Got 5 mins? Help us with a quick survey about Google Workspace tasks.

การฝึกอบรมและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำงานแบบผสมผสาน

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
แท็บเล็ตและโทรศัพท์แสดง Gmail

Google Workspace มีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน

" " " "

""ภาพรวม: การทำงานแบบผสมผสาน

การทำงานแบบผสมผสานมาถึงแล้ว เพื่อนร่วมงานบางคนของเราอยู่ในสำนักงาน ส่วนคนอื่นๆ ยังทำงานจากทางไกล ดูวิธีมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสและข้อมูลเดียวกันได้อย่างเท่าเทียมกัน

" "

""หัวข้อการฝึกอบรมสำหรับการทำงานแบบผสมผสาน

ใช้ Meet

การใช้ปฏิทิน

" "

""แนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับการทำงานแบบผสมผสาน

" "

""การแก้ปัญหาและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

" "


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false