หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับ Google Sync สำหรับ iOS

ข้อจำกัดในปัจจุบันสำหรับการใช้ Google Sync ในอุปกรณ์ Apple iPhone, iPad และ iPod touch มีดังนี้

รหัสผ่านไม่ถูกต้องหรือใช้ไม่ได้

คุณอาจต้องปลดล็อกบัญชีด้วยการตอบคำถาม CAPTCHA แบบสั้นๆ 

 1. ไปที่ https://accounts.google.com/UnlockCaptcha 
 2. ป้อนอีเมล รหัสผ่าน และอักษรในช่อง CAPTCHA เมื่อได้รับแจ้ง 
 3. หากคำถาม CAPTCHA ยังไม่หายไป ให้ทำดังนี้
  • หากมีอุปกรณ์หลายเครื่อง ให้รีเซ็ตอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อใช้รหัสผ่านที่ถูกต้อง
  • ทำตามขั้นตอนเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ iOS
  • ลองตั้งค่าโทรศัพท์ให้ตรวจหาการอัปเดตทุก 15 นาที เปิดการตั้งค่าจากนั้นรหัสผ่านและบัญชีจากนั้นดึงข้อมูลใหม่จากนั้น ปรับพุชให้เป็นปิดจากนั้นในส่วนดึงข้อมูล ให้เลือกทุก 15 นาที หากต้องการให้พุชข้อมูลไปยังอุปกรณ์ iOS ให้ลองดาวน์โหลดแอป Gmail จาก iTunes Store ของ Apple

หากใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน (2SV) หรือการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) ร่วมกับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวของบุคคลที่สาม คุณจะต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชัน โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านสำหรับแอป

เมล

 • เรารองรับการแก้ไขข้อความฉบับร่างใน iOS และใน Gmail แต่ระบบจะไม่ซิงค์ข้อมูลฉบับร่างเหล่านี้ให้ตรงกันในบัญชีต่างๆ
 • เรายังไม่รองรับการสร้างกล่องจดหมายใหม่ (ป้ายกำกับ) ภายใน Apple Mail
  วิธีหลีกเลี่ยงปัญหา: สร้างป้ายกำกับใหม่จากอินเทอร์เฟซทางเว็บของ Gmail
 • เมื่อคุณใช้ Google Sync การทำงานบางอย่างของ Gmail อาจแตกต่างออกไปจากเดิม เช่น เมื่อคุณ "ลบ" ข้อความจากกล่องจดหมาย ค่าเริ่มต้นของ Gmail จะเก็บข้อความไว้และไม่ลบออก หากต้องการลบข้อความ ให้เลือกเปิดใช้ "ลบอีเมลลงถังขยะ" สำหรับอุปกรณ์นี้ในการตั้งค่า Google Sync โปรดดูรายการการดำเนินการต่างๆ ทั้งหมดที่มีผลกับอินเทอร์เฟซของ Gmail

ปฏิทิน

 • หน้าตอบรับ/ไม่แน่นอน/ปฏิเสธมีช่องให้เพิ่มความคิดเห็น แต่การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในช่องนี้จะไม่ซิงค์ข้อมูลกับ Google ปฏิทิน
 • การเปลี่ยนแปลงสถานะผู้เข้าร่วมอาจไม่ซิงค์กัน ในบางกรณีเมื่อคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดซ้ำจำนวนมาก การบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับกิจกรรมทั้งหมดหลังจากตอบรับ/ไม่แน่นอน/ปฏิเสธจะมีผลเฉพาะกับกิจกรรมที่เลือกเพียงรายการเดียวเท่านั้น
 • กิจกรรมเกิดซ้ำที่นำเข้ามาอาจไม่ซิงค์กัน ถ้าคุณนำเข้ารายการปฏิทินจากระบบปฏิทินอื่นเข้าสู่ Google ปฏิทิน อาจพบว่ามีการซิงค์เฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งแรกเท่านั้น ในบางกรณี อาจไม่มีการซิงค์กิจกรรมเลย กิจกรรมที่เกิดขึ้นหลายครั้งต่อเดือน (เช่น "วันจันทร์แรกและวันจันทร์สุดท้ายของเดือน") จะปรากฏอย่างไม่ถูกต้องในโปรโตคอล Microsoft Exchange ActiveSync กิจกรรมที่เกิดซ้ำซึ่งสร้างไว้ภายใน Google ปฏิทินจะซิงค์ข้อมูลกันอย่างถูกต้อง
 • ระบบอาจสร้างกิจกรรมซ้ำเมื่อมีการเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาล ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากคุณแก้ไขอินสแตนซ์ของกิจกรรมที่เกิดซ้ำหลังกิจกรรมครั้งแรก แล้วนำผู้เข้าร่วมออกและเลือกบันทึกสำหรับกิจกรรมในอนาคต ในบางกรณี อุปกรณ์ iOS จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ถูกต้อง และจะสร้างกิจกรรมสองกิจกรรมซ้อนทับกันในวันเดียวกันแทน ปัญหานี้มักมีผลกับกิจกรรมที่สร้างขึ้นในเขตเวลา GMT เมื่อมีหลายกิจกรรมครอบคลุมขอบเขตเวลาออมแสง เช่น หากสร้างหลายกิจกรรมที่เกิดซ้ำในเดือนสิงหาคม และมีการเปลี่ยนแปลงหลายกิจกรรมในเดือนธันวาคม อุปกรณ์ iOS จะแสดงทั้งกิจกรรมดั้งเดิมและอินสแตนซ์ที่เปลี่ยนแปลงในแอปพลิเคชันปฏิทิน

ปัญหาทั่วไป

 • ข้อจำกัดของรายชื่อติดต่อ อุปกรณ์ iOS สามารถซิงค์อีเมลได้ไม่เกิน 3 รายการ การซิงค์หมายเลขโทรศัพท์จะจำกัดอยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์บ้าน 2 หมายเลข แฟกซ์ที่บ้าน 1 หมายเลข อุปกรณ์เคลื่อนที่ 1 หมายเลข เพจเจอร์ 1 หมายเลข โทรศัพท์ที่ทำงาน 3 หมายเลข (หมายเลขหนึ่งจะมีชื่อเป็น "หมายเลขหลักของบริษัท") และแฟกซ์ที่ทำงาน 1 หมายเลข ระบบจะไม่ซิงค์ป้ายกำกับที่กำหนดเองสำหรับหมายเลขโทรศัพท์และช่องอื่นๆ
 • ข้อมูลติดต่อไม่สมบูรณ์ หากคุณคัดลอกรายชื่อติดต่อจากไดเรกทอรีของโดเมนไปยัง Google Contacts ระบบจะซิงค์เฉพาะอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของรายชื่อติดต่อกับอุปกรณ์ iOS เท่านั้น รายชื่อติดต่อที่คุณเห็นบนเว็บจะเป็นผลมาจากการรวมทั้งข้อมูลที่คุณป้อนด้วยตัวเองและข้อมูลจากโปรไฟล์ Google ของรายชื่อติดต่อซึ่งเป็นโปรไฟล์ที่เชื่อมต่อ ข้อมูลจากโปรไฟล์ที่เชื่อมต่อเหล่านี้จะไม่ได้ซิงค์กับอุปกรณ์ iOS โดยอัตโนมัติผ่านการซิงค์รายชื่อติดต่อมาตรฐาน

  คุณจะดูข้อมูลโปรไฟล์ที่เชื่อมต่อได้ใน iOS 4.0 ขึ้นไปโดยใช้ Currents หากไม่ได้ใช้ Currents คุณสามารถป้อนข้อมูลโปรไฟล์ที่เชื่อมต่อของผู้ที่คุณติดต่อลงใน Contacts ด้วยตัวเองได้ นอกจากนี้ ยังลบผู้ที่คุณติดต่อออกจาก Contacts แล้วคัดลอกผู้ที่คุณติดต่อจากไดเรกทอรีไปยัง Contacts ในอุปกรณ์ iOS ซึ่งจะย้ายข้อมูลติดต่อไปยังอุปกรณ์ได้โดยไม่มีปัญหา

  หมายเหตุ: ขณะนี้ Currents มีให้บริการสำหรับลูกค้า Google Workspace เท่านั้น ส่วนบัญชีผู้ใช้ทั่วไป (ส่วนบุคคล) และบัญชีแบรนด์จะใช้บริการดังกล่าวไม่ได้อีกต่อไป

 • iOS Reminders ทั้งนี้ iOS Reminders จะไม่ซิงค์กับ Google Workspace เนื่องจากไม่มีบริการที่เทียบเท่าใน Google Workspace
 • หากพบปัญหาเกี่ยวกับ Google Workspace ผู้ดูแลระบบ Google Workspace ควรดูหัวข้อการตั้งค่าการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูงGoogle, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Get help from Small Business Advisors

Want to receive one-on-one guidance and tailored recommendations on how to make the most out of your Business Profile? Try booking an appointment with Small Business Advisors.


Important: This service cannot troubleshoot issues, including Business Profile verification or suspension, or Google Ads billing.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
false
false