Współpracujesz z osobami, które pracują zdalnie, ale też w biurze? Dowiedz się, jak lepiej współpracować w środowiskach hybrydowych

Wskazówki dotyczące czytania i wysyłania e-maili w Gmailu

Przewodnik po funkcjach Google Workspace zwiększających produktywność

Email envelope with messageInformacje dostępne na tej stronie

 

Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystko

Wskazówki dotyczące czytania e-maili

„.”

Zmienianie układu skrzynki odbiorczej w Gmailu

Możesz określić, ile miejsca ma zajmować lista wiadomości lub ile e-maili ma się wyświetlać w skrzynce odbiorczej. Wystarczy, że zmienisz gęstość skrzynki odbiorczej.

Więcej informacji
 1. Otwórz Gmaila.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Układ interfejsu.
 3. Wybierz opcję:
  • Domyślny
  • Wygodny
  • Kompaktowy
 4. Kliknij OK.

Uwaga: jeśli wybierzesz opcję Domyślny, będziesz widzieć podgląd załączników ze skrzynki odbiorczej.

""

Więcej miejsca na etykiety

W Gmailu możesz zrobić więcej miejsca na etykiety po lewej stronie. Wystarczy, że umieścisz panel czatu na prawo od skrzynki odbiorczej.

Więcej informacji

Zmienianie położenia panelu czatu w Gmailu

Panel czatu możesz umieścić po prawej lub lewej stronie skrzynki odbiorczej w Gmailu.

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia "" a potem Zobacz wszystkie ustawienia.
 3. U góry kliknij Czat i Meet.
 4. W sekcji „Położenie czatu” wybierz Po lewej stronie skrzynki odbiorczej lub Po prawej stronie skrzynki odbiorczej.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.
""

Wyświetlanie pokoi i skrzynki odbiorczej w tym samym czasie

W Gmailu pokoje otwierają się w trybie pełnoekranowym. Zamiast tego otwórz pokój w wyskakującym okienku, aby móc wykonywać inne zadania w Gmailu, jednocześnie monitorując aktywność pokoju.

Więcej informacji

Otwieranie pokoju w wyskakującym okienku

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Po lewej stronie w sekcji Pokoje wskaż pokój i kliknij Otwórz w wyskakującym okienku "".
  • Jeśli pokój jest już otwarty, kliknij Wyjdź z trybu pełnoekranowego "".
""

Wyświetlanie nowych wiadomości u góry wątku

Domyślnie Gmail wyświetla ostatnią wiadomość na dole wątku. Jeśli chcesz widzieć nowe wiadomości u góry wątku, możesz zainstalować rozszerzenie z Chrome Web Store.

Więcej informacji

Odwracanie kolejności wiadomości w wątku

 1. Otwórz Chrome Web Store.
 2. W polu wyszukiwania po lewej stronie wpisz wyszukiwane hasło, np. „Gmail reverse conversation”.
 3. Gdy znajdziesz odpowiednie rozszerzenie, kliknij Dodaj do Chrome. Niektóre rozszerzenia mogą wymagać określonych uprawnień lub dostępu do danych.
 4. Kliknij Dodaj rozszerzenie, aby potwierdzić.
""

Zapobieganie konieczności przewijania e-maili w poziomie

Czasami z powodu dużego obrazu lub tabeli w wiadomości odbiorca musi przewinąć ją w poziomie, aby zobaczyć ją w całości. Aby uniknąć takich sytuacji, przed kliknięciem Wyślij sprawdź kilka rzeczy.

Więcej informacji

Zapobieganie konieczności przewijania wysyłanych wiadomości

 1. Otwórz wiadomość w Gmailu.
 2. Jeśli w wiadomości znajduje się tabela lub wklejasz tekst, sprawdź, czy ta treść ma stałą szerokość.
 3. Jeśli używasz podpisu e-mail, sprawdź, czy nie ma w nim zbyt szerokiego obrazu.
""

Wyłączanie ponagleń

U góry Odebranych mogą się pojawiać stare e-maile z sugestią odpowiedzi lub dalszych czynności. Jeśli chcesz, możesz ukryć te sugestie.

Więcej informacji

W skrzynce odbiorczej w Gmailu:

 1. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Zobacz wszystkie ustawienia.
 2. W sekcji „Ponaglenia” odznacz opcję Sugeruj, na które e-maile odpowiedzieć lub Sugeruj, które e-maile wymagają dalszych czynności.

""

Otrzymywanie e-maili z innej platformy poczty e-mail

Aby umożliwić otrzymywanie poczty z innej aplikacji, administrator musi włączyć IMAP i POP.

W Gmailu możesz otrzymywać pocztę z innych aplikacji, takich jak Microsoft Outlook czy Apple Mail. Aby móc otrzymywać pocztę e-mail z innej aplikacji, musisz włączyć IMAP, usunąć limity rozmiaru folderów z wiadomościami IMAP i włączyć pokazywanie wszystkich folderów IMAP, które chcesz dodać z innej aplikacji.

Więcej informacji

Włączanie IMAP, usuwanie limitów rozmiaru folderów i włączanie pokazywania wszystkich folderów

 1. Otwórz Gmaila.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia "" a potem Zobacz wszystkie ustawienia.
 3. Kliknij Przekazywanie dalej i POP/IMAP.
 4. Obok Dostęp IMAP wybierz Włącz IMAP.
 5. W sekcji Limity rozmiarów folderów wybierz Nie ograniczaj liczby wiadomości w folderze IMAP (domyślnie).
 6. Kliknij Zapisz zmiany.
 7. Kliknij Ustawienia "" a potem Zobacz wszystkie ustawienia.
 8. Kliknij Etykiety.
 9. Zaznacz pole Pokaż w kliencie IMAP obok etykiet folderów, które chcesz uwzględnić.

Wskazówki dotyczące wysyłania e-maili

„.”

Wycofywanie wysłanego przed chwilą e-maila

Jeśli stwierdzisz, że decyzja o wysłaniu e-maila była pochopna, przez krótką chwilę po jego wysłaniu możesz jeszcze go anulować. Jak to zrobić:

Więcej informacji

Cofanie wysłania e-maila

 1. W lewym dolnym rogu pojawi się komunikat „Wiadomość wysłana” i opcje „Cofnij” oraz „Wyświetl wiadomość”.
 2. Kliknij Cofnij.

Określanie, do ilu sekund można wycofać wysłaną wiadomość

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Zobacz wszystkie ustawienia.
 3. Obok polecenia „Cofnij wysyłanie” wybierz 5, 10, 20 lub 30 sekund.
 4. W dolnej części okna kliknij Zapisz zmiany.

Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy Gmaila.

""

Wysyłanie gotowych wiadomości przy użyciu szablonów e-maili

Męczy Cię wpisywanie tej samej odpowiedzi za każdym razem, gdy ktoś zada Ci często powtarzające się pytanie? Utwórz odpowiedź i zapisz ją jako szablon e-maila. Możesz też dołączyć swój podpis. Potem możesz otworzyć szablon i wysłać go kilkoma kliknięciami.

Uwaga: szablony e-maili są dostępne tylko w Gmailu w przeglądarce. Nie można z nich korzystać w aplikacji mobilnej Gmail.

Więcej informacji

Włączanie szablonów

 1. Otwórz Gmaila.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia "" a potem Zobacz wszystkie ustawienia.
 3. U góry kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji Szablony wybierz Włącz.
 5. Na dole kliknij Zapisz zmiany.

Tworzenie i zmienianie szablonów

 1. Otwórz Gmaila i kliknij Utwórz.
 2. W oknie Utwórz wpisz tekst szablonu.
 3. Kliknij Więcej "" a potem Szablony.
 4. Wybierz opcję:
  • Aby utworzyć nowy szablon, kliknij Zapisz wersję roboczą jako szablon a potem Zapisz jako nowy szablon.
  • Aby zmienić poprzednio zapisany szablon, kliknij Zapisz wersję roboczą jako szablon i wybierz odpowiedni szablon w sekcji Zastąp szablon. Następnie kliknij Zapisz, aby go zastąpić.
 5. (Opcjonalnie) Aby wysłać e-maila, utwórz wiadomość i kliknij Wyślij.

Wstawianie szablonu

 1. Otwórz Gmaila i kliknij Utwórz.
 2. Kliknij Więcej "" a potem Szablony.
 3. Aby wstawić szablon, w sekcji Wstaw szablon wybierz zapisany szablon, który chcesz wstawić do e-maila.
 4. Utwórz pozostałą część wiadomości i kliknij Wyślij.
""

Oszczędzanie czasu – wysyłanie wiadomości do dużych grup przy użyciu jednego adresu

Jeśli często wysyłasz e-maile i zaproszenia na wydarzenia do tych samych osób, możesz utworzyć dla nich grupę dyskusyjną Google. Następnym razem, gdy będziesz pisać wiadomość, możesz wysłać ją do takiej grupy, dzięki czemu e-maila otrzymają jednocześnie wszyscy jej członkowie. Z tej samej grupy możesz też korzystać podczas planowania spotkań w Kalendarzu Google.

Więcej informacji

Tworzenie adresu e-mail grupy

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Utwórz grupę.
 3. Wpisz informacje o grupie i wybierz jej ustawienia. Oto niektóre sugerowane ustawienia:
  • Kto może wyświetlać wątki: tylko członkowie zespołu (jeśli chcesz, aby komunikacja dotycząca projektu była prywatna).
  • Członkowie grupy: adresy e-mail wszystkich osób w zespole projektowym.
  • Menedżerowie grupy: adresy e-mail wszystkich członków zespołu, którzy powinni później mieć możliwość dodawania innych osób.
  • Dodaj członków bezpośrednio: włącz tę opcję, aby kontrolować, kto dołącza do grupy.
 4. Kliknij Utwórz grupę.
Zanim wyślesz wiadomość do nowej grupy, poczekaj kilka minut, aż będzie aktywna. W przeciwnym razie możesz otrzymać powiadomienie, że wiadomości nie udało się dostarczyć.

Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy Grup dyskusyjnych Google.

""

Otwieranie w Gmailu linków z adresami e-mail w Chrome

Tylko w przeglądarce Chrome

Gdy klikniesz link z adresem e-mail na stronie internetowej, możesz automatycznie otworzyć Gmaila zamiast klienta poczty zainstalowanego na komputerze.

Wystarczy ustawić Gmaila jako domyślny program pocztowy. Gdy klikniesz link z adresem e-mail, w nowej karcie zostanie otwarte okno tworzenia wiadomości w Gmailu z wypełnionym polem Do.

Więcej informacji

Ustawianie Gmaila jako domyślnego programu pocztowego do obsługi linków z adresami e-mail w przeglądarce Chrome

 1. Otwórz przeglądarkę Chrome i kliknij Więcej "" a potem Ustawienia.
 2. Przejdź do sekcji Prywatność i bezpieczeństwo.
 3. Obok opcji Ustawienia witryn kliknij strzałkę w prawo "".
 4. Przewiń w dół do sekcji Dodatkowe uprawnienia i kliknij Rozwiń "".
 5. Obok opcji Moduły obsługi kliknij strzałkę w prawo "".
 6. U góry włącz opcję Zezwól, by strony prosiły użytkownika o ustawienie ich jako domyślnego modułu obsługi protokołu (zalecane).

  Uwaga: przewiń w dół do sekcji Zablokowane i upewnij się, że na liście nie ma adresu mail.google.com

 7. W pasku adresu przeglądarki Chrome wpisz mail.google.com
 8. Kliknij Moduł do obsługiwania usługi Moduł obsługi usługi.
 9. Kliknij Zezwalaj a potem Gotowe.
""

Pisanie w innym języku

Możesz pisać w językach, takich jak hindi, arabski czy chiński, korzystając z narzędzi do wprowadzania tekstu, na przykład specjalnych klawiatur. Dla różnych języków dostępne są różne rodzaje narzędzi.

Więcej informacji

Włączanie Narzędzi do wprowadzania tekstu

 1. Otwórz Gmaila. Z narzędzi do wprowadzania tekstu możesz korzystać tylko w przeglądarce. Nie są one dostępne w aplikacji Gmail.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji „Język” kliknij Pokaż wszystkie opcje językowe.
 5. Zaznacz pole wyboru „Włącz narzędzia do wprowadzania tekstu”.
 6. Wybierz języki, dla których chcesz używać narzędzi do wprowadzania tekstu, i wskaż klawiatury, z których chcesz korzystać.
 7. Kliknij OK.
 8. U dołu strony kliknij Zapisz zmiany.
 9. Otwórz skrzynkę odbiorczą.
 10. W prawym górnym rogu, obok opcji Ustawienia, kliknij ikonę języka Ustawienia. Jeśli masz aktywnych kilka narzędzi do wprowadzania tekstu, użyj strzałki w dół, aby się między nimi przełączać.

Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy Gmaila.

Praca z załącznikami

„.”

Wysyłanie dużych załączników na Dysku

Gdy wysyłasz plik, w Gmailu możesz dodać załączniki o rozmiarze do 25 MB. A co jeśli chcesz przesłać większe pliki, na przykład filmy? Zapisz te duże pliki na Dysku Google, a następnie wstaw w e-mailu link do pliku na Dysku lub dysku współdzielonym.

Uwaga: jeśli adresaci nie mają uprawnień do wyświetlania danego pliku, w Gmailu możesz przyznać im dostęp do niego przed wysłaniem e-maila.

Więcej informacji

Wstawianie plików z Dysku w wiadomościach z Gmaila

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Utwórz.
 3. Kliknij Dysk Google Dysk Google.
 4. Wybierz pliki, które chcesz załączyć.
 5. U dołu strony wybierz sposób wysłania pliku:
  • Link do Dysku – działa tylko w przypadku przechowywanych na Dysku plików utworzonych w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach lub Formularzach Google.
  • Załącznik – działa tylko w przypadku plików, które nie zostały utworzone w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach lub Formularzach Google.
 6. Kliknij Wstaw.
""

Zapisywanie i pobieranie załączników

Po otrzymaniu pliku w Gmailu możesz pobrać go na komputer lub zapisać jego kopię na Dysku Google.

Więcej informacji

Pobieranie załącznika na komputer

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Otwórz e-maila.
 3. Najedź myszą na miniaturę załącznika, a następnie kliknij Pobierz Pobierz.

Twoja przeglądarka zapisuje pobrane przez Ciebie załączniki w osobnym folderze. Sprawdź ustawienia przeglądarki, aby zobaczyć, gdzie znaleźć pobrane pliki. Jeśli korzystasz z Google Chrome, przeczytaj o pobieraniu pliku w Chrome.

Jeśli chcesz pobrać zdjęcia i załączniki, możesz je też przeciągnąć z e-maila na pulpit.

Zapisywanie kopii załączników z Gmaila na Dysku

Ważne: niektóre załączniki mogą być widoczne lub udostępnione, ale niezapisane na Dysku Google.

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Otwórz e-maila.
 3. Najedź myszą na miniaturę załącznika, a następnie kliknij Dodaj do Dysku Zapisz na Dysku.

Wszystkie pobrane pliki możesz zobaczyć na Dysku Google.

""

Przekazywanie dalej e-maila jako załącznika

W Gmailu, zamiast przekazywać dalej poszczególne e-maile, możesz je dołączyć do nowej wiadomości. Do jednego e-maila możesz dołączyć wiele wiadomości.

Więcej informacji

Przekazywanie dalej jednego e-maila jako załącznika

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Wybierz odpowiednie e-maile.
 3. Kliknij Więcej Więceja potem Przekaż dalej jako załącznik.
 4. W polu „Do” dodaj odbiorców. Możesz też dodać adresatów w polach „DW” i „UDW”.
 5. Dodaj temat.
 6. Wpisz wiadomość.
 7. U dołu kliknij Wyślij.

Uwaga: aby przekazać wiadomość dalej jako załącznik, możesz kliknąć ją prawym przyciskiem myszy lub przeciągnąć i upuścić plik w treści e-maila.

Przekazywanie dalej wielu e-maili w formie załączników

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Zaznacz pola obok wiadomości, które chcesz załączyć, i przeciągnij je do okna nowej wiadomości.
 4. Wpisz adresata, temat i dowolną treść wiadomości.
 5. Kliknij Wyślij.

Odpowiadanie na e-maila za pomocą załączonej wiadomości

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Otwórz e-maila a potem kliknij Odpowiedz.
 3. W prawej górnej części e-maila kliknij ikonę wydzielania okienka Otwórz w nowym okienku (wydzielonym) .
 4. W odebranych wybierz e-maila, którego chcesz załączyć. 
 5. Przeciągnij e-maila do wiadomości. 
 6. U dołu kliknij Wyślij.

Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy Gmaila.

""

Wysyłanie pliku PDF z programu Acrobat za pomocą Gmaila

Pliki Adobe PDF możesz wysyłać bezpośrednio z programu Adobe Acrobat lub Acrobat Reader za pomocą Gmaila. Aby to zrobić, musisz zezwolić na dostęp do swojego konta Gmail. Ze względów bezpieczeństwa administrator mógł wyłączyć tę opcję.

Uwaga: zasady IT obowiązujące w Twojej firmie muszą zezwalać na wysyłanie plików z Acrobata przy użyciu poczty online. Jeśli nie możesz korzystać z Gmaila w programie Acrobat, skontaktuj się ze swoim zespołem IT.

Więcej informacji
 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat.
 2. U góry kliknij Plik a potem Udostępnij plik albo Plik a potem Wyślij pliki lub Dołącz do wiadomości e-mail.
 3. Kliknij Dołącz do wiadomości e-mail lub Wyślij jako załącznik.
 4. Wybierz opcję Webmail.
 5. Kliknij Wybierz opcję a potem Dodaj konto Gmail.
 6. Wpisz swój adres e-mail i kliknij OK.
 7. (Opcjonalnie) Aby używać Gmaila jako domyślnego konta poczty online w programie Acrobat, zaznacz pole Zapamiętaj mój wybór, jeśli pojawi się taka opcja.
 8. Kliknij Wyślij.
  • Jeśli korzystasz z programu Acrobat Reader, kliknij Tak.
  • Jeśli korzystasz z programu Acrobat, wybierz opcję:
   • Aby wysłać link do załącznika, kliknij Wyślij łącze (adres URL) do pliku PDF w sieci Web.
   • Aby dołączyć plik PDF do wiadomości, kliknij Wyślij kopię całego pliku PDF jako załącznik.
 9. Kliknij Dalej.
 10. Jeśli Twój adres e-mail jeszcze się nie wyświetlił, wpisz go i kliknij Dalej.
 11. Wpisz hasło i kliknij Zaloguj się.
 12. Kliknij Zezwól.
  Zostanie otwarta wersja robocza wiadomości z dołączonym plikiem PDF.
 13. W wersji roboczej wiadomości Gmaila dodaj dowolny tekst i kliknij Wyślij.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false