ตั้งค่า Google Sync ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ Windows

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2013 จะมีเพียงลูกค้า G Suite, Education และ Government เท่านั้นที่สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่กับ Google Sync ได้ โปรดดูรายละเอียดสิ้นสุดระยะเวลาให้บริการ Google Sync

ตั้งค่า Google Sync

ก่อนที่จะตั้งค่า Google Sync ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ Windows® ให้สำรองข้อมูลรายชื่อติดต่อและปฏิทินของคุณจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน

ถ้าธุรกิจ โรงเรียน หรือองค์กรของคุณใช้ G Suite ผู้ดูแลระบบจะต้องเปิดใช้ Exchange ActiveSync ก่อน คุณจึงจะสามารถตั้งค่า Google Sync ได้

คำแนะนำเหล่านี้มีไว้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Windows® Phone 7 และ 8

 1. เลื่อนไปทางซ้ายบนหน้าจอเริ่มต้นเพื่อเปิดรายการแอป
 2. แตะการตั้งค่า > บัญชีอีเมล + > เพิ่มบัญชี > การตั้งค่าขั้นสูง
 3. ป้อนที่อยู่อีเมลบัญชี Google ของคุณและรหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชัน
 4. แตะถัดไป
 5. แตะ Exchange ActiveSync เพื่อเลือกประเภทของบัญชีที่คุณต้องการตั้งค่า
 6. ป้อนที่อยู่อีเมลของบัญชี Google เป็นชื่อผู้ใช้ของคุณ
 7. ไม่ต้องเติมข้อมูลในช่องโดเมน ถ้าอุปกรณ์ของคุณระบุให้ป้อนชื่อโดเมน ให้ป้อน google
 8. ป้อน m.google.com เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์
 9. เลือกการตั้งค่าการดาวน์โหลด
 10. เลือกช่องรายชื่อติดต่อ ปฏิทิน และอีเมล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการซิงค์
  หมายเหตุ: งานไม่ได้รับการรองรับ
 11. แตะลงชื่อเข้าใช้

คุณอาจต้องสักครู่จึงจะสามารถเข้าถึงอีเมลได้ หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่า PIN ล็อกหน้าจออุปกรณ์ ระบบจะแจ้งให้คุณตั้งค่าในตอนนี้

ตั้งค่าคุณลักษณะ "ส่งอีเมลในชื่อ"

ตอนนี้คุณได้ตั้งค่า Google Sync เรียบร้อยแล้ว และสามารถเปิดใช้คุณลักษณะ "ส่งอีเมลในชื่อ" เพื่อส่งอีเมลจากที่อยู่อื่นซึ่งคุณเป็นเจ้าของ โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะที่อยู่ G Suite หลักของคุณเท่านั้น นอกจากนี้ ยังสามารถส่งอีเมลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ Windows โดยใช้ที่อยู่ "จาก" แบบกำหนดเองได้ด้วย

เปิดใช้คุณลักษณะ "ส่งอีเมลในชื่อ"
 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้เพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นที่คุณเป็นเจ้าของ
 2. ไปที่ http://m.google.com/sync/settings ในอุปกรณ์ของคุณ
 3. เลือกอุปกรณ์และทำเครื่องหมายในช่องเปิดใช้ "ส่งอีเมลในชื่อ" สำหรับอุปกรณ์นี้
 4. เมื่อเสร็จแล้วจึงแตะบันทึก
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ "ส่งอีเมลในชื่อ"
การเปลี่ยนที่อยู่สำหรับ "ส่งอีเมลในชื่อ" ในอุปกรณ์ของฉันจะใช้เวลาดำเนินการนานเท่าใด
โดยค่าเริ่มต้นอุปกรณ์จะใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงในการเปลี่ยนที่อยู่สำหรับ "ส่งอีเมลในชื่อ" ถ้าต้องการอัปเดตข้อมูลนี้ให้เร็วขึ้น คุณสามารถรีเซ็ตที่อยู่ด้วยตนเองได้ โดยไปที่ http://m.google.com/sync/settings ในอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วปิดใช้คุณลักษณะนี้ จากนั้นจึงเปิดใช้อีกครั้ง การตั้งค่าใหม่จะมีผลทันทีในครั้งต่อไปที่คุณดำเนินการซิงค์
ฉันเปิดใช้ "ส่งอีเมลในชื่อ" แล้ว ฉันจะส่งอีเมลจากที่อยู่ Gmail หลายรายการผ่านอุปกรณ์ได้ไหม
คุณจะใช้ได้เฉพาะที่อยู่อีเมลเริ่มต้นสำหรับ "ส่งอีเมลในชื่อ" ที่ตั้งไว้ใน Gmail เท่านั้น
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการส่งอีเมลแรกจาก user@gmail.com และอีเมลที่สองจาก matt@solarmora.com ผ่านอุปกรณ์ของคุณ ก็จะต้องดำเนินการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลเริ่มต้นของคุณในการตั้งค่า Gmail ก่อนโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ โปรดดูรายละเอียดที่ส่งอีเมลจากที่อยู่หรือชื่อแทนอื่น
เนื่องจากการเปลี่ยนที่อยู่สำหรับ "ส่งอีเมลในชื่อ" ในอุปกรณ์ของคุณอาจใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมง ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้ Gmail ในเว็บเบราว์เซอร์แทนหากคุณต้องการส่งอีเมลจากที่อยู่อีเมลหลายรายการ
ฉันใช้ IMAP อยู่และไม่ได้ใช้ Google Sync ฉันจะยังใช้คุณลักษณะ "ส่งอีเมลในชื่อ" จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ Windows ได้ไหม
คุณลักษณะ "ส่งอีเมลในชื่อ" มีไว้สำหรับผู้ใช้ Windows Phone 7.5 และรุ่นที่สูงกว่าซึ่งใช้ Google Sync (Microsoft® Exchange ActiveSync®) ในการส่งอีเมล และจะใช้งานไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้ IMAP หรือ POP ในอุปกรณ์ของคุณ

ลบอีเมล

เปิดใช้ "ลบอีเมลในถังขยะ" สำหรับอุปกรณ์นี้

โดยค่าเริ่มต้น เมื่อใช้ Google Sync สำหรับ Windows Phone 7.5 และรุ่นที่สูงกว่า Gmail จะเก็บข้อความไว้และไม่ได้ลบข้อความออกเมื่อคุณลบอีเมลในแอปอีเมลของคุณ เมื่อเปิดใช้ลบอีเมลลงถังขยะสำหรับอุปกรณ์ ระบบจะส่งข้อความไปยังถังขยะของ Gmail เมื่อคุณแตะลบในแอปอีเมล หากต้องการเปิดใช้การตั้งค่านี้ ให้ไปที่ http://m.google.com/sync/settings ในเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ถ้าลบข้อความโดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถค้นหาข้อความได้ด้วยการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail หรือ G Suite ในเว็บเบราว์เซอร์และไปที่ถังขยะ ซึ่งข้อมูลในถังขยะจะลบออกจาก Gmail ทุก 30 วันโดยค่าเริ่มต้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร