หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ซิงค์บันทึกย่อ Outlook กับ Google ไดรฟ์

Google Workspace Sync สำหรับ Microsoft Outlook

คุณสามารถใช้ Google Workspace Sync สำหรับ Microsoft Outlook (GWSMO) เพื่อเข้าถึงบันทึกย่อเดียวกับที่ดูใน Outlook ได้จาก Google ไดรฟ์ กล่าวคือ บันทึกย่อที่อยู่ในโฟลเดอร์ Notes ใน Outlook จะปรากฏเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาในไดรฟ์

โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เมื่อใช้บันทึกย่อ Outlook จากไดรฟ์

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้จากไดรฟ์

ดูชื่อของบันทึกย่อในรายการเอกสาร - หากคุณใส่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องไว้ในชื่อของบันทึกย่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ คุณสามารถสแกนหาข้อมูลนี้จากไดรฟ์ได้อย่างง่ายดาย

ดาวน์โหลดบันทึกย่อเพื่อดูเนื้อหา - คุณไม่สามารถดูเนื้อหาทั้งหมดของบันทึกย่อได้จากไดรฟ์ แต่ดาวน์โหลดมาอ่านได้ โดยเปิดบันทึกย่อจากรายการเอกสารแล้วคลิกลิงก์ดาวน์โหลด ระบบจะดาวน์โหลดบันทึกย่อลงในคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณเปิดและดูเป็นไฟล์ข้อความได้

อัปโหลดบันทึกย่อที่แก้ไข - คุณไม่สามารถแก้ไขบันทึกย่อได้โดยตรงในไดรฟ์ แต่ดาวน์โหลดไฟล์ข้อความของบันทึกย่อเพื่อนำมาแก้ไขในคอมพิวเตอร์ แล้วอัปโหลดเป็นไฟล์ข้อความธรรมดากลับไปยังไดรฟ์ได้

เก็บบันทึกย่อไว้ในโฟลเดอร์มากกว่า 1 โฟลเดอร์ - เมื่อเพิ่มบันทึกย่อลงในหลายโฟลเดอร์ในไดรฟ์ บันทึกย่อจะปรากฏในโฟลเดอร์ที่ตรงกันทั้งหมดใน Outlook แต่โปรดทราบว่าบันทึกย่อนั้นจะยังคงมีสำเนาเพียงฉบับเดียว หากคุณกลับไปที่ Outlook และลบบันทึกย่อจากโฟลเดอร์หนึ่ง ระบบก็จะลบบันทึกย่อดังกล่าวออกจากโฟลเดอร์อื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ Outlook ยังป้องกันไม่ให้คุณคัดลอกหรือย้ายบันทึกย่อไปยังโฟลเดอร์ที่มีบันทึกย่อเดียวกันอยู่แล้ว

แต่โปรดทราบว่าหากใช้ Outlook เพื่อคัดลอกบันทึกย่อไปยังโฟลเดอร์อื่น คุณจะสร้างสําเนาของบันทึกย่อนั้นแยกต่างหาก

ตั้งชื่อหลายโฟลเดอร์เป็นชื่อเดียวกัน - ไดรฟ์จะยังคงทำงานปกติหากมี 2 โฟลเดอร์ที่มีชื่อเดียวกัน แต่โฟลเดอร์เดียวกันนั้นใน Outlook จะมีชื่อไม่ซ้ำกัน เช่น folder_name (1), folder_name (2) และต่อเนื่องไปจนถึง ( 10) ก่อนที่โฟลเดอร์หลังจากนั้นจะไม่ปรากฏใน Outlook

สิ่งที่คุณไม่ควรทำมีดังนี้

แชร์เอกสารของบันทึกย่อ - เพราะจะทำให้การซิงค์หยุดลง เอกสารจะยังคงอยู่ในไดรฟ์ แต่ระบบจะนำบันทึกย่อเดียวกันนั้นออกจากไคลเอ็นต์ Outlook ทั้งหมดของคุณ

แปลงบันทึกย่อเป็นรูปแบบไดรฟ์ - เพราะจะทำให้การซิงค์หยุดลง เฉพาะไฟล์ข้อความธรรมดาเท่านั้นที่จะซิงค์ระหว่างไดรฟ์กับ Outlook ได้ เมื่ออัปโหลดไฟล์ข้อความของบันทึกย่อหลังจากแก้ไข ให้ยกเลิกการเลือกแปลงไฟล์เป็นรูปแบบ Google เอกสารหากคุณต้องการซิงค์บันทึกย่อกับ Outlook

นําบันทึกย่อออกจากโฟลเดอร์ Notes ใน Outlook - เพราะจะทำให้บันทึกย่อหยุดซิงค์เช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false