ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

นำอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อ G Suite เข้ามาใน iOS

บทความนี้สำหรับผู้ใช้ G Suite ในอุปกรณ์ Apple® iOS® ที่มีการจัดการ ผู้ใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ โปรดดูในหัวข้อซิงค์อีเมล รายชื่อติดต่อ ปฏิทิน และอื่นๆ

คุณสามารถนำอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อ G Suite เข้ามาในอุปกรณ์ iOS ได้ ซึ่งจะทำให้คุณเห็นอีเมล กิจกรรม และรายชื่อติดต่อชุดเดียวกันไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ หลังจากลงชื่อเข้าใช้แอป G Suite บนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้บัญชี G Suite แล้ว ระบบจะลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณในการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่กับองค์กร  

คุณสามารถนำข้อมูล G Suite เข้ามาในอุปกรณ์ iOS ได้ 2 วิธี ซึ่งระบบอาจขอให้ติดตั้งโปรไฟล์ความปลอดภัยลงในอุปกรณ์ด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายขององค์กร โปรไฟล์นี้ทำให้ผู้ดูแลระบบจัดการอุปกรณ์ของคุณได้จากระยะไกล เช่น สามารถตั้งข้อกำหนดของรหัสผ่านและล้างข้อมูลอุปกรณ์ได้จากระยะไกลในกรณีสูญหายหรือถูกขโมย โปรดดูรายละเอียดในวิธีการจัดการอุปกรณ์ iOS

ตัวเลือกที่ 1: ใช้แอป Google บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (แนะนำ)

คุณสามารถใช้แอป Google บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในอุปกรณ์ iOS เพื่อดูอีเมลและกิจกรรมในปฏิทินของที่ทำงานหรือโรงเรียนได้

 1. ติดตั้งแอป Gmail หรือ Google ปฏิทินจาก Apple App Store®
 2. เปิดแอปนั้นแล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี G Suite
 3. ถ้าได้รับข้อความแจ้ง ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้งโปรไฟล์ความปลอดภัยของนโยบายด้านอุปกรณ์ โปรดดูรายละเอียดในหลักการทำงานของโปรไฟล์นโยบายด้านอุปกรณ์

อีเมล กิจกรรมในปฏิทิน และรายชื่อติดต่ออาจซิงค์ข้อมูลกับแอป iOS ที่เกี่ยวข้องในอุปกรณ์ของคุณด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าบัญชีโดยผู้ดูแลระบบ หากไม่ต้องการให้ซิงค์กับแอปเหล่านี้ คุณก็สามารถปิดใช้ได้ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อเลือกบริการที่จะซิงค์ข้อมูล

ตัวเลือกที่ 2: ใช้แอป iOS ในอุปกรณ์

คุณสามารถซิงค์อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อ G suite กับแอปที่เกี่ยวข้องในอุปกรณ์ iOS ได้ เช่น รับอีเมลของที่ทำงานและโรงเรียนในแอปอีเมล ดูกิจกรรมในแอปปฏิทิน และดูรายชื่อติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของ iOS

วิธีการซิงค์ข้อมูลอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อจะขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าบัญชี G Suite โดยผู้ดูแลระบบ คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้แอป Google เช่น แอป Google Device Policy หรือตั้งค่าบัญชี Exchange ขึ้นมาก็ได้ โปรดสอบถามรายละเอียดจากผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับวิธีที่ควรเลือกใช้

ลงชื่อเข้าใช้บัญชีด้วยแอป Google ก่อน

ถ้าผู้ดูแลระบบซิงค์บัญชี G Suite ทั้งบัญชีกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อจะซิงค์กับแอป iOS โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยแอป Google ถ้ายังไม่มีแอป Google เช่น Gmail อยู่ในอุปกรณ์ คุณสามารถติดตั้งแอป Google Device Policy จาก App Store ได้

 1. ในอุปกรณ์ iOS ให้เปิดแอป Google แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน G Suite
 2. ถ้าได้รับข้อความแจ้ง ให้แตะยอมรับเพื่อยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ
 3. ถ้าได้รับข้อความแจ้ง ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้งโปรไฟล์ความปลอดภัยของนโยบายด้านอุปกรณ์ โปรดดูรายละเอียดในหลักการทำงานของโปรไฟล์นโยบายด้านอุปกรณ์
 4. (แล้วแต่กรณี) ถ้าผู้ดูแลระบบต้องอนุมัติอุปกรณ์ก่อนที่คุณจะซิงค์อุปกรณ์กับบัญชี G Suite ได้ คุณจะได้รับอีเมล จากนั้นโปรดรอให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติอุปกรณ์
 5. เมื่อได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านของบัญชี G Suite ให้แตะการตั้งค่า
 6. ป้อนรหัสผ่าน G Suite แล้วแตะเสร็จสิ้น
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องแตะใส่รหัสผ่านอีกครั้งก่อน

บัญชี G Suite จะซิงค์กับอุปกรณ์ หากต้องการเข้าถึงบัญชี ให้เปิดแอปอีเมล ปฏิทิน หรือรายชื่อติดต่อของ iOS หากไม่ต้องการซิงค์บริการทั้งหมดกับอุปกรณ์ คุณสามารถยกเลิกการเลือกบริการที่ไม่ต้องการได้ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อเลือกบริการที่จะซิงค์ข้อมูล

เพิ่มบัญชี Exchange ลงในอุปกรณ์

ถ้าผู้ดูแลระบบใช้ Google Sync คุณสามารถตั้งคาบัญชี Exchange ให้ซิงค์อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อกับแอป iOS ได้

 1. แตะการตั้งค่าในอุปกรณ์ iOS
 2. แตะอีเมลทางด้านซ้าย
 3. แตะบัญชี จากนั้น เพิ่มบัญชี
 4. แตะ Exchange
 5. ป้อนที่อยู่อีเมล G Suite แล้วแตะถัดไป
 6. ป้อน m.google.com ในช่องที่ติดกับเซิร์ฟเวอร์
 7. ป้อนที่อยู่อีเมล G Suite ของคุณในช่องที่ติดกับชื่อผู้ใช้
 8. ป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชี G Suite แล้วแตะถัดไป
  หมายเหตุ: ถ้าใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน ให้ใช้รหัสผ่านสำหรับแอปแทนรหัสผ่านที่ใช้ประจำ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านสำหรับแอป
 9. ถ้าได้รับข้อความแจ้ง ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้งโปรไฟล์ความปลอดภัยของนโยบายด้านอุปกรณ์ โปรดดูรายละเอียดในหลักการทำงานของโปรไฟล์นโยบายด้านอุปกรณ์
 10. เลือกบริการ Google ที่ต้องการซิงค์ เช่น อีเมล รายชื่อติดต่อ และปฏิทิน แล้วแตะบันทึก
  หมายเหตุ: ถ้าต้องการเปลี่ยนบริการที่จะซิงค์ คุณสามารถเปลี่ยนได้ภายหลังในการตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อเลือกบริการที่จะซิงค์
 11. (แล้วแต่กรณี) ถ้าผู้ดูแลระบบต้องอนุมัติอุปกรณ์ก่อนที่คุณจะซิงค์อุปกรณ์กับบัญชี G Suite ได้ คุณจะได้รับอีเมล จากนั้นโปรดรอให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติอุปกรณ์

บัญชี G Suite จะซิงค์กับอุปกรณ์ หากต้องการดูข้อมูล G Suite ให้เปิดแอปที่เกี่ยวข้อง

ถ้าพบปัญหาในการตั้งค่าหรือการซิงค์ โปรดดูปัญหาที่ทราบของ Google Sync

ค้นหาผู้ติดต่อในไดเรกทอรีขององค์กร

คุณอาจสามารถค้นหาข้อมูลติดต่อของคนในองค์กรได้จากแอป Contacts ของ iOS ซึ่งจะขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กร

 1. เปิดแอปรายชื่อติดต่อใน iPhone
 2. แตะกลุ่มที่ด้านซ้ายบน
 3. เลือกรายการที่อยู่ร่วมภายใต้บัญชี G Suite
 4. ค้นหาผู้ติดต่อ

ระบบจะแสดงรายชื่อติดต่อที่ตรงกันจากไดเรกทอรีร่วมขององค์กร

เลือกบริการที่จะซิงค์ข้อมูล

หลังจากตั้งค่าบัญชี G Suite ในอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถเลือกบริการที่ต้องการซิงค์ข้อมูลกับแอป iOS ได้

 1. แตะการตั้งค่าในอุปกรณ์ iOS
 2. แตะอีเมล ปฏิทิน หรือรายชื่อติดต่อทางด้านซ้าย
 3. เลือกบัญชี G Suite หรือ Exchange
 4. เลือกบริการที่ต้องการซิงค์
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร