Arbetar du med kollegor både på distans och på kontoret? Så här jobbar du bäst i hybridmiljöer.

Delta i hybridvideosamtal på en andra skärm i Meet Companion-läge

  
Vissa Google Meet-funktioner, till exempel omröstningar, kräver specifika Google Workspace-utgåvor. Läs mer om Google Workspace-utgåvor.
” ”

Companion-läget är ett sätt att gå med i Google Meet-videosamtal på en andra skärm för samarbete. För att minska risken för rundgång från den andra skärmen är mikrofonen avstängd i Companion-läge. Companion-läge är inte tillgängligt på mobila enheter.

"" Företagsanvändning

Använd Companion-läge:

 • När du är i ett mötesrum – anslut med Companion-läge på din laptop för att dela skärmen eller använda chatt, omröstningar, frågestunder och värdkontroller. Om du vill prata, lyssna på en deltagare på annan plats eller titta på deltagarrutnätet kan du ansluta med fullständigt ljud och video (ej i Companion-läge) på maskinvara i mötesrum eller Google Nest Hub Max.
 • När du vill ha en andra skärm – anslut med hjälp av Companion-läge på en andra skärm för att se presentationer eller textning tydligare.Om du vill prata, lyssna på deltagarna eller se deltagarrutnätet kan du ansluta med fullt ljud och full video (ej i Companion-läge) på en annan skärm.

” ”

Anslut och presentera med Companion-läget på laptopen

Du kan gå med i schemalagda Google Meet-videosamtal på en andra skärm med Companion-läget på laptopen.Läs mer om att schemalägga videosamtal i Meet

Mötesdeltagare – använd Companion-läget i början av mötet för att undvika att missa chattmeddelanden. Meddelanden som skickas innan du ansluter inkluderas inte i chattflödet.

 1. Välj ett av följande alternativ om du vill gå med i Companion-läge för din laptop:
  • Använda en mötesinbjudan:
   • Klicka på Gå med i inbjudan. Klicka sedan på Använd Companion-läge under Andra alternativ för att gå med.
  • Använd en kort länk:
   • Ange g.co/companion i webbläsaren. Välj sedan ett schemalagt möte eller ange en möteskod på Meets startskärm.
  • Presentera med en kort länk:
   • Ange g.co/present i webbläsaren. Välj sedan ett möte på startskärmen i Meet och välj vad du vill dela.
 1. Om du vill aktivera kameran i Companion-läge klickar du på Slå på kameran . När kameran är på i Companion-läge:
  • Din deltagarruta visas för andra mötesdeltagare som går med med fullt ljud och full video.
  • Maskinvaran för mötesrum visar deltagarrutan endast när du räcker upp handen.
  • Din deltagarruta visar dig aldrig som aktiv talare, eftersom Companion-läget inte har något ljudflöde.
 2. Dela skärmen när du har gått med i Companion-läge genom att klicka på Presentera nu "".
 3. Om du vill prata, lyssna på deltagarna eller se deltagarrutnätet kan du ansluta med fullt ljud och full video (ej i Companion-läge) på en annan skärm.
 4. Avsluta mötet i Companion-läge: Klicka på Lämna samtal Lägg på längst ned i mötesfönstret.
""

” ”


Utöka alla  |  Komprimera alla och gå högst upp

Läs mer om Companion-läget

Så här stöder Companion-läge samarbete

Om alla är fjärranslutna, eller om alla finns i samma mötesrum, har de likvärdig åtkomst till aktiviteter. Om du har en blandning av fjärranslutna och mötesrum (hybridmöten) har personer i mötesrum en nackdel. De får inte chatta enskilt, rösta upp frågor eller svara på omröstningar med maskinvara i mötesrum eller med Nest Hub Max. 

När du är i ett mötesrum kan du använda Companion-läge på datorn för att delta i aktiviteter med fjärrdeltagare eller dela din personliga videoruta. Och använd maskinvaran i mötesrum eller Nest Hub Max för ljud och video. Titta på videoöversikten till Companion-läget.

Jämföra Companion-läge med fullt ljud och full video (ej Companion-läge)

Följande tabell visar skillnaderna mellan att gå med i ett möte i Companion-läge och att gå med med fullt ljud och full video.

""
Informationsgrafik: Likvärdigt samarbete i hybridmöten

Du kan skriva ut denna informationsgrafik och publicera den i konferensrum för att påminna deltagare i mötesrum om att använda Companion-läge. 

Läs mer om funktioner, deltagare och aktiviteter

Mobila enheter, ljud och video

Companion-läge är inte tillgängligt på mobila enheter. Följande mötesfunktioner är också inaktiverade eller fungerar annorlunda i Companion-läge:

 • Ljud: Mikrofonen och mötesljudet är inaktiverade i Companion-läge för att undvika ekon. Om du vill prata eller lyssna på andra i samtalet ansluter du med ljud via maskinvara i mötesrum eller en annan enhet. Laptopen kan fortfarande spela upp aviseringar, till exempel förfrågningar om att gå med och ljud från andra appar, i Companion-läget.
 • Video – du kan aktivera kameran i Companion-läge så att andra kan se deltagarrutan med ditt videoflöde. När du pratar visas dock inte deltagarrutan som aktiv talare eftersom Companion-läget inte har något ljudflöde. När du stänger av kameran i Companion-läge visas din avatar i din vy och andra deltagare ser inte längre din ruta.
Deltagarbegränsningar och information

Tänk på följande:

 • Gränser för deltagare – anslutningar och presentationer i Companion-läge räknas in i gränsen för deltagare i Meet.
 • Aviseringar om att gå med och lämna: Alla deltagare meddelas när användare i Companion-läge går med i och lämnar möten.
 • Gäster – personer som inte är inloggade på ett Google-konto (gäster) måste godkännas av en mötesvärd innan de kan ansluta med hjälp av Companion-läge. 
 • Deltagarlista
  • Listan Personer visar alla som går med i mötet i Companion-läge.
  • Personer som presenterar i Companion-läge visas två gånger i listan Personer. Dubbel förekomst på listan gör det möjligt att oberoende både fästa och kasta ut personer och presentationer.
 • Deltagarrutnät: I Companion-läge är deltagarfältet dolt. Mötesfönstret är reserverat för skärmdelning och aktiviteter.
Visa presentationer i Companion-läge

Om det finns två eller fler presentationer i ett möte:

 • Personer som använder Companion-läge ser endast den aktiva presentationen.
 • Om den aktiva presentatören slutar presentera måste andra presentatörer återuppta sina presentationer för personer som använder Companion-läge för att visa dem.
Använda värdkontroller i Companion-läge

Följande funktioner är tillgängliga i Companion-läge:

 • Värdkontroller – du kan göra deltagarna till medvärdar och konfigurera närvarospårning. Det går även att styra användning av chatt, skärmdelning, video och ljud. Läs mer om värdkontroller
 • Avsluta samtalet för alla: Som värd kan du avsluta mötet för alla. Om du avslutar mötet för alla kopplas alla deltagare bort som kanske har glömt att lämna. Läs mer om att avsluta möten för alla.
 • Livestreamshändelser – om du konfigurerar händelser i Google Kalender före mötet kan du starta och stoppa livestream-händelser från Companion-läget. Läs mer om livestreamhändelser.
Aktivitetsaviseringar för maskinvara i mötesrum
När personer i möten skickar chattmeddelanden eller startar aktiviteter, till exempel omröstningar, visas aviseringar på maskinvara i mötesrum och Nest Hub Max. Dessa aviseringar påminner personer i mötesrum om att delta i Companion-läget.
Använda Companion-läget som en andra skärm
Du kan använda Companion-läget som en andra skärm när du vill visa presentationer eller textning tydligare. När du visar presentationen på en andra skärm kan du även lossa presentationen från huvudskärmen. Lossa presentationen för att visa fler videoflöden från deltagare på den primära skärmen. Förbättrat likvärdigt samarbete i hybridmöten är dock den huvudsakliga orsaken till att använda Companion-läge.

Kända problem

Smågrupper
Om du är mötesvärd kan du skapa smågrupper när du ansluter med Companion-läget. Du kan även tilldela personer som använder Companion-läget till smågrupper. Personer som använder Companion-läget får dock inte tala eller lyssna i smågrupper. Det går inte att tilldela maskinvara i mötesrummet eller Nest Hub Max till smågrupper. 

Skapa smågrupper i hybridmöten genom att välja mellan följande alternativ:

 • Ha deltagarna på plats (personer i mötesrum) i Google Meet-samtalets huvudrum i stället för att flytta dem till smågrupper. 

 • Be en deltagare på plats i varje mötesrum att koppla bort maskinvaran i mötesrummet från mötet. Låt dem gå med i mötet med fullständigt ljud och video på laptopar eller telefoner och flytta dem till en smågrupp. Be personen att återansluta maskinvara i mötesrummet till mötet på nytt när smågrupperna avslutas.

 • Före händelsen måste du skapa separata möten som används till smågrupper. När smågrupperna startar måste du be deltagarna att koppla från huvudmötet och sedan ansluta till smågrupperna.Vid slutet av smågrupperna använder du Google Chat för att påminna deltagarna om att återvända till huvudrummet.

Läs mer om smågrupper.

Chrome-tillägg från tredje part
Vissa Chrome-tillägg från tredje part orsakar oväntade problem i möten. Prova med att inaktivera tillägg från tredje part om du upptäcker problem. Läs mer om Chrome-tillägg från tredje part.
Din deltagarruta
När du använder Companion-läge:
 • Du kan minimera eller flytta deltagarrutan, men du kan inte fästa den. 
 • Du kan slå på kameran för att dela videon, men deltagarrutan visas inte när du pratar.
 • Deltagarpanelen visas inte i maskinvara i mötesrum om du inte räcker upp handen. Det går dock att fästa deltagare med maskinvara i mötesrummet.

Relaterade ämnen


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
11045753281985533643
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
false
false