ตั้งค่า G Suite ในอุปกรณ์ iOS

" "

อุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณตั้งค่า G Suite ในอุปกรณ์ iOS ให้เข้าถึงบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนได้หากองค์กรของคุณอนุญาต โดยจะใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของคุณเองหรืออุปกรณ์ที่บริษัทมอบหมายให้ก็ได้ การเข้าถึงบัญชีนั้นอาจทำโดยใช้แอป G Suite หรือแอป iOS ในอุปกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบด้านไอทีกำหนดการตั้งค่าเอาไว้

สิ่งที่คุณต้องมี
" " 10 นาที
โทรศัพท์ อุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้ iOS 10 ขึ้นไป หรืออุปกรณ์ของบริษัทที่ใช้ iOS 11 ขึ้นไป
บัญชี บัญชี G Suite หากยังไม่มีบัญชี โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

คุณต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ประเภทใด" "

ตั้งค่าอุปกรณ์ส่วนตัว

" "

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มบัญชี G Suite ลงในอุปกรณ์

วิธีที่คุณเพิ่มบัญชีจะขึ้นอยู่กับแอปที่คุณต้องการใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน

ฉันต้องการใช้แอป Google (เช่น Gmail)
 1. เปิด App Store ในอุปกรณ์ iOS และค้นหาแอป Google ที่ต้องการ เช่น Gmail
 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป
  คุณอาจต้องป้อน Apple ID และรหัสผ่าน
 3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิด Gmail ""
 4. แตะลงชื่อเข้าใช้จากนั้นGoogleจากนั้นถัดไป
 5. ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี G Suite
  บัญชี G Suite คือบัญชีที่คุณใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน
 6. หากต้องการรับการแจ้งเตือนจาก Gmail ให้แตะอนุญาต

ต้องทำอะไรต่อไป

ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบจัดการอุปกรณ์

 • หากเปิด Gmail และเห็นอีเมลของที่ทำงาน คุณก็เริ่มใช้แอปได้เลยทันที 
 • หากคุณเห็นข้อความแจ้งให้ติดตั้งแอป Google Device Policy ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ด้านล่าง 
 • หากระบบแจ้งให้ติดตั้งโปรไฟล์ความปลอดภัย ให้แตะถัดไปจากนั้น ไปที่ขั้นตอนที่ 3 ด้านล่าง
ฉันต้องการใช้แอป iOS

หากผู้ดูแลระบบอนุญาต คุณจะซิงค์อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อของ G Suite กับแอปที่ตรงกันในอุปกรณ์ iOS ได้ คุณจะดึงข้อมูลอีเมลจากบัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียน ตรวจสอบกิจกรรมใน Google ปฏิทิน และดู Google Contacts ได้ในแอป iOS ที่ตรงกัน

วิธีเพิ่มบัญชี G Suite ในแอป Mail ของ iOS

 1. เปิด Settings ในอุปกรณ์ iOS
 2. แตะ Passwords & Accountsจากนั้นAdd Account
  หากใช้ iOS 10.3.3 ขึ้นไป ให้แตะ Mailจากนั้นAccountsจากนั้นAdd Account
 3. แตะ Google
 4. ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี G Suite
  บัญชี G Suite คือบัญชีที่คุณใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน
 5. ปิดการตั้งค่าและเปิดแอป Mail

ต้องทำอะไรต่อไป

ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบจัดการอุปกรณ์

 • หากเปิดแอป Mail และเห็นอีเมลของที่ทำงาน คุณก็เริ่มใช้แอป iOS ทำงานได้เลยทันที 
 • หากไม่เห็นอีเมลของที่ทำงานในแอป Mail ผู้ดูแลระบบอาจต้องการให้คุณติดตั้งแอป Google Device Policy โดยดูขั้นตอนที่ 2 ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งแอป Google Device Policy

ระบบอาจแจ้งให้คุณติดตั้งแอป Google Device Policy เพื่อให้ข้อมูลขององค์กรปลอดภัยในกรณีต่อไปนี้

 • ผู้ดูแลระบบบังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ผู้ดูแลระบบต้องการจัดการแอปของบริษัทในอุปกรณ์ของคุณ  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • คุณพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานผ่านแอปของบริษัทอื่น 

ติดตั้งแอป Device Policy

 1. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากอุปกรณ์แจ้งให้คุณติดตั้งแอป ให้แตะ App Store
  • หากไม่เห็นข้อความแจ้ง ให้เปิด App Store และค้นหา Google Device Policy 
 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป
  คุณอาจต้องป้อน Apple ID และรหัสผ่าน
 3. เปิด Google Device Policy "" อ่านและเลื่อนดูหน้าจอข้อมูล แล้วแตะถัดไป
 4. หากต้องการรับการแจ้งเตือนจากแอป (แนะนำ) ให้แตะอนุญาต
 5. แตะเริ่มต้นใช้งานและลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี G Suite
  บัญชี G Suite คือบัญชีที่คุณใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน 
 6. แตะยอมรับเพื่อยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ 
 7. แตะดาวน์โหลด ""จากนั้น ทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่า โปรดดูขั้นตอนที่ 3 ด้านล่าง 

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่า 

หากเห็นข้อความแจ้งเตือนของ Device Policy ที่ขอให้คุณติดตั้งโปรไฟล์ความปลอดภัย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ระบบอาจแจ้งให้คุณติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ในอุปกรณ์ โดยโปรไฟล์นี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบปกป้องข้อมูลขององค์กรในอุปกรณ์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่า

 1. แตะอนุญาตเพื่อดาวน์โหลดโปรไฟล์การกำหนดค่า
 2. แตะปิดจากนั้น เปิดแอปการตั้งค่า
 3. แตะโปรไฟล์ที่ดาวน์โหลด  
 4. แตะติดตั้ง
 5. เมื่อระบบแจ้ง ให้ป้อนรหัสผ่านของอุปกรณ์แล้วแตะติดตั้ง
 6. แตะติดตั้งจากนั้นเชื่อถือ
 7. แตะเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลระบบต้องอนุมัติอุปกรณ์ ระบบจะส่งอีเมลไปยังอีเมลของที่ทำงานหรือโรงเรียนที่คุณใช้
 8. ปิดแอปการตั้งค่า

หากต้องการดูแอปงาน ให้เปิด Google Device Policy "" จากนั้นแตะเมนู ""จากนั้นแอป 

 ตั้งค่าอุปกรณ์ของบริษัท

" "

หากคุณใช้อุปกรณ์ของบริษัททำงาน ผู้ดูแลระบบไอทีจะเป็นผู้จัดการอุปกรณ์ โดยจะมีการกำหนดค่าอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าโดยใช้การตั้งค่าที่บริษัทเลือก ผู้ดูแลระบบของคุณจะควบคุมฟีเจอร์ต่างๆ ของอุปกรณ์ได้ เช่น อนุญาตให้คุณเข้าถึง App Store หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้หรือไม่ 

ก่อนเริ่มต้น: หากองค์กรมอบหมายอุปกรณ์ให้คุณซึ่งใช้งานอยู่แล้ว คุณต้องรีเซ็ตอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 

ตั้งค่าอุปกรณ์

 1. เปิดอุปกรณ์
 2. ทำตามคำแนะนำเพื่อกำหนดภาษาที่ต้องการ เชื่อมต่อกับเครือข่าย W-Fi และสร้างรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์ 
 3. ในหน้าจอการจัดการระยะไกล ให้แตะถัดไป
 4. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และตั้งค่าความปลอดภัยของ Apple เมื่อระบบแจ้ง
 5. รอสักครู่ให้แอป Google Device Policy ติดตั้งลงในอุปกรณ์ของคุณ
 6. เปิด Google Device Policy "" แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี G Suite
  บัญชี G Suite คือบัญชีที่คุณใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน 
 7. แตะยอมรับเพื่อยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ
 8. ทำตามคำแนะนำเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

หากต้องการดูแอปงาน ให้เปิด Google Device Policy "" จากนั้นแตะเมนู ""จากนั้นแอป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

" "

Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร