งที่ทำในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง สิ่งที่จะเกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง

ติดธงอีเมลว่าเป็นงาน

ระบบจะติดธงอีเมลเดียวกัน

ระบุวันที่ติดตามผลเป็นวันอื่น

ค่าเริ่มต้นวันที่จะเปลี่ยนกลับเป็นวันนี้

เพิ่มการช่วยเตือน

ระบบจะติดธงอีเมลโดยไม่มีการช่วยเตือน

ทําเครื่องหมายอีเมลที่ติดธงว่าเสร็จแล้ว

อีเมลจะไม่มีเครื่องหมายและระบบจะลบธงออก

ทําเครื่องหมายอีเมลว่ามีความสําคัญสูงหรือต่ำ

อีเมลมีลําดับความสําคัญปกติ

ตอบ (หรือส่งต่อ) อีเมล

อีเมลไม่มีไอคอนที่บ่งบอกว่ามีการตอบกลับหรือส่งต่อแล้ว


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false