นำอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อ G Suite เข้ามาใน iOS

ถ้าผู้ดูแลระบบตั้งค่า Google Sync ไว้แทน โปรดอ่านหัวข้อนำ G Suite เข้ามาใน iOS ด้วย Google Sync

คุณนำ G Suite เข้ามาในอุปกรณ์ iOS® ได้ ซึ่งจะทำให้เห็นอีเมล กิจกรรม และรายชื่อติดต่อชุดเดียวกันไม่ว่าจะดูในโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์

การลงชื่อเข้าใช้บริการ G Suite ในอุปกรณ์เคลื่อนที่จะเป็นการลงทะเบียนอุปกรณ์กับองค์กรสำหรับการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่

ก่อนเริ่มต้น

เลือกวิธีรับแอปในอุปกรณ์ ซึ่งทำได้ 2 วิธีดังนี้

 • ใช้ G Suite ซึ่งเป็นวิธีที่แนะนำ
 • ใช้แอป iOS ที่มากับอุปกรณ์

หากไม่แน่ใจว่าควรเลือกวิธีใด โปรดปรึกษาผู้ดูแลระบบ

คุณต้องมีรายการต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ใช้ G Suite (แนะนำ)

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ซึ่งอุปกรณ์เคลื่อนที่จะแนะนำกระบวนการทีละขั้นตอน

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี
 1. เปิดแอปเช่น Gmail แล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชี G Suite
  จะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อขอสิทธิ์ส่งการแจ้งเตือนต่างๆ รวมทั้งเสียงเตือนและป้ายไอคอนให้คุณ
 2. แตะอนุญาต

ต้องทำอะไรต่อไป

ขึ้นกับว่าผู้ดูแลระบบจัดการอุปกรณ์ที่คุณใช้อย่างไร

 • ถ้าเห็นหน้าจอหลักของแอป (เช่น กล่องจดหมาย Gmail) คุณก็เริ่มใช้แอปนั้นได้ทันที
 • ไม่เช่นนั้นจะเห็นข้อความแจ้งให้ติดตั้งแอป Google Device Policy หรือโปรไฟล์ Google Apps Device Policy หรือทั้งสองอย่าง

ทำตามข้อความแจ้งโดยดูตามขั้นตอนในอุปกรณ์

ติดตั้งแอป Google Device Policy

หากอุปกรณ์แจ้งให้ติดตั้งแอป Google Device Policy ให้ทำตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกรณีของคุณ

ถ้าเห็นข้อความการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Device Policy ให้แตะถัดไป แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะอนุญาตเพื่อดูไฟล์การตั้งค่า
 2. แตะติดตั้งเพื่อติดตั้งแอป Google Apps Device Policy
 3. ป้อนรหัสผ่านเมื่อได้รับข้อความแจ้ง แล้วแตะติดตั้ง
 4. ทุกครั้งที่ได้รับแจ้ง ให้แตะติดตั้งเพื่อทำต่อ
 5. แตะเชื่อถือเพื่อยอมรับการจัดการระยะไกล
 6. เมื่อติดตั้งโปรไฟล์แล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น
 7. (ไม่บังคับ) หากได้รับข้อความแจ้ง ให้แตะการตั้งค่าแล้วป้อนรหัสผ่าน G Suite เพื่อบันทึก
  คุณอาจต้องแตะป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง

ถ้าเห็นข้อความแจ้งให้ดาวน์โหลดแอป Google Device Policy เวอร์ชันล่าสุด ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบว่าเปิดใช้ Safari อยู่ ดังนี้
   
  1. แตะการตั้งค่า   แล้ว ทั่วไป แล้ว ข้อจำกัด
  2. ป้อนรหัสผ่าน
  3. เลื่อนดูรายการแอปใน iPhone เพื่อค้นหา Safari ซึ่งถ้าปิดอยู่ ให้แตะ "เปิด"เปิด
 2. เปิด App Store® ในอุปกรณ์ iOS แล้วค้นหา Google Device Policy
 1. ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อติดตั้งแอป Google Device Policy
 2. แตะอนุญาตเพื่อให้ Google Device Policy ส่งการแจ้งเตือนต่างๆ รวมทั้งเสียงเตือนและป้ายไอคอนให้คุณ
 3. แตะบัญชี G Suite อีกครั้ง แล้วยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ
ตั้งค่าโปรไฟล์ Device Policy

ถ้าเห็นข้อความแจ้งให้ติดตั้งโปรไฟล์ Google Apps Device Policy ให้ทำด้งนี้

 1. แตะดาวน์โหลด ดาวน์โหลด เพื่อติดตั้งโปรไฟล์ Google Apps Device Policy
 2. แตะอนุญาตเพื่อดูไฟล์การตั้งค่า
 3. แตะติดตั้ง
 4. ป้อนรหัสผ่านเมื่อได้รับข้อความแจ้ง แล้วแตะติดตั้ง
 5. ทุกครั้งที่ได้รับแจ้ง ให้แตะติดตั้งเพื่อทำต่อ
 6. แตะเชื่อถือเพื่อยอมรับการจัดการระยะไกล
 7. เมื่อติดตั้งโปรไฟล์ Google Apps Device Policy แล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น 
  คุณจะได้รับอีเมลในกรณีที่ผู้ดูแลระบบต้องอนุมัติอุปกรณ์ จากนั้นโปรดรอให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติอุปกรณ์
 8. หากได้รับแจ้ง ให้แตะการตั้งค่า แล้วป้อนรหัสผ่าน G Suite
 9. แตะป้อนรหัสผ่านอีกครั้งหากจำเป็น
 10. ป้อนรหัสผ่าน G Suite

หากอุปกรณ์ได้รับอนุมัติ คุณจะเห็นรายการบริการและการตั้งค่าที่พร้อมให้คุณซิงค์

ซิงค์ข้อมูลบริการ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อซิงค์บริการกับแอป iOS

 1. ตรวจสอบรายการบริการที่ซิงค์ได้  หากต้องการดูบริการและการตั้งค่า ให้ทำดังนี้
  1. แตะการตั้งค่า แล้ว บัญชีและรหัสผ่าน
  2. เลือกบัญชี G Suite
 2. ตรวจสอบว่าบริการต่อไปนี้มีการตั้งค่าดังนี้
 • อีเมลและปฏิทินปิดอยู่ หากจำเป็น ให้แตะปิด ปิด
 • รายชื่อติดต่อเปิดอยู่ หากไม่เปิด ให้แตะเปิด เปิด

วิธีที่ 2: ใช้แอป iOS ในอุปกรณ์

หากผู้ดูแลระบบอนุญาต คุณจะซิงค์อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อของ G Suite กับแอปที่เหมาะสมในอุปกรณ์ iOS ได้ คุณจะใช้ Gmail ของ G Suite, กิจกรรมใน Google ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อ Google ได้ในแอป iOS ที่เหมาะสม

ติดตั้งแอป Device Policy
 1. ตรวจสอบว่าเปิดใช้ Safari อยู่ ดังนี้
   
  1. แตะการตั้งค่า   แล้ว ทั่วไป   แล้ว ข้อจำกัด
  2. ป้อนรหัสผ่าน
  3. เลื่อนดูรายการแอปใน iPhone เพื่อค้นหา Safari ซึ่งถ้าปิดอยู่ ให้แตะเปิด เปิด
  4. เปิด App Store® ในอุปกรณ์ iOS แล้วค้นหา Google Device Policy
 2. ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อติดตั้งแอป Google Device Policy
 3. แตะอนุญาตเพื่อให้แอป Google Device Policy ส่งการแจ้งเตือนต่างๆ รวมถึงเสียงเตือนและป้ายไอคอนให้คุณ
 4. แตะบัญชี G Suite อีกครั้ง แล้วยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ
ตั้งค่าโปรไฟล์ Device Policy

ถ้าเห็นข้อความแจ้งให้ตั้งค่าโปรไฟล์ Google Apps Device Policy ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด เพื่อติดตั้งโปรไฟล์ Google Apps Device Policy
 2. แตะอนุญาตเพื่อดูไฟล์การตั้งค่า
 3. แตะติดตั้ง
 4. ป้อนรหัสผ่านเมื่อได้รับข้อความแจ้ง แล้วแตะติดตั้ง
 5. ทุกครั้งที่ได้รับแจ้ง ให้แตะติดตั้งเพื่อทำต่อ
 6. แตะเชื่อถือเพื่อยอมรับการจัดการระยะไกล
 7. เมื่อติดตั้งโปรไฟล์แล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น
  คุณจะได้รับอีเมลในกรณีที่ผู้ดูแลระบบต้องอนุมัติอุปกรณ์ จากนั้นโปรดรอให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติอุปกรณ์
 8. หากได้รับแจ้ง ให้แตะการตั้งค่า แล้วป้อนรหัสผ่าน G Suite
 9. แตะป้อนรหัสผ่านอีกครั้งหากจำเป็น
 10. ป้อนรหัสผ่าน G Suite

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร